Term Paper Ni Diana

Embed Size (px)

Text of Term Paper Ni Diana

Term Paper In Economic

Submitted by: Diana Rose G. Bonus Submitted to: Mrs. Dumaop IV- Garnet

AcknowledgementSa lahat ng mga taong tumulong upang magkaroon ng kaganapanang gawaing ito, isang taos pusong pasasalamat. Sa aking pamilya,na aking naging inspirasyon sa paggawa ng pananaliksik na ito,s a k a n i l a n g w a l a n g s a w a n g tulong at suportang pinansyal n a ibinigay upang matapos ang pan gangailangan para dito. Sa mga kaibigan, na tumulong at naging gabay ko sa paggawa nito. Atpara sa aking guro, Ginang Dumaop na nakatuwang ko at gabay upang magawa ang sulating pananaliksik na ito.

2|Page

Table of Content Acknowledgement...2 Introduction....4 Ekonomiks....5 Iba pang kahulugan ng ekonomiks..8Ang Kaugnayan ng Ekonomiks Sa Iba pang Agham-Panlipunan...11

Mga Ekonomistang Pilipino14 Mga Banyagang Ekonomista.19 Mga uri ng sistemang pang ekonomiya.21 Implasyon. 23 Mga Dahilan ng Implasyon..25 Patakarang Pananalapi..26 Kalagayang Pang-ekonomiya ng Pilipinas..29 Mga Kagamitan Sa Pag-aaral ng Ekonomiks.31 Ang Grap...32 Ang Kaugnayan ng Grap at Matematika.33 Significance of the Research Paper.....37 Definition of Term..38

3|Page

IntroductionEconomics is the social science studying the production, distribution and consumption of goods and services. It is a complex social science that spans from mathematics to psychology. At its most basic, however, economics considers how a society provides for its needs. Its most basic need is survival; which requires food, clothing and shelter. Once those are covered, it can then look at more sophisticated commodities such as services, personal transport, entertainment, the list goes on. Today, this social science known as "Economics" tends to refer only to the type of economic thought which political economists refer to as Neoclassical Economics. It developed in the 18th century based on the idea that Economics can be analysed mathematically and scientifically. Other schools of thought have included Classical and Modern Political Economy, Marxian Economics, Institutional Economics and Keynesian Economics. These all have different emphases on certain aspects of economics.

4|Page

EkonomiksAng EKONOMIKS ay nagmula sa salitang 'oiko', na ang ibig sabihin ay pamamahala at 'nomos' isang na nangangahulugang sa pag-aaral tahanan. ng Ito ay at agham kilos

pagsisikap ng tao at paraan ng paggamit ng mga limitadong yaman ng bansa upang matugunan ang tila tao. Nakilala si Adam Smith bilang 'Ama ng Makabagong Ekonomiks'. Siya ang nagpahayag ng doktrinang Laissez Faire o Let Alone Policy na nagsasaad pakialaman na ang pamahalaan sa ay hindi dapat ng mga ng ang tao ng pagpapaunlaad at walang katapusang panagangailangan ng

industriya bagkus ay bigyang-pansin nito ang pagpapanatili bansa. Si David Ricardo ay nakilala naman sa kaayusan kapayapaan

kanyang katangi-tanging pananaw sa epekto ng likas na yaman tulad ng lupa upang makamit ang pag-unlad Batas5|Page

ng

ekonomiya. na

Ayon

sao

kanyangLaw of

ng

Lumiliit

Pakinabang

Diminishing

Marginal

Returns,ang

pagdami

ng

tao ang nagsisilbing dahilan ng pagbungkal ng tao sa mga di-mabuting lupa upang matustusan ang kanilang mga pangangailangan. Samantalang ay naglahad na ng mabilis na paglaki sa si ng Thomas ukol Robert sa Malthus ng sa the

kaisipan

epekto Batay on

populasyon. na An Essay

kanyang teorya na tinawag na Malthusian Theory naisulat aklat Principle of Population,ang populasyon ay mas mabilis lumaki kaysa sa suplay ng pagkain na maaaring tao at magbunga ng pagkagutom sa ng maraming ng makaaapekto pagsasagawa

mahahalagang gawaing pangkabuhayan. Ang 'Ama ng Komunismo' na si Karl Marx ay nag-ambag din ng mahahalagang prinsipyo at pananaw ukol sa ugat ng kahirapan na tao at lipunan. Si Marx ay naniniwala na ang pag-iral ng kapitalismo ang pangunahing dahilan kung bakit mraming tao, lalo na ang mga manggagawa ang naghihirap sapagkat sila ay kinasangkapan para6|Page

ng

mga

mayayamang interes at

kapitalista pagpapayaman

sa

pansariling

nila. ang

Siya

rin

ang ay

may-akda may

ng

librong papel

Das na

Kapital. Ayon naman kay John Maynard Keynes, pamahalaan malaking ginagampanan upang mapanatili ang ekwilibriyo sa ekonomiya sa pamamagitan ng pagsasaayos ng demand, suplay at presyo sa pamilihan. Ang saklaw ng ekonomiks ay nakapaloob sa dalawang konsepto o sangay, ito ay ang at o makroekonomiks. bahagi ng ating Ang maykroekonomiks ay ang maykroekonomiks Samantala

tumtukoy sa pag-aaral ng mga maliliit na yunit ekonomiya. makroekonomiks ay pag-aaral ng kabuuang gawi o pangkalahatang dimensyon ng ekonomiya.

KARAGDAGANG KAHULUGAN NG EKONOMIYA7|Page

Kalipunan ng mga gawain ng tao, pamayanan at institusyon na may kaugnayan sa paglilikha, pamamahagi, palitan at pagkonsumo ng mga produkto at serbisyo. Mahalaga ito sa pag-aaral ng ekonomika. Nalalaman kung ang isang bansa ay maunlad, papaunlad o mahirap ayon sa mga estadistika ng ekonomiya. Maaari ring sabihin na ang ekonomiya ay ang sitwasyong pangkabuhayan sa isang bansa.

Ang ekonomiya ay ukol sa pagaaral ng pagkonsumo at produksyon ganun na rin ang pangangailangan ng mga tao at ang pinagmumulang yaman ng ating pangangailangan. Kailangang pagaralan ang ekonomiya sa kadahilanang sa dami ng populasyon sa ating bansa, halata naman at hindi maiiwasang isipin na balang araw ay hindi na magiging sapat at magkukulang na ang suplay ng atingpangangailangan na nakukuha natin sa ating kalikasan dahil na rin sa walang katapusang hilig at luhong hindi naman masyadong mahalaga.

Ang ekonomiks ginagamitan ito

ay ng

isang agham dahil mga tsart, grap, at

8|Page

matematika sa mga pagsusuring ukol dito. Higit pa rito ay sinusunod nito ang mga pamamaraan ng paglulutas sa mga suliraning iginawad sa sangkatauhan ni Sir Francis Bacon, ang scientific method. Gaya ng ibang mga agham, naniniwala ang ekonomiks sa kalipunan ng mga hakbang na dapat isagawa upang malutas ang mga suliranin sa asignaturang ito. Kinakailangan muna tukuyin ang problema, gumawa ng hypotheses, mag-obserba at kumalap ng mga datos, bago guamawa ng konklusyon. Sa tulong ng pamamaraang ito lamang, ayon kay Bacon, maari nating masiguro ang mga konklusyong ating binubuo bilang kalutasan sa mga suliranin. Ayon kay Paul Wonnacott . Ang ekonomiks ay isang pag-aaral kung paano ang tao naghahanap-buhay, naghahanap ng pagkain at iba pa ng pangangailangang materyal. Binibigyang pansin ang mga suliraning pangkabuhayan sa pamamagitan ng pamamaraan kung paano malulunasan o mababawasan ang mga ito. Ayon kay Roger Le Roy Miller Ang mga kalagayan na nangangailangan ng kapasayahan kung paano, kailan, at saan gagamit ang sapat na pinagkukunang yaman. Ayon kay Lloyd Reynolds Ito ay ang pagna may kinalaman sa produksyon,

aaral9|Page

pamamahagi at paggamit ng pinagkukunang yaman. Ayon kay Gerardo Sicat Ayon sa kanya ang ekonomiks ay isang makaagham na pag-aaral na tumutukoy kung paano gumagawa ng pasya ang isang tao o lipunan. Maraming pangangailangan ang mga tao at pangkat ng lipunan at upang matugunan ito, may pinagkukunang yaman na dapat gamitin subalit hindi ito makasasapat sa pangangailangan at ang paggamit ay maaaring sa ngayon at bukas. Kaya naman ang tamang pagpapasya o pagpili ay isinasaalang- alang ang ngayon at bukas. Bukod dito ang paggamit ng likas na yaman ay may kakulangan ngunit may kaukulan na halaga at pakinabang na nangangailangan ng wastong kapasyahan. Ayon kay Clifford James Kabuuan ng nalalaman, bunga ng pakikipag-ugnayan ng tao sa pagnanais na magkakita sa kabuhayan.

Ang Kaugnayan ng Ekonomiks sa Iba pang Agham-Panlipunan10 | P a g e

Ang ekonomiks ay nauugnay sa iba pang aghampanlipunan. Ilan sa mga ito ay ang kasaysayan, heograpiya, agham-pampulitika, sosyolohiya, at etika at pilosopiya. Bilang isang agham ng pag-aaral tungkol sa mga pangyayari sa sa nakalipas, dahil nauugnay ang

ekonomiks

kasaysayan

pinag-aaralan

din dito ang mga gawaing pangkabuhayan ng tao simula pa noong sinaunang panahon hanggang sa kasalukuyan. Sa at heograpiya, ng sa pinag-aaralan ibabaw tao ng at ang ang kalagayan at ang Sa

estruktura nito

daigdig

epekto

kapaligiran. ilang

ekonomiks, konsepto ng

natatalakay heograpiya

batayang

dahil

binibigyang-

pansin dito ang pinagmumulan ng mga likas na yaman. Samantala, mahalaga ng naman ang kaalaman kung ang sa mga agham-pampulitika pinangangasiwaan11 | P a g e

upang

malaman pamahalaan

paano

pinagkukunang-yaman nang sa gayon ay matugunan

nang

maayos

ang

mga

pangangailangan sa pag-aaral ang mga ng

ng

mga

mamamayan.

Maaaring

agham-

pampulitika, populasyon.

papasok

batayang

kaisipang pang-ekonomiko tulad ng kakapusan at

Kaugnay rin ng ekonomiks ang sosyolohiya na tungkol sa pag-aaral kung paano kumikilos ang mga tao sa kanilang lipunan kultura. kaugnay ng

kanilang

kinagisnang

Pinag-aaralan

din dito ang ugnayan ng tao, institusyon, at estruktura ng lipunang ginagalawan. Nakapaloob din dito ang pag-aaral sa pag-uugali ng mga mamimili at negosyante kung kaya ang agham ng sikolohiya ay natatalakay rin sa pag-aaral ng ekonomiks.

KALAGAYAN NG EKONOMIKS Kung maganda ang ekonomiya ng bansa ay maganda rin ang estado nito o lagay ng pananalapi o maraming investors at mga12 | P a g e

negosyo ang asensado. 1. Paggawa ng matalinong desisyon. 2. Paglinang ng kaisipan sa mga nagaganap sa ating pa