Tillämpning av Svensk Kod för Bolagsstyrning under 2008

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Tillämpning av Svensk Kod för Bolagsstyrning under 2008. 12 Maj 2009. Inledning. Ny Kod med breddad giltighet från och med 2008-07-01. Omfattar idag alla noterade bolag i Sverige på OMX och NGM. - PowerPoint PPT Presentation

Text of Tillämpning av Svensk Kod för Bolagsstyrning under 2008

 • Tillmpning av Svensk Kod fr Bolagsstyrning under 2008

  12 Maj 2009

 • *InledningNy Kod med breddad giltighet frn och med 2008-07-01.Omfattar idag alla noterade bolag i Sverige p OMX och NGM.Antal bolag i underskt grupp r 278, d utlandsdomilicierade och sekundrnoterade bolag exkluderats.Av dessa bortfaller 32 bolag, vilka har brutet rkenskapsr eller inte offentliggjort rsredovisning fr 2008 per 2009-04-29.Totalt antal underskta bolag r 246.

 • *FrgestllningarDel A:Bolagsstyrningsrapportens innehll. Fem frgestllningar kring BSR, revisorsgranskning och intern kontrolrapport.Del B:Kodtillmpning under 2008. Fyra frgestllningar kring avvikelser och frklaringar; motivering av avvikelse och informationsvrdet i dessa motiveringar.

 • *Koduppfljning BSR 2008Antal kodbolag har kat kraftigt. Antal gamla kodbolag ngot frre n frra ret.

 • *Analys av exkluderade bolag Bortfall ur totalgrupp pga. uppkp, brutet rkenskaps- r, avlistning eller avsaknad av offentliggjord rsredo- visning.Av de 32 bolag som inte medtagits i underskningen r flesta Nya OMX-bolag.Strst andel bortfall frn Nya NGM-bolag, dr en stor del har rsstmma i juni och R ej funnits tillgnglig i tid.

 • *A1: Finns det en specifik bolagsstyrnings- rapport?De allra flesta bolag i underskningen (94%) har en bolagsstyrningsrapport i rsredovisningen fr 2008.Andelen har dock sjunkit ngot i samband med breddning av Kodens tillmpning.

 • *A1: Analys av bolag med BSR 2008Samtliga gamla kodbolag har BSR.Strsta bortfall noteras i gruppen nya NGM-bolag.

 • *A2: Framgr det om hela eller delar av BSR-rapporten r revisorsgranskad?Om JA r den revisorsgranskad?

  Det framgr i 196 av 232 rsredovisningar (84%) huruvida BSR r revisorsgranskad eller ej. I 15% av bolagen framgr detta ej.I 188 (96%) av de bolag dr det framgr om den r granskad, r BSR ej revisorsgranskad.

 • *A2: r BSR revisorsgranskad? Gamla bolag I gruppen gamla Kodbolag r ngot frre revisorsgranskade.Successiv minskning av andel revisorsgranskade bolagsstyrningsrapporter i gruppen gamla Kodbolag.

 • *A3: Anges det att Koden tillmpas?De flesta underskta bolag anger tydligt att Svensk Kod fr bolagsstyrning tillmpas.I flera nya Kodbolag har refererats till vergngsregler och att Koden inte tillmpats under hela ret.

 • *A3: Anges det att Koden tillmpas? Gamla KodbolagI gruppen gamla Kodbolag anges det i samtliga fall att Koden tillmpas.Tidigare r har detta varit svrare att utlsa.

 • *A4: Finns det en srskild rapport omIntern Kontroll?I 87% av underskta bolag finns styrelsens rapport ver Intern Kontroll.Av de bolag som saknar IK-rapport r nsta alla nya OMX- eller NGM-bolag.

 • *A5: r IK-rapporten revisorsgranskad?Av de 9 bolag som revisorsgranskat IK-rapporten r 6 gamla Kodbolag och 3 nya OMX bolag.Av de 8 bolag som granskat BSR har 5 ven ltit granska IK-rapport. Drutver har ytterligare 4 bolag enbart ltit granska IK-rapporten.

 • *A5: r IK-rapporten revisorsgranskad? Gamla KodbolagI gruppen Gamla Kodbolag r ngot fler IK-rapporter revisorsgranskade.SkI r det bolag som saknar IK-rapport.

 • *B: Kodtillmpning 2008Andel bolag som redovisar avvikelse har minskat med frenklad Kod.Snittavvikelse per bolag r 1,5.Fler regler med avvikelse ger ofrndrat snitt per regel.

 • *B: Kodtillmpning (forts.)133 bolag (54%) redovisar ingen avvikelse 2008.Av de 113 bolag som redovisar avvikelse, gr 79 (70%) enbart en avvikelse.Av de 34 bolag (30%) som gr mer n en avvikelse, gr 21 bolag (62%) 2 avvikelser (se diagram nsta sida).

 • *B: Kodtillmpning (forts.)Endast ett ftal bolag gr mer n 2 avvikelser. Totalt 12 bolag (5%) rapporterar fler n 2 avvikelser.

 • *B: KodtillmpningJmfrelse med tidigare rMer n hlften av alla underskta bolag 2008 redovisar ingen avvikelse.Andel bolag som inte redovisar ngon avvikelse har successivt kat.Andel bolag som rapporterar 1 avvikelse r ofrndrad medan andel bolag med fler n 1 avvikelse minskar kraftigt.

 • *B: KodtillmpningJmfrelse med tidigare r Gamla KodbolagEn strre andel bolag i gruppen gamla Kodbolag redovisar ingen avvikelse.Betydligt frre bolag redovisar mer n en avvikelse.Ny, frenklad Kod verkar vara lttare att flja.

 • *

 • *Andel bolag grupperade efter antal avvikelserAndel bolag som inte rapporterar ngon avvikelse kar.Strre koncentration av bolag till f avvikelser 2008 n tidigare r.

 • *Andel bolag grupperade efter antal avvikelser

 • *B1: Vilka avvikelser frn enskilda regler har bolagen gjort?Regel 2,4 (om styrelserepresentation i VB) har flest rapporterade avvikelser.Topp 5 regler med avvikelser svarar fr 61% av alla rapporterade avvikelser.

 • *B1: Avvikelser frn enskilda regler: tio-i-toppRegel 2.4, med 42 rapporterade avvikelser, motsvarar i GamlaKoden regel nr 2.1.2, vilken hade flest antal avvikelser i frra rets uppfljning.Regel 10.1 med 25 rapporterade avvikelser motsvarar 3.8.2, vilken hade nst flest avvikelser rapporterade 2007.Topp 10 svara fr 80% av rapporterade avvikelser.

 • *B2: Motiverar bolaget avvikelsen?Bolag med rapporterad avvikelse, motiverar i de flesta fall (78%) denna.I nra av bolagen finns dock ingen eller en knapphndig motivering.

 • *B3: Beskriver bolaget den lsning som valts istllet?Majoriteten av bolag beskriver den lsning som valts istllet fr Kodens rekommendation.Dock noteras att hela 16% inte beskriver vald lsning.

 • *B4: Bedmning av motiveringens frklaringsvrde/informationsvrdeEndast 29% av avvikelsemotiveringarnas informations- vrde r att betrakta som Bra.Nstan lika stor andel av motiveringarna 27% - har klassificerats som Dliga. Andelen motiveringar som kan betraktas som OK och/eller Bra uppgr till 73%.

  *