Tong Quan May Tinh Win 7

 • View
  2

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Tong Quan May Tinh Win 7

Transcript

 • 10/23/2014BI 01 : TNG QUAN MY TINH - H IU

  HNH 2

  I.GII THIU :

  A. TNG QUAN MY TNH

  1. My tnh v s ra i :

  - Khi nim d liu , thng tin+ D liu + Thng tin

  - My tnh ra i nm 1939 ( Computer ) phc v cho tnh ton v nghin cu, quc phng.- T 1980 n nay, my tnh c a vo s dng rng ri trong x hi v trong mi lnh vc.

 • 10/23/2014BI 01 : TNG QUAN MY TINH - H IU

  HNH 3

  + Lu tr :- Lu tr khi lng thng tin ln- Thit b lu tr c kch thc nh.

  + X l :- Tc truy xut v x l nhanh.- X l d liu mt cch t ng.- C th p dng trong nhiu lnh vc.

  2. c im ca my tnh :

 • 10/23/2014BI 01 : TNG QUAN MY TINH - H IU

  HNH 4

  3. S hot ng ca my tnh :

  L s kt hp ca 2 thnh phn : Phn cng v phn mmPhn cng : Cc thit b in t cu to my tnh.Phn mm : Cc chng trnh ng dng phc v cho x l.M hnh :

  Thng tin

  c x l

  D liu

  Phn cng

  Phn mm

 • 10/23/2014BI 01 : TNG QUAN MY TINH - H IU

  HNH 5

  II. THNH PHN MY TNH :

  1.Phn cng ( HardWare) :

  Khi nhp : Nhng tht b a d liu hay nhng thng tin vo my tnh.

  Khi xut : Thit b c nhim v xut nhng thng tin c my tnh x l ra kt qu.

  Gm c 3 khi chnh

  Khi x l : Thit b c nhim v x l d liu thng tin - L thnh phn chnh .

 • 10/23/2014BI 01 : TNG QUAN MY TINH - H IU

  HNH 6

  2. Phn Mm ( SoftWare) :

  L cc chng trnh hay ng dng c ci t trn my tnh. C 2 dng phn mm

  Phn mm h thng : Cc chng trnh dng qun l v khai thc cu hnh phn cng ca my tnh. ( Ms-Dos, Windows, Unix , Linux, )

  Phn mm ng dng : Cc chng trnh ng dng thc hin trn nn h thng ( Corel , Photoshop, Microsoft Office, Visual Basic )

 • 10/23/2014BI 01 : TNG QUAN MY TINH - H IU

  HNH 7

  KHI NG MY TNH :

  Khi ng t a cng : - Bt cng tc ngun in cho cc thit b ngai vi ( Mn hnh , )- Bt cng tc ngun in cho CPU.

  Khi ng li my khi c s c treo my : - Bm vo nt Reset trn CPU ( Nu c ).- Hay bm t hp phm CTRL + ALT + DEL .

 • 10/23/2014BI 01 : TNG QUAN MY TINH - H IU

  HNH 8

  B. H IU HNH

  I.GII THIU :

  1. H iu hnh l g :

  - H iu hnh l mt chng trnh qun l ti nguyn ca my tnh ( phn cng , phn mm ), x l cc lnh iu khin vic thi hnh chng trnh. H iu hnh phi c ci t trc khi ci t cc phn mm ng dng.

  2. Cc chc nng :

  - Giao tip vi ngi s dng v my tnh.- Qun l h thng tp tin ( System ).- Qun l thit b.- Khi ng my.- Qun l v khai thc cc phn mm ng dng.- X l v thng bo li.- Cc tin ch h thng h tr ngi s dng.

 • 10/23/2014BI 01 : TNG QUAN MY TINH - H IU

  HNH 9

  3. Phn lai h iu hnh :

  C rt nhiu H iu hnh v c phn lai ty theo tnh nng.- Theo kin trc my tnh

  - Mac - Macintosh ( MacOs)

  - PC ( Ms DOS Windows )- Giao din v tc v

  - Dng lnh (Command Line User Interface CUI ) : MS Dos, Unix, - ha (Graphical User Interface GUI ) : Windows, Linux,

  - Chc nng qun l mng- H iu hnh Client : Windows 9x, Windows 2000 Professional,- H iu hnh Server : WinNT, Windows 2003 Server,

 • 10/23/2014BI 01 : TNG QUAN MY TINH - H IU

  HNH 10

  II. H IU HNH WINDOWS :

  1. Gii THIU :

  - Lch s pht trin :- Windows 1.0 (1985) Windows 3.1 (1992)- Windows 3.11 (1993) h tr mng (Win 3.11 for WorkGroup)- Windows 95 (1995)

  - Windows 98 (1997) Windows Me.- Windows 2000 (2000)Windows XP (2002)

  - c im :- H iu hnh a chng ( a nhim )- Giao din ha (GUI).- Plus and Play ( t ng nhn bit cc thit b phn cng)- Kt ni mng.- Cc ng dng c tnh nht qun cao.- H tr Multimedia ( dch v phim nh, nhc )- Kh nng ty chn theo s thch ngi dng.

 • 10/23/2014BI 01 : TNG QUAN MY TINH - H IU

  HNH 11

  2. KHI NG WINDOWS :

  - Sau khi bt ngun in cho cc thit b.a. My khng kt ni mng :

  - H iu hnh mc nh c khi ng.- ng nhp quyn s dng Win ( Nu c phn quyn User )

  b. My kt ni mng thng qua Server qun l :- ng nhp h thng mng ( User Name , Password )

 • 10/23/2014 12BI 01 : TNG QUAN MY TINH - H IU

  HNH

  3. KT THC WINDOWS :

  - B1 : Di chuyn Mouse n START trn thanh TaskBar- B2 : Chn TURN OFF COMPUTER ( ShutDown)- B3 : Chn

  - Stand By : Tm ngng khng tt my.

  -Turn Off : ng cc ng dng v tt my.

  - Restart : ng cc ng dng v khi ng li my.

  - Cancel : ng ca s Turn Off computer Hy b thao tc.

 • 10/23/2014 13BI 01 : TNG QUAN MY TINH - H IU

  HNH

  4. KT THC QUYN S DNG TRN WINDOWS :

  - B1 : Di chuyn Mouse n START trn thanh TaskBar- B2 : Chn LOG OFF < Account >- B3 : Chn

  - Switch User : Chuyn i ngi s dng.

  - Log Off : Thot quyn s dng.

  - Cancel : ng ca s Log Off

 • 10/23/2014BI 01 : TNG QUAN MY TINH - H IU

  HNH 14

  1. CC KHI NIM C BN :

  1.a. iu khin nhn tiu im ( Focus ) :

  III. S DNG CHUT( MOUSE):

  - ng khung m.- T mu xanh vng chn.- C du nhy ch nhn lnh t bn phm.

 • 10/23/2014BI 01 : TNG QUAN MY TINH - H IU

  HNH 15

  - Button : Nt lnh.

  - TextBox : Hp nhp d liu.

  - ComboBox : Hp danh sch cho php chn.

  - CheckBox : Hp mt hay chn nhiu bng cch nh du.

  OptionBox : Hp chn mt.

  III. S DNG CHUT( MOUSE):

 • 10/23/2014 16BI 01 : TNG QUAN MY TINH - H IU

  HNH

  Combo Box

  Button

  Check Box

  Option Button

  Text Box

  IV. S DNG BN PHM( KEYBOARD):

 • 10/23/2014 17BI 01 : TNG QUAN MY TINH - H IU

  HNH

  - Icons : Nhng biu tng i din cho cc ng dng hay Nhm ng dng, Th mc.

  - TaskBar : Thanh trng thi ca Windows.

  - Start : M Trnh n cc ng dng trn Windows.- Quick Launch : Cc ng dng thng xuyn.- Active Programs : Cc ng dng ang s dng.

  - System Tray : Khai h thng chobit cc ng dng thng trc.

  IV. S DNG BN PHM( KEYBOARD):

 • 10/23/2014 18BI 01 : TNG QUAN MY TINH - H IU

  HNH

  - Programs :- Documents :

  - Settings :

  - Search :

  - Help and Support :

  - Run - Log Off - Turn Off Computer

  IV. S DNG BN PHM( KEYBOARD):

 • 10/23/2014BI 01 : TNG QUAN MY TINH - H IU

  HNH 19

  - Right Mouse trn thanh TaskBar chn Properties.- Chn th Start Menu.- Chn :

  Start menu : Phn theo nhm ng dng.

  Classic Start menu : Theo phin bn Win 98- Customize : Ty chn m rng.

  IV. S DNG BN PHM( KEYBOARD):

 • 10/23/2014BI 01 : TNG QUAN MY TINH - H IU

  HNH 20