of 20 /20
TPIMHNIAIA EKΔOΣH TOY ΣYΛΛOΓOY ΠTYXIOYXΩN MHXANIKΩN ΟΜΙΛΟΥ ΔEH Περίοδος BΚΩΔ. ΕΝΤΥΠΟΥ: 01-2123 Στουρνάρη 73-75 Aθήνα 104 32 KEMΠ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ P R E S S P O S T P R E S S P O S T X+7 Οκτώβριος -Νοέμβριος -Δεκέμβριος 2014 • Nο 67

TPIMHNIAIA EKΔOΣH TOY ΣYΛΛOΓOY ΠTYXIOYXΩN … · 2015-04-30 · tpimhniaia ekΔoΣh toy ΣyΛΛoΓoy ΠtyxioyxΩn mhxanikΩn ΟΜΙΛΟΥ Δeh Περ ίοδος b ’ ΚΩΔ

  • Upload
    others

  • View
    0

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of TPIMHNIAIA EKΔOΣH TOY ΣYΛΛOΓOY ΠTYXIOYXΩN … · 2015-04-30 · tpimhniaia ekΔoΣh toy...

Page 1: TPIMHNIAIA EKΔOΣH TOY ΣYΛΛOΓOY ΠTYXIOYXΩN … · 2015-04-30 · tpimhniaia ekΔoΣh toy ΣyΛΛoΓoy ΠtyxioyxΩn mhxanikΩn ΟΜΙΛΟΥ Δeh Περ ίοδος b ’ ΚΩΔ

TPIMHNIAIA

EKΔOΣH

TOY ΣYΛΛOΓOY

ΠTYXIOYXΩN

MHXANIKΩN

ΟΜΙΛΟΥ ΔEH

Περίοδος B’

ΚΩΔ. ΕΝΤΥΠΟΥ: 01-2123

Στουρνάρη 73-75 Aθήνα 104 32

KEMΠ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ

PRE S S POST

PRE S S P OST

X+7

Οκτώβριος -Νοέμβριος -Δεκέμβριος 2014 • Nο 67

Page 2: TPIMHNIAIA EKΔOΣH TOY ΣYΛΛOΓOY ΠTYXIOYXΩN … · 2015-04-30 · tpimhniaia ekΔoΣh toy ΣyΛΛoΓoy ΠtyxioyxΩn mhxanikΩn ΟΜΙΛΟΥ Δeh Περ ίοδος b ’ ΚΩΔ

2 Οκτώβριος - Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2014

Δείτε την ιστοσελίδα μας...Δείτε την ιστοσελίδα μας...http://www.sptmte-dei.gr/

TPIMHNIAIA EKΔOΣH TOY

ΣYΛΛOΓOY ΠTYXIOYXΩN

MHXANIKΩN T.E. / ΟΜΙΛΟΥ ΔEH

Οκτώβριος - Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2014

Παραγωγή:«Αναγραφή» Δ. Δ. ΓΑΒΑΛΑΣ

Θίσβης 7 - Περιστέρι

Tηλ.: 210 5722902

Ε-mail: [email protected]

Περίοδος B'

Τεύχος 67

IΔIOKTHTHΣ

Σύλλογος Πτυχιούχων

Mηχανικών T.E

Στουρνάρη 73-75

Aθήνα 104 32

Tηλ. 210 52.21.221

Fax: 210 52.49.850

E-mail: [email protected]

EKΔOTHΣ

Κων. Βαρσάμης

Στουρνάρη 73-75, Aθήνα

Tηλ. 210 52.21.221

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΕΚΔΟΣΗΣ

Kων. Γεωργίου

Αντ. Αναγνώστου

Στουρνάρη 73-75, 2ος όροφος

Aθήνα 104 32

Tηλ. 210 52.42.265

Fax: 210. 52.49.850

ΣYNTAKTIKH

EΠITPOΠH

B. Kατσίκας, Δ. Ξυδάς,

Στ. Ψαρράς

Μεγάλη η συζήτηση που γίνεται και αφορά τους νέους κανόνες για τους εκπεμπόμε-νους ρύπους αλλά και τις τεχνολογίες δέσμευσης και αποθήκευσης άνθρακα (CCS).Αναφορικά δε με το δεύτερο (CCS), η συζήτηση αφορά στις τεχνολογίες που θα χρη-σιμοποιηθούν αλλά και στο κόστος. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις η εφαρμογή CCS θα α-ναπτυχθεί πρώτα στον τομέα παραγωγής ηλεκτρισμού και αργότερα σε βιομηχανικέςεγκαταστάσεις όπως αυτές των εργοστασίων χάλυβα. Η Νορβηγία έχει εμπειρία σχε-δόν δυο δεκαετιών CCS ενώ η Ε.Ε. έχει ήδη νομοθετήσει σχετικά (2009/31). Θα έχειενδιαφέρον να δούμε τι θα κάνουμε εδώ…

* * *

Εκτεταμένη κατολίσθηση είχαμε στο ορυχείο Μαυροπηγής στα τέλη Νοεμβρίου. Η κα-τολίσθηση σημειώθηκε ξημερώματα, στις τομές όπου γίνεται εξόρυξη λιγνίτη με τουςεκσκαφείς Ε7 & Ε8 χωρίς όμως να κινδυνέψει κανείς.Μοναδική απώλεια, κάποια «τελάρα» ταινιόδρομων.Το Δεκέμβριο υπήρξε νέα κατολίσθηση λόγω έντο-νης βροχόπτωσης. Δεν ξέρω αλλά επειδή παλιότε-ρα η βιασύνη ορισμένων «έθαψε» σημαντικά κοι-τάσματα, μήπως να εστιάσουμε περισσότερο στηνορθολογική αξιοποίηση των κοιτασμάτων ; (και ό-χι μόνο στο ΛΚΔΜ αλλά και στο ΛΚΜ)

* * *

Ο μεγάλος συνθέτης Γ.Μαρκόπουλος σε ραδιο-φωνική του συνέντευξη : «Θα χρησιμοποιήσω μιαπολύ καλή χορωδία, την καλύτερη που έχουμε. Τηχορωδία της ΔΕΗ». Τα σχόλια είναι περιττά και ό-σα ισχυρίζεται ο μεγάλος μουσικοσυνθέτης είναιτιμητικοί τίτλοι για τους συναδέλφους μας που εί-ναι μέλη μιας χορωδίας με διακριτή παρουσία και

αξιόλογες εμφανίσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό για περισσότερες από πέντε δε-καετίες. Για μια ακόμη φορά μπράβο στις συναδέλφισσες και τους συναδέλφους.Η φωτογραφία από παλαιότερη συναυλία του Γ.Μαρκόπουλου στο Ωδείο Ηρώδου Αττι-κού στην οποία συμμετείχε η χορωδία της ΔΕΗ.

* * *

Βολές κατά της ΔΕΗ, έριξε κατά την τελευταία του ακρόαση στο Ευρωκοινοβούλιο οαπερχόμενος επίτροπος για τον Ανταγωνισμό, κ. Χοακίν Αλμούνια. Έκανε λόγο για α-ποκλειστική πρόσβαση της ΔΕΗ στους λιγνίτες και για την ανάγκη εισόδου νέων παι-χτών στην αγορά ενώ κατέληξε υπενθυμίζοντας πως «πρόσφατα υπήρξε μία πολύ ση-μαντική απόφαση της δικαιοσύνης για την Ελλάδα σε σχέση με τους λιγνίτες και τηΔΕΗ, όπου κρίθηκε ότι τα αποκλειστικά δικαιώματα πρόσβασης μίας μόνο εταιρείαςδεν είναι συμβατά με τους κανόνες του ανταγωνισμού ». Ίσως θα έπρεπε κάποιος νατου πει πως υπάρχουν και άλλα λιγνιτικά κοιτάσματα αν ενδιαφέρεται κάποιος ι-διώτης…

μές

Page 3: TPIMHNIAIA EKΔOΣH TOY ΣYΛΛOΓOY ΠTYXIOYXΩN … · 2015-04-30 · tpimhniaia ekΔoΣh toy ΣyΛΛoΓoy ΠtyxioyxΩn mhxanikΩn ΟΜΙΛΟΥ Δeh Περ ίοδος b ’ ΚΩΔ

Τεράστιες υλικές ζημιές, αλλά ευτυχώς χωρίς ανθρώπιναθύματα. Αυτό ήταν το αποτέλεσμα της πυρκαγιάς πουεκδηλώθηκε στο λεβητοστάσιο της 4ης Μονάδας του

Ατμοηλεκτρικού Σταθμού (ΑΗΣ) Πτολεμαΐδας την Κυριακή 9Νοεμβρίου 2014. Η μεγάλη φωτιά ξέσπασε λίγο πριν τις 9 τοπρωί στο υπόγειο της 4ης μονάδας του ΑΗΣ και επεκτάθηκεγρήγορα ενώ για αρκετές ώρες πυκνό μαύρο σύννεφο καπνούείχε καλύψει την περιοχή, λογω της έκτασης της πυρκαγιάςαλλά και λόγω των υλικών (πχ καλώδια) που καιγόντουσαν.

Η πυρκαγιά άρχισε από το δεύτερο υπόγειο της 4ης Μο-νάδας του ΑΗΣ Πτολεμαΐδας και γρήγορα επεκτάθηκε σχε-δόν σε όλο τον υπόγειο χώρο ενώ εξαιτίας των πιθανά ιδανι-κών συνθηκών (λιγνιτόσκονη, πλαστικά κ.α) επεκτάθηκε γρή-γορα και στους επάνω ορόφους φτάνοντας μέχρι και την αί-θουσα κοντρόλ του σταθμού της 4ης Μονάδας –που ελέγχεικαι την 3η Μονάδα – η οποία και καταστράφηκε ολοσχερώς.

Η φωτιά έγινε άμεσα αντιληπτή από τους εργαζόμενους,οι οποίοι ενήργησαν τάχιστα με ευσυνειδησία και επαγγελμα-τισμό, ενώ ταυτόχρονα ενημερώθηκε η πυροσβεστική που κι-νητοποιήθηκε γρήγορα με σημαντική δύναμη πυροσβεστώνκαι οχημάτων από Κοζάνη και Πτολεμαΐδα.

Εργαζόμενοι και πυροσβεστικές δυνάμεις επί ώρες έδωσανμάχη ώστε να κατασβήσουν κάθε εστία της μεγάλης φωτιάςπου προκάλεσε τεράστιες και –ως ένα βαθμό- ανεπανόρθω-τες ζημιές, τόσο στο μηχανοστάσιο όσο και στο κοντρόλ κα-θώς οι πυκνοί καπνοί δυσχέραναν τις προσπάθειες κατάσβε-σης. Τελικώς, η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο το μεσημέρι τηςΚυριακής αλλά κατασβέστηκε πλήρως αρκετές ώρες αργότε-ρα λογω των ειδικών συνθηκών και πάρα το γεγονός ότι είχανκινητοποιηθεί σχεδόν το σύνολο των δυνάμεων της Πυρο-σβεστικής από τις υπηρεσίες της Κοζάνης και της Πτολε-μαΐδας.

Ευτυχώς από την πυρκαγιά δεν υπήρξαν θύματα ούτετραυματισμοί εκτός από δώδεκα εργαζόμενους που διακομί-στηκαν στο νοσοκομείο Πτολεμαΐδας με αναπνευστικά προ-βλήματα και από αυτούς μόνο ένας χρειάστηκε να παραμεί-νει για προληπτικούς λόγους καθώς είχε εισέλθει στο κτίριο

την ώρα της φωτιάς προσπαθώντας να εμποδίσει την επέ-κτασή της.

Λόγω της φωτιάς σημειώθηκε διακοπή στην ηλεκτροδό-τηση της Πτολεμαΐδας η οποία και αποκαταστάθηκε σχετικάγρήγορα.

Κάηκε τμήμα της… «ιστορίας» της ΔΕΗ

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις οι ζημιές είναι εκτετα-μένες, γεγονός που αν δεν «απαγορεύει», τουλάχιστον θα κά-νει ιδιαίτερα δυσχερή και με υψηλό κόστος την αποκατάστα-ση και επαναλειτουργία του Σταθμού. Οι δύο μονάδες, αν καιαπό τις παλαιότερες της ΔΕΗ, αντιπροσωπεύουν σημαντικούςκρίκους της «αλυσίδας» των λιγνιτικών μονάδων της ΔΕΗ μεσυνολική ισχύ 425 MW (125 MW + 300 MW) και σ΄αυτές ερ-γάζονται περίπου 300 εργαζόμενοι.

Ο ΑΗΣ Πτολεμαΐδας είναι από τους πρώτους ΣταθμούςΗλεκτροπαραγωγής που κατασκευάστηκαν και συνέβαλανστην ηλεκτροδότηση της πατρίδας μας.

Η καταστροφική πυρκαγιά της 9ης Νοεμβρίου αναδεικνύ-ει με ένταση την ανάγκη επίσπευσης των διαδικασιών για τηνκατασκευή της νέας, σύγχρονης 5ης Μονάδας του Σταθμού μεπροϋπολογισμένο κόστος κατασκευής 1,3 δις. ευρώ.

Οκτώβριος - Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2014 3

ΠΑΡΑ ΤΙΣ ΥΠΕΡΑΝΘΡΩΠΕΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ

Καταστροφική πυρκαγιά στον ΑΗΣ Πτολεμαΐδας

Η αίθουσα κοντρόλ της 4ης μονάδας η οποία καταστράφηκε ολοσχερώς.

Page 4: TPIMHNIAIA EKΔOΣH TOY ΣYΛΛOΓOY ΠTYXIOYXΩN … · 2015-04-30 · tpimhniaia ekΔoΣh toy ΣyΛΛoΓoy ΠtyxioyxΩn mhxanikΩn ΟΜΙΛΟΥ Δeh Περ ίοδος b ’ ΚΩΔ

Στην ειδική εκδήλωση που έγινεστις 11/12/2014 στην Αθήνα παρουσίατου υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέρ-γειας και Κλιματικής Αλλαγής και τουπρόεδρου και του αντιπρόεδρου τηςΕΤΕπ, υπεγράφη η πρώτη δανειακήσύμβαση ύψους 80 εκατ. ευρώ, τμή-μα συνολικής εγκεκριμένης γραμμήςχρηματοδότησης ύψους 190 εκα-τομμυρίων ευρώ της ΕΤΕπ για νέαέργα παραγωγής ηλεκτρικής ενέρ-γειας κατά την περίοδο 2014-2019.

Ειδικότερα, το επενδυτικό πρό-γραμμα της ΔΕΗ για τα νησιά έχεισυνολικό προϋπολογισμό €174 εκα-τομμύρια ευρώ και αφορά σε δεκα-επτά (17) Αυτόνομους Σταθμούς Πα-ραγωγής (ΑΣΠ) σε μη διασυνδεδε-μένα νησιά ( Σαντορίνη, Λέσβο, Σά-μο, Κάλυμνο, Σέριφο, Κύθνο, Λήμνο,Σκύρο, Κω, Κάρπαθο, Ικαρία, Αστυ-πάλαια, Οθωνούς, Ερεικούσες, Δο-νούσα, Μεγίστη, Ανάφη), μέσω της α-ναβάθμισης των υφιστάμενων υπο-δομών και προβλέπει μεταξύ άλλωνκαι την αντικατάσταση των υφιστά-μενων μονάδων παλαιάς τεχνολογίαςμε νέες μονάδες, φιλικές προς το πε-ριβάλλον.

Μεταξύ των σημαντικότερων έρ-γων του στρατηγικού σχεδιασμούτης ΔΕΗ για την νησιωτική χώρα καιο νέος σταθμός παραγωγής ηλεκτρι-κής ενέργειας στη νότια Ρόδο. Η κα-τασκευή του νέου σταθμού καθαρήςισχύος 115 MW ,σύμφωνα με τη ΔΕΗείναι επιβεβλημένη, με δεδομένο τορυθμό ανάπτυξης της περιοχής, λό-γω του αυξανόμενου τουρισμού, δια-σφαλίζοντας το μακροχρόνιο ενερ-γειακό εφοδιασμό του νησιού, επι-τυγχάνοντας παράλληλα υψηλές πε-ριβαλλοντικές επιδόσεις. Η κατα-σκευή της μονάδας έχει ήδη ξεκινή-σει και προχωρά με γρήγορους ρυθ-μούς και στόχος είναι η νέα Μονάδανα λειτουργήσει από το Μάιο του2016.

Στην ανάγκη ενίσχυσης της ενερ-γειακής αυτάρκειας της Ρόδου ανα-φέρθηκε στην ομιλία του κατά τηντελετή της υπογραφής της σύμβα-σης χρηματοδότησης και ο υπουρ-γός ΠΕΚΑ κ. Γιάννης Μανιάτης. Ο υ-πουργός αναφέρθηκε και στη δια-σύνδεση των Κυκλάδων, ανακοινώ-νοντας ότι το 2016 θα έχει ολοκλη-ρωθεί η διασύνδεση με την ηπειρω-

τική χώρα των νησιών Ανδρος, Νά-ξος, Σύρος, Τήνος και Μύκονος, ό-πως και στην προώθηση του σχεδί-ου για την ηλεκτρική διασύνδεση τηςΚρήτης. Ο πρόεδρος και διευθύνωνσύμβουλος της ΔΕΗ Αρθούρος Ζερ-βός χαρακτήρισε σημαντική την υ-πογραφή της σύμβασης χρηματοδό-τησης με την ΕΤΕπ για την υλοποίη-ση των έργων παραγωγής ηλεκτρι-κής ενέργειας στα μη διασυνδεδε-μένα νησιά κατά την περίοδο 2014-2019 τα οποία όπως είπε «είναι πρω-ταρχικής σημασίας για την ασφάλειαεφοδιασμού και την παροχή καλύτε-ρων υπηρεσιών ενέργειας στα Ελλη-νικά νησιά, τόσο τους κατοίκους τωνπεριοχών αυτών όσο και στη στήρι-ξη του τουρισμού και της οικονομι-κής ανάπτυξή τους».

4 Οκτώβριος - Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2014

Έργα της ΔΕΗ στα νησιά

......Μ

ε την υπογραφή, στις αρχές Δεκεμβρίου, της δανεια-κής σύμβασης μεταξύ της ΔΕΗ και της ΕυρωπαϊκήςΤράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ) αρχίζει η υλοποίηση ε-

νός σημαντικού επενδυτικού σχεδίου στα μη διασυνδεδεμένανησιά (ΜΔΝ) που στοχεύει στην αύξηση της εγκατεστημένηςισχύος, στην ασφάλεια εφοδιασμού και στην αξιόπιστη αντι-μετώπιση των ενεργειακών αναγκών των νησιών αυτών σε μα-κροχρόνιο ορίζοντα.

ΜΕ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΤΗΣ ΕΤΕπ

Page 5: TPIMHNIAIA EKΔOΣH TOY ΣYΛΛOΓOY ΠTYXIOYXΩN … · 2015-04-30 · tpimhniaia ekΔoΣh toy ΣyΛΛoΓoy ΠtyxioyxΩn mhxanikΩn ΟΜΙΛΟΥ Δeh Περ ίοδος b ’ ΚΩΔ

Οκτώβριος - Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2014 5

......

Μοναδικό επίτευγμα

«Κατά τη διάρκεια των 60 ετώνλειτουργίας της, η ΔΕΗ έκανε πραγ-ματικότητα την ηλεκτροδότηση τηςΕλλάδας παρέχοντας ηλεκτρική ε-νέργεια και σε περισσότερα από 50νησιά - με 36 σταθμούς να λειτουρ-γούν σε αυτά , μοναδικό γεγονός καιγια τα διεθνή δεδομένα.

Μέσα από μία πορεία έξι δεκαε-τιών, η ΔΕΗ έκανε πραγματικότητακαι τον εξηλεκτρισμό της νησιωτικήςΕλλάδας, ηλεκτροδοτώντας περισ-σότερα από 50 νησιά και λειτουργώ-ντας 36 μικρούς αυτόνομους σταθ-μούς σε αυτά, μοναδικό γεγονός καιγια τα διεθνή δεδομένα.

Στη μακρά συνεργασία της ΔΕΗμε την ΕΤΕπ αναφέρθηκε στην ομιλίατου ο πρόεδρος και διευθύνων σύμ-

βουλος της ΔΕΗ κ. Αρθούρος Ζερ-βός

Η σημερινή ημέρα αποτελεί ένασημαντικό γεγονός για τη χρηματο-δότηση του στρατηγικού επενδυτι-κού σχεδίου της ΔΕΗ σε επίπεδοΟμίλου και επανεπιβεβαιώνει την έν-

δειξη εμπιστοσύνης μεγάλων διεθνώνχρηματοδοτικών οργανισμών, όπωςη Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων,προς την Ελλάδα και τη ΔΕΗ.

Όπως γνωρίζετε, η ΕυρωπαϊκήΤράπεζα Επενδύσεων αποτελεί βα-σικό χρηματοδοτικό εταίρο της ΔΕΗαπό το 1963 με μακροχρόνια άριστησυνεργασία και άρρηκτη σχέση ε-μπιστοσύνης.

Διαχρονικά, η Τράπεζα έχει χρη-ματοδοτήσει επενδύσεις σε όλο τωνφάσμα των επιχειρηματικών δραστη-ριοτήτων της ΔΕΗ συμπεριλαμβανο-μένων των Ορυχείων, της Παραγω-γής, της Μεταφοράς και της Διανο-μής, ενώ από το τέλος Νοεμβρίου2014, το συνολικό ποσό των δανείωντης Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύ-σεων προς τον Όμιλο ΔΕΗ ανέρχε-ται στα 2,2 δις Ευρώ.

Η στήριξη της Ευρωπαϊκής Τρά-πεζας Επενδύσεων προς τη ΔΕΗ τατελευταία χρόνια, υπό ιδιαίτερα δυ-σμενείς οικονομικές συνθήκες, ήτανκαι είναι πολύ σημαντική εφόσον α-ποτελεί κύρια πηγή άντλησης νέωνμακροπρόθεσμων δανειακών κεφα-λαίων για έργα υποδομών ζωτικήςστρατηγικής σημασίας για την ενί-σχυση τόσο της οικονομικής, όσοκαι της περιβαλλοντικής απόδοσήςτου Ομίλου ΔΕΗ, ενώ ταυτόχρονα υ-ποστηρίζει την ανταγωνιστικότητακαι την ασφάλεια εφοδιασμού τηςχώρας.

Page 6: TPIMHNIAIA EKΔOΣH TOY ΣYΛΛOΓOY ΠTYXIOYXΩN … · 2015-04-30 · tpimhniaia ekΔoΣh toy ΣyΛΛoΓoy ΠtyxioyxΩn mhxanikΩn ΟΜΙΛΟΥ Δeh Περ ίοδος b ’ ΚΩΔ

6 Οκτώβριος - Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2014

......

Ενισχύεται η ενεργειακή ασφάλεια στην ΕΕΜΕ 18 ΜΕΓΑΛΑ ΕΡΓΑ ΚΟΙΝΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Τα έργα που έχουν σχεδιαστεί για ναβοηθήσουν στην αύξηση της ενεργειακήςασφάλειας της Ευρώπης, τον τερματισμότης απομόνωσης ορισμένων χωρών της ΕΕαπό τα πανευρωπαϊκά δίκτυα ενέργειας,συμβάλλουν στην ολοκλήρωση της ευρω-παϊκής αγοράς ενέργειας, και θα βοηθή-σουν στην ενσωμάτωση των ανανεώσιμωνπηγών ενέργειας. Θα χρηματοδοτηθούν α-πό το σχέδιο, «συνδέοντας την Ευρώπη»(CEF) με € 50 δισεκατομμύρια για την τό-νωση της ενέργειας, των μεταφορών, καιτην ψηφιακή υποδομή μεταξύ 2014 και2020. Οι επιχορηγήσεις μπορεί να χρημα-τοδοτήσουν μέχρι 50% του κόστους τουέργου, θα μπορεί να ανέλθουν σε 75% σεεξαιρετικές περιπτώσεις.

Εκτός από τα έργα φυσικού αερίου θαχρηματοδοτηθούν επίσης καινοτόμες τε-χνολογίες ηλεκτρικής ενέργειας. Αυτές πε-ριλαμβάνουν μια μελέτη σκοπιμότητας γιαένα 700 χιλιόμετρα υποθαλάσσια υψηλήςτάσης συνεχές ρεύμα καλώδιο μεταξύ τουΗνωμένου Βασιλείου και της Νορβηγίας,καθώς και ένα έξυπνο σχέδιο πλέγματοςστην ιρλανδική-Ηνωμένου Βασιλείου σύ-νορα.

Συνολικά, 34 χρηματοδοτήσεις χορη-γήθηκαν σε 16 έργα φυσικού αερίου, 18 έρ-

γα ηλεκτρικής ενέργειας, 28 μελέτες και 6έργα Κατασκευαστικές εργασίες. Όλα τασχέδια που επιδοτούνται επελέγησαν απότον κατάλογο των «έργων κοινού ενδια-φέροντος» της ΕΕ.

Έργα Ελληνικού ενδιαφέροντοςΜεταξύ των έργων που χρηματοδοτεί

η ΕΕ περιλαμβάνονται και επενδυτικά σχέ-δια που αφορούν τη χώρα μας καθώς α-ποτελούν τμήμα των επενδύσεων στα πα-νευρωπαϊκά δίκτυα ενέργειας. Ειδικότερα,υπάρχουν τρία έργα που αναμένεται νασυμβάλλουν στην ολοκλήρωση των δι-κτύων ηλεκτρισμού στο νότο της Ευρω-παϊκής Ένωσης συνολικού προϋπολογι-σμού 1,3 δις. ευρω.

Διασύνδεση Ισραήλ–Κύπρου–Ελλάδας μεταξύ Hadera(Ισραήλ) και Αττικής (Euro-AsiaInterconnector (3.10.2 & 3.10.3).

Το έργο αφορά υποθαλάσσιο 600 kVDC καλώδιο για τη διασύνδεση των ηλε-κτρικών συστημάτων Ισραήλ – Κύπρου –Ελλάδας. Το έργο θα έχει μεταφορική ικα-νότητα 2000 MW και συνολικό μήκος πε-ρίπου 820 ναυτικών μιλίων, δηλαδή περί-που 1518 km. Ειδικότερα θα περιλαμβάνει

τρεις διασυνδέσεις ως εξής: α. 329 km μεταξύ Ισραήλ - Κύπρου, β. 879 km μεταξύ Κύπρου και Κρήτης καιγ. 310 Km μεταξύ Κρήτης και ηπειρωτικήςΕλλάδας. Θα επιτρέπει την μεταφορά ηλε-κτρικής ενέργειας και προς τις δυο κατευ-θύνσεις.

Φορέας υλοποίησης για το τμήμα Κύ-προς– Κρήτη είναι η ΔΕΗ Quantum EnergyLtd και για το τμήμα Κρήτη – ηπειρωτικήΕλλάδα η ΔΕΗ Quantum Energy Ltd σε συ-νεργασία με τον ΑΔΜΗΕ. Το εκτιμώμενοκόστος επένδυσης στον ελληνικό χώρο α-νέρχεται στα 800 εκατομμύρια με 1 δισε-κατομμύριο ευρώ, ανάλογα με την υποβρύ-χια όδευση, τις συνθήκες του βυθού κ.λ.π.Από εκτιμήσεις που βασίζονται σε μελέτεςγια το έργο διασύνδεσης των Κυκλάδων,κατά το στάδιο υλοποίησης του έργου α-ναμένεται να απασχοληθούν 600 άνθρωποιανά έτος, ενώ κατά το στάδιο λειτουργίαςθα δημιουργηθούν 15-20 μόνιμες θέσεις ερ-γασίας. Το προσδοκώμενο έτος ολοκλή-ρωσης του τμήματος Κύπρος – Κρήτη εί-ναι το 2019 και του τμήματος Κρήτη – η-πειρωτική Ελλάδα είναι το 2018.

Η ΕΕ επενδύει € 1,5 δισεκατομμύρια

HΕυρωπαϊκή Επιτροπή έχει διαθέσει € 647 εκα-τομμύρια για την υποστήριξη βασικών έργων ε-νεργειακής υποδομής. Η χρηματοδοτική στήρι-

ξη θα πάει σε 34 έργα υποδομής που θα επιλεγούν α-πό μια πρόσκληση υποβολής προτάσεων στο πλαίσιοτου «Συνδέοντας την Ευρώπη», το οποίο έχει προϋ-πολογισμό ύψους € 5.850.000.000 για την υποστήρι-ξη διευρωπαϊκές ενεργειακές υποδομές μέχρι το 2020.

Page 7: TPIMHNIAIA EKΔOΣH TOY ΣYΛΛOΓOY ΠTYXIOYXΩN … · 2015-04-30 · tpimhniaia ekΔoΣh toy ΣyΛΛoΓoy ΠtyxioyxΩn mhxanikΩn ΟΜΙΛΟΥ Δeh Περ ίοδος b ’ ΚΩΔ

Οκτώβριος - Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2014 7

Διασύνδεση μεταξύ Maritsa East 1(Bουλγαρία) και Νέα Σάντα(Eλλάδα) (3.7.1).

Το συγκεκριμένο έργο αφορά την κα-τασκευή 2ης διασυνδετικής γραμμής με-ταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας.

Το συνολικό μήκος της γραμμής θα εί-ναι περί τα 144 km περίπου, εκ των οποίωντα 29km επί Ελληνικού εδάφους. Το εκτι-μώμενο κόστος επένδυσης: 8.000.000-10.000.000€ για το Ελληνικό τμήμα τηςγραμμής.

Δεν προβλέπονται νέες θέσεις εργα-σίας κατά τη φάση λειτουργίας του συγκε-κριμένου έργου. Το Ελληνικό τμήμα τηςγραμμής θα κατασκευασθεί στον Νομό Ρο-δόπης (Περιφέρεια Θράκης). Το έργο δενέχει λάβει κάποια αδειοδότηση μέχρι σή-μερα. Προσδοκώμενο έτος ολοκλήρωσηςτου είναι το 2020. Φορέας υλοποίησης στοελληνικό τμήμα είναι ο ΑΔΜΗΕ.

Υδροηλεκτρικόαντλησιοταμίευσης (hydro-pumped storage) στην Αμφιλοχία (3.24)

Το σύστημα αντλησοταμίευσης με δύοανεξάρτητους άνω ταμιευτήρες, στις θέ-σεις Άγ. Γεώργιος και Πύργος, συνολικής ι-σχύος 590 MW, έχει ως στόχο την παρα-γωγή και την μεγάλης κλίμακας αποθήκευ-ση ηλεκτρικής ενέργειας. Τον «κάτω» τα-μιευτήρα του συστήματος αποτελεί η τε-χνητή λίμνη Καστρακίου, στα διοικητικά ό-ρια του Δήμου Αμφιλοχίας, Π.Ε. Αιτωλοα-καρνανίας. Οι δυο (2) ξεχωριστοί «άνω»ταμιευτήρες θα κατασκευαστούν βόρειατου ταμιευτήρα Καστρακίου: α. Στη θέση“Άγιος Γεώργιος”, ωφέλιμου όγκου ~ 5 x106 m3 και συνολικής έκτασης 720 στρεμ-μάτων και β. στη θέση “Πύργος”, ωφέλι-μου όγκου ~ 2 x 106 m3και συνολικής έ-κτασης 166 στρεμμάτων. Η περίσσεια αιο-λική, ηλιακή ή/και θερμική ενέργεια θα α-ποθηκεύεται μέσω της άντλησης νερού α-πό τον «κάτω» στους«άνω» ταμιευτήρες,και στη συνέχεια θα αξιοποιείται μέσω τωναναστρέψιμων μονάδων των σταθμών πα-ραγωγής, κατά τις ώρες αιχμής.

Ισχύς Παραγωγής- Άγ. Γεώργιος: 370

MW Ισχύς Παραγωγής- Πύργος: 220 MWΣυνολική Ισχύς Παραγωγής: 590

MW Συνολική Ισχύς Άντλησης: 634 MWΠαραγόμενη ενέργεια ετησίως: 1.362.900

MWhΕτήσια ενέργεια άντλησης: 1.673.760

MWhΕίδος έργου: Έργο αντλησοταμίευσης για

την παραγωγή και αποθήκευση ενέργειας.Εκτιμώμενο κόστος επένδυσης:

501.830.000€ (Άγ. Γεώργιος 300.430.000€/Πύργος 201.400.000€)

Νέες θέσεις εργασίας: κατά την κατα-σκευή 900 θέσεις εργασίας/ κατά τη λει-τουργία 70 θέσεις εργασίας εξειδικευμέ-νου και βοηθητικού τεχνικού προσωπικού.

Γεωγραφικός προσδιορισμός: ΔήμοςΑμφιλοχίας, Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας

Άδειες Έργου: έχουν ήδη εκδοθεί Άδει-ες Παραγωγής και Προσωρινοί Όροι Σύν-δεσης

Προσδοκώμενη έναρξη λειτουργίας:2020

Φορές υλοποίησης: Τέρνα ΕνεργειακήΑΒΕΤΕ

Το επενδυτικό σχέδιο «Αντλησιοταμι-ευτικά Συστήματα Αιτωλοακαρνανίας, Απο-

θήκευσης και Παραγωγής Ενέργειας, Ισχύος587MW, με «κάτω» ταμιευτήρα την τεχνη-τή λίμνη Καστρακίου , και με 2 «άνω ταμι-ευτήρες», Αγ. Γεωργίου και Πύργου», της«ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.», αποχα-ρακτηρίστηκε στις αρχές του 2014 από τηΔιυπουργική Επιτροπή Στρατηγικών Επεν-δύσεων (Δ.Ε.Σ.Ε.) ως στρατηγική επένδυση- κατά την έννοια του Ν. 3894/2010 - λό-γω μη εκπλήρωσης των οικονομικών υπο-χρεώσεων του ενδιαφερόμενου στρατηγι-κού επενδυτή.

Έργα αξίας 1,5 δισ. ευρώΟ κατάλογος των Ευρωπαϊκών Έργων Κοινού Ενδιαφέροντος - Projects of Common Interest(PCI’s), που έχουν Ελληνικό ενδιαφέρον και χαρακτηρίζονται ως «Διάδρομοι προτεραιότηταςπου αφορούν στην Ηλεκτρική Ενέργεια». Ειδικότερα πρόκειται για τις Διασυνδέσεις ηλεκτρικήςενέργειας Βορρά-Νότου στην κεντροανατολική και νοτιοανατολική Ευρώπη (NSI East Electricity)

......

σε ενεργειακές υποδομές

Page 8: TPIMHNIAIA EKΔOΣH TOY ΣYΛΛOΓOY ΠTYXIOYXΩN … · 2015-04-30 · tpimhniaia ekΔoΣh toy ΣyΛΛoΓoy ΠtyxioyxΩn mhxanikΩn ΟΜΙΛΟΥ Δeh Περ ίοδος b ’ ΚΩΔ

Νέα εκπτωτική πολιτική της ΔΕΗγια μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις

Η απόφαση έρχεται μετά από τις τιμολογιακές μειώσεις γιατις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και καθιερωνει εμπορικά κίνητραμέσω νέας εκπτωτικής πολιτικής στο πλαίσιο της "στρατηγικήςεπιχειρησιακής επιλογής της ΔΕΗ για στήριξη του παραγωγικούιστού της χώρας".

Η νέα εκπτωτική πολιτική αφορά εταιρείες και επιχειρημα-τικούς ομίλους της χώρας με παροχές στη Χαμηλή και Μέση τά-ση, οι οποίοι καταναλώνουν τουλάχιστον 1Gwh ανά έτος, αφο-ρά δηλαδή σε περίπου 30.000 παροχές ηλεκτρικού ρεύματος ε-παγγελματικών εγκαταστάσεών τους.

Συγκεκριμένα, οι εταιρείες αυτές επιβραβεύονται με κλιμα-κούμενο ποσοστό έκπτωσης το οποίο ποικίλει ανάλογα με τούψος της κατανάλωσης και θα κυμαίνεται μεταξύ 2% έως 5,5%στα σημερινά τιμολόγια.

Οπως επισημαίνεται " η ΔΕΗ ΑΕ αποδεικνύει στην πράξη ό-τι στέκεται δίπλα στον επαγγελματία καταναλωτή ηλεκτρικής ε-

νέργειας, βοηθώντας σημαντικά στη μείωση του λειτουργικούκόστους της επιχείρησής του και ενισχύοντας την προσπάθειάτου για βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς του.

Η νέα εκπτωτική πολιτική προστίθεται στη μείωση τιμών πουπραγματοποιήθηκε τον Ιούλιο του 2014 και που αφορούσε κυ-ρίως σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ενώ σήμερα επιβραβεύει τιςμεσαίες, μεγάλες εταιρείες και επιχειρηματικούς ομίλους ανά-λογα με το συνολικό ύψος της κατανάλωσής τους, καθιστώνταςτα επαγγελματικά τιμολόγια της ΔΕΗ ως τα πλέον ανταγωνιστι-κά για την ενίσχυση και ανάπτυξη του επιχειρείν στη χώρα μας.

Η ΔΕΗ ΑΕ, όπως υπογραμμίζεται σε σχετική ανακοίνωση, μετην τεχνογνωσία που απέκτησε στην 64χρονη διαδρομή τηςστην ελληνική κοινωνία είναι ο πλέον χρήσιμος και σταθερόςσυνεργάτης που στηρίζει τον παραγωγικό ιστό του τόπου στηνπροσπάθεια για ανάκαμψη και έξοδο από την οικονομική κρίσηπου βιώνει η πατρίδα μας."

Πολλές φορές μιλάμε για τοντουρισμό, τη μεγαλύτερη«βιομηχανία» της πατρίδας

μας. Μια δραστηριότητα πουφέρνει έσοδα και συνάλλαγμα,συντηρεί χιλιάδες μικρές και με-γάλες επιχειρήσεις και προσφέ-ρει δουλειά σε εκατοντάδες χι-λιάδες Ελληνες και Ελληνίδες.Αυτή τη «βιομηχανία» κάνουμε(εμείς οι Νεοέλληνες) τα πάνταγια να τη διαλύσουμε… Για τουλόγου το αληθές, ο συνάδελφοςΚωνσταντίνος Μαγκάκης (υπο-τομεάρχης Λειτουργίας & Συντή-ρησης ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣΑ.Ε.) φωτογραφίζει και γράφειγια την όμορφη και καταπράσινηΣάμο…

«Στο Πυθαγόρειο το αρχαιότε-ρο τεχνητό λιμάνι της Μεσογείου(Ηρόδοτος), ήταν η αρχαία πόλη τηςΣάμου, με τις αρχαιότητες (Ηραίο–Ευπαλίνειο Υδραγωγείο). Έχουν κη-ρυχθεί από την UNESCO ΜνημείαΠαγκόσμιας Κληρονομιάς και η ο-

μορφιά του, αποτελεί πόλο έλξης χι-λιάδων τουριστών κάθε χρόνο απόόλο τον κόσμο.

Ανηφορίζοντας από το λιμάνι οιτουρίστες προς το Αιολικό Πάρκοτης ΔΕΗΑΝ., για να θαυμάσουν από

ψηλά την θέα στο απέραντο γαλάζιοτης θάλασσας, συναντούν και τονσκουπιδότοπο, που υπάρχει πολλάχρόνια εκεί και η εικόνα του ταξι-δεύει με τις φωτό των τουριστών σεόλον τον κόσμο.»

8 Οκτώβριος - Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2014

......

Εκπτώσεις που κυμαίνονται απο 2% έως 5,5% στα σημερινά τιμολόγια, θα προσφέρει η ΔΕΗπρος τις μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις

Page 9: TPIMHNIAIA EKΔOΣH TOY ΣYΛΛOΓOY ΠTYXIOYXΩN … · 2015-04-30 · tpimhniaia ekΔoΣh toy ΣyΛΛoΓoy ΠtyxioyxΩn mhxanikΩn ΟΜΙΛΟΥ Δeh Περ ίοδος b ’ ΚΩΔ

ΣΗ ανάγκη των κρατών της Ευ-ρώπης για φτηνή ηλεκτρική ε-νέργεια υποχρεώνει αξιωματού-

χους και επιχειρηματίες να «επι-στρέψουν» στο λιγνίτη καθώς διαπι-στώνουν ότι έχασαν πολύτιμο χρό-νο επενδύοντας στην «πράσινη ανά-πτυξη» και την ίδια στιγμή το κό-στος , οι τιμές της ηλεκτρικής ενέρ-γειας είναι σχεδόν διπλάσιες από αυ-τές των ΗΠΑ, που πρέπει να αντα-γωνιστούν.

Στην κεντροανατολική Ευρώπη, α-πό τη Γερμανία και την Τσεχική Δη-μοκρατία μέχρι την Πολωνία, επιχει-ρήσεις κοινής ωφέλειας όπως οιCEZ AS (τσεχική) και PGE SA (πο-λωνική) αναπτύσσουν λιγνιτωρυχεία(τα οποία είχαν «κλείσει» κατά τηντελευταία εικοσαετία) και εκσυγ-χρονίζουν τις μονάδες παραγωγής.

Στη Γερμανία, ο λιγνίτης είναι ησημαντικότερη πηγή ηλεκτρικής ε-νέργειας αντιπροσωπεύοντας το 26%της παραγωγής ενέργειας και η κρα-τική σουηδική εταιρεία Vattenfall ε-πιδιώκει την επέκταση ενός ορυχεί-ου που βρίσκεται βόρεια τουProschim. Με την επέκταση του ο-ρυχείου η Vattenfall θα εξάγει 204 ε-κατ. τόνους περισσότερο λιγνίτη, ό-ταν, μέχρι σήμερα, εξορύσσει περί-που 60 εκατομμύρια τόνους ετησίως.

Η Πολωνία παράγει σχεδόν το90% της ηλεκτρικής της ενέργειας α-πό άνθρακα και επενδύει στην αξιο-ποίηση του λιγνιτη ως μέσου για την

ενεργειακή της ασφάλεια και τη δια-τήρηση της απασχόλησης σε ορι-σμένες από τις φτωχότερες περιο-χές της χώρας. Το 2013 , η παραγω-γή ηλεκτρικής ενέργειας από λιγνίτηστην Πολωνία αυξήθηκε κατά 3,7%,ενώ η παραγωγή από τις εγκαταστά-σεις λιθάνθρακα μειώθηκε κατά 7%,σύμφωνα με την εταιρεία PGE, η ο-ποία είναι ο μεγαλύτερος παραγωγόςηλεκτρικής ενέργειας της χώρας. Στατέλη του 2011, η εταιρεία ξεκίνησε τηλειτουργία μιας μονάδας 858 μεγα-βάτ στο εργοστάσιο της Belchatow,που αναδείχθηκε ως η μεγαλύτερηεγκατάσταση θερμικής ενέργειας τηςΕυρώπης, ενώ αναβάθμισε και μια μο-

νάδα καύσης λιγνίτη στο εργοστά-σιο της Turow.

Στην Τσεχική Δημοκρατία, ανα-ζητούν τρόπους αλλαγής του «μίγ-ματος» ώστε να παράγουν φθηνο-τερη ενέργεια. Η CEZ, η μεγαλύτε-ρη τσεχική εταιρεία παραγωγής η-λεκτρικής ενέργειας που ελέγχεταιαπό το κράτος, παράγει το 48% τηςενέργειας σε εργοστάσια που καί-νε άνθρακα και σκοπεύει να αυξή-σει την παραγωγή των ορυχείων λι-γνίτη.

Η ζήτηση λιγνίτη σε ολόκληροτον κόσμο αναμένεται να αυξηθείκατά 5,4% έως το 2020, σύμφωνατη Διεθνή Υπηρεσία Ενέργειας.

Οκτώβριος - Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2014 9

Ο «παρεξηγημένος» λιγνίτης σώζει τις οικονομίες της ΕΕ

......

Σταθμος παραγωγής της CEZ

Ο χάρτης με τα ορυχεία της ΤσεχίαςΟ μεγαλύτερος λιγνιτικός σταθμός παραγωγής Η/Ε της Ευρώπης

Page 10: TPIMHNIAIA EKΔOΣH TOY ΣYΛΛOΓOY ΠTYXIOYXΩN … · 2015-04-30 · tpimhniaia ekΔoΣh toy ΣyΛΛoΓoy ΠtyxioyxΩn mhxanikΩn ΟΜΙΛΟΥ Δeh Περ ίοδος b ’ ΚΩΔ

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΣΠΜΤΕ ΣΤΟ Γ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ Ε.Τ.Ε

Συναδέλφισες – ΣυνάδελφοιΧαιρετίζω τη σημερινή σας διαδικασία και εύχομαι

πραγματικά τα συμπεράσματα σας να βοηθήσουν τηνπροοπτική του Ομίλου μας

Όμως δεν μπορούμε να αφήσουμε στην άκρη ακόμηκαι σήμερα τα προβλήματα που ταλανίζουν την ελληνι-κή κοινωνία τους εργαζόμενους αλλά και τα ιδιαίτεραπροβλήματα της εταιρείας μας.

Αυτή την περίοδο έχουμε την αγωνιώδη προσπάθειατης Κυβέρνησης συνεπικουρούμενη από όλα τα επικοι-νωνιακά μέσα να πείσει όλους μας ότι έχει επιτύχει τουςμέχρι τώρα στόχους του μνημονιακού της προγράμμα-τος και να επισπεύσει τις διαδικασίες ανάκαμψης της ελ-ληνικής οικονομίας, όμως η σπείρα της ύφεσης συνεχί-ζει ακάθεκτη την αποαναπτυξιακή της πορεία.

Η απάθεια των εργαζομένων απέναντι στα ζωτικάπροβλήματα που τους απασχολούν και ιδιαιτέρα έναντιτης εμφανούς αδυναμίας της οικονομικής πολιτικής να α-ποκολληθεί από τις εκ του μνημονίου όπως λένε υπα-γορευόμενες εσφαλμένες υφεσιακές πολιτικές, αποτελείφαινόμενο που πρέπει να διερευνηθεί και να προβλημα-τίσει τον ελληνικό λαό

Σήμερα, λοιπόν, μπορούμε να πούμε ότι η ελληνικήκοινωνία είτε είναι ηθικά εξουθενωμένη από τον οικο-νομικό τους αιφνιδιασμό-αφανισμό είτε λαθροβιώνει μέ-σα στην παραίσθηση και την αυταπάτη για μια εξ ίσουξαφνική νεκρανάσταση του οικονομικού – πολιτικού πα-ρελθόντος της .

Μέσα λοιπόν σε αυτό το πολιτικό οικονομικό – κοι-νωνικό περιβάλλον υψώθηκε στο όνομα δήθεν της απε-λευθέρωσης για εμάς απορρύθμισης της ενέργειας (χω-ρίς αυτό να είναι απαιτούμενο από τις κοινοτικές οδη-γίες και την πρόσφατη ελληνική νομοθεσία ) η πώλησηφιλέτων της εταιρείας μας έτσι για να δημιουργηθεί η με-γάλη αναδιάρθρωση στη χώρα και η εντός εισαγωγικώνανάπτυξη – επένδυση εξυπηρετώντας τον διαρκή πόθοντόπιων κρατικοδίαιτων συμφερόντων κατά απαίτησητου διαρκώς ανά τρίμηνο επικαιροποιούμενου μνημονί-ου φυσικά .

Απέναντι σε αυτή την επίθεση ο μόνος δρόμος είναιη οργάνωση της πάλης .

Συνδικαλιστικό κίνημα

Σήμερα όμως σε μια εποχή αμφισβήτησης των πά-ντων δεν θα μπορούσε και το Συνδικαλιστικό κίνημα ναμείνει αλώβητο .

Σίγουρα έχουν γίνει λάθη, μεγάλα λάθη . Λάθη από η-γεσίες λάθη από ηγέτες . Εδώ βέβαια δεν είμαστε άμοι-ροι ευθυνών οι υπόλοιποι γιατί η διαρκής συμμετοχή ό-λων ίσως να μην επέτρεπε λάθη . Ένας ζωντανός οργα-νισμός όμως από τα λάθη του κατά κανόνα γίνεται σο-φότερος …λένε

Κάποιοι περιμένουν στην γωνία σήμερα να δουν τηνδιάλυση της Ομοσπονδίας και των πρωτοβάθμιων σω-ματείων γιατί αυτόματα αυτό θα σημάνει και την απο-σύνθεση του ΟΜΙΛΟΥ .

Κ.Βαρσάμης: «Με

τη συμμετοχή μας

στα συνδικάτα να

αντισταθούμε

στην επίθεση που

δεχόμαστε»

10 Οκτώβριος - Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2014

......

Page 11: TPIMHNIAIA EKΔOΣH TOY ΣYΛΛOΓOY ΠTYXIOYXΩN … · 2015-04-30 · tpimhniaia ekΔoΣh toy ΣyΛΛoΓoy ΠtyxioyxΩn mhxanikΩn ΟΜΙΛΟΥ Δeh Περ ίοδος b ’ ΚΩΔ

Πρέπει να ξεκαθαρίσουμε εδώ ότι η συσπείρωση τωνεργαζομένων κράτα τη συνοχή του ΟΜΙΛΟΥ ανεβάζο-ντας την υπεραξία της απόδοσης του .

Η διάλυση του ασφαλιστικού μας φορέα,η στρέβλω-ση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας η έλλειψη μακρο-χρόνιου ενεργειακού σχεδιασμού στη χώρα δεν μπορείνα βρίσκουν συνέχεια στην θέση των θυμάτων, εξιλα-στήριων η μη, τους εργαζόμενους και τους καταναλωτές.

Μόνο λοιπόν με τη συμμετοχή τους οι εργαζόμενο θασυμβάλουν στην ανασυγκρότηση του συνδικαλιστικούκινήματος σε αγωνιστική – διεκδικητική κατεύθυνση, πουείναι προϋπόθεση να ανακοπεί η επίθεση που δεχόμα-στε σήμερα και να ανοίξει προοπτική σύμφωνα με τις α-νάγκες μας.

Οι σύλλογοι μας σε αυτήν την προσπάθεια βρεθήκανπλάι –πλάι και τις δύσκολες στιγμές του πρόσφατου πα-ρελθόντος στάθηκαν από κοινού απέναντι στα σχέδια ι-διωτικοποίησης του ομίλου ΔΕΗ επιλέγοντας το βήμα –βήμα πάλεμα των πρώτων επιδιώξεων της πώλησης τουΑΔΜΗΕ και σε συνέχεια της ΜΙΚΡΗΣ ΔΕΗ και πιστεύ-ουμε ότι στα σημερινά δεδομένα έχουμε πάει καλά αυ-τόν τον αγώνα και μετά την επαναλειτουργία της ομο-σπονδίας μας .

Σας καλώ λοιπόν από αυτό το βήμανα επαναβεβαιώσετε ότι :Είμαστε αντίθετοι με το σχέδιο ιδιωτικοποίησης του

ομίλου ΔΕΗ, που αν εφαρμοστεί, αντί να εξασφαλίζει τασυμφέροντα του Ελληνικού λαού, θα εξυπηρετήσει τηνκερδοφορία των ιδιωτικών πλέον εταιρειών που δρα-στηριοποιούνται στον χώρο της ενέργειας σε βάρος τωνεργαζομένων και του λαού γενικότερα.

Τα λαϊκά στρώματα θα πληρώσουν ακριβότερα, ανδεν στερηθούν

Τελείως, το αγαθό του ρεύματος.Η ανεξέλεγκτη τιμή του ρεύματος, ως αποτέλεσμα

του σχεδίου, θα επιδράσει αρνητικά στην εθνική οικο-νομία.

Οι εργαζόμενοι της Επιχείρησης θα δεχτούμε την με-γαλύτερη επίθεση στα εργασιακά και μισθολογικά δικαι-ώματά μας, για να εξυπηρετηθεί ο ουσιαστικός λόγοςτου κέρδους των εταιρειών και όχι η κατ’ επίφαση λει-τουργία του ανταγωνισμού.

Επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό

Στα πλαίσια του διαλόγου για τις συλλογικές συμβά-σεις των εταιρειών του Ομίλου σας καλώ να παλέψουμεμέσα από το πλαίσιο που τέθηκε στην Ομοσπονδία γιατην διατήρηση του κορμού του κοινού μας μισθολογίου

σε όλο τον όμιλο γιατί ξεκάθαρα αυτό θα είναι που ε-νώνει τους εργαζόμενους σήμερα αλλά και στο μέλλονκαι σφυρηλατεί την ενότητά μας .

Πρέπει να αντιληφτεί η Διοίκηση ότι στην περίοδο τηςκρίσης πρέπει να επενδύσει στον εργαζόμενο-άνθρωπο(όπως αλώστε έκαμαν όλες οι μεγάλες εταιρείες στηνΕυρώπη) .

παράδειγμα τρανταχτό ο τρόπος που έπαιξε με το α-ντιστάθμισμα επικίνδυνου των συναδέλφων ηλεκτρολό-γων και την ένταξη τους στα βαριά και ανθυγιεινά που α-πό την πρώτη μέρα έπρεπε να είναι αρωγός των συνα-δέλφων απέναντι στη νομοθεσία και όχι να παλεύει τοσυνδικάτο μόνο του για το αυτονόητο .

Επομένως μας δίνεται η δυνατότητα να πιέσουμε σεαυτό το διάλογο για μια αλλαγή ρότας στη λειτουργίατου Ομίλου αλλά και της σχέσης του με τους εργαζόμε-νους, δεν νοείται Όμιλος με αθρόα και ανεξέλικτη δημι-ουργία στελεχών χωρίς να έχουν ποτέ αξιολογηθεί καιελεγχθεί γιατί ποτέ δεν τους τέθηκαν στόχοι παρά μό-νο το μόνο που τους απασχολεί είναι η καταβολή καιαύξηση του επιδόματος ευθύνης το οποίο στα χρόνιατης κρίσης μοιράζεται αφειδώς .

Παράλληλα θα πρέπει να ζητήσουμε διοίκηση και ερ-γαζόμενοι την αμφίδρομη μετακίνηση του προσωπικούστις εταιρείες του ΟΜΙΛΟΥ γιατί δεν υπάρχει κανέναπρόβλημα με όλες τις ευρωπαϊκές οδηγίες -με το μόνοπου υπάρχει εσκεμμένο πρόβλημα είναι με την ελληνικήνομοθεσία .

Πιστεύω ότι τα αποτελέσματα των διαδικασιών σαςνα είναι προς όφελος εργαζομένων –Ομίλου αλλά καιτου λαού μας γενικότερα.

Ο πρόεδρος του Συλλόγου μας Κ.Βαρσάμης στο βήμα του Γ.Σ. της ΕΤΕ/ΔΕΗ

Οκτώβριος - Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2014 11

......

Page 12: TPIMHNIAIA EKΔOΣH TOY ΣYΛΛOΓOY ΠTYXIOYXΩN … · 2015-04-30 · tpimhniaia ekΔoΣh toy ΣyΛΛoΓoy ΠtyxioyxΩn mhxanikΩn ΟΜΙΛΟΥ Δeh Περ ίοδος b ’ ΚΩΔ

12 Οκτώβριος - Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2014

......

ΣΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΟΥ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ ΟΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ

Ημερολόγιο επιστρατεύσεων

Φύλλα π ορε ίας

Hαντίδραση της συγκυβέρνησης Σαμαρά-Βενιζέλου στον αγώνα μας ενάντια στο νομοσχέδιο για τη«Δημιουργία νέας καθετοποιημένης Εταιρίας Ηλεκτρικής Ενέργειας» («μικρή ΔΕΗ»), ήταν η επι-στράτευση των εργαζομένων στον Όμιλο ΔΕΗ. Με την έναρξη των κινητοποιήσεων στις 3/7/2014,

αρχίζει να διαμορφώνεται ένα αρνητικό κλίμα για τον αγώνα μας με επιχειρήματα για τη ζημιά που θα προ-κληθεί στον τουρισμό και τους κινδύνους για black out που υποστηρίζεται από στελέχη της κυβέρνησηςκαι βουλευτές. Η απόφαση του δικαστηρίου, που κηρύσσει την απεργία της ΓΕΝΟΠ ως παράνομη και δια-τάσει την άμεση διακοπή της, «λύνει τα χέρια» της κυβέρνησης η οποία με απόφαση του πρωθυπουργούκηρύσσει «σε κατάσταση πολιτικής κινητοποίησης το σύνολο των εργαζομένων στις εταιρίες ΔΕΗ ΑΕ, ΑΔΜΗΕ Α.Ε.και ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. και των αναγκαίων πόρων».

Πολιτική επιστράτευση είναι η υ-ποχρεωτική παροχή των προσωπι-κών υπηρεσιών όσων επιτάσσονται,αλλά και των πόρων και μέσων πουείναι απαραίτητα για την παροχή αυ-τών των υπηρεσιών και κηρύσσεταιμε βάση το Νομοθετικό Διάταγμα17/1974 «Περί Πολιτικής ΣχεδιάσεωςΕκτάκτου Ανάγκης», το άρθρο 18 τουοποίου επιτρέπει την πολιτική επι-στράτευση στην περίπτωση “πολιτι-

κής κινητοποίησης”. Αναφέρει συ-γκεκριμένα πως «κατάσταση εκτά-κτου ανάγκης είναι κάθε αιφνίδια κα-τάσταση προκαλούμενη είτε απόφυσικά ή από άλλα γεγονότα ή απόανωμαλίες κάθε φύσης και η οποίαέχει ως αποτέλεσμα την παρακώλυ-ση και τη διατάραξη της οικονομι-κής και κοινωνικής ζωής της χώρας».Με την απόφαση, συνήθως υπουρ-γού, για την επιστράτευση εργαζο-

μένων που βρίσκονται σε απεργία, ηδιοίκηση με τη συνδρομή των αστυ-νομικών οργάνων μοιράζει στους ε-πιστρατευόμενους «φύλλα ατομικήςπροσκλήσεως πολιτικής επιστρά-τευσης», ή αλλιώς όπως συνηθίζεταινα λέγεται, «φύλλα πορείας». Όσοιαρνούνται να υπακούσουν, με εισαγ-γελική παρέμβαση συλλαμβάνονταικαι δικάζονται στο Αυτόφωρο.

Page 13: TPIMHNIAIA EKΔOΣH TOY ΣYΛΛOΓOY ΠTYXIOYXΩN … · 2015-04-30 · tpimhniaia ekΔoΣh toy ΣyΛΛoΓoy ΠtyxioyxΩn mhxanikΩn ΟΜΙΛΟΥ Δeh Περ ίοδος b ’ ΚΩΔ

Οκτώβριος - Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2014 13

......

Φωτο συλλαλητηρίου έξω από τη ΒουλήΦωτο πορείας εργαζομένων ΜΕΤΡΟ

Η επιστράτευσή μας είναι η έβδομη που αποφασίζεται στα χρόνιατου μνημονίου και η 13η από τις αρχές της δεκαετίας του 1980 καθώςοι πρώτες έξι έγιναν από το 1979 μέχρι και το 2010 και οι επόμενες ε-πτά από το 2010 μέχρι και σήμερα. Ένα χρόνο νωρίτερα, το Μάιο του2013 είχαν επιστρατευτεί προληπτικά, ενόψει των πανελληνίων εξετά-σεων και πριν ακόμα αρχίσει η απεργία τους, οι καθηγητές μέσης εκ-παίδευσης.

Χρονολόγιο

Το 1979, επί κυβέρνησης ΝΔ, επιστρατεύονται οι τραπεζικοί υπάλ-ληλοι, καθώς θεωρήθηκε πως με την απεργία τους είχαν “παραλύσει”οι τράπεζες. Η επίσημη τότε ανακοίνωση έλεγε πως «η κυβέρνησηδέχθηκε εισήγηση των διοικητών των Τραπεζών και προχώρησε στηνεπιστράτευση η οποία κατέστη αναγκαία, γιατί όλες οι άλλες προ-σπάθειες που κατεβλήθησαν για να επιτευχθεί η ομαλή λειτουργία τωνΤραπεζών απέβησαν άκαρπες και η παράταση της απεργίας έθετε σεκίνδυνο τα ζωτικά συμφέροντα της χώρας και του λαού». Ο ΑνδρέαςΠαπανδρέου, ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, έλεγε τό-τε πως είναι ένα «βαρύτατο ολίσθημα. Καταργείται το συνταγματικάκατοχυρωμένο δικαίωμα απεργίας».

Μετά από δύο χρόνια διακυβέρνησης ΠΑΣΟΚ, το 1983 έγινε επι-στράτευση των οδηγών - ιδιοκτητών βυτιοφόρων εξαιτίας της παρα-τεταμένης απεργίας τους. Παράλληλα, είχε κηρυχθεί και επίταξη τωνβυτιοφόρων αυτοκινήτων υγρών καυσίμων δημόσιας χρήσης και πο-λιτική επιστράτευση των οδηγών - απεργών. Το ΣτΕ, το οποίο εξέτα-σε την προσφυγή των απεργών, δικαίωσε την απόφαση της διοίκησης,συνδέοντας την παρατεταμένη απεργία με το μεγάλο κύμα κακοκαι-ρίας και την έλλειψη καυσίμων σε νοσοκομεία.

Το 1986 είχαμε την επιστράτευση των χειριστών και ιπτάμενων μη-χανικών της Ολυμπιακής Αεροπορίας, έπειτα από απεργία αρκετώνημερών, και το 1994 την επίταξη των λεωφορείων πολιτών που είχανσυμβληθεί με τον ΟΑΣΑ.

Το 2002 έγινε η πολιτική επιστράτευση των απεργών ναυτεργα-τών, με το αιτιολογικό των σοβαρών προβλημάτων αποκλεισμού τηςνησιωτικής Ελλάδας, εξαιτίας της παρατεταμένης απεργίας της ΠΝΟ.

Το 2006 επί κυβέρνησης ΝΔ, έγινε και πάλι πολιτική επιστράτευ-ση των απεργών ναυτεργατών. Τότε, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ναυ-τεργατών (ΠΝΟ) κατέφυγε στο Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ) αμ-φισβητώντας την ισχύ του Ν.Δ. 17/1974, αφού αυτό είχε εκδοθεί με βά-ση το παλιότερο Σύνταγμα του 1952. Το ΣτΕ δεν αποφάσισε ποτέ ε-πί του θέματος, και η Κυβέρνηση απέσυρε την απόφαση της επίταξης.Παρ’ όλο που η απεργία κρίθηκε νόμιμη από το Μονομελές Πρωτο-δικείο Πειραιά, ο τότε πρωθυπουργός έλεγε πως «τα αιτήματα του ε-νός, όσο δίκαια κι αν είναι, δεν μπορεί να διεκδικούνται με τρόπο πουδημιουργεί κινδύνους για τη ζωή ή την περιουσία των άλλων...».

Page 14: TPIMHNIAIA EKΔOΣH TOY ΣYΛΛOΓOY ΠTYXIOYXΩN … · 2015-04-30 · tpimhniaia ekΔoΣh toy ΣyΛΛoΓoy ΠtyxioyxΩn mhxanikΩn ΟΜΙΛΟΥ Δeh Περ ίοδος b ’ ΚΩΔ

14 Οκτώβριος - Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2014

......

Τα τελευταία τρία χρόνια, επιτάχθηκαν το 2010 οιιδιοκτήτες φορτηγών και βυτίων,με απόφαση του πρω-θυπουργού, Γιώργου Α. Παπανδρέου, μετά από σχετι-κή εισήγηση του υπουργού Μεταφορών Δ. Ρέππα, καιοι ναυτεργάτες, οι οποίοι συνέχισαν την απεργία τουςκαι μετά την απόφαση για πολιτική επιστράτευση κι έ-λαβαν δεύτερη φορά φύλλο πορείας μετά την από-φαση για 48ωρη απεργία.

Το 2011 οι υπάλληλοι καθαριότητας των δήμων(ΟΤΑ), ενώ το 2013, σημειώθηκε ρεκόρ επιτάξεων,ξεκινώντας με τους εργαζόμενους στο Μετρό, και μά-λιστα με εντολή του Μεγάρου Μαξίμου και με επει-σόδια, και την αντίδραση σύσσωμης της αντιπολίτευ-σης. Στη συνέχεια με τους ναυτεργάτες και ενώ συν-δικάτα, κοινωνία και κόμματα έκαναν λόγο για “κυ-βερνητικό αυταρχισμό”. Ακολούθησαν οι καθηγητέςμέσης εκπαίδευσης που επιστρατεύτηκαν αμέσως κα-θώς το τελεσίγραφο της επίταξης δόθηκε πριν ακό-μα αποφασιστεί –από τις τοπικές Ενώσεις ΛειτουργώνΜ.Ε.- η υλοποίηση της απεργίας που έχει ζητήσει ηΟΛΜΕ!

Αντισυνταγματικό μέτρο

Η Ομοσπονδία μας με προσφυγή στο Συμβούλιοτης Επικρατείας ζητησε να ακυρωθούν ως αντισυ-νταγματικές, παράνομες και αντίθετες σε διεθνείς συμ-βάσεις οι αποφάσεις για την επιστράτευση των εργα-ζομένων στην ΔΕΗ και των θυγατρικών εταιρειών(ΑΔΜΗΕ και ΔΕΔΔΗΕ).

Ειδικότερα, η ΓΕΝΟΠ-ΔΕΗ ζήτησε να ακυρωθούν

οι κυβερνητικές αποφάσεις του περασμένου Ιουλίουμε τις οποίες επιστρατεύτηκαν οι εργαζόμενοι στηνΔΕΗ και επιτάχθηκαν οι χρήσεις των ακινήτων και κι-νητών της ΔΕΗ.

Όπως υποστηρίχτηκε, με τη διατήρηση σε εφαρ-μογή των σχετικών κυβερνητικών αποφάσεων, παρα-βιάζεται το συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμαστην απεργία καθώς δεν είναι δυνατή από κανέναν ερ-γαζόμενο στην ΔΕΗ να απεργήσει, αλλά ούτε να συμ-μετάσχει σε απεργία που προκηρύσσεται από υπερ-κείμενη τριτοβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση, όπωςείναι η ΓΣΣΕ. Έτσι και παρά το γεγονός ότι δεν υφί-σταται πλέον η επείγουσα ανάγκη της επιστράτευσηςαυτή συνεχίζεται έως τώρα με συνέπεια να ισοδυνα-μεί με την λήψη μόνιμου μέτρου και όχι με την λήψηεξαιρετικού μέτρου λόγω δήθεν κινδύνου για την δη-μόσια υγεία.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΓΕΝΟΠ-ΔΕΗ, καμίααπό τις προϋποθέσεις επιστράτευσης, δηλαδή πολέ-μου ή επιστράτευσης, αντιμετώπισης επείγουσας κοι-νωνικής ανάγκης από θεομηνία ή ανάγκης που μπορείνα θέσει σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία, δεν συνέτρεχεγια την επιστράτευση του προσωπικού της ΔΕΗ. Ακό-μη, η ΓΕΝΟΠ-ΔΕΗ υπογραμμίζει ότι η επιστράτευσηείναι αντίθετη στο άρθρο 22 του Συντάγματος, στην29η και 105η Διεθνείς Συμβάσεις της Γενικής Συνδια-σκέψεως της Διεθνούς Οργανώσεως Εργασίας περίαναγκαστικής εργασίας και στην 4η Διεθνή Σύμβασητης Ρώμης για την προάσπιση των δικαιωμάτων τουανθρώπου και των θεμελιωδών ελευθεριών.

Page 15: TPIMHNIAIA EKΔOΣH TOY ΣYΛΛOΓOY ΠTYXIOYXΩN … · 2015-04-30 · tpimhniaia ekΔoΣh toy ΣyΛΛoΓoy ΠtyxioyxΩn mhxanikΩn ΟΜΙΛΟΥ Δeh Περ ίοδος b ’ ΚΩΔ

Οκτώβριος - Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2014 15

......

Οσυνάδελφος μας Ηλίας Κούρος γράφει για τον συνάδελφο μας που«έφυγε» ξαφνικά για το τελευταίο ταξίδι. Για όλους εμάς που τον

γνωρίσαμε, που μοιραστήκαμε μαζί του σκέψεις, ιδέες και αγωνίες αυ-τό το κείμενο μας αντιπροσωπεύει.

«Δεν θα ξεχάσω το πρωινό, την παγωνιά που εξαπλώθηκε μέσα μου καιμηδένισε το χρόνο. Την ανατροπή που βίασε και ρήμαξε τη ζωή του. «Δενείμαι καλά» ήταν τα λόγια του, και από τότε βασανίζει το μυαλό μου ένα τε-ράστιο και αναπάντητο « ΓΙΑΤΙ ».

Ο νους μου τρέχει στα μαθητικά χρόνια, στα προαύλια των σχολείων με τογέλιο μας και τα πειράγματά μας. Από 13 χρονών παιδιά μαζί. Μετά φοιτητές.

Προσπαθώ να θυμηθώ, η μνήμη μου τρέχει, μπερδεύεται, ανακατεύει τα γεγονότα… Τη μια στιγμήμαγειρεύει στο φοιτητικό μας σπίτι στην Πάτρα, μετά με παντρεύει, μετά κρατάει την κόρη μου στηναγκαλιά του, τη βαφτίζει, μετά στην Καστοριά, μετά στη δουλειά μας, μετά, μετά….πολλά μετά….μέ-χρι σήμερα, που το κοινό μας μετά τελειώνει για πάντα.

Εκτός από τη θύμησή του. Εκτός, από τη σφραγίδα του στη ζωή μου. Το μεγαλείο της ψυχής του.Η απέραντη καλοσύνη του. Η ικανότητά του να σκέφτεται μόνο θετικά για όλους και για όλα, να κρα-τάει το καλό και να το αναπαράγει, να το μεταδίδει, με τρόπο μαγικό, σχεδόν Θείο.

Εργατικός, τίμιος, φιλότιμος, απόλυτα δοτικός, δίκαιος και τρυφερός με όλους και κυρίως με την ό-μορφη οικογένειά του, την γυναίκα του Βούλα και τα τρία υπέροχα παιδιά του, την Κυριακή, τον Νίκοκαι τη Σμαραγδούλα του.

Ποτέ δεν θα ξεχάσω το πράο και γαλήνιο βλέμμα του, που σαν χάδι άγγιζε όλους όσους τον γνώ-ριζαν.

Σήμερα ξεκίνησε το τελευταίο και μοναχικό του ταξίδι, μα όλον αυτόν τον πλούτο, μας τον άφησεπίσω, πολύτιμη διαθήκη για να τον κρατάμε πάντα ζωντανό μέσα μας, να μας χαμογελάει και με τοντρόπο του να μας οδηγεί στον δρόμο του καλού, που ο ίδιος χάραξε με τη στάση ζωής του.

Μια απάντηση μπορώ να δώσω μόνο σ’ εκείνο το « ΓΙΑΤΙ » που ταλανίζει τη σκέψη μου. Φαίνεταιπως ο Θεός τους εκλεκτούς Του, τους θέλει γρήγορα κοντά Του, σ’ εκείνο το όμορφο σπίτι των Αγγέ-λων που Τον συντροφεύει.

Καλοτάξιδος να είσαι αγαπημένε μου φίλε, κουμπάρε, συνάδελφε…η φλόγα σου θα καίει για πά-ντα μέσα μου. Σου δίνω την υπόσχεση ότι θα είμαι δίπλα στην οικογένειά σου, όπως θέλεις από εκείπου είσαι, στη Βούλα τη γυναίκα σου και στα αγαπημένα σου παιδιά την Κυριακή, τον Νίκο και τη Σμα-ραγδούλα σου. Έξαλλου πάντα εμείς ήμασταν δεμένοι, επομένως να είσαι ήσυχος εκεί που θα πας.»

Σε όλες τις συλλογικότητες, κόμματα, σωματεία, πολιτιστικούς οργανισμούς, υπάρχουν κα-ταστατικά που ορίζουν τη λειτουργία τους, παίρνονται αποφάσεις για ενέργειες και δράσεις αλ-λά εκείνο που καθορίζει αποφασιστικά τη φυσιογνωμία τους είναι οι άνθρωποι.

Ο συνάδελφος μας Παναγιώτης Μπέλιος ήταν ένας από αυτούς!

ΜΕΤΩΠΟ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΟΜΙΛΟΥ ΔΕΗ

Άλλος ένας δικός μας άνθρωπος «έφυγε»

Page 16: TPIMHNIAIA EKΔOΣH TOY ΣYΛΛOΓOY ΠTYXIOYXΩN … · 2015-04-30 · tpimhniaia ekΔoΣh toy ΣyΛΛoΓoy ΠtyxioyxΩn mhxanikΩn ΟΜΙΛΟΥ Δeh Περ ίοδος b ’ ΚΩΔ

16 Οκτώβριος - Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2014

συνδικαλιστικές παρατάξεις

......

ΑΔΕΣΜΕΥΤΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΕΗΑΔΕΣΜΕΥΤΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΕΗ

ΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑ

Σε όλη την διάρκεια της λειτουργίας της παράταξης στο Σύλλογο μας τονίζαμε με κάθε σοβα-

ρότητα ότι οι θέσεις μας διαμορφωνόντουσαν με βάση το συμφέρον των εργαζομένων και της Επι-

χείρησης και μόνο.

Λόγω των μνημονιακών πολιτικών αντιμετώπισης της οικονομικής κρίσης τα προβλήματα που ζήσαμε

την τελευταία πενταετία ήταν πολλά.

Ειδικότερα για την ΔΕΗ:

3 Μειώσεις μεγάλων μισθών.

3 Ανασφάλεια εργασίας.

3 Εξαφάνιση ασφαλιστικών δικαιωμάτων.

Σε όλα αυτά οι θέσεις μας ήταν σταθερές και ξεκάθαρες.

Παλέψαμε με όλες μας τις δυνάμεις για την ανατροπή του Κυβερνητικού καταστροφικού σχεδίου της

πώλησης του ΑΔΜΗΕ και της Μικρής ΔΕΗ, όταν πολλοί δεν πίστευαν ούτε στον αγώνα αλλά πολύ πε-

ρισσότερο ότι για τους ίδιους ίσως θα είχαν καλύτερο μέλλον με ιδιώτη ιδιοκτήτη. Αυτοί οι τελευταίοι άρ-

γησαν πολύ να πειστούν για την συμμετοχή τους στην συνδικαλιστική δράση.

Διότι πιστεύαμε ακράδαντα ότι μια μικρή εναπομείνασα ΔΕΗ δεν εξυπηρετεί ούτε την ενεργειακή α-

σφάλεια, ούτε την εθνική ασφάλεια, ούτε τους εθνικούς επενδυτικούς στόχους, ούτε τους εργαζόμενους.

Όταν λέμε Αδέσμευτοι το εννοούμε.

Ήταν πρωτάκουστη για Πρωτοβάθμιο Σωματείο η ενέργεια να τα βάλει με όλο το σύστημα και την Κυ-

βέρνηση στο Συμβούλιο της Επικρατείας ακυρώνοντας όλο τον σχεδιασμό τους.

Η δικαίωση μας προστατεύει το ασφαλιστικό μας ταμείο και τις παροχές που δίνει στα μέλη του, ανε-

ξάρτητα από τις Κυβερνητικές πολιτικές περί μηδενικού ελλείμματος.

Καθιστά το ταμείο μας υγιές και προστατεύει την ενσωματωμένη ασφαλιστική μας περιουσία.

Αναφέρουμε ένα και μόνο κυρίαρχο και καθοριστικό παράδειγμα σωστής συνδικαλιστικής δράσης μα-

κριά από κομματικούς στόχους.

Αυτό είναι πρωτοβουλία.

Όλοι κρίνονται πια όχι μόνο με τα λόγια αλλά αν αυτά συνδυάζονται με τα έργα.

Page 17: TPIMHNIAIA EKΔOΣH TOY ΣYΛΛOΓOY ΠTYXIOYXΩN … · 2015-04-30 · tpimhniaia ekΔoΣh toy ΣyΛΛoΓoy ΠtyxioyxΩn mhxanikΩn ΟΜΙΛΟΥ Δeh Περ ίοδος b ’ ΚΩΔ

Οκτώβριος - Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2014 17συνδικαλιστικές παρατάξεις

......

Συνάδελφε, Συναδέλφισα,

Η γνωστή πλειοψηφία ΕΑΜΕ (πρώην ΠΑΣΚΕ), ΔΑΚΕ με ολί-γον ΣΥΡΙΖΑ (ΜΕΤΑ) στο Δ.Σ. της ΓΕΝΟΠ ψήφισαν και αποφά-σισαν κατά πλειοψηφία να υπογράψουν τη νέα ΣΣΕ.

Η ΣΣΕ έχει τριετή διάρκεια και αφορά μόνο το μόνιμο προ-σωπικό της ΔΕΗ, αφήνοντας απέξω χιλιάδες συμβασιούχους συ-ναδέλφους και εργαζόμενους στα εργολαβικά συνεργεία, που δου-λεύουν κυριολεκτικά σε συνθήκες γαλέρας, εξαιρώντας δηλαδήτο πιο κακοπληρωμένο και εκτεθειμένο στην εργοδοσία τμήμα τουπροσωπικού. Πρόκειται για μία ακόμα ΣΣΕ που διασπά τους ερ-γαζόμενους, νομιμοποιεί τις ελαστικές μορφές απασχόλησης καιόλο το σύγχρονο αντεργατικό οπλοστάσιο. Επίσης, δεν αφοράτους εργαζόμενους στις δύο θυγατρικές της ΔΕΗ, τον ΔΕΔΔΗΕκαι τον ΑΔΜΗΕ. Με άλλα λόγια η σύμβαση αφορά τους μισούς πε-ρίπου υπαλλήλους του ομίλου ΔΕΗ.

Η συγκεκριμένη σύμβαση κρατάει καθηλωμένους τους μισθούςστα επίπεδα του 2012, βάση των μνημονιακών νόμων. Οι μισθοί μαςέχουν ήδη μειωθεί τουλάχιστον κατά 35% τα προηγούμενα χρό-νια, ενώ ταυτόχρονα η φορολογία αυξάνεται διαρκώς, οι παροχέςσε υγεία και φάρμακα έχουν σχεδόν εξαλειφθεί. Συνολικά δηλα-δή μιλάμε για ακόμα μεγαλύτερο πισωγύρισμα στα κεκτημένα μαςως εργαζόμενοι, ακόμα και από αυτά του 2012. Παράλληλα είναικάτι παραπάνω από βέβαιο, ότι θα γίνουν και νέες οριζόντιες μει-ώσεις με δεδομένο ότι οι μνημονιακοί νόμοι που ισχύουν προ-βλέπουν ότι το μισθολογικό κόστος δεν πρέπει να ξεπερνάει το65% από αυτό που ίσχυε τον Δεκέμβρη του 2009. Υπάρχει κίν-δυνος επιπλέων μειώσεων εξ αιτίας του όρου της σύμβασης πουδεσμεύει αυστηρά ότι εντός 6 μηνών πρέπει να συσταθεί επιτρο-πή που θα ασχοληθεί με την αναμόρφωση των ειδικών επιδομά-των, ενώ δίνεται στη διοίκηση της ΔΕΗ το δικαίωμα να προχωρήσεισε απολύσεις κατά το δοκούν.

Παράλληλα η πλειοψηφία της ΓΕΝΟΠ πανηγυρίζει για τηνυπογραφή της σύμβασης αυτής που καθηλώνει τους μισθούς καιεφαρμόζει το μνημονιακό αντεργατικό πλαίσιο. Αυτή είναι η κα-τάντια του εργοδοτικού και κυβερνητικού συνδικαλισμού ! !....

Σε σχέση με την “παροχή” που ξεσήκωσε μεγάλες αντιδρά-σεις και που η ΔΕΗ ονομάζει «κοινωνικό μισθό» (την κάλυψη δη-λαδή μέχρι 6 € ημερησίως ανά εργαζόμενο για κόστος σίτισης),να σημειωθεί πρώτον ότι η συγκεκριμένη παροχή διακόπτεται μετην λήξη της σύμβασης. Η ίδια η επιχείρηση ομολογεί ότι προς τοπαρόν, το μέτρο δεν αφορά όλους τους εργαζόμενους, αλλά μό-νο εκείνους που δουλεύουν σε χώρους όπου λειτουργούν καντί-νες και κυλικεία. Δεύτερον και σπουδαιότερο, η συγκεκριμένη πα-ροχή είναι προϊόν μιας ακόμα συναλλαγής του κυβερνητικού καιεργοδοτικού συνδικαλισμού με την διοίκηση της ΔΕΗ προκειμέ-νου να αποπληρωθούν τα αμαρτωλά δάνεια που είχε αποφασίσεικαι είχε πάρει η πλειοψηφία της ΓΕΝΟΠ από την ΔΕΗ και για ταοποία η παράταξή μας ποτέ δεν συμφώνησε. Αυτό θα γίνει μέσωπαρακράτησης 2 € τον μήνα ανά εργαζόμενο μέσω των πρωτο-

βάθμιων σωματείων, τα οποία θα αποδίδονται στην ΓΕΝΟΠ. Ηπαρακράτηση των 2 € είναι προϋπόθεση για την παροχή τουτροφείου.

Από την πλευρά της η κυβέρνηση πέρα από το ότι πλειοδο-τεί στον κοινωνικό αυτοματισμό, στέλνει ταυτόχρονα σινιάλο στηνεργοδοσία και σε άλλους κλάδους, να μην επιτρέψει τέτοια προ-κλητικά προνόμια, όταν και αν ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσειςγια τις κλαδικές συμβάσεις. Πολύ περισσότερο, να απορρίψει κά-θε συζήτηση για ανάκτηση των απωλειών από την καπιταλιστικήκρίση. Αποκαλυπτικός υπήρξε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσω-πος του ΣΥΡΙΖΑ Ν. Φίλης ο οποίος δήλωσε: «Όταν η κυβέρνη-ση ιδρώνει να βρει ευρώ το ευρώ τα χρήματα για τα κουπόνια σίτισηςτων φτωχών στη χώρα μας, είναι προκλητικό να υπογράφεται σύμβασημε τα περιβόητα “τροφεία” για εργαζόμενους, δηλαδή αυξήσεις μισθώναπό την πίσω πόρτα. Και είναι υποκριτικό να επικαλούνται τη συμφω-νία των κοινωνικών εταίρων, όταν μάλιστα ο εργοδότης είναι δημόσιαεπιχείρηση. Όλοι κρινόμαστε!».

Η Αγωνιστική Συνεργασία απ’ την πρώτη στιγμή που άνοιξε ηκουβέντα για την ΣΣΕ, τόνισε ότι θεωρεί αδιαπραγμάτευτη τη θέ-ση για την αναπλήρωση των τεράστιων απωλειών που υπέστησανοι εργαζόμενοι του ομίλου ΔΕΗ. Στη βάση αυτή προτείναμε ότι α-φετηρία των διεκδικήσεων μας πρέπει να είναι οι αποδοχές καιτα εργασιακά δικαιώματα του Δεκέμβρη του 2009. Αυτή είναι ηπρόταση που καταθέσαμε στο ΔΣ της ΓΕΝΟΠ και των πρωτο-βάθμιων σωματείων, αλλά οι δυνάμεις του εργοδοτικού και κυ-βερνητικού συνδικαλισμού την απέρριψαν. Σήμερα κριτήριο γιατις διεκδικήσεις μας πρέπει να είναι οι σύγχρονες λαϊκές ανάγκες.Με βάση αυτές τις ανάγκες χρειάζεται να οργανώνεται η πάλη γιανα έχει αποτελέσματα. Οι εργαζόμενοι και το κίνημά τους δενπρέπει να γίνουν για ακόμα μια φορά χειροκροτητές της κυ-βερνητικής πολιτικής. Να μην περάσει το κλίμα των μειωμέ-νων απαιτήσεων που καλλιεργούν κυβέρνηση και ο εργοδοτι-κός-κυβερνητικός συνδικαλισμός!

Είναι αναγκαίο όσο ποτέ, να οργανώσουμε την πάλη μας μαζίμε το ταξικό αγωνιστικό κίνημα, τις δυνάμεις του ΠΑΜΕ και στηΔΕΗ, για την κατάργηση των νόμων που οδήγησαν στον σφαγια-σμό των μισθών και των δικαιωμάτων μας.

Αγωνιζόμαστε για άμεση κατάργηση μνημονίων και ε-φαρμοστικών νόμων, για ανάκτηση των απωλειών μας με βά-ση τις σύγχρονες λαϊκές ανάγκες, με μονομερή διαγραφή τουχρέους, με άλλο δρόμο ανάπτυξης, με αποδέσμευση από τιςαλυσίδες της λυκοσυμμαχίας της ΕΕ του κεφαλαίου και της ε-ξουσίας τους.Για αποκλειστικά δημόσιο, ενιαίο φορέα ενέρ-γειας που θα σχεδιάζει με κριτήριο την συνδυασμένη ικανο-ποίηση των λαϊκών αναγκών, την ασφάλεια και όπου οι πρώ-τες ύλες, τα μέσα παραγωγής, τα δίκτυα μεταφοράς και δια-νομής Η.Ε. θα αποτελούν λαϊκή περιουσία.

AΓΩNIΣTIKH ΣYNEPΓAΣIA ΣΠMTE/ΔEH

[email protected]

Page 18: TPIMHNIAIA EKΔOΣH TOY ΣYΛΛOΓOY ΠTYXIOYXΩN … · 2015-04-30 · tpimhniaia ekΔoΣh toy ΣyΛΛoΓoy ΠtyxioyxΩn mhxanikΩn ΟΜΙΛΟΥ Δeh Περ ίοδος b ’ ΚΩΔ

18 Οκτώβριος - Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2014

συνδικαλιστικές παρατάξεις

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ

ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΔΕΗ

Στις 25 Γενάρη ο λαός και οι εργαζόμενοι με την ψήφο τους κατάφεραν να διώξουν τις τροϊκανές κυ-βερνήσεις που τα τελευταία πέντε χρόνια ισοπέδωσαν κάθε εργατικό και κοινωνικό δικαίωμα .Ο λαός και οι εργαζόμενοι με την ψήφο τους απαίτησαν και απαιτούν την εφαρμογή μιας ριζικά δια-

φορετικής πολιτικής, που στο χώρο της πολύπαθης ΔΕΗ οι ιδιωτικοποιήσεις τα ξεπουλήματα και οι πο-λιτικές υπέρ των ιδιωτών ήταν σταθερή επιλογή

Σήμερα τα αιτήματα μας σαν εργαζόμενοι στη ΔΕΗ και πολίτες αυτής της χώρας, παραμένουν ενερ-γά μιας και η απειλή τόσο των ιδιωτικοποιήσεων όσο και της συνεχιζόμενης διάλυσης της ΔΕΗ παραμέ-νει σταθερός στόχος των δανειστών μας.

Οι Πτυχιούχοι Μηχανικοί της ΔΕΗ ένα από τα κεντρικότερα γρανάζια λειτουργίας της μεγαλύτερης βιο-μηχανίας της χώρας, θα είναι πάντα αναπόσπαστο κομμάτι του εργατικού κινήματος που δίνει τη μάχη γιατον Δημόσιο και ενιαίο χαρακτήρα της επιχείρησης.

Η ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ πιστεύει πως το συμφέρον των ερ-γαζομένων στη ΔΕΗ είναι άρρηκτα δεμένο με μια Επιχείρηση που θα λειτουργεί για τη Δημόσιο συμ-φέρον και θα είναι σύγχρονη και αποτελεσματική.

Η ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ πιστεύει πως για να ξεπεραστούν οι παθογένειες των παρελθόντων ε-τών, απαιτείται επειγόντως καινούργιος σχεδιασμός προσπάθεια, ανασύνταξη δυνάμεων για μια νέαπροοπτική .

Για να μπορέσει ο Σύλλογος μας να επανακτήσει το κύρος και την αξιοπιστία του, να γίνει ικανός ώστενα προωθεί τους στόχους του, επιβάλλεται να κάνει τομή με το χθες, με τις αρνητικές πλευρές του, νααντιμετωπίσει τολμηρά ότι θολώνει την εικόνα του.

Ανασυγκρότηση του Συλλόγου μας σημαίνει ρήξη με τις παθογένειες ώστε να αντιμετωπίσουμε μετόλμη την εσωστρέφεια, τον παραγοντισμό και τη γραφειοκρατική διαχείριση.

Ανασυγκρότηση σημαίνει ότι πρέπει να επανασυνδεθούμε με τις καθημερινές ανάγκες και τα πραγ-ματικά προβλήματα των συναδέλφων μας δίνοντας μια άλλη προοπτική στο συνδικαλιστικό κίνημα.

Με αυτό το στόχο Η ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΕΗ, καλεί σε συ-στράτευση κάθε συνάδελφο Μηχανικό, αλλά και όλες εκείνες τις δυνάμεις που αποδέχονται τα παρα-πάνω σαν βασικό πλαίσιο αρχών.

Η τύχη και το μέλλον μας όσο ποτέ άλλοτε στο παρελθόν είναι αποκλειστικά στα χέρια μας . .

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΕΗ

......

ΑΛΛΑΓΗ ΣΕΛΙΔΑΣ

Page 19: TPIMHNIAIA EKΔOΣH TOY ΣYΛΛOΓOY ΠTYXIOYXΩN … · 2015-04-30 · tpimhniaia ekΔoΣh toy ΣyΛΛoΓoy ΠtyxioyxΩn mhxanikΩn ΟΜΙΛΟΥ Δeh Περ ίοδος b ’ ΚΩΔ

Οι οικισμοι της νεολιθικής εποχής (περί το 6.000 -6.500π.Χ) εντόπιστηκαν σε περιοχή με υψόμετρο περίπου 700 μέ-τρων μεταξύ των βουνών Βέρμιο και Άσκιο, που φέρει την ο-νομασία Κίτρινη Λίμνη (λόγω του έλους που είχε δημιουργη-θεί εκεί και αποξηράνθηκε στα μέσα του 20ου αιώνα.

Πρόκειται για τον παλαιότερο ίσως οικισμό των Βαλκανίων-μετά απ’ αυτόν που αποκαλύφθηκε στη Ν. Νικομήδεια Ημα-θίας. Στην περιοχή εντοπίστηκε πυκνό οικιστικό σύμπλεγμαμε εντοπισμένες 31 προς το παρόν θέσεις.

Η ανασκαφή στη θέση Φυλλοτσαΐρι Μαυροπηγής έγινε σεέκταση πέντε στρεμμάτων περίπου, που σύμφωνα με τα συ-μπεράσματα των αρχαιολόγων (από τη μελέτη των ευρημά-των) κατοικήθηκε στην Αρχαιότερη Νεολιθική Εποχή (γύρωστο 6.500 π.Χ.). Τα ανασκαφικά ευρήματα «έδειξαν» υπόγει-ους και ισόγειους οικισμούς ενισχυμένους περιμετρικά με πασ-σάλους, ενώ το δάπεδο τους ήταν κατασκευασμένο από α-σβεστολιθική πλάκα πάχους 7-10 εκατοστών. Οι οικίες ακα-νόνιστου ορθογώνιου σχήματος αποτέλεσαν την έκπληξη της

έρευνας στην Μαυροπηγή και σύμφωνα με τους μελετητές –αρχαιολόγους μπορούν να συγκριθούν μόνο μ΄ αυτές της Νέ-ας Νικομήδειας Ημαθίας.

Στο συγκεκριμένο χώρο εντοπίστηκαν επίσης 15 ταφές μεπλούσια ταφικά ευρήματα (περί τα 2.000 αντικείμενα). Τα κε-ραμικά ευρήματα είναι στην πλειονότητα τους άβαφα και χον-δροειδή. Τα αντικείμενα είναι κυρίως πελεκητά λίθινα εργα-λεία, υφαντικά βάρη, βελόνες και οστά με ίχνη επεξεργασίας,περίαπτα, λίθινες, οστέινες και πήλινες χάντρες και σε έξι σφρα-γίδες με ποικιλία σχεδίων. Τα λιγοστά ειδώλια αναπαριστούνκυρίως γυναικείες μορφές αλλά και ζώα (ξεχωρίζουν τρία πή-λινα σε μορφή βουβάλου και ένα λίθινο σε μορφή βατράχου).

Οι ανασκαφές γίνονται με χρηματοδότηση –κυριως τηςΔΕΗ – όπως προβλέπεται άλλβστε από τον αρχαιολογικό νό-μο ενώ η καταγραφή , η φυλαξη και η μελέτη των ευρήματωνγίνεται στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Αιανής Κοζάνης.

Το 2013 εκταμιεύθηκαν 2,6 εκατ. ευρώ για σωστικές ανα-σκαφές στο ορυχείο Αμυνταίου και στο ορυχείο Μαυροπηγής.

Οκτώβριος - Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2014 19

ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΕΗ

Μαθαίνουμε για …την ιστορία μας

......

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Αρχαιολογικού Νόμου 3028/2002 «για την προ-στασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς» και την Εγκύ-κλιο της Γενικής Γραμματείας του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού σχετικάμε τη «διενέργεια σωστικών ανασκαφών σε τεχνικά έργα τρίτων», η ΔΕΗ οφείλεινα μεριμνά για την προστασία των αρχαιολογικών ευρημάτων που αποκαλύπτο-νται κατά την εξέλιξη των εργασιών εξόρυξης του λιγνίτη.

Συγκεκριμένα, η Εταιρεία οφείλει να χρηματοδοτεί την αρμόδια κατά περί-πτωση Αρχαιολογική Υπηρεσία για τη διενέργεια σωστικών ανασκαφικών ερευ-νών. Με την ολοκλήρωση των σωστικών ανασκαφών, η Αρχαιολογική Υπηρεσίααποδίδει την περιοχή ενδιαφέροντος στη ΔΕΗ καιεπιτρέπει τη συνέχιση τωνεξορυκτικών εργασιών με την προϋπόθεση ότι οι τελευταίες θα γίνονται υπό την

εποπτεία της αρμόδιας Αρχαιολογικής Υπηρεσίας.

Σωστική ανασκαφή στην περιοχή Λιβάδι Μαυροπηγής

Έναν από τους παλαιότερους οικισμούς τηςΕυρωπης έκρυβε η γη της Πτολεμαίδας.Χάρη στην ερετυνα της Λ΄ Εφορείας

Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων καιτο Λιγνιτικό Κέντρο της Δυτικής Μακεδονίας ,που χρηματοδοτεί τις αρχαιολογικές ανασκα-φές, μπορουμε να μάθουμε την ιστορία του τό-που μας , όπως την «ξαναγράφουν» οι αρχαιο-λόγοι αξιοποιώντας τα νέα ευρήματα.

Page 20: TPIMHNIAIA EKΔOΣH TOY ΣYΛΛOΓOY ΠTYXIOYXΩN … · 2015-04-30 · tpimhniaia ekΔoΣh toy ΣyΛΛoΓoy ΠtyxioyxΩn mhxanikΩn ΟΜΙΛΟΥ Δeh Περ ίοδος b ’ ΚΩΔ

Στρατηγικός στόχος της ΔΕΗ είναι να εξασφαλίσειτη βιώσιμη λειτουργία και ανάπτυξή της, παρέχο-ντας στους πελάτες της ολοκληρωμένες, καινοτό-

μες και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες και προϊόντα,στους εργαζομένους άριστο εργασιακό περιβάλλον,στους προμηθευτές και συνεργάτες της σχέσεις α-μοιβαίου οφέλους, στους μετόχους δημιουργία νέωνοικονομικών αξιών, στο περιβάλλον σεβασμό και προ-στασία και στην κοινωνία οικονομική ανάπτυξη καικοινωνική ευημερία.

Η περιβαλλοντική στρατηγική της ΔΕΗ είναι εναρ-μονισμένη με τους στόχους της ενεργειακής πολιτι-κής της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το2020 (20% παραγωγή από ΑΠΕ, 20% εξοικονόμηση ε-νέργειας και 20% μείωση των εκπομπών αερίου τουθερμοκηπίου) και τις θεσμικές παρεμβάσεις για τηνκλιματική αλλαγή και την προστασία του περιβάλλο-ντος.

Η ΔΕΗ ακολουθεί μια ολοκληρωμένη στρατηγικήγια τον περιορισμό των εκπομπών CO2 κατά τη δια-δικασία παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από τις ε-γκαταστάσεις της. Συμμετέχει στο Σύστημα ΕμπορίαςΕκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, τηρώντας τις δε-σμεύσεις της που προκύπτουν από το πρωτόκολλοτου Κιότο, συμβάλλοντας ενεργά στην επίτευξη των ε-θνικών στόχων για τη μείωσή τους και την αντιμετώ-πιση της κλιματικής αλλαγής.

Σκοπός της ΔΕΗ είναι η ελαχιστοποίηση των περι-βαλλοντικών επιπτώσεων από τις δραστηριότητές της:την εξόρυξη λιγνίτη, την παραγωγή, τη μεταφορά καιτη διανομή ηλεκτρικής ενέργειας. Ο σκοπός αυτός ε-

πιτυγχάνεται με την εφαρμογή συγκεκριμένων προ-γραμμάτων και δράσεων.

Οι προσπάθειές της απέδωσαν συγκεκριμένα καιμετρήσιμα αποτελέσματα σε όλες τις περιβαλλοντικέςπτυχές των δραστηριοτήτων της ηλεκτροπαραγωγής,καθώς τα τελευταία χρόνια έχει επιτευχθεί δραστικήμείωση των εκπομπών συμβατικών ατμοσφαιρικών ρύ-πων και στερεών-υγρών αποβλήτων, μείωση των εκ-πομπών αερίων του θερμοκηπίου, εξοικονόμηση ε-νέργειας και αποδοτικότερη χρήση πρώτων υλών, πε-ριβαλλοντική ευαισθητοποίηση του προσωπικού, μα-ζική ανακύκλωση υλικών, κ.λπ.

Είναι γνωστό ότι η εξόρυξη του λιγνίτη και η λει-τουργία των Σταθμών Παραγωγής σχετίζονται με μιασειρά από περιβαλλοντικές επιδράσεις στο φυσικότοπίο, στη χλωρίδα και την πανίδα κάθε περιοχής. ΗΔΕΗ, αναγνωρίζοντας τις επιδράσεις αυτές, διαχειρί-ζεται με σεβασμό το φυσικό περιβάλλον, στοχεύονταςπάντοτε στην πρόληψη και την αντιμετώπιση των προ-βλημάτων που προκύπτουν από τη φύση των δρα-στηριοτήτων της. Μελετά και υλοποιεί δράσεις καιπρωτοβουλίες, ξεπερνώντας πολλές φορές τις απαι-τήσεις της νομοθεσίας και αποδεικνύοντας έμπρακτατον περιβαλλοντικό της προσανατολισμό.

Με αυτές τις ενέργειες, καθώς και με άλλες πολιτι-κές, η ΔΕΗ συνεισφέρει ουσιαστικά στη δημιουργίακαι επίτευξη μιας υγιούς και περιβαλλοντικά βιώσιμηςκαι αναπτυξιακού χαρακτήρα αγοράς ηλεκτρικής ε-νέργειας που θα μπορέσει να αποτελέσει έναν απότους πιο σημαντικούς πυλώνες ανάπτυξης της ελληνι-κής οικονομίας.

Περιβαλλοντικά βιώσιμη & αναπτυξιακούχαρακτήρα αγορά ηλεκτρικής ενέργειας

ΥΗΣ Κρεμαστών, τεχνητή λίμνη......