Trà sữa Kool_New

  • View
    1.170

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Trà sữa Kool_New

I - KHI NGUN TNG Tr sa trn chu bt ngun t i Loan vo u thp nin 1980 c tn ting Anh l bubble tea. Nancy Yang, mt ch qun tr ngi i Loan thm hng v tri cy, sir, khoai lang tm ng, v trn chu vo tr sa. Mc d thc ung ny lc u khng ph bin, nhng mt s i truyn hnh Nht Bn khin cc doanh nhn ch . Vo thp nin 1990, tr sa trn chu tr nn ni ting hu ht cc nc ng Nam , ti khu ph ngi Hoa (Chinatowns) v cc cng ng chu hi ngoi. M, cc nhn hiu tr nh Quickly v Lollicup pht trin mnh nht l cc vng c ng ngi chu . Xu hng ny bt u t thnh ph SanGabriel, California v nhanh chng lan ra khp min Nam California. ung ny c ch nhiu t cc phng tin truyn thng, c trn radio v bo Los Angeles Times. Nh , tr sa trn chu ph bin ton th gii. Cc thnh phn trong tr sa: Ht trn chu c lm t c sn. Ht phi un si gn 30 pht cho ti khi chn hon ton, nhng vn gi c do, khi ht n ra ng k, ri phi lm lnh trong khong 30 pht na. ro nc, sau ht trn chu c cho vo nc ng hay mt ong dng cho vo tr. Ht trn chu c ht bng ng ht to, ngi ung tr va ung va nhai ht trn chu. Thch da hoc thch konjac (thch thy tinh) cng c dng cho vo tr trn chu. Thch c ct thnh vin nh. Tr trn chu c th pha ch thnh tr trn chu thp cm nu c c trn chu v thch. C nhiu loi thch vi nhiu hng v hoa qu nh thch vi, thch tr sa, thch cu vng, thch tri cy hn hp Tr sa c pha t bt cng hng v nh mt ong, chanh, nc p tri cy, trn chu v thch c lc chung vi vin to nn mt ly nc si bt, mt lnh v hp1

dn. Mi v ca socola, nho, du ty cng vi nhng ht trn chu s quyn ln vo vi nhau. Cc v tr sa: C th ni, cha c mt loi thc ung no li phong ph v tn gi v hng v nh cc loi tr sa trn chu hin nay. No l tr sa bc h, sa da li, sa mt ong, sa nho, sa kiwi, sa cam, sa du, sa to, sa u xanh, sa chanh leo nhn vo menu rt di tn nhng loi tr sa th bn s phi lng l kh lu la chn. Tr sa lnh c bao nhiu loi th tr sa nng cng c by nhiu loi. V tt nhin, cc bn vn s c th thm cho mnh trn chu hoc rau cu ty thch. Sau khi c ch bin thnh tng loi ung vi cc hng v ring, ly tr sa ny s c hm nng ln. im vt tri ca tr sa nng so vi tr sa lnh l khi thng thc tr sa nng bn s cm nhn c ht tt c cc hng v trong ly sa ca mnh. Tr sa nng khng c nn khng b nc ha tan lm nht v ca tr sa v vy tr sa nng m hn v s khin bn cm thy ngt lng hn. Cm nhn c hng v ngt ngo ca tr sa, dai dai ca trn chu, mi thm ca tri cy ca ung ny, bn s thy th thi v thy mnh nh tr li. Cha phi l mt thng hiu nhng chng ti t trn nim tin vo vic em li cho khch hng nhng tri nghim tinh t nht v tr sa chnh hiu. thc hin c iu , tt c mi khu u phi c thc hin nghim ngt v ng tiu chun. T vic ch chn lc nhng nguyn liu pha ch ngon nht, tt nht lm ra thnh phm v phc v cho n vic to nn mt bu khng kh thng thc tr sa tht thoi mi v y hng khi, phong cch phc v nng m v tt nhin khng th thiu c nhng n ci thn thin v mt s nhit thnh, tn tm v khch hng.

2

II. M T D N 1. M t d n: Tng th d n l mt chui cc ca hng tr sa mang tn Kool kt hp gia phng thc kinh doanh ung ti ch v ung nhanh mang i. Ty vo vn u t c c, c th xy dng chui ca hng gm 5 a im tng ng vi 5 qun ca Cn Th. Sau s m rng thm giao on sau. Vn u t d tnh cho 1 qun tr sa thuc d n l 400 triu. Ton b d n cn vn u t l 3.6 t. Chui qun s hot ng kt hp 2 lnh vc bn ti qun v bn mang i. Bn ung nhanh mang i ang c mt khong trng th trng rt ln ti Vit Nam nn ha hn nu khai thc c s mang li mt li nhun rt ln v n nh. i vi phng thc bn ti qun, Kool s hp dn cc bn tr bi cht lng sn phm ung, phc v chu o, chuyn nghip v c bit cch trang tr c o, chui 5 ca hng l 5 phong cch ring, nhiu khng gian p mt ni l tng th gin, gii tr v thng thc nhng pht giy ring t hay m p bn bn b. Sau y, nhm lp d n xin trnh by c th 1 trong s 5 qun tr sa thuc chui. Do th trng l rt rng ln v a im cc qun cch nhau xa nn s khng b chng cho th trng, m bo doanh thu ca mi qun trong chui. TR SA Kool #1 1.1. a im: Tng din tch: 70m2, mt tin > 5m C cu: 2 tng, 3 phng, 20 bn. S lng khch ti a ti cng mt thi im l 70 khch. 1.2. Phong cch:

3

-

Kool c xy dng v thit k theo phong cch tr trung, hin i ph hp

vi i tng khch qun hng n l hc sinh, sinh vin v nhng ngi i lm trong tui t 22 30 c cuc sng bn rn nn nhu cu v mt khng gian caf th gin yn tnh hay vic mua ung mang i ngay rt cn thit.-

Nm r nhc im din tch khng c ln lm do vy Kool s dng mi

ngc ngch v chm cht ti tng gc nh nht tn dng din tch v thu ht lng khch hng m bo. S thit k kho lo tn dng khng gian trn mt din tch nh hp gip to cho qun mt phong cch ring gn gi v m p nh nhng phng sinh hot trong mt gia nh. Thc t cho thy rt nhiu khch hng b qun thu ht bi hnh nh p, phong cch v kin trc c o. M t chi tit: Tng mu ch o ca qun l trng-xanh dng-cam-hng. Qua kho st

thc t y l mt s tng mu m m m p bt mt li cha c qun no s dng. Tng mu ring gip vic xy dng v qung b hnh nh cho qun d dng thun tin hn. Ni tht: bn gh g mc, n gin ph hp vi phong cch v to cm gic

m cng, thoi mi, gn gi m vn lch s, sang trng khng cu k xa hoa. Tng 1: 30m2

2 bn ngoi tri: Mc ch tng s lng bn cho khch ngi ti qun v trang tr cho mt tin ca qun.

4 bn trong nh.

Trong nh: Khu vc pha ch, bp, kho, wc. Mc ch: Phc v hot ng lm vic ti qun v phc v i tng khch hng mua mang i ngay. Khu vc pha ch, bp, ch ra dn: rng ri, tin nghi to iu kin tt cho nhn vin lm vic, p ng nhu cu khch hng (c bit l i tng khch mua mang i) tht nhanh chng. Kho: Ngay st khu vc pha ch, thun tin cho cng vic. WC: ring bit.4

Tng 2: Muc ch: khng gian ngi ti qun thng thc caf, ung cho khch hng.

Phng 1: 25 m2. Khng gian bn gh thoi mi. Phng m nhiu ca s v

c thit k vi nhng t k trang tr p mt, c by bin hp l, c bit c rt nhiu sch truyn cc th loi khch c th va ngi ung nc, va xem sch ti khng gian qun thong mt, yn tnh.

Phng 2: 15 m2. Khng gian ngi thm v gi bt m cng, nh b m xinh

xn, lng mn. Tham kho hnh nh qun c nh km trong b h s. 1.3. Sn phm v dch v kinh doanh:-

Tr sa, ung gii kht v n nhanh phc v 2 i tng khch:

Khch hng c thi gian thng thc tr sa, ung, n nhanh ngay ti

khng gian ca qun. Khch mua ung, n nhanh mang i. Cc loi ung qun phc v: Tr sa: ngun nguyn liu t t i Loan, m bo cht lng vi gi ly

hng phi chng. Hng tr, lc tr, creamshake, yoshake Nc p hoa qu, sinh t.

Nc ngt cc loi Cc loi n nhanh qun phc v: Cc mn n nh: M gi nu b, bnh m p la, b lc lc, khoai ty chin, cm chin cun trng, b-tm-c vin, m st tht b, nui xo b 1.4. Hnh thc hot ng:-

Gi m ca: 9h - 22h

Vi mc tiu phc v khch hng a phn l gii tr, qun khng ch trng m ca sm m gi m ca sm nht l 9h sng v thay i theo ma.. Qun ng ca lc 22h ti, chp hnh nghim tc cc quy nh v kinh doanh.

5

-

Do c im din tch khng ln lm, s lng khch ngi ti qun c hn

trong khi s lng khch hng mua ung, n nhanh mang i l khng gii hn, v vy trong thi gian ti, nhm quyt nh u t vo vic m rng hnh thc kinh doanh l bn n v ung mang i, m bo cc tiu ch: hp dn, phong ph, nhanh chng, tin li, m bo v sinh, gi c hp l. y chc chn l mt im mi m v ni bt ca qun so vi cc qun kinh doanh mt hng nc gii kht hin nay. ng thi tin hnh trang tr ci to khng gian ngay ti qun thu ht nhng i tng khch mun thng thc ung ngay ti khng gian ring ca qun. o

Cung cp cc loi hnh dch v: ung, n theo thc n (menu). Dch v wifi min ph. Nhn t chc sinh nht, s kin, k nim, theo yu cu. Cc dch v khuyn mi: Gim gi 30% vo 10h-12h v 15h-17h th 2 v th 4 hng tun. Th tch im mt sau card ca ca hng: mua 8 ung tng 1 ung

o

min ph bt k. 2. Chin lc pht trin: Giai on Giai on 1 Thi gian 1 nm u Quy m 1 a im duy nht. Mc tiu - a qun vo hot ng thc t nhm thu nhn nhng kin b sung cho vic t chc v iu hnh qun. Gy dng hnh nh v tn tui ca ca hng. D kin hon vn v bt u c li sau 12 thng kinh doanh.6

Giai on 2

1

nm

tip 1 a im duy nht

-

iu chnh phong cch qun, m rng hot ng kinh doanh theo hng ph hp v cn thit sau nhng phn hi t khch hng v kinh nghim rt ra t giai on kinh doanh u tin.

theo

-

Mc tiu li nhun rng t hot ng kinh doanh tng trng nhanh v n nh.

-

Khng nh thng hiu qun trn th trng. u t pht trin su hn vo cc hnh thc hot ng khc: bn sch, lu nim.

-

Tip tc rt ra nhng kinh nghim cn thit chun b cho vic m rng quy m hot ng. Li nhun rng t hot ng kinh doanh. Pht trin v khng nh thng hiu h thng ca hng kool i vi cng chng.

Giai on 3

Cc nm tip theo

-

M rng quy m hot ng theo m hnh nhng quyn thng (franchise). mi

-

-

M rng thm cc c s khc trn a bn thnh ph.

-

Pht trin cc dch v i km mt cch chuyn nghip (i ng thit k ring cho cc sn phm lu nim v vt dng

7

Xy

dng -

mang hnh nh ca thng hiu). To nn mt phong cch dch v ung nhanh chuyn nghip trn th trng.

thng hiu v pht trin m hnh chui ca hng caf ung mang i nhanh. III - Phn tch th trng 1. Phn tch mi trng v m

L mt trong nhng quc gia c th gii cng nhn l im n an ton v c nn chnh tr n nh, Vit Nam ang trn con ng hi nhp kinh t quc t. n nh v chnh tr to iu kin thun li pht trin kinh t. Kinh t Vit Nam tng trng nhanh trn th gii vi tc tng trng trung bnh trn 7% trong 10 nm tri li y ( Ngun: B Ti Chnh). Khng ch c mc tng trng cao m cht lng tng trng cng c khng nh. Vi tc gia tng hang nm ny gip cho mc sng ca ngi dn c bit l ngi dn cc thnh ph ln nh H Ni, Hu, Nng, Tp H Ch Minh, Cn Th c ci thin v gia tng ng k s to mt mi trng kinh doanh thun li. 5 nm qua kinh t TP Cn Th t tc tng trng bnh qun 15,12%, cao hn 1,65% so vi mc tng trng bnh qun 5 nm trc (2001 - 2005), c cu kinh t chuyn dch ng nh hng. Nm 2011, TP Cn Th phn u nng mc thu nhp bnh qun u ngi ln 2.150 USD, cao hn nm 2010 l 200 USD. y l mc cao nht cc tnh ng bng sng Cu Long. Xu th ton cu ha nn kinh t quc t, c bit Vit Nam triwr thnh thnh vin chnh thc ca WTO (t chc thng mi quc t) s m ra nhiu c hi cho cc doanh nghip u t pht trin. Lut doanh nghip c Quc hi kha XI thong qua ngy 29/11/2005 c hiu lc thng 7/2006 th hin r ng li i mi ton din nn kinh t, cho php cc8

loi hinh doanh nghip ra i, t do cnh tranh trong khun kh php lut, gp phn thc y pht trin kinh t. Th tc hnh chnh c iu chnh kh nhiu to ra c ch thng thong