6
1 Poslovna etika_2013/2014 Društvena odgovornost poduzeća i izvještavanje o održivosti Osijek, 20.03.2014. Doc.dr.sc. Julia Perić TROBILANČNO IZVJEŠTAVANJE Financijsko izvještavanje, 19. stoljeće Sada računovodstveni standardi Izvještavanje o uvjetima rada Izvješća o zaštiti okoliša Socijalna izvješća Integrirana/Izvješća o održivosti Poslovna etika_2013/2014 DEFINICIJE IZVJEŠTAVANJA Izvještavanje dionicima o učinku, pristupu i namjerama na transparentan i odgovoran način (Stubbs, Tafra-Vlahović, Redzepagić, 2007) Praksa mjerenja, izvještavanja, i odgovornosti prema unutarnjim i vanjskim dionicima za učinkovitost organizacije s ciljem održivog razvitka (GRI, 2006) Poslovna etika_2013/2014 ČEMU SLUŽI TROBILANČNO IZVJEŠTAVANJE ? Komunikacija s dionicima unutarnjim i vanjskim, širom zajednicom Organizacijsko učenje poboljšanje procesa i sustava upravljanja Strateški razvoj profiliranje tvrtke u skladu s vizijom i jačanje organizacijske kulture Upravljanje rizikom veća kontrola nad dobavljačkim lancem i reputacijom Daje cjelovit uvid u utjecaj tvrtke na društvo i okoliš te stvara podlogu za dijalog s raznim dionicima: Poslovna etika_2013/2014

TROILANČNO IZVJEŠTAVANJE Društvena odgovornost poduzeća … · Poslovna etika_2013/2014 DEFINI IJE IZVJEŠTAVANJA ... Korporacijsko upravljanje / Uprava Javna uprava Sindikati

  • Upload
    others

  • View
    4

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: TROILANČNO IZVJEŠTAVANJE Društvena odgovornost poduzeća … · Poslovna etika_2013/2014 DEFINI IJE IZVJEŠTAVANJA ... Korporacijsko upravljanje / Uprava Javna uprava Sindikati

1

Poslovna etika_2013/2014

Društvena odgovornost poduzeća i izvještavanje o održivosti

Osijek, 20.03.2014.

Doc.dr.sc. Julia Perić

TROBILANČNO IZVJEŠTAVANJE

Financijsko izvještavanje, 19. stoljeće

Sada računovodstveni standardi

Izvještavanje o uvjetima rada

Izvješća o zaštiti okoliša

Socijalna izvješća

Integrirana/Izvješća o održivosti

Poslovna etika_2013/2014

DEFINICIJE IZVJEŠTAVANJA

Izvještavanje dionicima o učinku, pristupu i

namjerama na transparentan i odgovoran način

(Stubbs, Tafra-Vlahović, Redzepagić, 2007)

Praksa mjerenja, izvještavanja, i odgovornosti prema

unutarnjim i vanjskim dionicima za učinkovitost

organizacije s ciljem održivog razvitka

(GRI, 2006)

Poslovna etika_2013/2014

ČEMU SLUŽI TROBILANČNO IZVJEŠTAVANJE ?

Komunikacija s dionicima unutarnjim i vanjskim, širom zajednicom

Organizacijsko učenje poboljšanje procesa i sustava upravljanja

Strateški razvoj profiliranje tvrtke u skladu s vizijom i jačanje

organizacijske kulture

Upravljanje rizikom veća kontrola nad dobavljačkim lancem i reputacijom

Daje cjelovit uvid u utjecaj tvrtke na društvo i okoliš te stvara podlogu za dijalog s raznim dionicima:

Poslovna etika_2013/2014

Page 2: TROILANČNO IZVJEŠTAVANJE Društvena odgovornost poduzeća … · Poslovna etika_2013/2014 DEFINI IJE IZVJEŠTAVANJA ... Korporacijsko upravljanje / Uprava Javna uprava Sindikati

2

ČEMU SLUŽI TROBILANČNO IZVJEŠTAVANJE ?

1. Financijski – imovina,obveze, prihodi, rashodi, novčani tokovi.

2. Okolišni – zaštita, zagađenje i uporaba prirodnih resursa

3. Društveni – utjecaj na radnike, poslovne partnere, potrošače,

neposrednu i širu zajednicu

Poslovna etika_2013/2014

TRI GENERACIJE IZVJEŠTAJA SOCIJALNO IZVJEŠĆE (2003)

IZVJEŠĆE O ODRŽIVOSTI (2005)

IZVJEŠĆE O ODRŽIVOSTI (2007/9/11)

Standard izvještavanja

GRI 2 (bez okoliša)

GRI 2 G 3 (B; A)

Naglasak izvještaja

Praksa Politika tvrtke Integracija

Pristup izvještaja Deskriptivni Analitički Analitički/ normativni

Sudioničari Opis Analiza Konzultacije

Upravljanje rizikom

Osnovno Sektorsko Integrirano

CSR-DOP Inovativno– Filantropija plus

Strateška partnerstva Integriranost

Poslovna etika_2013/2014

3. GENERACIJA DOP-a I IZVJEŠTAVANJE

Razlika između: 1. Opisa utjecaja 2. Analize utjecaja 3. Planiranja utjecaja

i između 1. Usklađenosti 2. Odgovornosti 3. Angažmana

UPRAVLJANJE MENADŽERSKI PRISTUP SUSTAVI ANALIZE

INTERES ZA IZVJEŠTAVANJE?

Mediji

Javni interes

Poslovni rezultati

Unutarnji korisnici

Vanjski korisnici

Ulagači

Korporacijsko upravljanje / Uprava

Javna uprava

Sindikati

Zaposlenici

Osiguratelji

Lanac dobavljača

NGOs

Korisnici

Upravljanje ljudskim resursima

Istrazivanje i razvoj

Upravljanje brandom

Lokalna zajednica

Poslovna etika_2013/2014

Page 3: TROILANČNO IZVJEŠTAVANJE Društvena odgovornost poduzeća … · Poslovna etika_2013/2014 DEFINI IJE IZVJEŠTAVANJA ... Korporacijsko upravljanje / Uprava Javna uprava Sindikati

3

RAZVITAK DOP-a U RH

UN Global Compact (2007) 92 članice

‘Komunikacija o napretku’

Poljem još uvijek dominiraju:

- Malen broj velikih kompanija

- Kompanije u ključnim sektorima (najkonkurentniji,

najosjetljiviji na pitanja zaštite okoliša)

- Predvođeni pojedinim DOP “liderima”

Poslovna etika_2013/2014

Godišnje

izvješćeWeb-

stranicaZasebno

CSR

izvješće

2003.-2004.

2004.-2005.

2006.-2007.

51

93

16

44

92

15

42

91

00

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

2003.-2004. 2004.-2005. 2006.-2007.

Izvor: ZSEM, (2006.) Results of third annual survey of CSR Reporting practices of leading Croatian companies

IZVJEŠTAVANJE – još uvijek nema “kritične mase”?

Poslovna etika_2013/2014

O GRI OKVIRU

Vodeći standard izvještavanja o održivosti (trostruka bilanca)

Integrirani pristup

Fleksibilan i inkrementalan

Učenje na temelju iskustva

Opći okvir + sektorski dodaci + mogućnost dodataka pojedinih država

Komplementarnost sa drugim standardima, alatima i inicijativama (Global Compact)

Poslovna etika_2013/2014

GRI G3 SMJERNICE

Eksplicitan odnos između:

1) Profila

2) Pristupa upravljanju

3) Pokazatelja učinaka

4) Obvezama i prioritetima za budućnost

I implicitno povezivanje s:

4) Obvezama i prioritetima za budućnost

https://www.globalreporting.org/resourcelibrary/Croatian-G3-Reporting-Guidelines.pdf

Poslovna etika_2013/2014

Page 4: TROILANČNO IZVJEŠTAVANJE Društvena odgovornost poduzeća … · Poslovna etika_2013/2014 DEFINI IJE IZVJEŠTAVANJA ... Korporacijsko upravljanje / Uprava Javna uprava Sindikati

4

PRIMJENA GRI OKVIRA

REPUBLIKA HRVATSKA -Coca-Cola Beverages Hrvatska -INA -Pliva -Podravka -Zagrebačka Banka -Holcim -Končar -Auto-cesta Rijeka-Zagreb -Jadran-Galeski laboratoriji -Kamen Sirač

Poslovna etika_2013/2014

GRI G3

10 osnovnih načela: 1) Materijalnost

2) Uključenost dionika

3) Kontekst održivosti

4) Potpunost

Poslovna etika_2013/2014

GRI G3

10 osnovnih načela: 5) Ravnoteža

6) Usporedivost

7) Točnost

8) Pravodobnost

9) Jasnoća

10) Pouzdanost

Poslovna etika_2013/2014

DINAMIKA PRIMJENE

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Izvjestitelji

Godina

GR

I Iz

vješ

ća

Poslovna etika_2013/2014

Page 5: TROILANČNO IZVJEŠTAVANJE Društvena odgovornost poduzeća … · Poslovna etika_2013/2014 DEFINI IJE IZVJEŠTAVANJA ... Korporacijsko upravljanje / Uprava Javna uprava Sindikati

5

GRI G3

Razvijeni indikatori:

1. Ekonomska dimenzija (7 ključnih + 2 dodatna indikatora)

2. Okolišna dimenzija (30 indikatora)

3. Društvena dimenzija (40 indikatora) radni odnosi i dostojan rad

ljudska prava

društvo

odgovornost za proizvod

Poslovna etika_2013/2014

GRI G3 – KRITERIJI STUPNJEVA PRIMJENE

Poslovna etika_2013/2014

G3.1 i Global Compact

Komunikacija o napretku

10 ključnih elemenata u 4 ključna područja

Ljudska prava (2)

Radna prava (4)

Okoliš (3)

Suzbijanje korupcije (1)

Kompatibilnost između GRI G3.1 i GC

Poslovna etika_2013/2014

Novosti u izvještavanju

“Novi” izvjestitelji koriste G3 u sklopu potpunih izvješća o održivosti

Poveznice između GC, G3, ISO i SA 8000

Inovativni pristup strateškim ciljevima i analizi dionika

analiza/materijalnost primjetni

Većina izvještaja sadrži jasne, dobro prezentirane i vremenski

usporedive podatke

Korištenje primjera, pregleda zaposlenika i intervjui povećavaju interes

za neka izvješća

Poslovna etika_2013/2014

Page 6: TROILANČNO IZVJEŠTAVANJE Društvena odgovornost poduzeća … · Poslovna etika_2013/2014 DEFINI IJE IZVJEŠTAVANJA ... Korporacijsko upravljanje / Uprava Javna uprava Sindikati

6

CCBH – POVIJEST IZVJEŠTAVANJA

Svibanj 2002. –

Izvješće o zaštiti

okoliša

Studeni 2003. –

Socijalno

izvješće

Kolovoz 2005. - 1. Izvješće o održivosti

Studeni 2007. – 2.

Izvješće o

održivosti

CCHBC – Godišnja

korporativna izvješća

o društvenoj

odgovornosti Poslovna etika_2013/2014

Odaberite nedavno objavljeno Izvješće o održivosti

Hrvatske stranice (s malo engleskim) :

http://www.hrpsor.hr/hrpsor/index.php/izvjescivanj

e/popis-izvjesca

https://www.globalreporting.org/languages/croatia

n/Pages/default.aspx

Engleske stranice:

http://www.sustainability-

reports.com/sr/list_alphabetic.php?PHPSESSID=

https://www.globalreporting.org/Pages/default.asp

x

Poslovna etika_2013/2014

Poslovna etika_2013/2014

Kratki sažetak izvješća – individualni zadatak

Opis kompanije

Navedite pozitivno i negativno

Predložite poboljšanja izvješća

Maksimalno – 5 stranica

Rok za predaju: 28.03.2014., papirnato, prezentacija 5 najboljih 09.04.2014.