Truyen thong

Embed Size (px)

Text of Truyen thong

  • 1. Nh Lnh oTruyn Thng.Nhm thc hin:Brainwash GroupNguyn Quc Vit.V Hu Cng.Nguyn Thanh Gip.Trn Vn Tm.

2. Ch Dn Bo Co.Khi nin truyn thng. ngha ca truyn thng.Nn tng vn .Ni dung. 3. Khi nim truyn thng.Truyn thng l qu trnh truyn tthng tin v ngha ca thng tin.Truyn thng tht s ch xy ra khi ttc cc bn hiu thng ip (thng tin)theo cng mt vin cnh ( ngha). 4. ngha ca truyn thng.S dng truyn t v vin cnh, vxa hn l cc s kin v mu thng tin.L c s trit l vng chc cho s tintng xy dng mt s tin cy vli cam kt n vin cnh. 5. Nn tng vn .Truyn thng khng phi s dng trong:Cc cuc hp t bit.Nhng cuc ni chuyn trang trng.Nhng bui thuyt trnh. 6. Nn tng vn .Hc truyn thng l :Truyn t v vin cnh.Xy dng mt s tin cy.Vt qua kh nng yu km.Sp xp s khc nhau trong t chc. 7. Ni dung. S nh hng ca truyn thng. Qu trnh gi, nhn v phn hi thng ip. Cc k nng truyn thng. La chn knh truyn thng phong ph. Truyn thng trong cn khng hong. Kt lun. 8. S nh hng ca truyn thng.Thit lp vin cnh.Xy dng gi tr v chn l.Gy kh khn, phc tp vn vthm ch c th git cht mt ai . 9. M hnhtruyn thng.VincnhXung tc nhnMi trngbn trongMi trngbn ngoiThng tinPhn hiKhngHongNhLnhoTruynthngKnngtruynthng.Knhtruynthng.Thngtin. 10. Qu trnh gi, nhn & phn hithng ip bng li.Cam kt v thc hin.Kim tra s thng hiu.Pht trinquan h.Pht biumc tiu.Truynthng ip.Lng nghe.Phn tchthng tin.Hi.Din gii.Khng hn chthng tin.Truyn thng bngcc hnh ng.Ngini.Nginghe. 11. c kt 1.Nguyn nhn chnh dn n vic ccthng ip khng c truyn t lkhng c thng tin phn hi mbo s hiu bit ln nhau.S thch hp ca vic s dng cc cuhi v li din gii l iu m bothng ip ca bn c truyn i. 12. c kt 2.Khi bn hi c th bn s nghe cnhng iu m bn rt ngc nhin,kh chu hoc l lng m bn, thm chn cn tn thng tnh cm ca bn.Nu bn tr nn bo th v d xc ngiu chng t bn khngkin tr khi bn b cng kch. 13. K nng truyn thng.Sdnghiuqunhngknhthngtinint.Nhn thcvn .Khng hnh thc.Nhng cu chuynv hnh nh n d.To mi trngtruyn thng m.Lng nghe.i thoi. 14. c kt 1.S dng cch truyn thng thn thinv qun l bng vic i do vng quanh.Ra ngoi ha cng vi nhngngi phc tng, cc i tchay nhng khch hng. 15. c kt 2.Tn dng nhng cu truyn v nhngphp n d gip mi ngi kt ninhng cm xc vi nhng thng ipv nhng gi tr ct li m bn muntruyn ti h. 16. Hy hc cch lng nghe.nh ch phn s.Nhn chm ch.Loi bsuy ngh.Truyn thngkhng bng li.V rasuy ngh.Ghi ra giy.Nginghechuynnghip. 17. c kt.Nu bn ginh nhiu thi gian ni hnl lng nghe, th l mt khuyt imtrong truyn thng ca bn v chng tbn cng l mt con ngi nht nho. 18. La chn knh truynthng phong ph.Truyn thngin thoi. Mail, IM,intranetMt i mt,LiBo cotrang trng.Th bo,th.. 19. c kt.Hy s dng cch truyn thngmt i mt.Bn c th nhn thy mi ngi trongcon mt. Bn c th ni bng vicnhn vo con mt hay bin t trongging ni ca h v thy c vn ,cu hi, hay cu tr li l g. 20. Truyn thng trongcn khng hong.VincnhNhLnhoR rngBnh tnh,lng ngheNi sthtKhngHongTruynThng 21. c kt 1.L mt nh lnh o hy:Ly li s bnh tnh v tp trung trongsut thi gian ca nhng ln thay inhanh chng, s khng chc chn haynhng cn khng hong.Tha nhn nhng lo lng vs hi ca con ngi. 22. c kt 2.Cung cp thng tin chnh xcv ph hp.Gip mi ngi gii quyt nhngnhu cu cm xc, nhng nhu cu thityu,v gip h nhn thy mt ngy maiti sng hn. 23. Ph Ni Dung. Thng tin phn hi. Gii quyt xung t. Phn hi 360 . Nhng tnh hung truyn thng. 24. Kt lun.Truyn thng hiu qu l mt yu tquan trng ca ngi ng u.Nh lnh o phi l nhng nginghe ch ng.Hc pht hin ra nhngth lc ngm tim n c th ny sinh.