Mang Truyen Thong Cn

  • View
    172

  • Download
    7

Embed Size (px)

Transcript

Industrial Communication Networks

MNG TRUYN THNG CNG NGHIPNguyn Tn i EEE HCMUTE

Ni dung:Cc khi nim c bn Yu cu v phn cp mng M hnh mng OSI Cc mi trng truyn Cc phng php truy cp mng Cc khi nim cp ng dng Cc thit b kt ni AS-i CANopen

2

19-Feb-09

Industrial Comunication Networks

Ni dung (tt)DeviceNet Ethernet Profibus Interbus Modbus So snh cc loi mng PLC thc hin chc nng truyn thng319-Feb-09 Industrial Comunication Networks

Cc thnh phn s dng trong truyn thng

Khi nim c bn

Data c th l nh sng, m thanh, hnh nh, in p, 19-Feb-09 Industrial Comunication Networks 4

Khi nim c bn

Cc phng php truynData c th c truyn dng Analog. Truyn lin tc. Data c th c truyn dng Digital. Truyn gin on (ly mu truyn)

19-Feb-09

Industrial Comunication Networks

5

Khi nim c bn

Cc phng php truyn

19-Feb-09

Industrial Comunication Networks

6

Khi nim c bn

Cc phng php truynTruyn ni tip:

ng truyn s dng 3 dy dn: thu, pht v mass. Cc bit c pht lin tip nhau.

Truyn song song:

Cc bit c pht cng lc. S dng cho ng truyn ngn, cc knh dgy nhiu vi nhau, cht lng tn hiu km.Industrial Comunication Networks 7 19-Feb-09

Khi nim c bn

Phng php truyn ni tipTruyn ni tip ng b:

D liu c pht lin tc. Tn hiu ng b c pht song song vi d liu D liu c pht theo kiu ko u nhau, d khong thi gian ca 2 bit l c nh. Cc bit ng b (Start v Stop) c t chung vi d liu.19-Feb-09 Industrial Comunication Networks 8

Truyn ni tip bt ng b :

Khi nim c bn

Mng truyn thng cng nghipMng truyn thng cng nghip l khi nim chung ch cc h thng mng s dng ghp ni cc thit b cng nghip. Phn ln cc mng truyn thng s dng phng php truyn tn hiu s ni tip bt ng b bn song cng gim gi thnh v tng n nh ca ng truyn. half duplex asynchronous serial digital tranmission

19-Feb-09

Industrial Comunication Networks

9

Yu cu ca mng

Cc yu cu v phn cp mng

Lng data c pht

Yu cu v tc

19-Feb-09

Industrial Comunication Networks

10

Yu cu ca mng

Cc bus v mng

19-Feb-09

Industrial Comunication Networks

11

Yu cu ca mng

Cc loi mngEthernet TCP/IP: mng ni b, level 2 v level 3 CANopen: mng theo giao thc truyn v cu hnh thit b cho cc h thng nhng trong t ng ha. ASi: mng kt ni thit b Modbus RS485: mng giao thc truyn ni tip ca Modicon-1979. Devicenet, Profibus, Interbus: kt ni thit b

19-Feb-09

Industrial Comunication Networks

12

M hnh OSI Open System Interconnection

M hnh OSI

M hnh mng cho h thng truyn thng m i vi mng kt hp, khng ng nht. Hnh thnh nn cc tiu chun trong truyn thng M hnh gm 7 lp, to ra mt khung chun ha trong truyn thng. Cc nh sn xut thit b t ng, thit b d liu u cui u da theo m hnh ny ch to thit b.

19-Feb-09

Industrial Comunication Networks

13

M hnh OSI Open System Interconnection

M hnh OSI

19-Feb-09

Industrial Comunication Networks

14

Mi trng vt l

Mi trng vt lCc mi trng truyn thng dng Cc tiu chun cho cp i xon Mt s Topo mng khc

15

19-Feb-09

Industrial Comunication Networks

Mi trng vt l

Cc mi trng truyn thng dngMi trng to nn cht lng truyn:

Tc Khong cch Min nhiu

Cc mi trng thng dng:

Cp xon Cp ng trc Cp quang19-Feb-09

Industrial Comunication Networks

16

Mi trng vt l

Cc chun truyn cho cp xonRS232:

Kt ni im-im qua u ni 9/25 chn Khong cch