Tử Vi Thứ 4 Của 12 Cung Hoàng Đạo Ngày 5 Tháng 8

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Tử Vi Thứ 4 Của 12 Cung Hoàng Đạo Ngày 5 Tháng 8

Text of Tử Vi Thứ 4 Của 12 Cung Hoàng Đạo Ngày 5 Tháng 8

T vith 4 ca12 Cung hong ongy 5/08/2015. Horoscope ngy th T d bo Song T tr nn y sc ht trong mt mi ngi. Khng nghi ng g na, y chnh l th v kh tuyt vi gip bn chinh phc m ng, vn ti vi mc tiu nh v lm xiu lng ai .

Bch Dng(21/3 19/4)

T vi hng ngyca Bch Dng, mi ngi trong chng ta u c hon cnh sng khc nhau dn n suy ngh v quan im ring bit, Bch Dng khng nn vi vng phn xt hay bt b ngi khc khi cha hiu r v h. Vo u ngy, mt vi thay i trong cng vic c th gy nh hng trc tip n quyn li c nhn ca bn nhng dng nh Bch Dng khng my quan tm.

May mn: 3/5

Qu nhn: C Gii

Oan gia: S T

Kim Ngu(20/4 20/5)

S t tin cng thi quyt tm ca Kim Ngu trong cng vic s tip thm sinh lc cho rt nhiu ngi. ng nghip nhn bn bng con mt n phc v coi l tm gng hc hi. Trong khi cp trn ang nhm nhe b nhim bn vo mt v tr lm vic mi cao cp hn trong tng lai gn. Kim Ngu ng qun mt sc khe tt chnh l lp nn vng chc nht gip bn th hin bn thn mt cch ti a.

May mn: 5/5

Qu nhn: Nhn M

Oan gia: Ma Kt

Song T(21/5 21/6)

Horoscope ngy th T d bo Song T tr nn y sc ht trong mt mi ngi. Khng nghi ng g na, y chnh l th v kh tuyt vi gip bn chinh phc m ng, vn ti vi mc tiu nh v lm xiu lng ai . Tuy nhin trn con ng i ti thnh cng, Song T ng qun ch ti cm xc ca ngi khc. Bng khng, bn sm mun cng bin thnh mt ngi ng s trong mt mi ngi.

May mn: 4/5

Qu nhn: Song T

Oan gia: C Gii

C Gii(22/6 22/7)

C Gii ging nh cy xng rng sa mc lc no cng t ra gai gc mnh m nhng k thc bn trong ch c cht nc yu mm, d tn thng. Th T ny, bn cm thy mun c da dm vo ai , tha sc khc lc trc mt ai nhng l tr khng cho php C Gii bc l im yu trc mt mi ngi. C tip tc nh vy s rt mt mi, t nht C Gii hy mnh dn m lng vi ngi thn ca mnh nh.

May mn: 1/5

Qu nhn: Kim Ngu

Oan gia: Song T

S T(23/7 22/8)

y s l mt ngy tng i thnh thi vi cc S T. Khng cn phi c gng qu nhiu, bn vn kh nng gt hi nhng kt qu nh mong mun. Chiu nay, bn nn cn thn v kho lo hn na trong giao tip trnh nhng hiu lm ng tic. Vo cui ngy, S T nn r hi c cng i c ph, tr chuyn, thay i khng kh.

May mn: 5/5

Qu nhn: S T

Oan gia: X N

X N(23/8 23/9)

Nhiu khi X N rt mun c ni lon hay thay i bn thn mt cht nhng bn kh e ngi s phn xt ca mi ngi xung quanh. Th T ny, khi nhng suy ngh t ti p n, bn hy mnh dn gt b chng lm iu mnh thch. Khng mo him th kh lng t c mc ch, khng bt chp th mi mi khng th sng theo cch ca mnh!

May mn: 2/5

Qu nhn: B Cp

Oan gia: Nhn M

Thin Bnh(24/9 22/10)

Thin Bnh ni ting c l ngi c kh nng nhn nh nh gi vn mt cch thn tc v gii quyt kh khn mau l. Nng lc him c ny mt ln na s c pht huy trong ngy th T. Nguyn mt ngy tr no ca bn phi hot ng ct lc nh vy, th nn ti nay Thin Bnh hy c th c th gin, ngh ngi. ng ngh g c, hy b no ca bn ht th.

May mn: 4/5

Qu nhn: Thin Bnh

Oan gia: B Cp

B Cp(23/10 21/11)

Mt vn bt cht ny sinh trong mi quan h tnh cm khin B Cp cm thy kh x. Dng nh i phng ang c tnh y bn vo th kh, buc bn phi la chn gia s nghip v tnh yu. Thay v tc gin v lm mi chuyn tr nn phc tp hn, B Cp nn gi bnh tnh, tm cch tha hip tm thi ngh k sch i ph, hoc ch ng chia s tm t ca mnh cho ngi y.

May mn: 1/5

Qu nhn: X N

Oan gia: Thin Bnh

Nhn M(22/11 21/12)

Horoscope ngy th T d bo y s l ngy trn ngp nim vui vi cc Nhn M nhng v mt ti chnh bn li gp i cht kh khn. C l nhng n lc chi tiu tit kim ca bn gn y vn cha . im sng trong ngy ca bn l s quan tm t ngi y. Nu mun chia s iu g, Nhn M hy mnh dn ni ra. Chc chn anh/c y s khng ch trch, phn xt d bn lm ng hay sai i na.

May mn: 4/5

Qu nhn: Bch Dng

Oan gia: Kim Ngu

Ma Kt(22/12 19/1)

Ma Kt ca ngy th T b i th y vo tnh hung khng d chu cht no. Kh khn thch thc ba vy khp ni, n mc khng di mt ln bn tng ngh n vic quay lng trn chy. ng phn ng gay gt v bi quan nh vy! Ma Kt nn dnh thi gian tnh tm, m bo sau bn s bit mnh phi lm g thot khi tnh hung ny v ln k hoch p tr.

May mn: 3/5

Qu nhn: Song Ng

Oan gia: Bch Dng

Bo Bnh(20/1 18/2)

Nhy bn v tm l l nhng li nhn xt m mi ngi xung quanh dnh cho Bo Bnh trong ngy th T. Trong hm nay, bn s khng phi vt v hay vng bn qu nhiu v cng vic khi c s h tr nhit tnh t mi ngi. Bo Bnh hy dnh thi gian rnh ri cho nhng hot ng c nhn. Luyn tp th dc th thao s gip bn khe mnh v c mt ngy th T trn vn.

May mn: 5/5

Qu nhn: Bo Bnh

Oan gia: Song Ng

Song Ng(19/2 20/3)

Song Ng dnh phn ln thi gian trong ngy ngh ti nhng chuyn trong qu kh, v dnh nt khong thi gian cn li bun phin v chnh nhng chuyn khng vui qua. Li khuyn m horoscope ngy mi dnh cho bn l tuyt i ng nn mt mnh trong nhng lc th ny. Tt hn ht bn hy cnh ngi thn trong gia nh, hp mt bn b hoc r ngi yu cng ra ngoi i do.

May mn: 1/5

Qu nhn: Ma Kt

Oan gia: Bo Bnh

Ngun:

http://boi.vn/tu-vi-thu-4-cua-12-cung-hoang-dao-ngay-5082015/