TUNTUTAN BAYARAN PAKAIAN SERAGAM

 • View
  235

 • Download
  8

Embed Size (px)

Text of TUNTUTAN BAYARAN PAKAIAN SERAGAM

 • JENIS TUNTUTAN: *sila tandakan () pada ruangan yang berkenaan

  SARUNG KAKI JUBAH GAMIS TUDUNG/SONGKOK

  BUT GETAH BAJU MELAYU

  (A) MAKLUMAT PEMOHON

  1. Nama

  2. UKM(PER) 3. Jawatan:

  4. Fakulti/Institut/Pusat

  5. Jumlah Tuntutan RM

  (B) PENGESAHAN PEMOHON

  1. Saya mengesahkan semua maklumat dan dokumen yang diberikan bagi permohonan ini adalah betul dan benar.

  2. Saya memahami sekiranya saya membuat sebarang kenyataan yang tidak benar atau mengemukakan atau memberikan apa-apa

  dokumen palsu, ia merupakan suatu kesalahan dan boleh menyebabkan saya didenda atau diambil tindakan tatatertib.

  Tandatangan: Tarikh Permohonan: .

  (C) PENGESAHAN KETUA JABATAN

  Dengan ini saya mengesahkan kakitangan berkenaan: *sila tandakan () pada ruangan yang berkenaan

  mematuhi garis panduan dan polisi pakaian seragam yang telah ditetapkan. pada setiap masa mengenakan pakaian seragam semasa menjalankan tugas. Tandatangan : Nama & Cop Rasmi: Tarikh :

  (D) KELULUSAN JABATAN PENDAFTAR

  Permohonan ini diluluskan/ tidak diluluskan: Tandatangan : Nama & Cop Rasmi: Tarikh :

  Sila baca Peraturan Am di belakang borang ini.

  UKM-SPKP-JP-PK09-BO02 No. Semakan: 03 TarikhKuatkuasa: 01/01/2016

  TUNTUTAN BAYARAN PAKAIAN SERAGAM

 • PERATURAN AM

  1. Pembelian kelengkapan pakaian seragam (sarung kaki/jubah gamis/but getah/tudung/songkok) hendaklah mengikut spesifikasi seperti yang ditetapkan dalam Polisi dan Garis Panduan Pembekalan Pakaian Seragam serta pindaannya dari semasa ke semasa.

  2. Tuntutan bayaran balik pembelian kelengkapan pakaian seragam bermula dari 1 Januari sehingga 31 Mac pada tahun semasa. Tuntutan selepas tempoh yang dinyatakan adalah tidak dibenarkan. Pihak Bahagian Governan dan Pentadbiran tidak akan memperakukan tuntutan selepas tarikh tersebut.

  3. Setiap tuntutan hanya boleh dibuat sekali sahaja dalam setahun.

  4. Setiap permohonan hendaklah disertakan dengan resit asal pembelian. Hanya resit rasmi dianggap sebagai bukti

  pembelian. Resit yang dibenarkan adalah seperti berikut:

  DITERIMA

  Resit rasmi bercetak

  Perincian pembelian sarung kaki dan lain-lain dinyatakan dengan jelas.

  X TIDAK DITERIMA

  Resit bertulis tangan

  5. Kadar bayaran maksimum pembelian kelengkapan pakaian seragam adalah seperti berikut:

  Bil Item Kadar Maksimum

  (RM)

  1. But Getah 150.00 sepasang

  2. Sarung Kaki 15.00

  3. Tudung/Songkok 45.00

  4. Jubah Gamis & Baju Melayu (tuntutan

  bersekali untuk Imam dan Bilal sahaja)

  500.00

  6. Borang permohonan yang telah lengkap diisi hendaklah dimajukan ke Bahagian Governan dan Pentadbiran,

  Jabatan Pendaftar, Universiti Kebangsaan Malaysia, 43600 UKM Bangi.