Udarbejdet af Jens Linder og underviser Jens Kristian Kristiansen, EAL

Embed Size (px)

DESCRIPTION

UDVIKLINGSFORLØB FOR LEDERE I ARRESTOMRÅDERNE Kriminalforsorgen Intro Ved brug af materialet og yderligere information kontakt: Jens Linder, Chefkonsulent, LedelsesAkademiet Lillebælt , tlf .: 20 41 76 75, e-mail : jenl@tietgen.dk . !. - PowerPoint PPT Presentation

Text of Udarbejdet af Jens Linder og underviser Jens Kristian Kristiansen, EAL

UDDANNELSESPLAN DSB 06.12 2012

UDVIKLINGSFORLB FOR LEDERE I ARRESTOMRDERNE Kriminalforsorgen

Intro

Ved brug af materialet og yderligere information kontakt: Jens Linder, Chefkonsulent, LedelsesAkademiet Lilleblt , tlf.: 20 41 76 75, e-mail: jenl@tietgen.dk

!Udarbejdet af Jens Linder og underviser Jens Kristian Kristiansen, EALMidt- og Nordjylland har 12 arresthuse, 250 ansatte, 350 indsatte.Overordnet ledelse/chefgruppe bestr af 8 personer.Deltagerne p forlbet er i alt ca. 36 arrestforvarere og talenter, som er p vej til en lederstilling(der er ikke nogle uformelle ledere i organisationen).Deltagerne deles i 2 hold af ca. 18 personer. P hvert hold deltager 6 grupper/lederteams.UDDVIKLINGSFORLB FOR LEDERE I ARRESTOMRDERNE Kriminalforsorgen. 2Praksisnre og kompetencegivende lederuddannelser i kriminalforsorgen LedelsesAkademiet Lilleblt har i samarbejde med Arrestomrde Midt- og Nordjylland og KUC udviklet og delvist gennemfrt et forlb bestende af: For-forlb Realkompetencevurdering (RKV) Akademiuddannelsen i Ledelse (AU)

I det flgende vises de enkelte elementer samt hvordan de er benyttet i Arrestomrde Midt- og Nordjylland. UDDVIKLINGSFORLB FOR LEDERE I ARRESTOMRDERNE Kriminalforsorgen. 3Praksisnre og kompetencegivende lederuddannelser i kriminalforsorgen LedelsesAkademiet Lilleblt har i samarbejde med Arrestomrde Midt- og Nordjylland og KUC udviklet og delvist gennemfrt et forlb bestende af: For-forlb Realkompetencevurdering (RKV) Akademiuddannelsen i Ledelse (AU)

I det flgende vises de enkelte elementer samt hvordan de er benyttet i Arrestomrde Midt- og Nordjylland. UDDVIKLINGSFORLB FOR LEDERE I ARRESTOMRDERNE Kriminalforsorgen. 4For-forlbet er udarbejdet for, at give deltagerne en mulighed for at stifte bekendtskab med de kompetencegivende praksisnre lederuddannelser i et forlb som bde inkluderer deltagernes forudstninger og behov og arrestomrdets udfordringer og behov. Ambitionen har vret, at bygge bro mellem deltagere, lederteam og arrestomrde samt synliggre lsninger med kompetencegivende lederuddannelser. Arrestomrde Midt- og Nordjylland har efter gennemfrslen af for-forlbet besluttet, at tilbyde deltagerne Realkompetencevurdering og deltagelse i moduler fra Akademiuddannelsen i ledelse. UDDVIKLINGSFORLB FOR LEDERE I ARRESTOMRDERNE Kriminalforsorgen. 5Formlet med for-forlbet er at deltagerne opnr:

Forstelse for arrestomrdet vilkr og ml for resultatskabelse Forstelse for at arrestomrdet er n flles enhed hvorfor der krves en flles indgang til at bedrive ledelse mv. Gensidig forstelse for lederteamets opgaver, roller og samarbejde Forstelse for hvordan det individuelle lederskab og teamets lederskab er forudstningen for resultatskabelse i arrestomrdet Oplevet involvering i arrestomrdets udvikling for get resultatskabelse Oplevet get kompetence til at arbejde med udvikling af egen ledelse og teamets ledelse Etableret forstelse for hvordan egen lederudvikling kan styrkes med brug af offentlige kompetencegivende lederuddannelser get parathed til brug af lederuddannelse p amu og/eller akademiniveau Etableret forstelse for mulighed for og forml med brug af realkompetencevurdering, RKV.

UDDVIKLINGSFORLB FOR LEDERE I ARRESTOMRDERNE Kriminalforsorgen. 6Metoden i for-forlbet er en anerkendende og involverende proces med gensidig forventningsafstemning, hvor ml er definerede, men deltagerne og lederteams er med til at formulere indsatser:

P modul 1 (dag 1 i forlbet) tydeliggres for deltagerne hvad der af overordnet ledelse er de definerede ml for resultater samt hvad der af ledelsen ses som vsentlige udfordringer og mulige indsatser. Deltagerne fr mulighed for at, komme med input til den videre proces.

Overordnede ledelse og Ledelsesakademiet Lilleblt har efterflgende frdigudviklet resten af forlbets indhold.

P modul 2+3 (dagene 2-5 i forlbet) arbejder deltagere og lederteams med de praksisnre teorier, modeller og vrktjer, som kan styrke arbejdet med den form for ledelse, som gr en positiv forskel hos bde medarbejdere og klienter. Efter forlbet er der opsamling og det besluttes om der eventuelt skal tilbydes mere uddannelse p amu- eller akademiniveau og/eller mulighed for RKV.

UDDVIKLINGSFORLB FOR LEDERE I ARRESTOMRDERNE Kriminalforsorgen. 7Eksempel p 2 hold p for-forlb i arrestomrdet1 dag1 dag2 dageI alt 5 undervisningsdage.P undervisningsdagene er der gennemgang af vrktjer og metoder samt velser og trning af metoder og vrktjer.Mellem modulerne afprves metoder og vrktjer i egen enhed.Op-sam-lingHold 1Hold 22 dage2 dage2 dageOp-sam-lingAU ledelse i praksis?RKV?Andet?UDDVIKLINGSFORLB FOR LEDERE I ARRESTOMRDERNE Kriminalforsorgen. For-forlbet: Modul 1 bningsbalance Forml Formlet med denne dag er, at etablere en flles forstelse for arrestomrdets vilkr og de resultater som omrdet skal levere samt at der etableres forstelse for eget lederteams bidrag til dette. Formlet er at etablere et flles verdensbillede en bningsbalance for teamets resultater og det lederskab som lederteamet praktiserer/kan praktisere for at udfre dette. Herved synliggres lederteamets nsker og behov for udvikling. UDDVIKLINGSFORLB FOR LEDERE I ARRESTOMRDERNE Kriminalforsorgen. 9Modul 1 bningsbalance: Indhold Arrestforvarer: Enhedens situation. Ml, trusler, udfordringer, muligheder. Lederteamets roller, funktioner og gensidige forventninger. Deltagerne beskriver gensidigt de funktioner som andre roller i teamet skal udfre samt giver en score p hvor godt dette gres. Metoden skaber dialog omkring hvor der er mulige indsatser i forhold til samarbejde i lederteamet. Lederteamets vigtigste resultater. Der etableres en flles forstelse for hvilke resultater som lederteamet skal levere. Lederteamets profiler: tydeliggrelse af personlige prferencer i lederteamet ved Whole Brain Lederteamets nsker og behov. Det synliggres hvilke mulige indsatser der skal pbegyndes i lederteamet med kobling til de resultater der skal opns. Det synliggres hvad lederteamet har af nsker og behov forhold til at kunne ge samarbejde omkring resultatskabelse. Ngle-resultater

Processer

Lederskab: Sind / adfrdUDDVIKLINGSFORLB FOR LEDERE I ARRESTOMRDERNE Kriminalforsorgen. 10For-forlbet: Modul 2

Dag 1 Generelt om ledelse Ledelsesmodeller Lederroller Ledelse i kontekst

Personlig effektivitet 1 Valg Prioritering Delegering

Personlig Effektivitet 2 Selvledelse Personlig planlgning

Opsamling Relation til personlig plan Indsatser Dag 2 Forandringsmodeller Navigering i usikkerhed Arbejde med modstand AI i forandring Kommunikation 1 Generelt om kommunikation Kommunikation i forandringsproces Kommunikationsplanen

Opsamling Plan og beredskab for forandring Indsatser

UDDVIKLINGSFORLB FOR LEDERE I ARRESTOMRDERNE Kriminalforsorgen. 11For-forlbet: Modul 3

Dag 1 TeamSammenstning af teamsTeamarbejdetTeam udviklingTeam i organisationen

Kommunikation 2Kommunikation i TeamsDialogvrktjMder/mdetyperVidendeling

Opsamling Implementering af team kulturIndsatserDag 2 PersonaleledelseMotivationTrivselMellemlederrollen

Ledelse opsamlingSituationsbestemt ledelse

Kompetence Medarbejderudvikling (MUS) Egenudvikling (De fremadrettede muligheder AU, Realkompetence m.v.)

Opsamling Indsatser i forhold til personlig planUDDVIKLINGSFORLB FOR LEDERE I ARRESTOMRDERNE Kriminalforsorgen. 12Samlet proces i for-forlbet

Flles mde med Arrestomrdets ledelse om indhold, tilrettelggelse, ml og forml. Underviser Jens Kristian Kristiansen og Jens Linder, begge fra LedelsesAkademiet Lilleblt, deltager p dette mde. Gennemfrsel af 1 undervisningsdag. Eventuelt for flere hold. Konsulentdag. Besg i arresthuse: underviser Jens Kristian kommer p besg i udvalgte arresthuse for at blive klogere p rammer og vilkr mv. for deltagerne i deres daglige arbejde. Eksempelvis 3 besg i Arrestomrdet. Flles opsamling p resultater og design af resterende forlb. Arrestomrdets ledelse samt Jens Kristian deltager. Evt. ogs Jens Linder hvis behov. Gennemfrsel af 4 dages undervisning. Eventuelt for flere hold. Amu-undervisning. Flles mde for opsamling og design af nye lsninger. Bde Jens Kristian og Jens Linder deltager. UDDVIKLINGSFORLB FOR LEDERE I ARRESTOMRDERNE Kriminalforsorgen. 13Realkompetencevurdering Forml Formlet med en realkompetence-vurdering er at bygge bro mellem den lring, der finder sted forskellige steder i f.eks. uddannelse, arbejdsliv, folkeoplysning og foreningslivet. Samtidig er formlet at give den enkelte person mulighed for at bygge videre p sine kompetencer, uanset hvor de er erhvervet, og sledes opn formel anerkendelse.

Realkompetencevurdering i Arrestomrde Midt- og Nordjylland Det er planen, at der i forbindelse med fortsttelsen af forlbet i Arrestomrde Midt- og Nordjylland udarbejdes en procedure som bestr i, at deltagerne som nsker, at blive realkompetencevurderet, fremsender information om gennemfrt uddannelse (f.eks. KFL/KGL eller andet) til underviser og, at der herefter gennemfres individuel samtale mellem underviser og deltager i Herning.

UDDVIKLINGSFORLB FOR LEDERE I ARRESTOMRDERNE Kriminalforsorgen. 14Akademiuddannelsen i Ledelse i Kriminalforsorgen

Det sknnes at deltagernes gennemfrsel af KGL/KFL sammen med, at de har udvet praktisk ledelse i en rrkke, kan medfre en meritering af modulet Ledelse i praksis ved en realkompetencevurdering. Det sknnes alts, at deltagerne kan f bevis for, at de har oparbejdet kompetencer svarende til dette modul og kan f et uddannelsesbevis for Ledelse i praksis

I Arrestomrde Midt- og Nordjylland er det besluttet at: tilbyde deltagerne mulighed for realkompetencevurdering og dermed muligheden for at f meriteret ledelse i praksis tilbyde deltagerne at deltage i et lukket hold for Kriminalforsorgen i Organisation og arbejdspsykologi

Derudover tilkendegives det overfor deltagerne, at det er hensigten, at de senere fr muli