UNIVERZITET U NOVOM SADU - polj.uns.ac. Ponedeljak 08-10 Principi ekonomije A R. Pejanovi‡ 10-12

 • View
  212

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of UNIVERZITET U NOVOM SADU - polj.uns.ac. Ponedeljak 08-10 Principi ekonomije A R. Pejanovi‡...

 • 2014/15.

  , 01. 2014.

 • 2

  STUDIJSKI PROGRAM RATARSTVO I POVRTARSTVO

  Predavanja

  I Godina

  Dan Vreme Predmet Sala Nastavnik

  Ponedeljak 08-10 Principi ekonomije A R. Pejanovi

  10-12 Meteorologija A D. Mihailovi, B.

  Lali

  12-14 Hemija A D. tajner

  Utorak 08-09 Mikrobiologija A S. uri

  09-10 Meteorologija A D. Mihailovi, B.

  Lali

  Sreda 08-10 Hemija A D. tajner

  10-12 Mikrobiologija A S. uri

  12-13 Principi ekonomije A R. Pejanovi

  etvrtak 08-10 Izborni blok 1 A S. Keki-Mati

  II Godina

  Dan Vreme Predmet Sala Nastavnik

  Ponedeljak 08-10 Ekotoksikol. i za. iv. sredine P-5 S. Lazi

  I. Maksimovi

  10-12 Agrohemija P-5 D. Bogdanovi

  Utorak 08-10 Agrohemija P-5 D. Bogdanovi

  10-13 Statistika P-5 B. Mutavdi

  Sreda 09-10 Ekotoksikol. i za. iv. sredine P-5 S. Lazi

  I. Maksimovi

  10-12 Genetika P-5 M. Dimitrijevi

  So. Petrovi

  12-14 Fiziologija biljaka P-5 I. Maksimovi

  etvrtak 08-11 Fiziologija biljaka P-5 I. Maksimovi

  11-13 Genetika P-5 M. Dimitrijevi

  So. Petrovi

  III Godina

  Dan Vreme Predmet Sala Nastavnik

  Ponedeljak 10-12 Izborni predmet 1 R-32

  12-14 Izborni predmet 2 R-32

  Utorak 08-10 Stoarstvo P-3 N. Miloevi

  10-12 Osnovi biljne proizvodnje P-3 D. Miloev

  12-14 Oplemenjivanje biljaka R-11 J. Boanski

  Sreda 08-10 Oplemenjivanje biljaka R-11 J. Boanski

  10-12 Stoarstvo S-21 N. Miloevi

  12-13 Osnovi biljne proizvodnje P-3 D. Miloev

  IV Godina

  Dan Vreme Predmet Sala Nastavnik

  Ponedeljak 10-12 Navodnjavanje poljoprivr. useva P-3 B. Peji

 • 3

  Utorak 08-10 Gajenje ita i zrnenih mahunjaa R-11 B. Marinkovi

  13-15 Izborni predmet 5 R-32

  Sreda 08-10 Navodnjavanje poljopriv. useva P-3 B. Peji

  10-13 Povrtarstvo R-11 . Ilin

  15-17 Izborni predmet 6 R-33

  etvrtak 08-10 Povrtarstvo P-3 . Ilin

  10-12 Gajenje ita i zrnenih mahunjaa P-3 B. Marinkovi

  Vebe

  I Godina

  Dan Vreme Grupa Predmet Sala Nastavnik

  Utorak 10-13 R1 Hemija H-21 D. tajner

  17-19 Principi ekonomije R-52 M. Toma

  Sreda 16-18 Izborni blok 1 P-4 N. Dedovi

  Petak 08-10 Meteorologija R-12 B. Lali

  10-12 Mikrobiologija H-31 T. Hajnal-Jafari

  Utorak 13-16 R2 Hemija H-21 R. dero-Pavlovi

  17-19 Principi ekonomije R-52 M. Toma

  Sreda 16-18 Izborni blok 1 P-4 N. Dedovi

  etvrtak 10-12 Mikrobiologija H-31 T. Hajnal-Jafari

  Petak 08-10 Meteorologija R-13 I. Arseni

  Utorak 16-19 R3 Hemija H-21 D. tajner

  Sreda 16-18 Principi ekonomije R-52 M. Toma

  etvrtak 14-16 Izborni blok 1 P-3 N. Dedovi

  Petak 08-10 Mikrobiologija H-31 T. Hajnal-Jafari

  10-12 Meteorologija R-12 B. Lali

  Ponedeljak 17-20 R4 Hemija H-21 R. dero-Pavlovi

  Sreda 16-18 Principi ekonomije R-52 M. Toma

  etvrtak 12-14 Mikrobiologija H-31 T. Hajnal-Jafari

  14-16 Izborni blok 1 P-3 N. Dedovi

  Petak 10-12 Meteorologija R-13 I. Arseni

  II Godina

  Dan Vreme Grupa Predmet Sala Nastavnik

  Utorak 13-16 R1 Agrohemija H-41 R. abilovski

  16-19 Fiziologija biljaka R-23 M. Putnik-Deli

  Sreda 14-16 Statistika P-2 E. Nikoli-ori

  16-17 Ekotoksikologija H-11/1

  R-23

  V. Bursi

  M. Putnik-Deli

  Petak 10-12 Genetika R-11 B. Banjac

  Utorak 13-16 R2 Fiziologija biljaka R-23 M. Putnik-Deli

  16-19 Agrohemija H-41 R. abilovski

 • 4

  19-20 Ekotoksikologija H-11/1

  R-23

  V. Bursi

  M. Putnik-Deli

  Sreda 14-16 Statistika P-2 E. Nikoli-ori

  Petak 08-10 Genetika R-11 B. Banjac

  III Godina

  Dan Vreme Grupa Predmet Sala Nastavnik

  Ponedeljak 14-16 R1 Izborni predmet 1 R-32

  Utorak 15-17 Izborni predmet 2 R-32

  etvrtak 08-10 Osnovi biljne proizvodnje R-22 S. eremei

  12-14 Oplemenjivanje biljaka R-11 V. Mladenov

  14-16 Stoarstvo S-32 M. uki-Stoji

  Petak 08-14 Proizvodna praksa Teren J. Crnobarac

  Ponedeljak 14-16 R2 Izborni predmet 1 R-32

  Utorak 15-17 Izborni predmet 2 R-32

  Sreda 13-15 Oplemenjivanje biljaka R-11 V. Mladenov

  etvrtak 10-12 Osnovi biljne proizvodnje R-22 S. eremei

  16-18 Stoarstvo S-42 M. uki-Stoji

  Petak 08-14 Proizvodna praksa Teren J. Crnobarac

  IV Godina

  Dan Vreme Grupa Predmet Sala Nastavnik

  Ponedeljak 12-14 R1 Navodnjavanje polj. useva R-22 K. Maki

  etvrtak 14-16 Izborni predmet 6 R-33

  16-18 Izborni predmet 5 R-33

  Petak 08-11 Gajenje ita i zrnen. mahun. R-32 D. Latkovi

  11-13 Povrtarstvo R-32 B. Adamovi

  Ponedeljak 14-16 R2 Navodnjavanje polj. useva R-22 K. Maki

  Utorak 11-13 Povrtarstvo R-32 B. Adamovi

  etvrtak 14-16 Izborni predmet 6 R-33

  16-18 Izborni predmet 5 R-33

  Petak 08-11 Gajenje ita i zrnen. mahun. R-33 G. Jaimovi

 • 5

  STUDIJSKI PROGRAM STOARSTVO

  Predavanja

  I Godina

  Dan Vreme Predmet Sala Nastavnik

  Ponedeljak 08-10 Principi ekonomije A R. Pejanovi

  Sreda 10-12 Primenjena matematika P-3 S. Keki-Mati

  12-13 Principi ekonomije A R. Pejanovi

  13-14 Hemija P-2 B. Popovi

  etvrtak 08-10 Biologija P-2 A. Jurii

  10-12 Morfologija ivotinja P-2 D. iki

  12-14 Hemija P-2 B. Popovi

  Petak 08-10 Morfologija ivotinja P-4 D. iki

  II Godina

  Dan Vreme Predmet Sala Nastavnik

  Ponedeljak 08-10 Osnovi ishrane ivotinja S-32 D. Glamoi

  I. Jaji

  12-14 Genetika S-32 S. Trivunovi

  Utorak 10-13 Statistika P-5 B. Mutavdi

  Sreda 08-09 Mikrobiologija u stoar. P-5 S. uri

  09-12 Mehanizac. i automat. u stoar. S-01 M. Zoranovi

  12-14 Genetika S-32 S. Trivunovi

  etvrtak 08-10 Mikrobiologija u stoar. P-4 S. uri

  12-14 Osnovi ishrane ivotinja S-32 D. Glamoi

  I. Jaji

  III Godina

  Dan Vreme Predmet Sala Nastavnik

  Ponedeljak 08-11 Oplemenjivanje ivotinja S-21 S. Trivunovi

  11-12 Ishrana nepreivara S-21 M. Beukovi

  Utaorak 08-10 Ishrana preivara S-32 D. Glamoi

  10-12 Oplemenjivanje ivotinja S-32 S. Trivunovi

  etvrtak 16-18 Izborni predmet 2 S-32

  Petak 08-09 Ishrana preivara S-32 D. Glamoi

  09-11 Ishrana nepreivara S-32 M. Beukovi

  11-13 Izborni predmet 1 S-32

  IV Godina

  Dan Vreme Predmet Sala Nastavnik

  Ponedeljak 10-12 Tehnologija govedar. proiz. S-32 M. Plavi

  Utorak 10-12 Menadment u stoar. proizvod. S-41 D. Bonjak

  Sreda 08-10 Tehnologija svinjar. proizvodnje S-32 I. Radovi

  10-12 Tehnologija govedar. proiz. S-32 M. Plavi

  etvrtak 08-10 Menadment u stoar. proizvod. S-32 D. Bonjak

  10-12 Tehnologija svinjar. proizvodnje S-32 I. Radovi

 • 6

  Petak 08-10 Izborni predmet 6 S-21

  10-12 Izborni predmet 5 S-21

  Vebe

  I Godina

  Dan Vreme Grupa Predmet Sala Nastavnik

  Ponedeljak 12-14 S1 Hemija H-21 B. Popovi

  Utorak 08-12 Morfologija ivotinja S-21 D. iki

  12-14 Biologija S-42 A. Petrovi

  17-19 Primenjena matematika P-3 N. Dedovi

  Sreda 18-20 Principi ekonomije P-3 M. Toma

  Ponedeljak 10-12 S2 Hemija H-21 R. dero-Pavlovi

  12-16 Morfologija ivotinja S-21 D. iki

  Utorak 14-16 Biologija S-42 A. Petrovi

  17-19 Primenjena matematika P-3 N. Dedovi

  Sreda 18-20 Principi ekonomije P-3 M. Toma

  II Godina

  Dan Vreme Grupa Predmet Sala Nastavnik

  Ponedeljak 14-18 S1 Osnovi ishrane S-32 I. Jaji

  Utorak 13-15 Meh. i autom. u stoar. TH-1 M. Zoranovi

  16-18 Mikrobiologija H-31 T. Hajnal-Jafari

  Sreda 14-16 Genetika S-51 D. Luka

  Petak 08-10 Statistika S-41 E. Nikoli-ori

  Ponedeljak 10-12 S2 Meh. i autom. u stoar. TH-1 M. Zoranovi

  14-16 Genetika S-51 D. Luka

  Utorak 18-20 Mikrobiologija H-31 T. Hajnal-Jafari

  Petak 10-12 Statistika S-41 B. Mutavdi

  13-17 Osnovi ishrane S-32 I. Jaji

  III Godina

  Dan Vreme Grupa Predmet Sala Nastavnik

  Ponedeljak 18-20 S1 Izborni predmet 2 S-32

  Utorak 14-17 Ishrana nepreivara S-32 M. Beukovi

  Sreda 14-17 Ishrana preivara S-32 M. Ivkovi

  etvrtak 08-11 Oplemenjivanje ivotinja S-43 D. Luka

  18-20 Izborni predmet 1 S-32

  Ponedeljak 18-20 S2 Izborni predmet 2 S-32

  Utorak 17-20 Ishrana nepreivara S-32 M. Beukovi

  Sreda 17-20 Ishrana preivara S-32 M. Ivkovi

  etvrtak 11-14 Oplemenjivanje ivotinja S-43 D. Luka

  18-20 Izborni predmet 1 S-32

 • 7

  IV Godina

  Dan Vreme Grupa Predmet Sala Nastavnik

  Ponedeljak 08-10 S1 Izborni predmet 5 S-43

  Utorak 12-14 Menadent u stoar. proiz. S-32 N. Vukeli

  14-16 Izborni predmet 6 S-43

  Sreda 12-15 Tehnologija govedar. proiz. S-43 D. Kuevi

  Petak 12-15 Tehnologija svinjar. proiz. S-42 I. Radovi

  Ponedeljak 08-10 S2 Izborni predmet 5 S-43

  Utorak 12-14 Menadent u stoar. proiz. S-32 N. Vukeli

  14-16 Izborni predmet 6 S-43

  Sreda 15-18 Tehnologija govedar. proiz. S-43 D. Kuevi

  Petak 15-18 Tehnologija svinjar. proiz. S-42 I. Radovi

 • 8

  STUDIJSKI PROGRAM VOARSTVO I VINOGRADARSTVO

  Predavanja

  I Godina

  Dan Vreme Predmet Sala Nastavnik

  Ponedeljak 08-10 Principi ekonomije A R. Pejanovi

  10-12 Meteorologija A D. Mihailovi, B.

  Lali

  12-14 Hemija A D. tajner

  Utorak 08-09 Mikrobiologija A S. uri

  09-10 Meteorologija A D. Mihailovi, B.

  Lali

  Sreda 08-10 Hemija A D. tajner

  10-12 Mikrobiologija A