Uputstvo za podnosioce zahteva - 0 Uputstvo za podnosioce zahteva U okviru ABD Grant Scheme kao dela

Embed Size (px)

Text of Uputstvo za podnosioce zahteva - 0 Uputstvo za podnosioce zahteva U okviru ABD Grant Scheme kao dela

 • 0

  Uputstvo za podnosioce zahteva U okviru ABD Grant Scheme kao dela projekta: ”Podrška privrednoj diverzifikaciji seoskih oblasti u Jugoistočnoj Evropi (SEDRA)”. ABD program grantova, se odnosi na vrednosni lanac planinskog turizma u prekograničnim regionima, Prespe, Šare i Prokletija - Bjeshket e Nemuna.

  Datum otvaranja ponuda je 02.09. 2019 a krajnji datum je 15.10. 2019 godine u 16:00 sati po centralno evropskom vremenu

  Prevod dokumenata je obezbedjen od strane kancelarije GIZ-a u Skoplju , Republika Severna Makedonija. SWG ne preuzima odgovornost u vezi prevoda dokumenata.

 • Str. | 1 Podrška privrednoj diverzifikaciji seoskih oblasti u Jugoistočnoj Evropi (SEDRA)

  UPUTSTVO ZA UČESNIKE

  1. OPŠTI PODACI ................................................................................................................ 2

  2. POZADINA ........................................................................................................................ 2

  2.1 Šta je SWG?.......................................................................................................................2 2.2 Šta je razvoj prema oblastima (ABD)? ...........................................................................2 2.3 Projekat: Podrška Privrednoj diverzifikaciji seoskih oblasti Jugoistočne Evrope (SEDRA) ...................................................................................................................................3

  2.4 Podrška vrednosnom lancu planinskog turizma ..........................................................3 3. CILJEVI PROGRAMA ZA GRANT ....................................................................................... 4

  4. alokacija FinansiJA u okviru prijave za projekat ................................................................... 4

  5. PRAVILA KOJA VAžE ZA OVAJ POZIV ZA DOSTAVU PREDLOGA ................................ 5

  5.1 Oblasti /regioni koji dolaze u obzir .................................................................................5 5.2 Kriterijumi za prijem .........................................................................................................6 5.2.1 Podobnost podnosioca - ko može podneti zahtev? ..............................................6 5.2.2 Opšti privredni sektori koji odlaze u obzir prilikom dodele podrške ..................6 5.2.3 Tipovi podobnih aktivnosti ........................................................................................7 5.2.4 Podobnost troškova u okvirima granta .................................................................. 7 5.3 Broj projekata i grantova po podnosiocu prijave ........................................................ 10 5.4 Partneri i partnerstva .................................................................................................... 10 5.5 Pravila o zaštite životne sredine i očuvanje prirodnih resursa ................................ 11 6. PODNOŠENJE OPISA PROJEKTA OBAVEŠTENJA I PAKETA SA ZAHTEVOM 11

  6.1 Podnošenje Opisa idejnog projekta ............................................................................ 12 6.2 Podnošenje kompletne prijave u paketu ...................................................................... 13 7. POSTUPAK O ODOBRAVANJU GRANTA - OCENA I IZBOR PODNOSILACA .... 15

  7.1 Prva ocena: ..................................................................................................................... 15 7.2 Druga ocena: ................................................................................................................... 16 7.3 Kriterijumi za ocenjivanje i rangiranje: ....................................................................... 17 7.4 Kodeks ponašanja ......................................................................................................... 18 7.5 Potpisivanje ugovora sa korisnicima i implementacija investicije ......................... 18 7.6 Izmena projektnih predloga ......................................................................................... 18 8. PRAVILA O IMPLEMENTACIJI I NAKON OBAVLJANJA AKTIVNOSTI ................ 18

  8.1 Pravne i administrativne obaveze koje treba da ispuni korisnik ............................... 18 8.2 Pravila o nabavkama: .................................................................................................... 19 8.3 Monitoring i provera u okvirima same implementacije i posle nje .......................... 20 8.4 Izveštajni paket .............................................................................................................. 20 8.5 Uplate tekom odvijanja projekta .................................................................................... 20 8.6 Nepoštovanje ugovorenih pravila ................................................................................. 21

 • Str. | 2 Podrška privrednoj diverzifikaciji seoskih oblasti u Jugoistočnoj Evropi (SEDRA)

  1. OPŠTI PODACI

  Ovo uputstvo ima za cilj da pruži praktične informacije podnosiocima zahteva za grant program ABD za 2019-tu godinu. Pomaže podnosiocima u podnošenju projektnih predloga i nudi informacije o postupku prijave, kriterijumima za ispunjavanje uslova i izboru, kao i o postupcima odlučivanja.

  Program grantova ABD (nazvanog tim imenom za svrhe ovog uputstva a) treba se implementirati od strane Glavnog ureda / Sekretarijata SWG-a u ime Radne grupe za regionalni seoski razvoj, u partnerstvu sa "Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ)", u okviru projekta „Podrška privrednoj diverzifikaciji seoskih područja u jugoistočnoj Evropi (SEDRA)“.

  Program grantova osmišljen je da podrži razvoj lanca vrednosti planinskog turizma u prekograničnim regionima „Prespa“, „Šara“ i „Prokletije - Bjeshket e Nemuna“, koji su povezani sa potencijalom za stvaranje dodate vrednosti, za ostvarivanje prihoda, za stvaranje mogućnosti zapošljavanja i valoriziranje lokalnih prirodnih resursa na održiv način u ekološkom, društvenom i kulturološkom smislu. Posebna pažnja biće posvećena uključivanju žena i mladih iz prekograničnih područja.

  Reklamiranje i koordinacija šeme grantova u prekograničnim regionima „Prespa“, „Šara“ i „Prokletije - Bjeshket e Nemuna“ omogućena je od strane SWG RRD u partnerstvu sa GIZ- om.

  2. POZADINA

  2.1 Šta je SWG?

  SWG je međunarodna međuvladina organizacija, koju čine vladine institucije jugoistočne

  Evrope (JIE) odgovorne za poljoprivredu i seoski razvoj (ministarstva poljoprivrede) u

  zemljama i teritorijama jugoistočne Evrope (SEE).

  Vizija SWG-a je da promoviše inovativnu i održivu poljoprivredu i seoski razvoj kroz

  regionalnu saradnju, kako bi se poboljšao seoski život u zemljama JIE.

  Glavni rad SWG-a organiziran je kroz aktivnosti provedene u sledećim područjima:

  - Umrežavanje i poboljšanje sposobnosti institucija članica SWG-a;

  - Olakšavanje regionalne saradnje između seoskih učesnika u regionu JIE;

  - Primena razvojnog pristupa koji se zasniva na primenu alata za poticanje održivog rasta u

  regionu jugoistočne Evrope.

  2.2 Šta je razvoj prema oblastima (ABD)?

  Razvoj koji se zasniva na oblast (ABD) smatra se inovativnim i efikasnim pristupom za

  olakšavanje održivog rasta seoskih područja u padu. Koncept je izrađen prema meri

  geografskih područja u prekograničnim regionima na zapadnom Balkanu, a karakteriziraju ga

 • Str. | 3 Podrška privrednoj diverzifikaciji seoskih oblasti u Jugoistočnoj Evropi (SEDRA)

  specifični složeni razvojni problemi. Pristup koristi metodologiju koja je inkluzivna,

  participativna, kao i fleksibilna i osigurava integraciju i koherentnost.

  Posebno je pogodan za područja u kojima je prisutna jedna ili više od sledećih situacija: jaz

  siromaštva, situacija nakon prirodne, ili ljudske katastrofe, post-konfliktno okruženje i pitanja

  isključenosti.

  2.3 Projekat: Podrška Privrednoj diverzifikaciji seoskih oblasti Jugoistočne Evrope (SEDRA)

  Regionalni projekat: Podrška privrednoj diverzifikaciji seoskih područja u jugoistočnoj Evropi (SEDRA) uključuje zemlje: Albaniju, Bosnu i Hercegovinu, Kosovo1*, Severnu Makedoniju, Crnu Goru i Srbiju. Zemlje jugoistočne Evrope karakteriziraju velike razlike između urbanih i seoskih područja. Gotovo polovina stanovništva živi u seoskim područjima, a većina je finansijski zavisna od poljoprivrede i šumarstva. U većini seoskih područja, nedostatak prihoda i zaposlenosti, depopulacija i napuštanje zemljišta, kao i neodrživo korišćenje prirodnih resursa, doveli su do znatnog gubitka privredne održivosti, lošijeg kvaliteta života, manje obrađene zemlje i veliki gubitak biološke raznolikosti.

  S druge strane, bogato i vrlo raznoliko prirodno i kulturno nasleđe seoskih područja nudi veliki potencijal za diverzifikaciju seoske ekonomije. Očuvanje i održiva upotreba mogu biti presudni za revitalizaciju seoskih područja zemalja jugoistočne Evrope (SEE), pre svega u poljoprivredi, šumarstvu, trgovini, turizmu i digitalizaciji.

  SEDRA doprinosi poboljšanju sposobnosti za politike seoskog razvoja zasnovane na dokazanim politikama usredotočenih na privrednu diverzifikaciju u regionu i omogućava razvoj područja zasnovanog na zajednici i reklamiranje lanca vrednosti u seoskim, prekograničnim područjima, u odabranim lancima vrednosti. Ovo uključuje unapređivanje proizvodnje,