Click here to load reader

UVJETI KORIŠTENJA I NAČIN GRADNJE 4.2. OBLICI · PDF file 4.2. oblici koriŠtenja i naČina gradnje uvjeti koriŠtenja i naČin gradnje oblici koriŠtenja sanacija graĐevina i dijelova

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of UVJETI KORIŠTENJA I NAČIN GRADNJE 4.2. OBLICI · PDF file 4.2. oblici...

 • DOLIĆE

  LAZI KRAPINSKI

  ŠUŠELJ BRIJEG

  TRŠKI VRH

  MIHALJEKOV JAREK

  STRAŽA KRAPINSKA

  POLJE KRAPINSKO

  VELIKA VES

  KRAPINA

  ŽUTNICA

  STRAHINJE

  BOBOVJE

  TKALCI

  TKALCI

  PRISTAVA KRAPINSKA

  PODGORA KRAPINSKA

  4.2. OBLICI KORIŠTENJA I NAČINA GRADNJE

  UVJETI KORIŠTENJA I NAČIN GRADNJE

  OBLICI KORIŠTENJA

  SANACIJA GRAĐEVINA I DIJELOVA NASELJA - PROMJENA STANJA GRAĐEVINA I NASELJA

  (uklanjanje, zamjena, rekonstrukcija, obnova, nova gradnja)

  NAČIN GRADNJE

  REKONSTRUKCIJA - PROMJENA KORIŠTENJA

  RADI POBOLJŠANJA FUNKCIONALNOSTI DIJELOVA NASELJA

  ODRŽAVANJE I MANJI ZAHVATI SANACIJE GRAĐEVINA

  - dovršeni dio naselja

  MJEŠOVITA GRADNJA

  GRADNJA JEDNOOBITELJSKIH ZGRADA

  GRADNJA INFRASTRUKTURNIH SUSTAVA

  (linijske i površinske infrastrukturne građevine)

  TUMAČ ZNAKOVA

  NEGRADIVI DIO GRAĐEVINSKOG PODRUČJA

  0 100 500

  M 1:10.000

  S

  1000 m

  G E

  N E

  R A

  L N

  I U

  R B

  A N

  I S

  T I Č

  K I P

  L A

  N G

  R A

  D A

  K

  R A

  P I N

  E - V

  I . I Z

  M J E

  N E

  I D

  O P

  U N

  E

  M.P.

  M.P.

  ime, prezime,potpis

  ............................................................

  Pečat nadležnog tijela:

  ............................................................

  Predsjednik predstavničkog tijela:Pečat predstavničkog tijela:

  Stručni tim u izradi plana:

  ............................................................

  Odgovorna osoba:Pečat pravne osobe koja je izradila plan:

  Pravna osoba koja je izradila plan:

  M.P. ............................................................

  Odgovorna osoba za provođenje javne rasprave:Pečat tijela odgovornog za provođenje javne rasprave:

  Javni uvid održan:Javna rasprava (datum objave):

  Odluka predstavničkog tijela o izradi plana: Odluka predstavničkog tijela o donošenju plana: 1 : 10 000

  Mjerilo kartografskog prikaza: Broj kartografskog prikaza:

  OBLICI KORIŠTENJA I NAČIN GRADNJE

  Županija:

  Naziv kartografskog prikaza:

  Naziv prostornog plana:

  Suglasnosti na plan:

  Grad: KRAPINAKRAPINSKO - ZAGORSKA

  d.o.o. za arhitekturu, planiranje i ostale poslovne djelatnostiAPE

  Ozaljska 61, 10000 Zagreb, tel. 01/309-7572, fax. 01/311-427

  Istovjetnost ovog prostornog plana s izvornikom ovjerava:

  Snježana Pelin, dipl.ing.arh.

  GENERALNI URBANISTIČKI PLAN GRADA KRAPINE - VI. IZMJENE I DOPUNE

  MIRELA ĆORDAŠ, dipl.ing.arh.

  Odgovorni voditelj izrade plana:

  4.2.

  CESTE I VAŽNIJE GRADSKE ULICE SA ZAŠTITNIM POJASEVIMA

  postojeće planirano

  ŽELJEZNIČKA PRUGA

  Ivica Hršak, predsjednik Gradskog vijeća

  NIKŠA BOŽIĆ, dipl.ing.arh.

  MARIJANA ZLODRE, mag.ing.arh.

  SANDRA JAKOPEC, dipl.ing.arh.

  ESTERA GOBAC-TRNINIĆ, dipl.ing.biol.

  Službeni glasnik Grada Krapine br. 3/2018

  LOREDANA FRANKOVIĆ, dipl.ing.građ.

  Službeni glasnik Grada Krapine br. xx/xx

  VLATKA ŽUNEC, mag.ing.arh.

  GRANICA GRADA KRAPINE

  OBUHVAT GENERALNOG URBANISTIČKOG PLANA

  GRANICE NASELJA

  od 16. do 24. svibnja 2019.

  PRIJEDLOG PLANA

  Mirela Ćordaš, dipl.ing.arh.

  7. svibnja 2019.

  Sheets and Views 4.2. OBLICI KORISTENJA_V ID