vật lí dc 3

 • View
  23

 • Download
  10

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Vật lý đc 3 thầy Trần Thiên Đức

Text of vật lí dc 3

 • GV: Trn Thin c - http://ductt111.wordpress.com V2012

  HNG DN GII BI TP NH HNG TUN 1 - 2

  CC DNG TON KHE YOUNG C BN

  DNG 1: NGUN S DCH CHUYN

  Hnh 1.1. H khe Young ngun S dch chuyn

  - Hiu quang l (hiu ng i) t ngun S:

  o Ti vn sng:

  o Ti vn ti:

  Xt vn sng trung tm: {

  - Nhn xt:

  o H vn dch chuyn ngc hng vi chiu dch chuyn ca ngun S

  o Mi quan h gia dch chuyn l:

  DNG 2: H KHE YOUNG BN MT SONG SONG

  Hnh 1.2. H khe Young bn mt song song

 • GV: Trn Thin c - http://ductt111.wordpress.com V2012

  - Khong vn:

  - V tr vn sng bc k:

  - V tr vn ti: (

  ) (

  )

  - Hiu quang l (hiu ng i):

  o Ti vn sng:

  o Ti vn ti:

  - Bn mng chiu dy e, chit sut n:

  o Vai tr ca bn mng:

  lm chm qu trnh truyn nh sng (chit sut lm vn tc

  truyn nh sng b gim i)

  ko di ng i ca tia sng mt on: (n 1)e hiu quang

  l thay i

  Xt vn sng trung tm:

  h

  vn s dch chuyn v pha khe c t bn mng

  o Lin h gia n, c, v trong bn mng:

  BI 1.2: Khong cch gia hai khe trong my giao thoa Young a = 1mm. Khong cch t mn quan st ti mt phng cha hai khe D = 3m. Khi ton b h thng t trong khng kh, ngi ta o c khong cch gia hai vn sng lin tip l i = 1.5mm.

  a. Xc nh bc sng ca nh sng ti b. Xc nh v tr ca vn sng th 3 v vn ti th 4 c. t trc mt trong hai khe sng mt bn mng phng c hai mt song song,

  chit sut n = 1.5, b dy e = 10m. Xc nh dch chuyn ca h thng vn giao thoa trn mn quan st.

  d. Trong cu hi c nu y nc (chit sut n = 1.33) vo khong cch gia hai bn quan st v mt phng cha cc khe th h thng vn giao thoa c g thay i? Hy tnh khong cch gia hai vn sng lin tip trong trng hp ny.

  Tm tt: a = 1mm

  D = 3m

  i = 1.5mm

 • GV: Trn Thin c - http://ductt111.wordpress.com V2012

  n = 1.5

  e = 10m

  Xc nh: ; ; x0; i' Nhn xt: Cu a v b lin quan ti bi ton khe Young c bn. Ta ch cn s dng

  cc cng thc tnh bc sng v xc nh v tr vn sng, vn ti trong h khe

  Young. Cu c l bi ton khe Young bn mt song song. i vi bi ton bn mt

  song song ta cn ch l khi c bn mt t trc khe no th h vn s dch

  chuyn v pha khe vi dch chuyn x0. Trong cu d, phn tch ta thy khi h

  thng c y nc th bc sng s b thay i do khong vn cng s

  thay i theo.

  - Bc sng ca nh sng ti:

  - V tr vn sng bc 3 (ng vi k = 3):

  - V tr vn ti th 4 (ng vi k = 3):

  (

  )

  - dch chuyn ca h vn khi c bn mt:

  - Bn mng ch ng vai tr lm dch chuyn h vn ch khng lm thay i

  khong vn. Khi nc vo h khe Young th bc sng

  khong

  vn s gim i n ln

  h vn st li mt khong l

  0.375mm

  BI 1.3. o b dy ca mt bn mng trong sut, ngi ta t bn trc mt trong hai khe ca my giao thoa Young. nh sng chiu so h thng c bc sng

  = 0.6m. Chit sut ca bn mng n = 1.5. Ngi ta quan st thy vn sng chnh gia b dch chuyn v v tr ca vn sng th nm (ng vi lc cha t bn). Xc nh b dy ca bn. Tm tt:

  = 0.6m n = 1.5

  x0 = xS5

 • GV: Trn Thin c - http://ductt111.wordpress.com V2012

  Xc nh e Nhn xt: y l bi ton khe Young - bn mt. T cng thc tnh dch chuyn

  ca bn mt ta thy nu bit trc chit sut n, D, a, x0 ta c th xc nh c b

  dy ca bn mt.

  - T d kin bi ta c:

  Bi ton tng qut: vn sng chnh gia b dch chuyn v v tr vn sng th k hoc

  vn ti th k p dng cng thc cho tng trng hp ta d dng thu c cng

  thc tng qut.

  BI 1.4. o chit sut ca kh clo ngi ta lm th nghim sau: Trn ng i ca chm tia sng do mt trong hai khe ca my giao thoa Young pht ra, ngi ta t mt ng thy tinh di e = 2cm c y phng v song song vi nhau. Lc u trong ng cha khng kh, sau thay khng kh bng kh clo, ngi ta quan st thy h thng vn dch chuyn i mt on bng 20 ln khong cch gia hai vn sng lin tip (tc 20 ln khong vn). Ton b th nghim c thc hin trong bung yn tnh v c gi mt nhit khng i. My giao

  thoa c chiu bng nh sng vng natri c bc sng = 0.589m. Chit sut ca khng kh n = 1.000276. Tm chit sut n ca kh clo. Tm tt: e = 2cm

  = 0.589m n = 1.000276

  x0 = 20i

  Xc nh n

  Nhn xt: y l bi ton Young bn mt, trong h Young bn mt c ng

  dng xc nh chit sut ca kh Clo. Quan st cng thc xc nh dch

  chuyn ta thy xc dnh c chit sut n ca Clo ta cn bit D, a, e, x0

  - T d kin bi ta c:

  ( )

  (

  )

  n' = 1.000865

 • GV: Trn Thin c - http://ductt111.wordpress.com V2012

  Ch : i vi bi ton ny ta cn bit chit sut trong cng thc tnh dch

  chuyn ca h vn l chit sut t i ca cht lm bn mng so vi chn khng (

  trong bi ta coi nh l so vi khng kh v chit sut khng kh v chn khng l

  gn nh nhau).

  BI 1.5. Hai khe sng trong my giao thoa Young cch nhau a = 1mm c chiu sng bi mt chm tia sng n sc. Mn quan st giao thoa c t cch mt phng ca hai khe mt khong D = 2m. B rng ca 6 vn sng lin tip o c l 7.2mm.

  a. Tnh bc sng ca nh sng ti b. Tnh sai s c th mc phi khi o bc sng, bit rng sau sai s ca php

  o, khong cch gia hai khe v b rng ca 6 vn sng u bng 1/20mm c. Xc nh dch chuyn ca h thng vn, nu trc mt trong hai khe sng

  c t mt bn mt mng trong sut, mt song song, dy 0.02mm chit sut n = 1.5.

  Tm tt: a = 1mm

  D = 2m

  6 vn sng rng 7.2mm 5i = 7.2mm L = 1/20mm e = 0.02mm

  n = 1.5

  Xc nh , , x0

  Nhn xt: Cu a l mt cu kh n gin v ch vic ng dng cng thc c bn

  tnh ra bc sng, ch y chnh l i lng khong vn i c cho gin tip

  qua d kin b rng ca 6 vn sng lin tip o c l 7.2mm. Xt mt cch

  tng qut, N vn sng lin tip tng ng vi N 1 khong vn. Cu b l mt

  cu lin quan ti kin thc v sai s. T cng thc tnh bc sng ta c th xy

  dng c cng thc tnh sai s tng i ca bc sng

  Cu c l bi ton Young bn mt d dng x l cu ny (qu d)

  - Khong vn:

  - Bc sng ca nh sng ti:

  - Sai s tng i ca bc sng l:

 • GV: Trn Thin c - http://ductt111.wordpress.com V2012

  (5i = 7.2 mm nn sai s i = (1/20)/5, sai s ca php o D c th ly l

  1mm v bnh thng chng ai o kch thc c m m li dng thc o c

  sai s l 1/20 mm)

  - Sai s tuyt i ca bc sng l:

  - dch chuyn ca h vn khi c bn mt:

  BI 1.14. Chiu mt chm nh sng trng xin mt gc 450 ln mt mng nc x phng. Tm b dy nh nht ca mn nhng tia phn chiu c mu vng. Cho

  bit bc sng ca nh sng vng l 0.6m. Chit sut ca bn l n = 1.33. Tm tt:

  = 450 = 0.6m n = 1.33

  Xc nh dmin

  Nhn xt: y l bi ton giao thoa bn mng cc bc chnh gii bi ton

  ny l:

  B1: Xt hiu quang l gia hai tia phn x trn b mt ca bn mng:

  B2: Xt iu kin vn sng vn ti:

  - Vn sng:

  - Vn ti: (

  )

  T d kin ca bi ta thy tia phn chiu l mu vng th hiu quang l phi

  bng k (trong l bc sng ca nh sng mu vng).

  Bi ton yu cu ta xc nh b dy nh nht. T cng thc trn ta thy b dy nh

  nht khi k = 0 ta c:

 • GV: Trn Thin c - http://ductt111.wordpress.com V2012

  BI 1.19. Chiu mt chm tia sng song song = 0.6m ln mt mng x phng (chit sut bng 1.3) di gc ti 300. Hi b dy nh nht ca mng phi bng bao nhiu chm tia phn x c:

  - Cng sng cc tiu - Cng sng cc i

  Tm tt:

  = 0.6m n = 1.3

  = 300 Cng sng cc i:

  Cng sng cc tiu: (

  )

  Xc nh dmin

  Nhn xt: y l bi ton giao thoa bn mng s dng cng thc xc nh hiu

  quang l.

  - Xt hiu quang l gia hai tia phn x trn hai mt ca bn mng:

  - TH1: Cng sng cc i: , dmin k = 0

  - TH2: Cng sng cc tiu: (

  ) , dmin k = 0

  (

  )

  BI 1.21. Mt chm tia sng n sc bc sng = 0.6m c ri vung gc vi mt mt nm thy tinh (chit sut n = 1.5). Xc nh gc nghing ca nm. Bit rng s vn giao thoa cha trong khong l = 1cm l N = 10. Tm tt:

  = 0.6m n = 1.5

  l = 1cm

  N = 10

  Xc nh

 • GV: Trn Thin c - http://ductt111.wordpress.com V2012

  Nhn xt: y l bi ton giao thoa trong nm c chit sut n. Ty theo b dy ca

  nm m cc vn ti c th l vn sng hoc vn ti.

  - V tr ca vn ti:

  (k = 0, 1, 2,.)

  - V tr ca vn sng:

  (k = 1, 2, 3, )

  Ta xt v tr vn ti th k v vn ti th k + 9 gy bi nm c chit sut n (v khi

  nh sng truyn qua mi trng c chit sut n bc sng s gim i n ln)

  -

  -

  T hnh v ta thy:

  v rt nh nn

  BI 1.22. Mt mng nc x phng chit sut n = 1.33, c t thng ng, v nc x phng dn xung di nn mng c dng hnh nm. Quan st nhng vn

  giao thoa ca nh sng phn chiu mu xanh (bc sng = 0.5461m), ngi ta thy, khong cch gia 6 vn bng 2cm. Xc nh:

  a. Gc nghing ca nm b. V tr ca ba vn ti u tin (coi vn ti s 1 l vn nm giao tuyn gia

  ca hai mt nm). Bit rng hng quan st vung gc vi mt nm. Tm tt: n = 1.33

  = 0.5461m N = 6 vn

  l = 2cm

  Xc nh , xt1, xt2, xt3

  Nhn xt: Bi ton ny tng t nh bi ton 1.21 ch khc ch bi ny l nm

  x phng c chit sut n = 1.33. Khi xt quang l ca mt tia sng ta cn ch nu

  tia sng phn x trn b mt c chit sut ln hn chit sut mi trng ang

  truyn th quang l ca tia sng s di thm

  . Nu tia sng truyn trong mi trng

  c chit sut n v c chiu di d th quang l ca tia sng s l nd (iu ny c th

  d hnh dung bng v d sau: nu chng ta i t A n B m khng c vt cn

  (chit sut n = 0) th qung ng chng ta i c l AB nhng nu trn ng i

 • GV: Trn Thin c - http://ductt111.wordpress.com V2012

  c vt cn (chit sut n khc 0) th chng ta phi i lng vng th mi n c B

  v do qung ng thc t chng ta i c s di hn qung ng AB)

  - Hiu quang l ca cc tia phn x trn mt nm s l:

  - Gi s ti M l vn ti ta c:

  - Xc nh v tr vn ti th k:

  o Do rt nh nn ta c gn ng:

  o T y ta c v tr vn ti th k l:

  - Khong vn giao thoa s l:

  - Gc nghing ca nm l: