Click here to load reader

Versioni serb i 'kalit të Trojës' - Sejdiu Versioni serb i kalit te trojes.pdf · PDF file14. Të kujt janë Resurset Natyrore dhe Pasuritë e Kosovës 15. Emergjencat civile si

 • View
  217

 • Download
  1

Embed Size (px)

Text of Versioni serb i 'kalit të Trojës' - Sejdiu Versioni serb i kalit te...

 • 1

  Versioni serb i 'kalit të Trojës'

  SIGURI, VËSHTRIME, OPINIONE DHE TRAJTESA

  Hajriz Sejdiu

  Prishtinë, korrik 2018 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

  Përmbajtja

  2. Përmbajtja faqe

  3. Hyrje

  4. Recensat

  5. Uraniumi i varfëruar rrezik që nuk shihet

  6. Kosova dhe Rreziqet e Pavarësisë

  7. Versioni serbi i “Kalit të Trojës”

  8. Strategji për shuarjen e strukturave paralele

  9. Tre skenarë që faktorizuan Veriun

  10. Misioni me mandat sigurie që rrezikoi sigurinë

 • 2

  11. Idetë tragjikomike ose apetitet qesharake të fqinjëve

  12. Siguri Ndërkombëtare-Konspiracioni i madh botëror-Osama bin Laden

  13. Veriu i Kosovë, sigurizimi dhe politizimi i çështjes

  14. Të kujt janë Resurset Natyrore dhe Pasuritë e Kosovës

  15. Emergjencat civile si pjesë strukturale e sigurisë nacionale

  16. Krizat, Llojet dhe Menaxhimi i tyre

  17. Plani Operativ “Veriu”

  18. Qka pas Operacionit ”Veriu”

  19. Autonomia politike shtetërore dhe diplomacia imponuese

  20. Ruletë ruse përsëri në Ballkan

  21. Sa jemi të (pa) përgatitur për të menaxhuar fatkeqësitë natyrore dhe fatkeqësitë tjera

  22. Rrini pa drojë, amerikanët nuk do të largohen nga Kosova

  23. Infrastruktura kritike dhe siguria nacionale

  24 Kush është koloneli Zhak Okar, autori i librit “ Evropa vdiq në Prishtinë”

  25. Qentë endacak dhe menaxhimi i rreziqeve në nivelin lokal

  26. Menaxhimi i refugjatëve, sfida e radhës për Kosovën

  27. Marrëveshjet antikushtetuese dhe gjendja e sigurisë

  28. Kosova përball anarkisë, radikalizmit dhe ekstremizmit

  29. Shërbimet sekrete Serbo - Ruse aktivizohen vrullshëm në Kosovë

  30. Konspiracioni HAARP apo ndërtimi i autostradës e shkaktoi tragjedinë në Hasan beg

  31. A është i qëndrueshëm diskursi politik për krijimin së shpejti të Forcave të Armatosura

  32. Gracka e fundosjes së shtetësisë së Kosovës në Asociacion ose Gazivodë

  34. Në programet për zgjedhjet lokale, mungon trajtimi i politikave të sigurisë publike

  35. Sfidat e menaxhimit të sektorit të sigurisë në bashkësi (komunitet)

  HYRJE

  Këto shkrime të shtruara në këtë libër, janë një reflektim i situatave dhe gjendjes

  politike, ekonomike dhe sociale dhe të sigurisë në Kosovë që nga viti 2007 kur,

  Kosova po përballej me sfida të shumta, me rreziqe dhe kërcënime të të gjitha

  llojeve dhe formave, jo vetëm prej Serbisë si një shtet ish kolonialist dhe

  okupator por edhe prej një pjese të bashkësisë ndërkombëtare, tradicionalisht

  antishqiptare. Këtu janë shkoqitur tema të ndjeshme për çështjet e sigurisë dhe

  çështjet tjera për të ardhmen vendimtare të vendit, jo vetëm gjatë kërcënimit dhe

  rrezikimit të Kosovës dhe popullit të saj ne aspektin e lirive dhe të drejtave

  elementare njerëzore, por edhe të atyre politike, ekonomike dhe shoqërore në

  përgjithësi, e në veçanti për çështjet që kanë të bëjnë me kërcënimin e qenies

 • 3

  sonë kombëtare dhe që njëkohësisht rrezikonin dhe ende rrezikojnë rajonin por

  edhe që kishin dhe kanë tendencën e kërcënimit të përhershëm të sigurisë

  ndërkombëtare. Deri në vitin 2007 kur Kosova përballej me rreziqe të shumta

  dhe të ndryshme, ajo ishte shumë e hendikepuar sepse administrohej nga

  UNMIK-u, kështu që në aspektin e sigurisë e edhe në aspektete tjera,

  institucionet Kosovare nuk mund të vepronin për shkakun se siguria definohet si

  funksion bazik i çdo shteti dhe natyrisht, duhet pas parasysh se pa një nivel të

  qëndrueshëm të sigurisë nuk mund të kemi një nivel demokratik të qeverisjes

  dhe as një siguri shoqërore në përgjithësi. Pas vitit 2008 kur Kosova fitoi

  pavarësinë e kushtëzuar, rreziqet dhe kërcënimet u shumëfishuan, qofshin ato të

  brendshme apo të jashtme e herë herë edhe nga vetë kosovarët në pozitë,

  opozitë, dhe nga shoqëria Civile, herë nga pakujdesia, mosdija apo të shtyrë

  nga elementet e huaja që vepronin dhe veprojnë edhe sot në Kosovë, të veshur

  me “petkun e solidaritetit, ndihmës, hvillimit dhe demokracisë” etj. Pas

  pavarësisë, Republika e Kosovës kishte nevojë për ligje që sigurojnë zhvillim

  ekonomik, arsimor, shkencor e teknologjik si dhe ligje që sanksionojnë krimin

  politik, ekonomik si dhe trafikimin dhe veprimet tjera që rrezikojnë një shtet të ri.

  Pasi këto mungonin, shpesh fatkeqësitë, incidentet apo krizat menaxhoheshin

  me vështirësi. Sidoqoftë pas miratimit të Kushtetutës shumë gjëra u qartësuan

  dhe sidomos pas aprovimit të Ligjit për Këshillin për Siguri të Kosovës u krijua

  bazamenti që Republika e Kosovës të menaxhojë me sukses çdo lloj të

  rreziqeve, fatkeqësive apo krizave.

  Në shumicën e shteteve demokratlke siguria kombëtare përfshinë: sigurinë e

  territorit dhe sovranitetit kombëtar si dhe mbrojtjen e funksioneve themelore të

  shoqërisë si ato: (sociale, ekonomike, politike, kulturore, ekologjike, ekonomike,

  të mbrojtjes, etj). Njëkohësisht “siguria shtetërore përmban këto elemente bazë:

  sigurinë fizike, autonominë, zhvillimin dhe rendin“.1 Lexuesi dhe kritika duhet ta

  kenë parasysh se këto shkrime qëllimisht nuk janë menduar si shkrime strikte

  klasike shkencore të studimeve të sigurisë ku do të përfshiheshin citate apo

  fusnota të shumta, për më tepër, këtu janë trajtuar aspekte aktuale të Sigurisë

  1 Studime Bashkëkohore të Sigurisë, Alan Collins, faqe 32

 • 4

  dhe të fushave tjera shoqërore që ndërlidhen natyrshëm me sigurinë, me një

  gjuhë të kuptueshme për të gjitha shtresat shoqërore, sepse tek e fundit edhe

  vet studimi i sigurisë si shkencë, është i dizajnuar për individin, grupet dhe

  shoqërinë në përgjithësi. Pasi që siguria ka të bëjë me individin, grupet

  shoqërore, grupet etnike dhe me shoqërinë në përgjithësi në një anë, kurse në

  anën tjetër ka të bëjë me territorin, sovranitetin, ekonominë, politikën,

  diplomacinë, mbrojtjen dhe ambientin, lexuesit apo të gjithë të interesuarit për

  fushën e sigurisë dhe sigurinë si nocion, këtu mund të gjejnë tema të ndryshme

  nga jeta në Kosovë, gjatë një periudhe të caktuar kohore historike, të renditura

  jo në aspektin përmbajtjesor dhe tematik por sipas kronologjisë së ngjarjeve, të

  prekura si opinione, refleksione, trajtesa, vrojtime apo të strukturuara si opsione

  individuale për zgjidhjen e çështjeve jetike shoqërore dhe të sigurisë në vend.

  Me respekt: Autori!

  SIGURI AMBIENTALE

  Uraniumi i varfëruar rrezik që nuk shihet

  “Në vitin 1999, gjatë 78 ditëve të bombardimeve nga Aleanca Veri Atlantike

  (NATO), janë kryer 36.219 fluturime të avionëve luftarak”2. Bombarduesit e

  NATO-s fluturonin në lartësi prej 10-15 km. Në këto lartësi gjendet mbështjellësi i

  mbrojtjes së tokës, ozoni. Si pasojë e këtyre fluturimeve dhe bombardimeve,

  mund të jetë dëmtuar ky mbështjellës mbi tërë Ballkanin. Mbështjellësi i ozonit ka

  karakter sezonal, që ka të bëjë me gjerësinë dhe gjatësinë gjeografike dhe me

  kohë të caktuar të vitit, kështu që ka mundësi që procesi i dëmtimit të ozonit nuk

  ka mund të qëndrojë shumë kohë në gjerësinë tonë gjeografike, megjithatë është

  shumë e sigurt se bombardimet, jo vetëm ato të NATO-s por edhe të forcave

  serbe, kanë ndikuar në zgjerimin global të vrimës ozonale.

  Ç`ka është Uraniumi i Varfëruar (U. V) dhe pse quhet kështu?

  2 NATO reveals Kosovo depleted uranium use USAF A-10 planes fired DU munitions Wednesday, 22 March, 2000 By environment correspondent Alex Kirby, Nuc News - September 11, 2000

 • 5

  Urani është element natyror i cili, si gjithë elementet tjera gjendet gjithkund për

  rreth nesh. Në një tonelatë dhe, mesatarisht gjendet 0.5-5g të uranit natyror. Në

  ato vende ku gjendet më shumë se 0.1%, është ekonomike të hapen minierat e

  uranit sepse ky është baza e karburantit të energjetikës nukleare. Për të

  shfrytëzuar uranin në mënyrë komerciale, patjetër duhet të bëhet koncetrimi i tij.

  Urani natyror ka tri forma ose izotope : U 234, U 235 dhe U 238, të cilët në aspektin

  kimik janë të njejtë por dallojnë vetëm për nga karakteristikat nukleare. Duke

  pasë parasysh se urani është element radioaktiv, ai në rrethin e vet emeton

  rrezatim atomik që është pasojë – rezultat i shkatërrimit të tij. »Ekzistojnë tri lloje

  themelore të rrezatimit alfa, beta dhe Gama, të cilat nuk janë të njejta dhe nuk

  janë njësoj të rrezikshme për organizmat e gjallë. Derisa U 235 (që shfrytëzohet

  për qëllime komerciale), emeton më shumë rreze Gama, U

Search related