Click here to load reader

Veszélyes hulladékok szállítása RID-ADR aktualitások · PDF file Veszélyes hulladékok szállítása RID-ADR aktualitások Dr SÁROSI GYÖRGY Veszélyes áru Szakértő HUNGÁRIA

 • View
  1

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Veszélyes hulladékok szállítása RID-ADR aktualitások...

 • 2018.06.06.

  1

  2018.06.06. www.hvesz.hu 1

  Veszélyes hulladékok szállítása RID-ADR aktualitások

  Dr SÁROSI GYÖRGY Veszélyes áru Szakértő

  HUNGÁRIA VESZÉLYESÁRU® MÉRNÖKI IRODA

  Hulladékgazdálkodók Országos Szövetsége

  2018.06.06. www.hvesz.hu 2

  Veszélyes áruk és hulladékok szállítása

  ❶ Hulladékmozgások és néhány adat ❷ Aktuális szabályozás áttekintése ❸ Hulladékok RID ‐ ADR szerinti osztályozása ❹ Fém hulladékok osztályozási példái ❺ ADR szállítások személyi feltételei ❻ Szállítási módok és minősítések ❼ Esettanulmány‐ RID‐ADR 2019  ❽ RID‐ADR bírságolások ❾ Kérdések ?

 • 2018.06.06.

  2

  2018.06.06. www.hvesz.hu 3

  Top veszélyes hulladékmozgás irányai 2009-ben EU-27

  Source: ETC/SCP, based on national reporting to the European Commission (Eurostat).

  2018.06.06. www.hvesz.hu 4

  Fémhulladék export az EU tagállamokból

  Source: Compiled by ETC/SCP based on Eurostat, 2012b.

 • 2018.06.06.

  3

  2018.06.06. www.hvesz.hu 5

  Meghatározó jogszabályok Veszélyes Áruk Szállítása

  ADR/RID/ADN 50/44/19 ország

  IMDG Code 171 ország

  ICAO/IATA‐DGR 191 (298 légi társaság)

  USA/Canada/Australia

  UN Ajánlások  TDG

  2018.06.06. www.hvesz.hu 6

  Meghatározó jogszabályok Veszélyes hulladékok szállítása

  The Basel Convention on the Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and their Disposal was adopted on 22 March 1989 and entered into force on 5 May 1992. The Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants was adopted on 22 May 2001 in Stockholm, Sweden. The Convention entered into force on 17 May 2004. The Rotterdam Convention was adopted by the Conference of the Plenipotentiaries (Rotterdam, 10 September 1998). The Convention entered into force on 24 February 2004.

 • 2018.06.06.

  4

  2018.06.06. www.hvesz.hu 7

  Meghatározó jogszabályok Veszélyes hulladékok szállítása

  2018.06.06. www.hvesz.hu 8

  Hulladékok csoportosítása szállítás szempontjából

 • 2018.06.06.

  5

  2018.06.06. www.hvesz.hu 9

  Hulladékok osztályozása az RID - ADR szerint

  Hulladék fogalma – ADR 1.2.1 meghatározás:

  olyan anyag, oldat, keverék és tárgy, amelyet általában közvetlenül nem lehet felhasználni, de amelyet újrahasznosítási eljárás, lerakóhelyen való tárolás, égetéssel vagy más módon történő ártalmatlanítás céljából szállítanak;

  Osztályozási alapelvek: RID ‐ ADR 2.1.3 szakasza szerint Igy határozandó meg a RID ‐ ADR szerinti osztályba sorolás és az UN szám

  NAGY HIBA VESZÉLYES HULLADÉK = UN 3077 vagy UN 3082 RID ‐ ADR 9 osztály

  2018.06.06. www.hvesz.hu 10

  Hulladékok osztályozása RID - ADR szerint

 • 2018.06.06.

  6

  2018.06.06. www.hvesz.hu 11

  Hulladékok osztályozása RID - ADR szerint

  2018.06.06. www.hvesz.hu 12

  Hulladékok osztályozása RID - ADR szerint

 • 2018.06.06.

  7

  2018.06.06. www.hvesz.hu

  13

  RID - ADR osztályok és UN szám példák Fémhulladékokra

  2018.06.06. www.hvesz.hu 14

  Néhány példa a Bázeli Egyezményból Fémhulladékokra IX. Melléklet

  „B” LISTA

  Az e mellékletben szereplő hulladékok nem tartoznak az Egyezmény 1. Cikk 1(a) pontja alá, hacsak nem tartalmaznak olyan I. Melléklet szerinti anyagot, amelytől  a III. Melléklet szerinti jellemzőket mutatják. B1 Fém hulladékok és fémet tartalmazó hulladékok

  .

 • 2018.06.06.

  8

  2018.06.06. www.hvesz.hu 15

  A veszélyes áru szállításának személyi feltételei

  2018.06.06. www.hvesz.hu 16

  Szállítási módok az ADR szerint

 • 2018.06.06.

  9

  2018.06.06. www.hvesz.hu 17

  RID - ADR 2015 - től – Ömlesztett szállítás szabályozása

  2018.06.06. www.hvesz.hu 18

  RID - ADR – Ömlesztett szállítás szabályozása

  BK

  BK1

  BK2

  BK3

  VV /VW (17 db)

  VC1

  VC2

  VC3

  AP1 AP2 AP3 AP4 AP5 AP6 AP7 AP8 AP9 AP10

  3.2.1 Táblázat (10) oszlopa – Bulk= Ömlesztett3.2.1 Táblázat (10) oszlopa – Bulk= Ömlesztett 3.2.1 Táblázat (17) oszlopa ‐ VRAC=Ömlesztett3.2.1 Táblázat (17) oszlopa ‐ VRAC=Ömlesztett

  Additional Provision

 • 2018.06.06.

  10

  2018.06.06. www.hvesz.hu 19

  RID - ADR 2019 – 7.3.3.1 Ömlesztett szállítás szabályozása 7.3.3.1 – hez egy új megjegyzés: Ahol a 3.2 fejezet „A” táblázat (17) oszlopában VC1 kód van feltüntetve, szárazföldi Szállításhoz BK1 ömlesztettáru‐konténer is használható, amennyiben a 7.3.3.2 bekezdés kiegészítő előírásait teljesítik. Ahol a .3.2 fejezet „A” táblázat (17) oszlopában VC2 kód van feltüntetve, szárazföldi szállításhoz BK2 ömlesztettáru‐konténer is használható, amennyiben a 7.3.3.2 bekezdés kiegészítő előírásait teljesítik.

  (17) Van VC kód → (10) nincs BK kód = Ömlesztve szállítható BK + AP ‐ vel

  BK1 + AP7 vagy BK2 + AP7 

  2018.06.06. www.hvesz.hu 20

  Konténerek (jármű felépítmény) minősítése ömlesztett szállításhoz

 • 2018.06.06.

  11

  2018.06.06. www.hvesz.hu 21

  Konténerek (jármű felépítmény) minősítése ömlesztett szállításhoz

  CÉG

  2018.06.06. www.hvesz.hu 22

  Lítium akkumulátorok szállítása - 2019

 • 2018.06.06.

  12

  2018.06.06. www.hvesz.hu 23

  Lítium akkumulátorok szállítása - 2019

  UN szám 903 908 909 910 911 903 904 905 906

  UN 3090  x  x  x  x  x  x  x  x  x UN 3091  x  x  x  x  x  x  x  x  x UN 3480  x  x  x  x  x  x  x  x  x UN 3481  x  x  x  x  x  x  x  x  x UN 3536  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐

  no rm

  ál

  ki sm

  ér té kb en

   sé rü lt

  hu lla dé k  (á rt al m at la ni tá s)

  ki s s or oz at ú  és  p ro to tip

  us

  na gy m ér té kb en

   sé rü lt

  no rm

  ál  

  ki sm

  ér té kb en

   sé rü lt

  ki s s or oz at ú  és  p ro to tip

  us

  na gy m ér té kb en

   sé rü lt

  P LP

  Csomagolási előírások

  2018.06.06. www.hvesz.hu 24

  Lítium akkumulátorok szállítása 2019

  Sérült Powerbank

  P911 / LP906

 • 2018.06.06.

  13

  2018.06.06. www.hvesz.hu 25

  Lítium akkumulátorok szállítása 2019

  Új csomagolási előírások  A csomagolásoknak a I csomagolási csoport szintjének 

  (LP906 PG II) kell megfelelniük.  A külső felület hőmérséklete ≤ 100 oC ( rövid ideig lehet 

  legfeljebb 200 oC)  Láng nem jelenhet meg kívül a csomagoláson  Csomagolás integritása meg kell maradjon  Megfelelő gázkezelési rendszerrel kell ellátni  Rövidzárlat elleni védelem  Illetékes hatóság által előírt kiegészítő csomagolási 

  vizsgálati követelményeket igazoló jegyzőkönyv  Hűtés, ha szárazjég vagy nitrogén akkor 5.5.3 szerinti 

  feltételek

  2018.06.06. www.hvesz.hu 26

  Lítium akkumulátorok szállítása 2019

  UN szám 188 230 310 348 360 376 377 387 389 636 670

  UN 3090  x  x  x  ‐  ‐  x  x  x  ‐  x   ‐ UN 3091  x  x  x  ‐  x  x  x  x  ‐   x  x UN 3480  x  x  x  x  ‐  x  x  x  ‐  x  ‐ UN 3481  x  x  x  x  x  x  x  x  ‐  x  x UN 3536  ‐  ‐  ‐   ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  x  ‐  ‐

  Különleges előírások

  670 ‐ A háztartásokból összegyűjtött vagy a háztartásokból származó és szétbontás, újrahasznosítás vagy megsemmisítés céljából illetve a köztes feldolgozóig szállításra kerülő készülékben levő lítium cellákra vagy akkumulátorokra vonatkozik.

 • 2018.06.06.

  14

  2018.06.06. www.hvesz.hu 27

  Lítium akkumulátorok szállítása 2019

  RID / ADR szerint TILOS

  2018.06.06. www.hvesz.hu 28

  ADR pont  >1000

  Bírságtétel 100 % ‐ a (50%)

  ADR  pont=

 • 2018.06.06.

  15

  2018.06.06. www.hvesz.hu 29

  HVESZ ADR HELPER – Mobil applikáció

  Letöltés GOOGLE PLAYER / Android és IOS 

  2018.06.06. www.hvesz.hu 30

  2018. november  2. felétől már elérhető !!!!

  KÉRDÉSEK?

Search related