viewFAN. AMBARANA NY FIJOROAN’NY SAMPANA. Izahay mitonona anarana sy manao sonia etsy ambany dia manambara fa mijoro eto anivon’ ny firenena ny . SAMPA

  • View
    216

  • Download
    3

Embed Size (px)

Transcript

FANAMBARANA NY FIJOROANNY SAMPANA

Izahay mitonona anarana sy manao sonia etsy ambany dia manambara fa mijoro eto anivon ny firenena ny SAMPANA TAMIFA izay miadidy ny..

Ireto avy ireo Mpikambana aminny Birao:

1. NY MPITARI-DRAHARAHA :

Anarana sy fanampiny............................................................................................................................................

Teraka taminny ...........................................................................tao ...................................................................

Asa atao ...........................................................................................

Monina ao .............................................................................................................................................................

Kara-panondro n............................................................taminny.........................................................................

tao.........................................................................

2. NY MPITARIKA MPANAMPY :

Anarana sy fanampiny............................................................................................................................................

Teraka taminny ...........................................................................tao ...................................................................

Asa atao ...........................................................................................

Monina ao .............................................................................................................................................................

Kara-panondro n............................................................taminny.........................................................................

tao.........................................................................

3. NY MPITANTSORATRA VOALOHANY :

Anarana sy fanampiny............................................................................................................................................

Teraka taminny ...........................................................................tao ...................................................................

Asa atao ...........................................................................................

Monina ao .............................................................................................................................................................

Kara-panondro n............................................................taminny.........................................................................

tao.........................................................................

4. NY MPITANTSORATRA FAHAROA :

Anarana sy fanampiny............................................................................................................................................

Teraka taminny ...........................................................................tao ...................................................................

Asa atao ...........................................................................................

Monina ao .............................................................................................................................................................

Kara-panondro n............................................................taminny.........................................................................

tao.........................................................................

5. NY MPITAHIRY FANANANA :

Anarana sy fanampiny............................................................................................................................................

Teraka taminny ...........................................................................tao ...................................................................

Asa atao ...........................................................................................

Monina ao .............................................................................................................................................................

Kara-panondro n............................................................taminny.........................................................................

tao.........................................................................

Natao teto ..........................................androany faha......................................

Ny Mpitari-draharaha, Ny Mpitarika mpanampy, Ny Mpitantsoratra voalohany,

Ny Mpitantsoratra faharoa, Ny Mpitahiry fananana