of 20/20
Vodstvo prof.dr.sc Zdenko Klepić Planiranje Planiranje Organiziranje Organiziranje Upravljanje ljudskim resursima Upravljanje ljudskim resursima Vođenje Vođenje Kontroliranje Kontroliranje

Vodstvo prof.dr.sc Zdenko Klepić

 • View
  257

 • Download
  1

Embed Size (px)

Text of Vodstvo prof.dr.sc Zdenko Klepić

 • Vodstvo prof.dr.sc Zdenko Klepi

  PlaniranjePlaniranje

  OrganiziranjeOrganiziranje

  Upravljanje ljudskim resursimaUpravljanje ljudskim resursima

  VoenjeVoenje

  KontroliranjeKontroliranje

 • Prof.dr.sc. Zdenko Klepi

  Voa i njegova obiljeja

  20.11.2014. 2

  http://bp2.blogger.com/_OYOJaD2o2ko/RbVQ8fFChuI/AAAAAAAAAGI/0Soog1m7S7Q/s1600-h/Richard-Branson-photo.jpg

 • 3

  Pojam voe koristi se u svim podrujima ljudskog ivota

  govori se o vojskovoama kao voama, dravnicima kao voama, nacionalnim voama, sindikalnim voama, radnikim voama, sportskim voama, voama odreenih pokreta, voama odreenih poduzea, i mnogih drugih organizacija, formalnih ili neformalnih grupa.

  20.11.2014.

 • Voa

  sama injenica da je netko predsjednik,

  menader, kralj ili neto slino ne znai i da je voa.

  Voe se ne imenuju, niti se biraju, voe se i ne postavljaju.

  Voom se postaje ako osoba posjeduje vodstvene sposobnosti.

  Bez vodstvenih sposobnosti nema ni voe.

  Voa (Leader) se u literaturi najee definira kao osoba koja utjee na ostale lanove grupe, odnosno kao osoba koja pokree u socijalnim situacijama, planira i organizira akciju i tako postupajui izaziva suradnju ostalih.

 • Voa se stavlja na elo grupe, djeluje inspirirajue i pomae lanovima grupe u ostvarenju ciljeva aktivirajui maksimalno njihove sposobnosti.

  Voa je usmjeren budunosti oblikuje viziju te usmjerava lanove na njeno ostvarenje

 • Funkcije vezane za zadatke: strateg, izvritelj, koordinator, nadzornik, evaluator, rjeavateljproblema, ekspert.

  Kulturne funkcije: misionar, model ponaanja za druge,

  Simboline funkcije: vizionar, interpretator, onaj koji igra ulogu oca ili majke, moralni autoritet,

  Politike funkcije: reprezentant,

  Funkcije vezane uz meuljudske odnose: trener, arbitar, uitelj, sluga, komunikator.

  Funkcije voe:

  20.11.2014. 6

 • 7

  Osnovni zahtjevi voe:1. Psiholoki zahtjevi: psiholoki oslonac lanovima grupe, nositelj

  odgovornosti, rtveni jarac,2. Socijalni zahtjevi: organizator, arbitar, informator, kadrovik,3. Struni zahtjevi: rjeavanje strunih problema, uitelj, pomaga,

  uenik.

  Na djelotvornost voe utjeu: sposobnost percepcije odreene situacije, obrazovanje, iskustvo i linost voe, razumijevanje zadataka voe, oekivanja nadreenog i stil, oekivanja suradnika, obrazovanje, zrelost i linost podreenih.

  20.11.2014.

 • 8

  Model osobina1. teorija velikih ljudi (voe se raaju a ne stvaraju)

  2. rani profil osobina (voa posjeduje odreene osobine izabrati onoga sa tim osobinama)

  fizike osobine: mlaih godina, energian, dopadljive vanjtine, visok, vitak,

  socijalna pozadina: obrazovan u prikladnim kolama, drutveno istaknut, uspinje se u drutvenoj ljestvici, itd.,

  osobne karakteristike: prilagodljiv, agresivan, emocionalno stabilan, dominantan, samouvjeren,

  socijalne karakteristike: armer, taktian, popularan, kooperativan,

  karakteristike u odnosu na zadatak: tjera na isticanje, prihvaa odgovornost, inicijativan, orijentiran ka zadatku, dobre interpersonalne sposobnosti20.11.2014.

 • 9

  3. suvremeni profil osobinaIdentificirane etiri zajednike grupe kompetencija:

  Upravljanje panjom kombinacija vizije i jake osobne obveze privlae druge i inspirira ih

  Upravljanje znaenjem posjeduje izuzetnu sposobnost komuniciranja koja mu slui za prikljuivanje drugih s njihovim sluajem

  Upravljanje povjerenjem - Jasna i konstantna usredotoenost na centralne ciljeve, izgrauje povjerenje drugih jer oni tako gledaju na poloaj voe

  Upravljanje sobom uspjeni voe njeguju svoje prednosti a ue iz svojih nedostataka.

  S druge strane pitanje negativnih osobina koje spreavaju nekoga da bude voa: neinformiranost, nezainteresiranost i krutost

  20.11.2014.

 • 10

  Oni koji nisu uspjeli imali su sljedee osobine:

  Bezosjeajnost prema drugima:otar zastraivaki, tiranski stil

  Hladnoa, arogancija

  Izdaja povjerenja,

  Prekomjerna ambicija: voenje prljave politike i slino,

  Specifino rjeavanje poslovnih problema,

  Nesposobnost izgradnje timskog rada,

  Nesposobnost strategijskog razmiljanja,

  Nesposobnost voenja efikasne kadrovske politike,

  Nesposobnost prilagodbe nadreenom koji ima drugaiji stil,

  Zavisnost o savjetniku ili mentoru.20.11.2014.

 • 11

  Uspjean voaOsobine koje su vane za onoga ko eli

  biti uspjean voa: Cilj, ambicija, upornost, inicijativa,Motivirano vodstvo (drutveno i

  osobno), Iskrenost i potenje, Samopouzdanje, Poznavanje posla,Druge sposobnosti: karizma,

  kreativnost, fleksibilnost.20.11.2014.

 • Japanci priznaju da postoje samo dva zahtjeva koja treba ispuniti da bi se imalo vodstvo

  1. Da se prihvati da visok poloaj ne donosi privilegije ve namee odgovornost

  2. Da se prizna da voe u jednoj organizaciji treba da se obveu na usklaenost rijei i dijela, ponaanja i prihvaenih vjerovanja i vrijednosti, to nazivamo osobnim integritetom

  Peter Drucker

  20.11.2014. 12

 • Biti voa postalo je strasna elja

  Mnogo lanaka i knjiga koji se bave vodstvom i svi misle da poznaju i mogu se baviti tom oblasti

  Svi vodei efovi ele da lie na nekoga uvenog vou iz povijesti (zanosan, dopadljiv, markantan, zbog kojega ljudima zastaje dah,)

  Trenutno nema karizmatinih voa kao to su bili Staljin, Hitler, voe koje su zavele ovjeanstvo ali i nanjeli veliko zlo i patnju ili ipak ima??????

  Vodstvo -vie rada negopravljenja vanim

  20.11.2014. 13

 • Efikasno vodstvo ne ovisi iskljuivo od karizme?

  Dwight Eisenhower, George Marshall i Harry Truman su bile izvrsne voe a nisu posjedovali karizmu (ili jesu na svoj nain)

  Isto je sa Konradom Adenauerom koji je ponovo izgradio Njemaku nakon II svjetskog rata

  Linkoln ovjek iz Ilinoisa , ovjek neobinog izgleda i ponaanja koji je bio samo kost i koa

  Karizma unitava voe. ini ih nesavitljivima, uvjerenima u vlastitu nepogreivost, nesposobnima da se promjene. To se dogodilo Staljinu, Hitleru, ..

  Karizmatinost i osobine voe karakteristike voe? (Drucker)

  20.11.2014. 14

 • Karizmatinost sama po sebi nije jamstvo da e voa biti i uinkovit

  John Kenennedy je moda bio najkarizmatiniji predsjednik SAD a jedan od onih koji su uinili najmanje

  Ne postoje ni zajednike crte linosti kod voa jer ako ih usporedimo teko nalazimo zajednike osobine

  20.11.2014. 15

 • Najznaajnija stvar koju treba istaknuti u vodstvu jeste rad

  Temelj uinkovitog vodstva ini osmiljavanje zadatka postavljenog odreenoj organizaciji i njegovo jasno i oigledno definiranje i utvrivanje

  Voa postavlja ciljeve, odreuje prioritete

  i utvruje i odrava standarde.

  Voe ine i kompromise

  Voe su jako svjesni da svemir nije

  pod njihovom kontrolom i nadzorom

  Rad, odogovrnost i zadobivanje povjerenja

  20.11.2014. 16

 • 1. Ciljevi -kompromisi koje ini su u skladu s realizacijom njegovih

  ciljeva

  2. Vodstvo smatraju odgovornou a ne visokim poloajem u drutvu i privilegijom Rijetko su pretjerano popustljive Preuzimaju na sebe odgovornost kada stvari krenu loe i

  ne krive za to druge ele jake suradnike, on ih ohrabruje, ubrzava njihovo napredovanje u

  poslu i ponosi se njima

  Razlika pravi od pogrenih voa

  20.11.2014. 17

 • Uspjehe svojih suradnika smatra svojim uspjehoma ne prijetnjom

  ele imati oko sebe sposobne, neovisne i samouvjerene ljude Bodre i hvale svoje suradnike te ih unapreuju Svjestan je i da su sposobni ljudi i ambiciozni ali prihvata to

  kao manji rizik od onoga da imanesposobne

  Mora osigurati ljudski potencijal i nasljednike

  Razlika pogreni od pravih voa 2

  20.11.2014. 18

 • 3. Zadobiti i posjedovati povjerenje

  Ako nema povjerenja nema ni sljedbenika a onda nema ni voe

  Nije nuno da se voa svidi drugima da bi imali povjerenje

  Nije ak nuno ni da se s njim slau

  Povjerenje je uvjerenost da voa zaista misli ono to kae

  Djela nekog voe moraju se podudarati s njegovim iskazanim uvjerenjem ili barem biti u skladu s njima

  Djelotvorno vodstvo ne temelji se na

  pameti nego na dosljednosti20.11.2014. 19

 • Hvala na pozornosti

  Kraj

  20.11.2014. 20

  Vodstvo prof.dr.sc Zdenko KlepiVoa i njegova obiljejaVoa Funkcije voe: 3. suvremeni profil osobinaPeter DruckerSlide Number 15 Razlika pogreni od pravih voa 2