Click here to load reader

Vozni red 10. XII. 2017. – 08. XII. 2018. VOZNI RED - 2017-2018.pdf · PDF file6 8008 IC 212 8010 8012 990 EC 158 2170 8014 3200 2. 1. 2. R 2 2 2 1. 2. R 2. 2. 2. km od dol 2 Dugo

 • View
  225

 • Download
  1

Embed Size (px)

Text of Vozni red 10. XII. 2017. – 08. XII. 2018. VOZNI RED - 2017-2018.pdf · PDF file6...

 • Vozni red

  10. XII. 2017. 08. XII. 2018.

  prodajni primjerak25,00 kuna

  ZAGREB, 2017.

 • H Putniki prijevoz zadrava pravo na izmjene voznog reda, prodajnih ponuda i sastava vlakova.

  ***

  H Putniki prijevoz ne jami tonost podataka voznog reda izvan granica RepublikeHrvatske.

  Nakladnik, grafika priprema i tisak:H Putniki prijevoz d.o.o.10 000 ZagrebStrojarska cesta 11

 • SADRAJ

  1. INFORMATIVNI DIO ...................................................................................................................................................... 5

  Uputa za uporabu voznog reda vlakova H Putnikog prijevoza ......................................... 5

  Primjer tablice voznog reda, znakovi i objanjenja ................................................................ 6

  Izvadak iz tarife za prijevoz putnika i prtljage ......................................................................................... 10

  - unutarnja tarifa .............................................................................................................................................................. 10

  - meunarodna tarifa ................................................................................................................................................. 14

  Kontakti H Putnikog prijevoza ........................................................................................................................ 30

  Abecedni popis kolodvora i stajalita s oznakama pruga (tablica voznog reda) ...... 31

  2. SASTAV I RAZDOBLJE PROMETOVANJA VLAKOVA I IZRAVNIH VAGONA ... 35

  3. VOZNI RED VLAKOVA U MEUNARODNOM PRIJEVOZU ................................................ 53

  4. VOZNI RED VLAKOVA U UNUTARNJEM PRIJEVOZU ............................................................ 69

 • INHALTSVERZEICHNIS

  1. INFORMATIONSTEIL ................................................................................................................................................. 17

  Anweisungen zum Gebrauch des Kursbuches ..................................................................................... 17

  Muster einer Fahrplantabelle mit Erluterungen der verwendeten Zeichen ... 18

  Auszug aus dem Tarif zur Reisenden - und Gepckbefrderung ......................................... 22

  - Inlandstarif .......................................................................................................................................................................... 22

  - Internationaler Tarif ..................................................................................................................................................... 27

  H Putniki prijevoz Kontaktadressen ..................................................................................................... 30

  ABC-Verzeichnis der Bahnhfe und Haltestellen mit Streckenbezeichnungen (Fahrplantabelle) .............................................................................................................................................................. 31

  2. ZUGBILDUNG UND VERKEHRSZEITPLAN FR ZGE UND KURSWAGEN aller EuroCity-, InterCity-, EuroNight-, Schnell und Eilzge ................................................. 36

  3. FAHRPLAN DER ZGE IM INTERNATIONALEN VERKEHR ............................................. 53

  4. FAHRPLAN DER ZGE IM INLANDSVERKEHR ............................................................................ 69

 • 5

  1. INFORMATIVNI DIO

  UPUTA ZA UPORABU VOZNOG REDA VLAKOVA H PUTNIKOG PRIJEVOZA

  1. INFORMATIVNI DIO sadrava osnovne obavijesti o organizaciji i uvjetima prijevoza putnika i prtljage te rezervaciji sjedala, leaja i postelja u unutarnjem i meunarodnom prijevozu. U abecednom popisu kolodvora i stajalita uz naziv kolodvora i stajalita pri-kazana je oznaka pruge (tablica voznog reda) na kojoj se nalazi kolodvor ili stajalite.

  2. SASTAV I RAZDOBLJE PROMETOVANJA VLAKOVA I IZRAVNIH VAGONA tiskan u crvenoj boji sadrava prikaz sastava vlakova, relacija i razdoblja prometovanja izravnih vagona i EuroCity, EuroNight, InterCity, InterCity nagibnih, brzih i ubrzanih vlakova.

  3. VOZNI RED VLAKOVA U MEUNARODNOM PRIJEVOZU tiskan u zelenoj boji sadrava osnovne podatke o voznom redu vlakova u meunarodnom prijevozu. Re-lacije prometovanja meunarodnih vlakova prikazane su na karti koja se nalazi na prvoj omotnoj stranici voznog reda.

  4. VOZNI RED VLAKOVA U UNUTARNJEM PRIJEVOZU tiskan u plavoj boji sadrava podatke o vlakovima koji u unutarnjem prijevozu voze na podruju Republike Hrvatske. Relacije prometovanja vlakova koje su oznaene slovom ili slovom i brojkom prikazane su na karti na zadnjoj omotnoj stranici voznog reda. Oznaka relacije na karti ujedno je oznaka tablice voznog reda u kojoj se nalaze vozni redovi vlakova na toj relaciji. Na 6., 7., 8. i 9. stranici nalazi se tablica voznog reda i objanjenje znakova navedenih u tablici voznog reda. Na 31. stranici prikazan je abecedni popis kolodvora i stajalita s oznakama pruge (tablica voznog reda).

 • 6

  8008 IC 212 8010 8012 990 EC 158 2170 8014 3200

  2. 1. 2. R 2 2 2 1. 2. R 2. 2. 2.

  km od dol 2Dugo SeloDugo Selo

  dol 5Novoselec

  Dugo Selo

  0 Vinkovci 2 37

  65 Slavonski Brod 3 24

  235 Dugo Selo 6 16 2 6 23 3 6 32 5 6 59 7 17 3 7 25

  256 Zagreb Gl. kol. 6 42 2 6 51 3 7 02 5 7 30 7 46 3 7 54

  0 Zagreb Gl. kol. 3 6 23 6 50 6 55 3 7 07 7 17 2 7 25 7 36 2 7 50 7 57

  2 Zagreb Zap. kol. 6 28 6 59 7 12 7 22 7 41 7 55 8 02

  4 Kustoija 6 30 7 02 7 14 7 43 7 57 8 04

  7 Vrape 6 33 7 05 7 17 7 46 8 00 8 07

  8 Gajnice 6 36 7 09 7 20 7 49 8 04 8 10

  11 Podsused Staj. 6 40 7 13 7 24 7 53 8 08 8 14

  15 Zaprei 6 45 7 18 7 29 7 37 7 58 8 13 8 19

  Zaprei 6 46 7 18 7 30 7 59 8 14

  17 Zaprei-Savska 6 49 7 21 7 33 8 02 8 17

  19 Brdovec 6 52 7 24 7 36 8 05 8 20

  22 Savski Marof 3 6 55 7 27 3 7 39 8 08 2 8 23

  0 Savski Marof

  7 Dobova 7 23 7 58

  prema Frankfurt(Main) Hbf 4 Kotoriba WienMeidling Harmica Gornja Stubica

  2 Ne vozi nedjeljom i blagdanom3 Vozi od ponedjeljka do petka do 5. VII. i od 26. VIII. 5 Ne vozi nedjeljom i blagdanom od 22. VI. do 25. VIII.

  PRIMJER TABLICE VOZNOG REDA, ZNAKOVI I OBJANJENJA

  ZAGLAVLJE TABLICE VOZNOG REDA

  STUPAC KOLODVORA ISTAJALITA STUPAC VLAKA

  Mim

  ara

  10(10C

  roatia

 • 7

  10 * oznaka tablice voznog reda Istovjetna je s oznakom na karti pruga na relaciji na koju se odnosi tablica voznog reda.

  ( tablica voznog reda za drugi smjer slijedi Traiti na sljedeim stranicama.

  ( tablica voznog reda za drugi smjer prethodi

  Traiti na prethodnim stranicama.

  shematski prikaz relacije na koju se odnosi tablica voznog reda

  Naznaeni su poetni, krajnji, prikljuni i vei ko- lodvori koji odreuju prijevozni put i smjer kretanja vlaka.

  km udaljenost u stvarnim kilometrima

  Zagreb Gl. kol * poetni, krajnji ili prikljuni kolodvor Oznaeno podebljanim fontom.

  Zagreb Zap. kol. * drugi kolodvori ili stajalita Oznaeno uobiajenim fontom.

  kolodvor ili stajalite na prikljunoj pruzi Oznaeno kurzivnim fontom na osjenanoj podlozi. U tablici voznog reda prikazane su samo odreene prikljune pruge i kolodvori.

  Slavonski Brod * oznake prikljunih pruga koje se sijeku u kolodvoru

  Vozni red vlakova na prikljunim prugama potrebno je potraiti u tablicama voznog reda.

  granini kolodvor Pregled putovnica i carinski pregled

  dolazak vlaka u kolodvor

  EC EuroCity vlak Plaa se posebni dodatak za EC-vlak.

  EN EuroNight vlak Na relacijama u unutarnjem prijevozu plaa se cije-na karte za brzi vlak. Za putnike kojima je odredini kolodvor u Italiji/Njemakoj ispostavlja se prijevozna karta s globalnom cijenom.

  ICN InterCity nagibni vlak Na relacijama u unutarnjem prijevozu plaa se karta za IC-vlakove.

  IC InterCity vlak Na relacijama u unutarnjem prijevozu plaa se karta za IC-vlak. Na relacijama u meunarodnom prijevo-zu ne plaa se posebni dodatak.

  B brzi vlak Na relacijama u unutarnjem prijevozu plaa se karta za brzi vlak, a na relacijama u meunarodnom prije-vozu plaa se redovna cijena karte.

  * na primjer

  ZAGLAVLJE TABLICE VOZNOG REDA

  STUPAC KOLODVORA I STAJALITA

  STUPAC VLAKOVA

  Vinkovci *

 • 8

  u organizaciji H Putnikog prijevoza uveden autobusni prijevoz

  eljeznika prijevozna karta vrijedi u autobusu.

  3200* lokalni vlak broj 3200 Lokalni i ubrzani vlakovi tiskani su uobiajenim fontom bez posebne oznake kategorije vlaka.

  R obavezna rezervacija sjedala

  R mogua rezervacija sjedala

  1 vagoni prvog razreda

  2 vagoni drugog razreda

  1, 2 vagoni prvog i drugog razreda

  izravni vagon Vagon u kojemu putnik putuje na dvije ili vie priklju-nih pruga ne prelazei iz vlaka u vlak u prikljunom kolodvoru u kojemu se izravni vagon dodaje drugom vlaku. Mogue je da vozni red na odreenoj relaciji ne vrijedi za sve vagone.

  vagon za prijevoz praenih vozila U sastavu vlaka nalazi se vagon za prijevoz praenih vozila. Pratitelji vozila (najmanje jedna odrasla osoba) prevoze se u putnikom vagonu istog vlaka.

  vagon s posteljama (vagon za spavanje)

  vagon s leajevima (kuet-vagon)

  vagon za objedovanje (vagon-restoran)

  buffet-vagon ili pokretni minibar

  vagon za prijevoz bicikla

  mogunost prijevoza osoba s invaliditetom

  Dugo Selo* polazni kolodvor vlaka Polazni ili odredini kolodvor vlaka nalazi se na dru-goj pruzi izvan tablice voznog reda. Prethodni ili slje-dei dio voznog reda vlaka potrebno je pot

Search related