Way Ahead 1 - old. ?· Way Ahead 1 strana 1 z 4 pro učitele: doplňkové aktivity zdarma na Way Ahead… page 1
Way Ahead 1 - old. ?· Way Ahead 1 strana 1 z 4 pro učitele: doplňkové aktivity zdarma na Way Ahead… page 2
Way Ahead 1 - old. ?· Way Ahead 1 strana 1 z 4 pro učitele: doplňkové aktivity zdarma na Way Ahead… page 3
Way Ahead 1 - old. ?· Way Ahead 1 strana 1 z 4 pro učitele: doplňkové aktivity zdarma na Way Ahead… page 4

Way Ahead 1 - old. ?· Way Ahead 1 strana 1 z 4 pro učitele: doplňkové aktivity zdarma na Way Ahead…

Embed Size (px)

Text of Way Ahead 1 - old. ?· Way Ahead 1 strana 1 z 4 pro učitele: doplňkové aktivity zdarma na Way...

 • Way Ahead 1 strana 1 z 4

  www.macmillan.cz/slovnicky pro uitele: doplkov aktivity zdarma na www.onestopenglish.com

  Way Ahead 1

  Preliminary Lesson 1 Hello! L]D]rL= Ahoj! I am L~f=L= j jsem Alex L]L= Alex Sally LL= Sally Polly LflL= Polly apple LL= jablko ball LlWL= m, baln car L^WL= auto doll LflL= panenka elephant Lf]L= slon frog LflL= ba

  Preliminary Lesson 2 What is it? Lfl=f=fL= Co je to? It is Lf=fKKKL= To je book LrL= kniha pencil L]L= tuka rubber L]L= guma ruler LW]L= pravtko umbrella LD]L= detnk red LL= erven yellow L]rL= lut green LWL= zelen blue LWL= modr girl LWL= dve, dvka house L~rL= dm insect LfL= hmyz jug LwL= dbn kite L~fL= drak lemon L]L= citrn

  Preliminary Lesson 3 How many? L~r=fL= Kolik? number L]L= slo one LL= jedna two LWL= dva three LqWL= ti four LlWL= tyi five L~fL= pt six LfL= est seven L]L= sedm eight LfL= osm nine L~fL= devt ten LL= deset monkey LfL= opice nut LL= oech, oek orange LflfwL= pomeran parrot L]L= papouek queen LWL= krlovna rabbit LfL= zajc sun LL= slunce

  Preliminary Lesson 4 she is (she's) LpW=fI=pWL= ona je he is (he's) LW=fI=WL= on je boy LlfL= chlapec girl LWL= dve, dvka man LL= mu big LfL= velk little LfL= mal tree LWL= strom umbrella LD]L= detnk van LL= nkladn vz, dodvka

  woman Lr]L= ena box LflL= krabice yo-yo L]r=]rL= jo-jo zebra L]L= zebra

  Unit 1 Lesson 1 Hello! My name is Meg.

  = Ahoj! Jmenuji se Meg.

  My name is L~f=f=fKKKL= Jmenuji se Meg LL= Meg Tom LL= Tom Andy LfL= Andy house L~rL= dm Look! LrL= Podvej se!

  Unit 1 Lesson 2 What's your name?

  Lfl=lW=fL= Jak se jmenuje?

  Otto L]rL= Otto Sue LWL= Sue

  Unit 1 Lesson 3 letter L]L= psmeno

  Unit 1 Lesson 4 bus LL= autobus plane LfL= letadlo robot L]r]L= robot toys LlfL= hraky

  Unit 2 Lesson 1 What is this? Lfl=f=aL= Co je to? What's this? Lfl=afL= Co je to? teddy LL= plyov medvdek bag LL= taka shoe LpWL= bota

  Unit 2 Lesson 2 cat LL= koka dog LflL= pes owl L~rL= sova princess LfDL= princezna

  Unit 2 Lesson 3 What colour is it? Lfl=]=f=fL= Jakou barvu to m? purple LW]L= fialov orange LflfwL= oranov

  Unit 2 Lesson 4 balloon L]DWL= baln yes LL= ano no L]rL= ne good bye Lr=~fL= na shledanou

  Unit 3 Lesson 1 How many dinosaurs?

  L~r=f=~f]lWL=

  Kolik dinosaur?

  dinosaur L~f]lWL= dinosaurus

  Unit 3 Lesson 2 bear L]L= medvd lion L~f]L= lev

  Unit 3 Lesson 3 Yes, it is. L=f=fL= Ano, je. No, it isn't. L]r=f=fL= Ne, nen.

 • Way Ahead 1 strana 2 z 4

  www.macmillan.cz/slovnicky pro uitele: doplkov aktivity zdarma na www.onestopenglish.com

  Unit 4 Lesson 1 How old are you? L~r=]r=^W=rWL= Kolik m let? How old are you? L~r=]r=^W=rWL= Kolik m let? candle LL= svka cake LfL= dort, kol hat LL= klobouk present LL= drek Happy Birthday! Lf=WqfL= Vechno nejlep k

  narozeninm!

  Unit 4 Lesson 2 Who is it? LW=f=fL= Kdo je to?

  Unit 4 Lesson 3 This is my Laf=f=~fKKKL= To je mj mother La]L= matka father L^Wa]L= otec sister Lf]L= sestra brother La]L= bratr friend LL= ptel

  Unit 4 Lesson 4 snake LfL= had bee LWL= vela Mum LL= mma Dad LL= tta baby LfL= mal dt

  Unit 5 Lesson 1 It is big. They are little.

  L===af=^W=fL=

  To je velk. Oni jsou mal.

  they are (they're) Laf=^WI=a]L= oni jsou black LL= ern grey LfL= ed brown L~rL= hnd white L~fL= bl horse LlWL= k bird LWL= ptk

  Unit 5 Lesson 2 you are (you're) LW=^WI=WL= ty jsi, vy jste we are (we're) LW=^WI=f]L= my jsme clown L~rL= klaun is LfL= je are L~WI=]L= jsou happy LL= astn sad LL= smutn

  Unit 5 Lesson 3 sometimes L~fL= nkdy silly LfL= blzniv, hloup now L~rL= te

  Unit 6 Lesson 1 This is my grandfather.

  La=f=~f=^Wa]L=

  To je mj star otec.

  this is La=fL= toto je his LfL= jeho her LWL= jej your LlWL= tvj, v my L~fL= mj T-shirt LDW=pWL= triko blouse L~rL= blzka dress LL= aty skirt LWL= sukn grandfather L^Wa]L= ddeek grandmother La]L= babika

  Unit 6 Lesson 2 these are LaW=^WL= tyto jsou

  Unit 6 Lesson 3 head LL= hlava leg LL= noha hand LL= ruka feet (foot - singular)

  LWI=rL= nohy ( noha - j.. )

  arm L^WL= rameno, ruka right L~fL= prav, vpravo left LL= lev, vlevo

  Unit 6 Lesson 4 socks LflL= ponoky shoes LpWL= boty trousers L~r]L= kalhoty shorts LplWL= kraasy, ortky postman L]r]L= pok Who am I? LW==~fL= Kdo jsem? That's right. La=~fL= To je sprvn.

  Unit 7 Lesson 1 I have a rabbit. L~f==]=fL= Mm krlka. I have a L~f==]KKKL= J mm fish LfpL= ryba

  Unit 7 Lesson 2 boat L]rL= lo, lun train LfL= vlak bike L~fL= kolo

  Unit 7 Lesson 3 hair L]L= vlasy eyes L~fL= oi blond LflL= blond

  Unit 7 Lesson 4 pounce L~rL= skok, vpad kitten LfL= kot live LfL= t, bydlet kitchen Lfp]L= kuchy sleep LWL= spt table Lf]L= stl bed LL= postel sofa L]r]L= pohovka on LflL= na say LfL= ct mouse L~rL= my Here it is. Lf]=f=fL= Tady je!

  Unit 8 Lesson 1 The duck is in the bath.

  La]==f=f=a]=^WqL=

  Kachna je ve van.

  bed LL= postel phone L]rL= telefon fridge LfwL= lednika chair Lp]L= idle table Lf]L= stl bath L^WqL= vana duck LL= kachna in LfL= v, ve under L]L= pod next to L=]L= vedle, u

  Unit 8 Lesson 2 where is, where's L]=fI=]L= kde je between LfDWL= mezi

 • Way Ahead 1 strana 3 z 4

  www.macmillan.cz/slovnicky pro uitele: doplkov aktivity zdarma na www.onestopenglish.com

  room LWL= pokoj desk LL= psac stl

  Unit 8 Lesson 3 flat LL= byt kitchen Lfp]L= kuchy hall LlWL= peds, hala bedroom LWL= lonice living room LDff=WL= obvac pokoj bathroom L^WqWL= koupelna

  Unit 8 Lesson 4 TV LW=WL= televizor

  Unit 9 Lesson 1 What are these? = Co to jsou? What are these? Lfl=^W=aWL= Co to jsou? biscuits LffL= suenky, keksy triangle L~fL= trojhelnk circle LWWpL= kruh square L]L= tverec

  Unit 9 Lesson 2 How many? L~r=fL= Kolik cooker Lr]L= spork, vai truck LL= nkladn auto sandwich LfwL= sendvi ice cream L~f=WL= zmrzlina sweet LWL= sladkost, cukrovinka

  Unit 9 Lesson 3 has LI=]L= m eleven LfD]L= jedenct twelve LL= dvanct thirteen LqWDWL= tinct fourteen LlWDWL= trnct fifteen LfDWL= patnct sixteen LfDWL= estnct seventeen L]DWL= sedmnct eighteen LfDWL= osmnct nineteen L~fDWL= devatenct twenty LL= dvacet

  Unit 9 Lesson 4 take away Lf=]DfL= odest beetle LWL= brouk tie my shoe L~f=~f=pWL= zava moji botu knock at the door Lfl=]=a]=lWL= zaklepej na dvee pick up sticks Lf==fL= zvedni hole stand up straight L==fL= postav se rovn a big fat hen L]=f==L= velk tlust slepice dig and delve Lf=]=L= kopej a ryj

  Unit 10 Lesson 1 Are these your shoes?

  = Jsou to tvoje boty?

  Yes, they are . L=af=^WL= Ano, jsou. No, they are not (aren't).

  L]r=af=^W=flI=^WL=

  Ne, nejsou.

  Tom's LL= Tomovo, -a, -o Meg's LL= Megin, -a, -o

  Unit 10 Lesson 2 family L]L= rodina

  Unit 10 Lesson 4 pets LL= domc mazlci live LfL= t, bydlet

  goldfish L]rpL= zlat rybka (akvarijn) the ZOO La]=WL= ZOO kangaroo L]DWL= klokan

  Unit 11 Lesson 1 There is a house. La]=f=]=~rL= Tam je dm. there is, there's La]=fI=a]L= tam je hill LL= kopec cow L~rL= krva goat L]rL= koza flower L~r]L= kvt, kvtina barn L^WL= stodola

  Unit 11 Lesson 2 picture Lfp]L= obraz, obrzek

  Unit 11 Lesson 3 there are La]=^WL= tam jsou taxi LWL= taxk roll over L]r=]r]L= koulet se fall out LlW=~rL= vypadnout

  Unit 11 Lesson 4 castle L^WL= zmek, hrad

  Unit 12 Lesson 1 What is the time? Lfl=f=a]=~fL= Kolik je hodin? What's the time? Lfl=a]=~fL= Kolik je hodin? It's eight o'clock. Lf=f=]DflL= Je osm hodin. Please. LWL= Prosm. Thank you. Lq=WL= Dkuji.

  Unit 12 Lesson 2 watch LflpL= hodinky (nramkov) clock LflL= hodiny, budk

  Unit 13 Lesson 1 She has a little pink mouth.

  LpW==]==f=~rqL=

  Ona m mal rov sta.

  baby LfL= mal dt pink LfL= rov long LflL= dlouh nose L]rL= nos mouth L~rqL= sta ears Lf]L= ui

  Unit 13 Lesson 2 she has LpW=I=pW=]L= ona m he has LW=I=W=]L= on m short LplWL= krtk

  Unit 13 Lesson 3 Do you have? L==L= M? Yes, I do. L=~f=WL= Ano, mm. No, I don't. L]r=~f=]L= Ne, nemm.

  Unit 13 Lesson 4 pond LL= rybnk in the evening Lf=af=WfL= veer egg for tea L=]=WL= vejce na svainu

  Unit 14 Lesson 1 Hippos are big. Lf]r=^W=fL= Hroi jsou velc. hippo Lf]rL= hroch crocodile L]~fL= krokodl camel LL= velbloud giraffe LwfD^WL= irafa tail LfL= ocas, chvost

 • Way Ahead 1 strana 4 z 4

  www.macmillan.cz/slovnicky pro uitele: doplkov aktivity zdarma na www.onestopenglish.com

  neck LL= krk

  Unit 14 Lesson 2 we have LW=I=f=]L=mme (my) they have Laf=I=af=]Lmaj (oni)

  Unit 14 Lesson 3 Do they have? L=f=L= Maj (oni)? Yes, they do. L=af=WL= Ano, maj. No, they don't. L]r=af=]rL= Ne, nemaj.

  Unit 14 Lesson 4 terrible LfL= hrozn river Lf]L= eka wide L~fL= irok inside Lf~fL= vevnit trunk LL= chobot

  Unit 15 Lesson 1 Please sit down. LW=f=^rL= Sednte si, prosm. Stand up. L=L= Vstate. Sit down. Lf=^rL= Sednte si. Good morning. Lr=lWfL= Dobr rno. open L]r]L= otevt write L~fL= pst count L~rL= potat draw LlWL= kreslit

  Unit 15 Lesson 2 sing LfL= zpvat song LflL= pse say LfL= ct copy LflfL= opsat, pepsat

  Unit 16 Lesson 1 Whose is this? LW=f=afL= je to? Whose is this? LW=f=afL= je to? Whose are these? LW=^W=aWL= jsou? Miss Bell Lf=L= Slena Bellov Mr. Macaroni Lf]=

  ]rL=Pan Macaroni

  Mrs. Green Lff=WL= Pan Greenov Mr. Wood Lf]=rL= Pan Wood

  Unit 16 Lesson 3 Good-bye. Lr=~fL= Nashledanou.

  Unit 16 Lesson 4 cock-a-too Lfl]DWL= papouek kakadu see LWL= vidt street LWL= ulice grin LfL= smv, klebek

  Unit 17 Lesson 1 I can run. L~f=]=L= Umm bhat. I can L~f=I=~f=]L= mu, umm, doku I cannot (can't) L~f=flI=^WL= nemu, neumm run LL= bhat ride a bike L~f=]=~fL= jezdit na kole swim LfL= plavat hop LflL= skkat, poskakovat jump LwL= skkat, poskakovat

  Unit 17 Lesson 2 Can you? L=L= Um? How are you? L~r=~W=L= Jak se m?

  Unit 17