of 2 /2
ณ ตึกการท่าเรือ ตึกใหม่ อาคารB ชั้น6 ห้อง6/5 3,500 3,000 ในราคาบุคคลทั่วไป ในราคาสมาชิก “พิธีการศุลกากรระบบอิเล็กทรอนิกส์” การนำเข้า เเละส่งออก สามารถเข้าใจเอกสารการนำเข้าเเละส่งออกได้ เช่น Invoice, Packinglist เเละเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฝึกฝนวิธีการคีย์ และการสำแดงใบขนสินค้าขาเข้า และขาออก เข้าใจถึงการคีย์ข้อมูลสิทธิประโยชน์ เช่น ใบขนสินค้า BOI ใบขนสินค้า ชดเชยอากร ใบขนสินค้ามาตรา 29 ทวิ ทราบถึงขั้นตอนพิธีการศุลกากรระบบอิเล็กทรอนิกส์ในการนำเข้าเเละ ส่งออก เข้าใจถึงขั้นตอนการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลกรมศุลกากร สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02-249-9623, 092-261-9572 website: www.eca.or.th, www.logisticsnetworks.net E-mail: [email protected] โดยวิทยากร ที่มีประสบการณ์โดยตรง บรรยายโดย อ.ขวัญชัย สายทอง เเละทีมงานมืออาชีพ

work shop พิธีการศุลกากร shop...ฝึกฝนวิธีการคีย์ และการสำแดงใบขนสินค้าขาเข้า

  • Upload
    others

  • View
    7

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of work shop พิธีการศุลกากร...

Page 1: work shop พิธีการศุลกากร shop...ฝึกฝนวิธีการคีย์ และการสำแดงใบขนสินค้าขาเข้า

ณ ตึกการท่าเรือ ตึกใหม่ อาคารB ชั้น6 ห้อง6/5

3,500 3,000 ในราคาบุคคลทั่วไป ในราคาสมาชิก

“พิธีการศุลกากรระบบอิเล็กทรอนิกส์”การนำเข้า เเละส่งออก

สามารถเข้าใจเอกสารการนำเข้าเเละส่งออกได้ เช่น Invoice, Packinglist

เเละเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ฝึกฝนวิธีการคีย์ และการสำแดงใบขนสินค้าขาเข้า และขาออก

เข้าใจถึงการคีย์ข้อมูลสิทธิประโยชน์ เช่น ใบขนสินค้า BOI ใบขนสินค้า

ชดเชยอากร ใบขนสินค้ามาตรา 29 ทวิ

ทราบถึงขั้นตอนพิธีการศุลกากรระบบอิเล็กทรอนิกส์ในการนำเข้าเเละ

ส่งออก

เข้าใจถึงขั้นตอนการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลกรมศุลกากร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02-249-9623, 092-261-9572

website: www.eca.or.th, www.logisticsnetworks.net E-mail: [email protected]

โดยวิทยากร ที่มีประสบการณ์โดยตรง

ในราคาบุคคลทั่วไป ในราคาบุคคลทั่วไป

บรรยายโดย อ.ขวัญชัย สายทอง

เเละทีมงานมืออาชีพ

Page 2: work shop พิธีการศุลกากร shop...ฝึกฝนวิธีการคีย์ และการสำแดงใบขนสินค้าขาเข้า

บุคคลทั่วไป * อัตราค่าอบรมสัมมนา สำหรับ บุคคลทั่วไปท่านละ 3,500 บาท/วัน *

ปัจจุบันเป็นสมาชิก สมาคมตัวเเทนออกของอิเล็กทรอนิกส์ไทย

* อัตราค่าอบรมสัมมนา สำหรับ สมาชิกท่านละ 3,000 บาท/วัน *

ใบสมัครเข้าฝึกอบรมเจาะลึก “พิธีการศุลกากรระบบอิเล็กทรอนิกส์”

การนำเข้า เเละส่งออกวันที่ 13 ธันวาคม 2562

444 อาคารการท่าเรือแห่งประเทศไทย ตึก B ชั้น 6/5 ถนนท่าเรือ เเขวง/เขต คลองเตย กรุงเทพ 10110

โทร. 02 249 9623 โทรสาร. 02 249 1887 www.eca.ro.th

บริษัท..................................................................................... ชื่อผู้ติดต่อ..................................................................................

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 13 หลัก.......................................................................สาขา....................................................................

ที่อยู่...............................................................................................................................................................................................

โทร..........................................................แฟ็กซ์...................................................E-mail..............................................................

เบอร์โทรศัพท์ผู้เข้าอบรม.............................................................................................................................................................

รายละเอียดผู้เข้าฝึกอบรม

กรุณา โอนเข้าบัญชีในนาม “สมาคมตัวแทนออกของอิเล็กทรอนิกส์ไทย”

บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 082-0-15320-6 ธนาคารกรุงไทย สาขาหัวตะเข้-ลาดกระบัง

ชื่อ-สกุล วันที่เข้าฝึกอบรม จำนวนเงิน