Xem/tải về

 • View
  218

 • Download
  3

Embed Size (px)

Transcript

 • Cng ho x hi ch ngha Vit Nam

  B cng nghip

  Phn I Quy nh chung

  11 TCN - 18 - 2006

  H Ni - 2006

 • Mc lc Phn I

  Quy nh chung

  Chng I.1

  Phn chung Phm vi p dng v nh ngha ...................................................... Trang 1

  Ch dn chung v trang b in ................................................................15

  u cng trnh in vo h thng in ................................................... 20

  Chng I.2

  Li in v cung cp in Phm vi p dng v nh ngha .............................................................. 22

  Yu cu chung ....................................................................................... 23

  Loi h tiu th in, tin cy cung cp in ..................................... 26

  S cung cp in ............................................................................... 27

  Cht lng in p v iu chnh in p .............................................. 29

  Li in thnh ph in p n 35 kV ................................................ 30

  Chng I.3 chn tit din dy dn

  Phm vi p dng ..................................................................................... 33

  Chn dy dn theo mt dng in kinh t ......................................... 33

  Chn dy dn theo tn tht in p cho php ......................................... 36

  Chn dy dn theo pht nng cho php ............................................. 36

  Dng in lu di cho php ca cp lc ............................................. 44

  Dng in lu di cho php i vi dy dn

  v thanh dn trn.......................................................................................54

 • Chn dy dn theo iu kin vng quang .............................................. 61

  Chn dy chng st ................................................................................ 62

  Chng I.4 chn thit b in v dy dn theo

  iu kin ngn mch

  Phm vi p dng ..................................................................................... 63

  Yu cu chung ........................................................................................ 63

  Xc nh dng in ngn mch chn thit b v dy dn .................. 65

  Chn dy dn v cch in, kim tra kt cu chu lc theo

  lc in ng ca dng in ngn mch ................................................ 66

  Chn dy dn theo iu kin pht nng khi ngn mch ......................... 67

  Chn thit b in theo kh nng ng ct ..............................................68

  Chng I.5 m in nng

  Phm vi p dng v nh ngha .............................................................. 69

  Yu cu chung ....................................................................................... 69

  V tr t cng t .................................................................................... 70

  Yu cu i vi cng t ............................................................................ 72

  m in nng qua my bin in o lng ......................................... 73

  t v u dy vo cng t .................................................................... 75

  Cng t kim tra (k thut) .................................................................... 77

  Chng I.6 o in

  Phm vi p dng ..................................................................................... 78

  Yu cu chung ........................................................................................ 78

  o dng in .......................................................................................... 79

 • o in p v kim tra cch in ............................................................ 81

  o cng sut ........................................................................................... 82

  o tn s ................................................................................................. 83

  o lng khi ho ng b ...................................................................... 84

  t dng c o in ................................................................................ 84

  Chng I.7

  Ni t Phm vi p dng v nh ngha ............................................................... 85

  Yu cu chung ......................................................................................... 87

  Nhng b phn phi ni t .................................................................... 90

  Nhng b phn khng phi ni t ......................................................... 91

  Ni t thit b in in p trn 1kV

  trung tnh ni t hiu qu ..................... ................................................ 92

  Ni t thit b in ti vng t c in tr sut ln ............................. 95

  Ni t thit b in in p trn 1kV

  trung tnh cch ly .................................................................................... 96

  Ni t thit b in in p n 1kV

  trung tnh ni t trc tip ....................................................................... 97

  Ni t thit b in in p n 1kV

  trung tnh cch ly .................................................................................... 98

  Ni t cc thit b in cm tay ............................................................ 99

  Ni t cc thit b in di ng ............................................................100

  Trang b ni t ......................................................................................101

  Dy ni t v dy trung tnh bo v .....................................................102

  Ph lc I.3.1 ...........................................................................................110

  Ph lc I.3.2 .......................................................................................... 113

  Ph lc I.7.1 .......................................................................................... 116

  Ph lc I.7.2 ........................................................................................... 117

 • Phn I: Quy nh chung

  Quy phm trang b in Trang 1

  PHN I QUY NH CHUNG

  Chng I.1 PHN CHUNG

  Phm vi p dng v nh ngha

  I.1.1. Quy phm trang b in (QT) p dng cho cc cng trnh in xy mi v ci to, in p n 500kV, tr cc cng trnh in chuyn dng.

  I.1.2. Trang b in l tp hp v kt ni cc thit b in dng sn xut, bin i, truyn ti, phn phi v tiu th in nng. Cc trang b in trong quy phm ny c chia thnh 2 loi:

  Loi c in p n 1kV

  Loi c in p trn 1kV

  I.1.3. Trang b in ngoi tri bao gm cc thit b in c lp t ngoi tri.

  Trang b in ngoi tri kiu h: bao gm cc thit b in khng c bo v chng tip xc trc tip v khng c che chn, ngn nga tc ng ca mi trng.

  Trang b in ngoi tri kiu kn: bao gm cc thit b in c v bc chng tip xc trc tip v tc ng ca mi trng.

  I.1.4. Trang b in trong nh: bao gm cc thit b in c lp t trong nh hoc phng kn.

  Trang b in trong nh kiu h: bao gm cc thit b in khng c bo v hon ton chng tip xc trc tip.

  Trang b in trong nh kiu kn: bao gm cc thit b c bo v hon ton chng tip xc trc tip.

 • Phn I: Quy nh chung

  Quy phm trang b in Trang 2

  I.1.5. Gian in l gian nh hoc phn ca gian nh c ngn ring t thit b in v/hoc t bng in.

  I.1.6. Gian kh l gian c m tng i khng vt qu 75%. Khi khng c nhng iu kin nu trong cc iu I.1.9, 10, 11 th gian gi l gian bnh thng.

  I.1.7. Gian m l gian c m tng i vt qu 75%.

  I.1.8. Gian rt m l gian c m tng i xp x 100% (trn, tng, sn nh v vt trong nh ng nc).

  I.1.9. Gian nng l gian c nhit vt qu +35oC trong thi gian lin tc hn 24 gi.

  I.1.10. Gian hoc ni bi l gian hoc ni c nhiu bi.

  Gian hoc ni bi c chia thnh gian hoc ni c bi dn in v gian hoc ni c bi khng dn in.

  I.1.11. Ni c mi trng hot tnh ho hc l ni thng xuyn hoc trong thi gian di c cha hi, kh, cht lng c th to ra cc cht, nm mc dn n ph hng phn cch in v/hoc phn dn in ca thit b in.

  I.1.12. Cn c vo mc nguy him do dng in gy ra i vi ngi, cc gian hoc ni t thit b in c chia thnh:

  1. Gian hoc ni nguy him l gian hoc ni c mt trong nhng yu t sau:

  a. m hoc bi dn in (xem iu I.1.7 v iu I.1.10).

  b. Nn, sn nh dn in (bng kim loi, t, b tng, ct thp, gch v.v.).

  c. Nhit cao (xem iu I.1.9).

  d. C kh nng ngi tip xc ng thi mt bn l kt cu kim loi ca nh ca hoc thit b cng ngh, my mc v.v. ni t, v mt bn l v kim loi ca thit b in.

  e. C cng in trng ln hn mc cho php.

  2. Gian hoc ni rt nguy him l gian hoc ni c mt trong nhng yu t sau:

  a. Rt m (xem iu I.1.8).

 • Phn I: Quy nh chung

  Quy phm trang b in Trang 3

  b. Mi trng hot tnh ho hc (xem iu I.1.11).

  c. ng thi c hai yu t ca gian nguy him.

  3. Gian hoc ni t nguy him l gian hoc ni khng thuc hai loi trn.

  I.1.13. Mc n: Khi xy mi hoc ci to cc cng trnh in cn p dng cc bin php gim ting n, m bo khng vt qu mc cho php theo bng I.1.1 v bng I.1.2.

  Cc bin php gim ting n gm:

  Bin php k thut: thit k cng nghip, cch ly, c lp ngun n, s dng quy trnh cng ngh c mc n thp, cc thit b in c cng sut m thp.

  Bin php m hc trong xy dng: dng vt liu cch m hoc tiu m.

  ng dng iu khin t xa, t ng ho.

  I.1.14. Bc x mt tri: Trang thit b in t trong nh c th b qua nh hng ca bc x mt tri. Tuy nhin trong mt s trng hp c bit, thit b v tr c cng bc x chiu vo th cn ch n nhit b mt tng cao.

  Thit b in t ngoi tri cn c nhng bin php c bit m bo nhit lm vic ca thit b khng vt qu nhit cho php.

  I.1.15. R kh SF6

  Trong gian in c cc thit b cha kh SF6 b tr pha trn hoc mt t, yu cu mt na din tch cc l thng hi phi nm gn mt t. Nu khng t yu cu trn cn phi c thng gi cng bc.

  Trong gian in c cc thit b cha kh SF6 t di mt t th cn phi thng gi cng bc nu lng kh thot ra nh hng ti sc kho v an ton ca con ngi. Cc phng, ng d