of 24 /24
De HerfstZapper GENIET VAN DE ACTIVITEITEN VAN STAD ROESELARE TIJDENS DE HERFSTVAKANTIE herfstzapper aanpassing.indd 1 19/09/2012 14:38:40

Zapper herfst

Embed Size (px)

DESCRIPTION

vakantieaanbod voor kleuters en lagere schoolkinderen herfstvakantie 2012

Text of Zapper herfst

 • 1De HerfstZapperGENIET VAN DE ACTIVITEITEN VAN STAD ROESELARE TIJDENS DE HERFSTVAKANTIE

  24

  5

  13

  79

  0

  68

  Herfstzapper 2012 1 17/09/12 12:24herfstzapper aanpassing.indd 1 19/09/2012 14:38:40

 • 2kleuterslager

  onderwijstieners

  Betalen via factuur p 3 - p 4

  De gezinslogin p 5

  De Herfstweek p 6Volle dagen op het Speelodroom

  3-daagse Halloweenspecial p 7 - p 829 t.e.m. 31 oktober

  Zap op Sport p 9 - p 11Inschrijven vanaf 8 oktober om 19 u.

  Zap op Grabbelpas p 12 - p 14Inschrijven vanaf 8 oktober om 19 u.

  Zap op Kleuterkriebels p 15 - p 16Inschrijven vanaf 8 oktober om 19 u.

  Zap op Speelpleinwerking Speelodroom p 17Inschrijven ter plaatse

  Zap op de Speelvogel p 18 - p 19Buitenschoolse kinderopvang op 3 locaties

  Zap op De Spil p 20 - p 22Twinkelweek

  Herfstzapper 2012 2 17/09/12 12:24herfstzapper aanpassing.indd 2 19/09/2012 14:38:40

 • 3Wat is er nIEuW?

  Je kan inschrijven bij de jeugd- en sportdienst voor alle activiteiten! Niet voor speelpleinwerking Speelodroom.

  Je kan via factuur betalen. Je moet dus niet meer langskomen om te betalen!

  Koop je gezinspas aan ten laatste op 5 oktober! LET Op : deze is enkel nog geldig tot eind december. Kortingen worden daarna niet meer verrekend!

  Geef via e-mail naar [email protected], door welke vriendjes er samen moeten zitten, welk brevet/ niveau jouw kindje heeft voor de watergewenning.

  Hoe kan ik inschrijven?

  Op MAANDAG 8 OKTOBER

  via internet vanaf 19 u.: - aanvraag gezinslogin: vr 1 oktober. Meer info op p 5. - uittesten gezinslogin vr 3 oktober: de handleiding vind je terug op www.roeselare.be, klik door naar Ontspannen Inschrijven Jeugd & Sport. - na 4 oktober worden er geen nieuwe gezinslogins meer aangemaakt of problemen opgelost.

  BETALEN VIA FACTUURbij de sportdienst n de jeugddienst

  problemen ondervonden tijdens inschrijven via internet voor zomervakantie? Geef via mail naar [email protected] jouw probleem door. Wij bekijken dit! Doe dit vr 3 oktober!

  telefonisch tussen 19 u. en 20 u.: - bel naar 051 26 23 66

  - hou een overzicht van de activiteiten, waar- voor je wenst in te schrijven, bij jou en de gegevens van de kinderen

  VANAF DINSDAG 9 OKTOBER: - via internet - telefonisch naar de jeugd- of sportdienst (niet op 051 26 23 66!) - via e-mail naar [email protected] - door langs te komen bij de jeugd- of

  sportdienst

  Hoe kan ik betalen?

  - Inschrijving via internet. Je ontvangt thuis een factuur.

  - Inschrijving via telefoon, e-mail. Je ontvangt thuis een factuur.

  - Inschrijving op de dienst. Je betaalt ter plaatse.

  afspraken omtrent de factuur

  je schrijft in voor 13 oktober iedereen kan kosteloos annuleren

  tt zaterdag 13 oktober om 12 u. - de week van 14 oktober ontvang je

  thuis een factuur.

  wie inschrijft na 13 oktober, krijgt geen factuur meer. Je moet langskomen bij de jeugd- of sportdienst om de betaling in orde te maken.

  Herfstzapper 2012 3 17/09/12 12:24herfstzapper aanpassing.indd 3 19/09/2012 14:38:41

 • 4Krijg ik korting op de activiteiten?Met de gezinspas of vrijetijdspas krijg je korting.

  GEZInSPaSWat is de gezinspas?Dit is de kortingskaart van de jeugd- en sportdienst. Met deze pas krijg je 10% korting op de activiteiten (zie prijs activiteit)- Hoeveel kost de gezinspas? De pas kost 8. - Wie mag mijn pas gebruiken? Alle kinderen die op hetzelfde adres wonen of verblijven krijgen korting. - Tot wanneer is mijn pas geldig? Je pas is geldig tot 31 december 2012.

  VRIJETIJDSPaSWat is de vrijetijdspas?Mensen met een beperkt vrijetijdsbudget kunnen met de vrijetijdspas genieten van extra korting.- Hoeveel korting krijg ik met mijn vrijetijdspas? Je krijgt onmiddellijk 50 % korting op de kostprijs.- Ik wil graag meer weten over de vrijetijdspas Voor meer info: Sociaal Huis Wel Wel, OCMW, CAW of VOC Op Stap.

  Neemt jouw kind deel aan activiteiten bij mama of papa (verschillend adres)? Dan is het goed mogelijk dat jouw kind meerdere gezinspassen heeft

  O ik ontvang ook een gezinslogin zo moet ik maar 1x aanmelden om mijn kinderen in te schrijven via internet.

  naam ouder: ..............................................................................................................................

  rijksregisternummer ouder: .............................................................................................

  adres: ...........................................................................................................................................

  e-mail: ...........................................................................................................................................

  telefoon/gsm-nummer: .......................................................................................................

  naam kind 1: .............................................................................................................................

  geboortedatum: ...................................................

  naam kind 2: .............................................................................................................................

  geboortedatum: ...................................................

  naam kind 3: .............................................................................................................................

  geboortedatum: ...................................................

  naam kind 4: .............................................................................................................................

  geboortedatum: ...................................................

  kostprijs: 8 betaalwijze: cash / bancontact datum betaling: .

  nummer gezinspas: ............................................................

  AANVRAAG GEZINSPAS - GEZINSLOGIN

  Herfstzapper 2012 4 17/09/12 12:24herfstzapper aanpassing.indd 4 19/09/2012 14:38:41

 • 5BETALEN VIA FACTUURbij de sportdienst n de jeugddienstBETALEN VIA FACTUUR

  bij de sportdienst n de jeugddienstGEZINSLOGIN

  Inschrijven via internet voor activiteiten van de jeugd- en sportdienst (niet voor Speelvogel en speelpleinwerking Speelodroom).

  Ben je de drukte van de telefonische inschrijvingen beu? Schrijf dan nu in via internet voor jouw kinderen. Je kan dit doen met een gezinslog-in. Hieronder vind je de verschillende stappen om een gezinslogin aan te vragen.

  Wat moet ik doen?Geef ons via [email protected] de gegevens door van de kinderen die bij jou wonen (of verblijven), wij linken deze dan aan jouw gezinslogin.

  aanvraag gezinslogin: vr 1 oktober. Je ontvangt een bevestigingsmail met alle nodige gegevens plus een handleiding. Aan de hand van de handleiding kan je de gezinslogin uittesten.

  uittesten gezinslogin: vr 3 oktober na 4 oktober worden er geen nieuwe gezins- loginsmeer aangemaakt of problemen opgelost.

  Welke gegevens hebben we nodig?- naam en rijksregisternummer ouder- adres- e-mail- telefoon/gsmnummer- naam en geboortedatum van alle kinderen die op dit adres wonen (of verblijven)

  Je krijgt via e-mail een handleiding toegezonden hoe je vanaf nu kaninschrijven.

  LET OP: Heb je al een login aangemaakt? Dan blijft deze altijd geldig. Indien je problemen ondervond tijdens het inschrijven via internet voor de zomervakantie, kan je via mail naar [email protected] jouw vraag doorgeven. Wij bekijken dit! Doe dit vr 3 oktober!

  7

  9

  0

  68

  245 1

  3

  Herfstzapper 2012 5 17/09/12 12:24herfstzapper aanpassing.indd 5 19/09/2012 14:38:41

 • 6WaT?De Speelvogel en Speelodroom slaan de handen in elkaar en organiseren deze vakantie volle speeldagen op het speelplein.Tijdens de voormiddag staat De Speelvogel in voor de opvang van kinderen van 2.5 jaar t.e.m. 12 jaar en in de namiddag zorgt de speelpleinwerking Speelodroom voor een leuke namiddag spelplezier.

  Deze volle speeldagen moet je telefonisch reserveren zoals de opvangmomenten van De Speelvogel. Na reservering krijg je een bevestigingsbrief.

  WannEER Kan IK DEELnEMEn?Tijdens de herfstvakantie van maandag 29 oktober t.e.m. woensdag 31 oktober 2012.

  De Speelvogelwerking start om 6.45 u. tot 12.45 u.. Aansluitend is er speelpleinwerking voorzien tot 17.30 u.

  HOEVEEL BETaaL IK?In de voormiddag hanteren we de Speelvogeltarieven:

  - Bij een verblijf van 3 uur of minder: 3,60- Bij verblijf van 3 uur tot 6 uur: 5,30

  Sociaal tarief (50%) is mogelijk door vooraf een aanvraag in te dienen in de dienst Kinderopvang in de centrumlocatie.

  Een namiddag op het Speelodroom kost 2 per kind. Daarbij is een drankje en een koek of een stuk fruit inbegrepen.

  De gezinspas ( 1,80) en vrijetijdspas ( 1,00) zijn geldig op het Speelodroomtarief.

  Beide bijdragen worden apart gefactureerd na afloop van de vakantie.

  WaaR? Site Kerelsplein (Speelodroom), Acaciastraat 6, 8800 Roeselare

  HOE InSCHRIJVEn?Enkel kinderen die een volledig dossier hebben bij De Speelvogel, kunnen zich aanmelden tijdens het telefonisch inschrijfmoment. Een dossier opmaken kan door contact op te nemen met de dienst Kinderopvang in de centrum-locatie. Tijdens de inschrijfmomenten is het niet mogelijk om nieuwe kinderen in te schrijven.Aanmaken van nieuwe dossiers kan enkel tot en met vrijdag 5 oktober 2012 tot 12 uur.

  Het is enkel noodzakelijk om in te schrijven indien u gebruik maakt van de volle speeldagen of voormiddagopvang wenst. Indien je enkel in de namiddag komt spelen is dit niet nodig. Dan schrijf je zoals gewoonlijk de dag zelf ter plaatse in.

  WannEER InSCHRIJVEn?Op donderdag 11 oktober 2012 van 19.30 u. t.e.m. 21 u., op het nummer 051 26 23 66.Bovenstaand nummer kan enkel worden bereikt op bovenstaande data en uren van inschrijving.

  Bekijk de Zap op De Speelvogel pagina voor verdere uitleg rond de inschrijfprocedure.

  DE HERFSTWEEKVolle speeldagen op het Speelodroom 29 t.e.m. 31 oktober - Inschrijven vanaf 8 oktober om 19 u.

  MEER InFO BIJniki Corveleijn

  Dienst Kinderopvang, Kokelaarstraat 9, 8800 Roeselare

  T 051 26 92 40F 051 26 92 45

  E [email protected]

  Herfstzapper 2012 6 17/09/12 12:24herfstzapper aanpassing.indd 6 19/09/2012 14:38:41

 • 7VOOR WIE?Kinderen van 1ste tot en met 6de leerjaar.

  WaT?Een kamp waarbij griezelen centraal staat. Gedurende drie dagen dompelen we ons onder in de griezelige halloweensfeer.

  HOE DEELnEMEn En InSCHRIJVEn?Je kan deelnemen als je reserveert en betaalt.Meer info over wanneer en hoe je kan inschrijven en betalen, vind je op p 3.

  BEGELEIDInGAlle activiteiten worden begeleid door een beroepskracht en enthousiaste animatoren. Sommige workshops worden begeleid door externe lesgevers.

  PRaKTISCHE En aDMInISTRaTIEVE WEETJES Bij elke activiteit zit een drankje en een koekje of stuk fruit inbegrepen.

  De deelnameprijs staat steeds vermeld bij de activiteit.

  Alle kinderen die deelnemen aan de activiteiten zijn hiervoor verzekerd. De verzekering dekt geen materile schade.

  Gelieve ons steeds te verwittigen in geval van annu- latie. Bij een geldige en gestaafde reden (dokters - briefje, sterfgeval,) wordt het inschrijfgeld terug gestort. Breng je doktersbriefje ten laatste 1 week na de activiteit binnen.

  Wanneer er te weinig deelnemers zijn, kan de jeugd- dienst de activiteit annuleren. Het volledige bedrag wordt dan terugbetaald. Indien een activiteit om een bepaalde reden niet kan doorgaan (weeromstandig- heden,), plant de jeugddienst een geschikte activiteit als alternatief.

  WaaR?De Zilverlink, Meensesteenweg 412, Roeselare

  WannEER?3 volle dagen van 29 t.e.m. 31 oktober

  8 u. 9 u.: Opvang

  9 u. 12 u.: Activiteit

  12 u. 13 u. Middagpauze, blijf je eten? Breng je lunch mee

  13 u. 16 u. Activiteit

  16 u. 17 u. Opvang

  KOSTPRIJS? 20 (Je krijgt een drankje tijdens de voor- en namiddagpauze).

  Met Gezinspas: 18

  Met Vrijetijdspas: 10

  MEEBREnGEn?Zie bij activiteiten, lunchpakket (uitgezonderd op maandag 29/10)

  7

  9

  0

  68

  2

  4 5

  13

  3-daagse Halloweenspecial29 t.e.m. 31 oktober - Inschrijven vanaf 8 oktober om 19 u.

  MEER InFO BIJ JEuGDDIEnST ROESELaRE

  JEuGD InFORMaTIE PunTBotermarkt 22 | 8800 Roeselare

  T 051 27 23 10E [email protected]

  Herfstzapper 2012 7 17/09/12 12:24herfstzapper aanpassing.indd 7 19/09/2012 14:38:42

 • 8Griezelkoken en -smullen Bloederige pompoensoep met spaghetti- spinnen Het klinkt misschien griezelig maar lekker is het zeker! We koken een halloween-menu om van te smullen!

  Meebrengen: Schilmesje, snijplankje, keukenschort (indien je dit hebt),

  Kidscluedo Als echte detectives sporen we deze namiddag de moordenaar op van een griezelige en mysterieuze misdaad. Aan de hand van heel wat opdrachten en tips komen jullie beetje bij beetje te weten wat er juist gebeurd is met Fiona Bloedhart.

  Meebrengen: Trek warme kledij aan.

  Vreemde kapsels Test eens uit hoe een Halloweenkapsel je zou staan! Of laat je liever toch gewoon vlechtjes in je haar leggen? Samen gaan we op zoek naar originele kapsels en leren we hoe eenvoudig het is om een leuke of scary look te hebben!

  Lampions knutselen We knutselen heel wat kleurrijke lampjes: spook-gezichten, lampions in felle kleuren, Neem deze mee als je op Halloween van deur tot deur trekt. Wedden dat je met zon mooie lampion heel wat snoepjes verzamelt?!

  Griezelige snapshots Vandaag halen we ons gekste, spannendste en griezeligste gezicht boven. Met heel wat attribu-ten, schminktechnieken, zorgen we voor een hele reeks fotos waar iedereen zeker bang van wordt!

  Meebrengen: Griezelige verkleedkledij

  Betoverend heksenspel Neem het als heksenfamilie op tegen alle andere heksenfamilies! Aan de hand van opdrachten leer je de verschillende heksenvaardigheden: Bezem-vliegen, toverspreuken fluisteren, kikkers herken-nen, Toon dat jij de meesterheks bent en vindt het recept van de toverdrank.

  Meebrengen: Trek warme kledij aan.

  Workshop filmmuziek I.s.m. Op slag en tijd Wat zou een griezelige film zijn zonder geluid? Wat zou een spannende achtervolging zijn zonder ritme? Even eng?! We zorgen ervoor dat de op grootbeeld geprojecteerde film klank krijgt. Daarna schrijven ons eigen scenario met gepaste spannende muziek!

  Maandag 29/10 Dinsdag 30/10 Woensdag 31/10

  Wat staat er op het programma?

  inschrijven op 8 oktober vanaf 19 u.

  Herfstzapper 2012 8 17/09/12 12:24herfstzapper aanpassing.indd 8 19/09/2012 14:38:42

 • 97

  9

  0

  68

  2

  4 5

  13

  Zap op Sportinschrijven op 8 oktober vanaf 19 u.

  WaT?

  Kleuters kunnen vier dagen waterpret beleven tijdens de watergewenning.

  Voor de lagere school is er een mini-omnisportkamp. Was jij er de voorbije zomer ook bij op n van onze sportkampen? Of zit je net in het eerste leerjaar en mag je eindelijk meedoen aan het grote kamp? Snel zijn is de boodschap !

  HOE DEELnEMEn En InSCHRIJVEn? Op maandag 8 oktober kan je inschrijven voor de herfstvakantie. Hoe je kan inschrijven, vind je op p 3.

  BEGELEIDInGAlle activiteiten worden begeleid door enthousiaste lesgevers.

  PRaKTISCHE WEETJES- Gelieve ons steeds te verwittigen in geval van annulatie. Bij een geldige reden (doktersbriefje, sterfgeval,) wordt het inschrijfgeld teruggestort. Breng je doktersbriefje ten laatste 1 week na de activiteit binnen.

  - Wanneer er te weinig deelnemers zijn, kan de sport- dienst de activiteit annuleren. Het volledige bedrag wordt dan terugbetaald.

  - Elke deelnemer (-12 jaar) ontvangt een fiscaal attest en tegemoetkoming van het ziekenfonds is mogelijk (elk ziekenfonds heeft zijn voorwaarden)

  MEER InFO BIJ DE SPORTDIEnSTSportdienst, Zuidstraat 3 1ste verdiep8800 RoeselareContactpersoon: Stefanie LietaertT 051 26 23 65 of 60E [email protected] tot vrijdag: 8.30 u. tot 12 u. en 14 u. tot 16 u. (maandag tot 18 u.)Vrijdagnamiddag gesloten.

  Herfstzapper 2012 9 17/09/12 12:24herfstzapper aanpassing.indd 9 19/09/2012 14:38:43

 • 10

  watergewenning29, 30, 31 oktober en 2 november 2012

  (niet op allerheiligen)Voor wie?

  Kinderen uit de kleuterklas. per half uur kunnen vier groepjes van vijf kindjes zich inschrijven. Kindjes geboren in 2010 zijn nog te jong.

  Wat?

  Voor de allerkleinsten vindt opnieuw watergewenning plaats. Zij kunnen op een toffe manier en op hun niveau kennis maken met het grote bad. 4 dagen een half uurtje les in kleine groepjes. Van water spatten tot kopje onder en drijven,doorheen de week wordt er gewerkt rond oefeningen van de officile brevetjes. Heeft jouw kind al een brevet behaald, geef dit dan zeker door. Dit maakt het gemakkelijker om jouw kleuter in het juiste groepje in te delen.

  We maken een onderscheid per niveau: beginners : je durft nog niet veel in het water, je bent nog een beetje bang. gevorderden : je durft al spelen in het water, je durft al kopje onder. waterratten : je voelt je als een vis in het water (alleen 3de kleuterklas).

  Waar & wanneer?Stedelijk Zwembad: Spillebad, H. Spilleboutdreef 33

  Kostprijs:4 x een half uur les = 10 | gezinspas = 9 | met vrijetijdspas = 5

  beginner gevorderd waterrato 9 u. tot 9.30 u. o 9 u. tot 9.30 u. o 9.35 u. tot 10.05 u. o 10.10 u. tot 10.40 u. o 9.35 u. tot 10.05 u. o 10.45 u. tot 11.15 u. o 10.45 u. tot 11.15 u. o 10.10 u. tot 10.40 u.o 11.20 u. tot 11.50 u. o 11.20 u. tot 11.50 u.

  Omnisportkamp29 tot en met 31 oktober 2012

  Voor wie?

  Voor iedereen van het 1ste tot 6de leerjaar. Vergeet niet door te geven bij welke vriendjes je in de groep wil zitten!!

  Wat?We vliegen erin! Geen tijd om ons te vervelen, we springen van de ene activiteit in de andere. Bekende en minder bekende

  sporten staan op het programma. Veel plezier!

  Waar?Sporthal Schiervelde | Diksmuidsesteenweg 396Er is plaats voor 4 groepjes van 16

  Sporthal Beveren | Izegemseaardeweg 30Er is plaats voor 3 groepjes van 16

  Sporthal Rumbeke | Blommestraat 14Er is plaats voor 3 groepjes van 16

  Wanneer?3 volle dagen:8 u. 9 u. opvang9 u. 12.15 u. sport12.15 u. 13.45 u. middagpauze blijf je eten? breng je lunch mee.13.45 u. 16 u. sport16 u. 17 u. opvang

  Kostprijs:

  30 | met gezinspas = 27 | met vrijetijdspas = 15

  Meebrengen:- propere sportschoenen en sportkledij - een gezond drankje en hapje voor tijdens de 2 pauzes.- thuis laten: gsm / mp3-speler / snoepgoed

  Herfstzapper 2012 10 17/09/12 12:24herfstzapper aanpassing.indd 10 19/09/2012 14:38:43

 • 11

  marktsport30 oktober 2012

  Voor wie?

  Voor iedereen vanaf 10 jaar

  Wat?

  Drie plaatsen in Brugge waar we volop kunnen sporten

  in het Olympiabad is het aanbod flesduiken, aquasoccer (recreatieve waterpolo,) overlevingszwem- men, de waterglijbaan, het waterhindernissenpar- cours, het klimnet en duiken van de 3-meterplank.

  in het Boudewijnpark, gaan we ijsschaatsen. Je kan gratis ijsschaatsen ontlenen tegen afgifte van een identiteitskaart of je deelnamekaart.

  In hartje Brugge, in de schaduw van de eeuwenoude torens en op historische plaatsen en pleintjes wordt er aan je conditie gewerkt via een aanbod van aero- bics, airtrack, rope-skipping, capoeira en nog veel meer. Er is ook boogschieten, klimmen op de klimmuur, death-ride of rappel en speleobox.

  In de Beurshalle vinden vooral de sporten op wieltjes plaats en dat alles indoor!

  Waar?

  In Brugge. We vertrekken met de bus en spreken af aan het Spillebad in Roeselare.

  Wanneer?

  Dinsdag 30 oktober 2012. We vertrekken om 7.30 u. aan het Spillebad (H. Spilleboutdreef 33, Roeselare) en zijn om 18 u. terug aan het Spillebad.

  Kostprijs:

  6 l 3 met vrijetijdspas(de gezinspas is niet van toepassing!)

  Meebrengen:

  Een handige rugzak met daarin:

  - zwemgerief- handschoenen- lunchpakket en drank- regenkledij

  Herfstzapper 2012 11 17/09/12 12:24herfstzapper aanpassing.indd 11 19/09/2012 14:38:43

 • 12

  Grabbel er tijdens de herfstvakantie op los!

  WaT?

  Met Grabbelpas kan je deelnemen aan verschillende activiteiten, workshops, (halve) daguitstappen, Kinderen kunnen uit het grabbelmenu hun eigen vakantie samenstellen.

  VOOR WIE?Kinderen van 1ste tot en met 6e leerjaar.Bij de activiteiten staat telkens de leeftijdsgroep vermeld. Je kan je kind enkel inschrijven voor zijn eigen leeftijds-groep.

  HOE DEELnEMEn En InSCHRIJVEn?Je kan deelnemen aan Grabbelpas als je een activiteit reserveert en betaalt.Meer info over wanneer en hoe je kan inschrijven en betalen, vind je op p. ?

  BEGELEIDInGAlle activiteiten worden begeleid door een beroepskracht en enthousiaste animatoren. Sommige workshops worden begeleid door externe lesgevers.

  PRaKTISCHE En aDMInISTRaTIEVE WEETJES

  Bij elke activiteit zit een drankje en een koekje of stuk fruit inbegrepen.

  De deelnameprijs staat steeds vermeld bij de activiteit.

  Alle kinderen die deelnemen aan de activiteiten zijn hiervoor verzekerd. De verzekering dekt geen materile schade.

  Gelieve ons steeds te verwittigen in geval van annula-tie. Bij een geldige en gestaafde reden (doktersbriefje, sterfgeval,) wordt het inschrijfgeld teruggestort. Breng je doktersbriefje ten laatste 1 week na de activiteit binnen.

  Wanneer er te weinig deelnemers zijn, kan de jeugd-dienst de activiteit annuleren. Het volledige bedrag wordt dan terugbetaald. Indien een activiteit om een bepaalde reden niet kan doorgaan (weeromstandig-heden,) plant de jeugddienst een geschikte activiteit als alternatief.

  ZAP OP GRABBELPASInschrijven vanaf 8 oktober om 19 u.

  MEER InFO BIJ HET JEuGD InFORMaTIE PunT

  Botermarkt 22 | 8800 RoeselareT 051 27 23 10

  E [email protected]

  Herfstzapper 2012 12 17/09/12 12:24

  3

  herfstzapper aanpassing.indd 12 19/09/2012 14:38:43

 • 13

  Creatief: Spetterende spiegelsVandaag maken we onze eigen spiegel. We versieren de kader met heel wat mooie figuren en kleuren. Een leuke manier om je badkamer of slaapkamer op te fleuren.

  1ste tot en met 6de leerjaar

  DieZie, Sint-Michielsstraat 16, Roeselare

  9 u. 12 u.

  6 | Gezinspas 5,40 | Vrijetijdspas 3

  Kookworkshop: Tropische Snacks (ism Sanza na Moyi vzw)

  We leren snacks van de Centraal en Zuidelijk Afrikaanse keuken klaarmaken.Tropische groenten of fruit zoals kokosnoot, maniok, gember dienen als basis voor de decoratie. Samen met de begeleiding maken we echte snacks klaar, die we dan uiteindelijk zelf zullen proeven.

  4e tot en met 6e leerjaar

  DieZie, Sint-Michielsstraat 16, Roeselare

  9 u. 12 u.

  6 | Gezinspas 5,40 | Vrijetijdspas 3

  Zwemmen in Center ParcsWe trekken met de bus naar Center parcs De Haan. Daar duiken we in het zwembad en laten ons meedrijven in de wildwaterbaan. We genieten van een spannende rit in de glijbanen. Enkel kinderen die kunnen zwemmen kunnen deelnemen aan deze activiteit.

  3e tot en met 6de leerjaar

  Verzamelen: Bushalte CC De Spil, H. Spilleboutdreef 1, Roeselare

  12.30 u. 18 u.

  11 | Gezinspas 9,90 I Vrijetijdspas 5,50

  Creatief: VogelvoederplankjesAls het straks wat kouder wordt, kan jij jouw zelfgemaakte nestkastje ophangen in de tuin en de vogeltjes een schuilplaats aanbieden. Maar ook met jouw hippe vogelvoederplank zal je heel wat gevederde vrienden maken.

  1e tot en met 3e leerjaar

  DieZie, Sint-Michielsstraat 16, Roeselare

  9 u. 12 u.

  6 | Gezinspas 5,40 I Vrijetijdspas 3

  BobbejaanlandEen hele dag in het plezantste land moet je meemaken. Met zijn meer dan 50 attracties zoals de achtbanen, de wildwaterbaan, King Kong, de Dreamcatcher, Kinderland... Beleef de dolste avonturen in dit pretparkparadijs.

  1e tot en met 3e leerjaar

  Verzamelen: Bushalte CC De Spil, H. Spilleboutdreef 1, Roeselare

  7.50 u. 19.30 u.

  21 | Gezinspas 18,90 I Vrijetijdspas 10,50

  Maandag 29 oktober

  Dinsdag 30 oktober Woensdag 31 oktober

  Herfstzapper 2012 13 17/09/12 12:24herfstzapper aanpassing.indd 13 19/09/2012 14:38:44

 • 14

  24

  5

  13

  7

  90

  68

  Crea Knuffels met pitDe koude winternachten komen eraan. Wil jij graag je eigen kersenpitkussentje om je warm te houden? We gaan aan de slag met naald en draad en maken ons eigen pittige knuffel.

  4e tot en met 6e leerjaar

  DieZie, Sint-Michielsstraat 16, Roeselare

  9 u. 12 u.

  6 | Gezinspas 5,40 | Vrijetijdspas 3

  Bakken en smullenAls echte bakkers wegen we alle ingredinten af. We kneden het deeg & maken de lekkerste gebakjes. Taart, cake of brood? Vandaag kies je zelf. Iedereen krijgt 2 gebakjes mee naar huis.

  1ste tot en met 3de leerjaar

  DieZie, Sint-Michielsstraat 16, Roeselare

  9 u. 12 u.

  4 | Gezinspas 3,60 I Vrijetijdspas 2

  Vrijdag 2 novemberInschrijven vanaf 8 oktober om 19 u.

  Herfstzapper 2012 14 17/09/12 12:24herfstzapper aanpassing.indd 14 19/09/2012 14:38:46

 • 15

  24

  5

  13

  7

  90

  68

  ZAP OP KLEUTERKRIEBELSInschrijven vanaf 8 oktober om 19 u.

  WaT?

  Met Kleuterkriebels kan je deelnemen aan verschillende activiteiten, workshops,Kleuters kunnen hun eigen vakantie samenstellen.

  VOOR WIE?Kleuters van 1ste tot en met 3e kleuter.Bij de activiteiten staat telkens de leeftijdsgroep vermeld. Je kan je kind enkel inschrijven voor zijn eigen leeftijdsgroep.

  HOE DEELnEMEn En InSCHRIJVEn?Je kan deelnemen aan Kleuterkriebels als je een activiteit reserveert en betaalt. Meer info over wanneer en hoe je kan inschrijven en betalen, vind je op p. ?

  BEGELEIDInGAlle activiteiten worden begeleid door een beroepskracht en enthousiaste animatoren. Sommige workshops worden begeleid door externe lesgevers.

  PRaKTISCHE En aDMInISTRaTIEVE WEETJES

  Bij elke activiteit zit een drankje en een koekje of stuk fruit inbegrepen.

  De deelnameprijs staat steeds vermeld bij de activiteit.

  Alle kinderen die deelnemen aan de activiteiten zijn hiervoor verzekerd. De verzekering dekt geen materile schade.

  Gelieve ons steeds te verwittigen in geval van annula-tie. Bij een geldige en gestaafde reden (doktersbriefje, sterfgeval,) wordt het inschrijfgeld teruggestort. Breng je doktersbriefje ten laatste 1 week na de activiteit binnen.

  Wanneer er te weinig deelnemers zijn, kan de jeugd-dienst de activiteit annuleren. Het volledige bedrag wordt dan terugbetaald. Indien een activiteit om een bepaalde reden niet kan doorgaan (weeromstandig-heden,) plant de jeugddienst een geschikte activiteit als alternatief.

  Herfstzapper 2012 15 17/09/12 12:25herfstzapper aanpassing.indd 15 19/09/2012 14:38:50

 • 16

  Kleutervingers met verf Vandaag maken we heel wat kunstwerkjes en dit allemaal met behulp van onze vingers en heel wat verf. We mengen wat kleuren door elkaar en zien het resultaat. Daarna gaan we aan de slag als een echte kunstenaar!

  1ste tot en met 3de kleuter

  DieZie, Sint-Michielsstraat 16, Roeselare

  9 u. 12 u.

  4 | Gezinspas 3,60 I Vrijetijdspas 2

  Kleuters aan de drum (ism Op Slag en Tijd) Via percussie-instrumenten en een drumstel krijgen de kinderen gevoel voor ritme, klank en muziek. Concentratie en motoriek wordt in deze workshop gestimuleerd. We leren ritmes aan met trommels. Afrikaanse, Braziliaanse, Cubaanse, Indische, wereldritmes komen aan bod.

  1ste tot en met 3de kleuter

  Ocar, Kerkplein 29, Roeselare

  9 u. 12 u.

  5 | Gezinspas 4,50 I Vrijetijdspas 2,50

  Het lieve heksje Het lieve heksje is de weg naar haar huis kwijt. We helpen haar de weg terug te vinden door heel wat leuke opdrachtjes uit te voeren. De heks leert ons deze ochtend enkele kneepjes van het heks-zijn. We knutselen een spookje, bouwen een snoephuis,

  1ste tot en met 3de kleuter

  DieZie, Sint-Michielsstraat 16, Roeselare

  9 u. 12 u.

  4 | Gezinspas 3,60 I Vrijetijdspas 2

  Maandag 29 oktober

  Woensdag 31 oktoberDinsdag 30 oktober

  Herfstzapper 2012 16 17/09/12 12:25herfstzapper aanpassing.indd 16 19/09/2012 14:38:51

 • 17

  0

  8

  2

  45

  13

  ZAP OP speelodroom

  Speelpleinwerking Speelodroom biedt telkens een leuke namiddag spelplezier aan.

  Voor de kleuters is er een aparte kleuterhoek. Kleuters kunnen onder begeleiding deelnemen aan heel wat activiteiten op maat.

  Ben je tussen 7 en 12 jaar? Dan kan je tijdens de herfst-vakantie een toffe tijd beleven op het speelplein. Je kiest er elke dag uit heel wat activiteiten! Wie liever vrij speelt, knutselt of ravot kan dit natuurlijk ook.

  Ook tieners tussen 12 en 15 zijn welkom. Voor hen staat er ook heel wat op het programma.

  In onze winkel de Wubbel kunnen de kinderen terecht voor een extra drankje ( 0,70) en een koekje of een stuk fruit ( 0,50).

  WannEER Kan IK DEELnEMEn aan DE SPEELPLEInWERKInG?- Van maandag 29/10 tot en met woensdag 31/10 kan je deelnemen aan het spelaanbod.

  - Van 13.30 u. tot 17 u.

  - Elke dag is er na de speelpleinwerking opvang voorzien tot 18 u.

  HOE SCHRIJF IK In?Je kan niet op vooraf inschrijven.Inschrijven kan je ter plaatse. Dit vanaf 12.45 u.

  HOEVEEL BETaaL IK?Je betaalt 2 per kind voor een namiddag. Daarbij is een drankje, koek of fruit, activiteiten, begeleiding en verzekering inbegrepen.

  Opgelet!Wie een Gezinspas aankoopt, betaalt 1,80Wie recht heeft op een Vrijetijdspas, betaalt 1.

  Wie graag een volledige opvang wenst tijdens deherfstvakantie kan terecht bij de Herfstweek. Zie pag. ?

  MEER InFOTijdens de vakantie:

  Speelpleinwerking SpeelodroomAcaciastraat 6, Roeselare

  051 24 37 84

  Voor of na de vakantie:Jeugd Informatie punt

  Botermarkt 22, Roeselare051 27 23 [email protected]

  Herfstzapper 2012 17 17/09/12 12:25

  17

  herfstzapper aanpassing.indd 17 19/09/2012 14:38:52

 • 18

  7

  9

  0

  68

  2

  4 5

  13

  ZAP OP DE SPEELVOGELBuitenschoolse kinderopvang op drie locaties

  WaT?De Speelvogel biedt kinderen van 2,5 jaar t.e.m. 12 jaar buitenschoolse opvang aan tijdens de schoolvakanties en tijdens het schooljaar. Je vindt een Speelvogel in Beveren, Roeselare en Rumbeke. Tijdens de komende herfstvakan-tie wordt per Speelvogel opnieuw gewerkt rond bepaalde themas.

  Opvangmomenten moet je telefonisch reserveren. Na reservering krijg je een bevestigingsbrief met daarbij informatie over de themas en de activiteiten per locatie.

  WaaR?

  De Speelvogel Roeselare, Kokelaarstraat 9, 051 26 92 40

  De Speelvogel Rumbeke, Hoogstraat 34, 051 20 90 21

  De Speelvogel Beveren, Beversesteenweg 434, 051 24 57 71 (locatieverantwoordelijke Ann-Sofie Vanneste)

  HOE InSCHRIJVEn?Wie kan inschrijven?Enkel kinderen die een volledig dossier hebben bij De Speelvogel, kunnen inschrijven tijdens deze inschrijfmo-menten. Ook broertjes of zusjes die nog geen dossier bij ons hebben moeten tijdig een nieuw dossier aanmaken. Een dossier opmaken kan door contact op te nemen met de dienst Kinderopvang in de centrumlocatie. Tijdens onderstaande inschrijfmomenten is het niet mogelijk om nieuwe kinderen in te schrijven.Aanmaken van nieuwe dossiers kan enkel tot en met vrijdag 5 oktober 2012 tot 12 u.

  WannEER InSCHRIJVEn?Op donderdag 11 oktober 2012 van 19.30 u.

  t.e.m. 21 u., op het nummer 051 26 23 66.Bovenstaand nummer kan enkel worden bereikt op bovenstaande data en uren van inschrijving.

  WaT MOET JE BIJ DE HanD HEBBEn WannEER JE BELT?1. de naam van je kind;

  2. de naam van de locatie waar je opvang wenst;

  3. de juiste data (hierbij vind je ook voorbereidingkalenders per Speelvogel; we raden aan die kalender ter voorbereiding van het telefoongesprek in te vullen).De inschrijving gebeurt pr kind. Dit betekent dat -bij inschrijving van meerdere kinderen- de procedure dient herhaald te worden.

  IK HEB GEBELD. WaT nu?Je krijgt na elke telefonische inschrijvingen een bevestigingsbrief toegestuurd met alle toegekende opvangmomenten per kind. Controleer deze brief tijdig op fouten, deze kunnen nog rechtgezet wordentotvrijdag 19 oktober 2012 tot 12 u. Gelieve hiervoor contact op te nemen met de administratieve dienst op het nummer 051 26 92 40.

  MEER InFO BIJ

  Dienst Kinderopvang, Kokelaarstraat 9, 8800 Roeselare

  T 051 26 92 40F 051 26 92 45

  E [email protected]

  OpeningsurenMaandag tot vrijdag: 6u45 tot 19u00

  Herfstzapper 2012 18 17/09/12 12:25herfstzapper aanpassing.indd 18 19/09/2012 14:38:52

 • 19

  7

  9

  0

  68

  2

  4 5

  13

  IK HEB nIET KunnEn BELLEn. WaT nu?AANDACHT, AANDACHT, AANDACHT

  De vraag naar vrije opvangplaatsen na het inschrijvings-moment neemt elke vakantie toe. Dat heeft tot gevolg dat we alle vragen moeten bundelen tot na de uiterste datum van kosteloze annulatie.

  Wie na de 1ste telefonische inschrijvingen nog opvang zoekt, kan op dinsdag 23 oktober 2012 van 10 u. tot 12 u. op het nummer 051 26 23 66. Na afloop van de tweede telefonische inschrijving, ontvangt u echter geen bevestigingsbrief. Neem bij twijfel contact op met onze dienst.

  Na de 2de telefonische inschrijvingen kan je contact opnemen met de locatie waar je opvang wenst vanaf donderdag 25 oktober 2012 na 16 u.

  Plots verhinderd? Laat het ons weten!

  Je kunt toegekende opvangmomenten kosteloos annuleren t.e.m. vrijdag 19 oktober 2012 tot 12 u. Nadien kan kosteloze annulatie enkel als je een doktersattest kan voorleggen. Bij ongeldige annulatie wordt een dagtarief aangerekend.

  Mogen we vragen om steeds te annuleren wanneer je plots geen opvang blijkt nodig te hebben, ook na de kosteloze periode. Zo kunnen kinderen die geen plaatsje kregen ook gebruik maken van de opvang.

  alle data op een rijtje:

  Wat 1e Telefonische inschrijving:

  Kosteloos annuleren en rechtzettingen na 1e telefonische zonder attest:

  2e telefonische inschrijving:

  Kosteloos annuleren tijdens de vakantie via doktersattest,

  Wanneer Do 11/10/2012 t.e.m. vr 19/10/2012 Di 23/10/2012 t.e.m. 09/11/2012

  uren 19.30 u. 21 u. voor 12 u. 10 u. 12 u. voor 12 u.

  ma 29/10 di 30/10 woe 31/10 do 1/11 vr 2/11

  vm - nm vm - nm vm - nm GESLOTEn

  herfstvakantie

  alle locaties zijn collectief gesloten op donderdag 1 november 2012. Op vrijdag 2 november 2012 is er enkel opvang in Speelvogel Roeselare.

  enkel hoofdlocatie

  open

  nog op zoek naar kinderopvang in Roeselare?

  In Roeselare is er een zeer uitgebreid aanbod aan kinderopvang. Je vindt dat aanbod terug op www.kinderopvang.roeselare.be.Op die website kunnen alle kinderopvanginitiatieven hun vrije plaatsen aangeven.

  Herfstzapper 2012 19 17/09/12 12:25herfstzapper aanpassing.indd 19 19/09/2012 14:38:53

 • 20

  7

  9

  0

  68

  2

  4 5

  13

  ZAP OP De Spil

  TWInKELWEEK

  De Spil maakt van de herfstvakantie opnieuw een feest voor kinderen van peuters tot 12-jarigen en voor iedereen die graag nog een beetje kind wil zijn.

  We nemen je met theater, muziek, film, tentoonstellingen mee naar een wereld vol verbeelding. We strelen je zintuigen met mooie klanken, beelden, geuren en kleuren. In hutjes en warme, zachte hoekjes kunnen de kleinsten schuilen. Zelfs tot in het bos zal de magie te beleven zijn. Spanning, verrassing en ontroering alles zal er zijn om een twinkeling in je oog en hart te toveren.

  www.twinkelweek.be

  doorlopend bij voorstellingen in de twinkelweek

  THEATER DE SpIEGELCaBanES

  Interactieve tentoonstelling voor kindjes van 3 maanden tot 3 jaar

  Gratis

  Za 27 okt tot zo 4 novdoorlopend bij voorstellingen in de twinkelweek

  RASA RaaK

  Tentoonstelling voor iedereen vanaf 4 jaar

  Gratis

  Za 27 okt tot zo 11 nov De Komedie

  TED STOFFER EN SAYAKA KAIWA/ApHASIA

  DInG n En DInG TWEE

  Dans voor iedereen vanaf 7 jaar

  Basis: 8,50 | abo en reductie: 7,50 | -12jaar 5,50

  Za 27 okt om 17 u.

  Twinkelweek

  Herfstzapper 2012 20 17/09/12 12:25herfstzapper aanpassing.indd 20 19/09/2012 14:38:53

 • 21

  De Komedie ZONZO COMpAGNIE

  WaGOn

  Woordloze muziekvoorstelling voor iedereen vanaf 6 jaar

  Basis: 7,50 | abo en reductie: 5,50 | -12 jaar 4

  De Komedie COMpANGIE VIOLALA

  DRIE OP EEn WOLK

  Muzikale en beeldende voorstelling voor iedereen vanaf 3 jaar

  Basis: 6 | abo en reductie 5 | -12 jaar 3

  De Komedie 4HOOGHuT

  Een potisch natuuravontuur voor iedereen vanaf 3 jaar

  Basis: 8,50 | abo en reductie 7,50 | -12 jaar 5,50

  De Komedie ELS TRIO

  ROOMVEKPIETERnEL

  Muzikale vertelvoorstelling voor iedereen vanaf 6 jaar

  Basis: 8 | abo en reductie 7 | -12 jaar 5

  Schouwburg

  DE KREKEL

  Animatiefilm vanaf 3 jaar met gratis ontbijt vanaf 9.15 u.

  3

  Schouwburg

  aLFRED JODOCuS KWaK

  Muzikale familievoorstelling voor iedereen vanaf 5 jaar

  Basis: 17,50 | abo en reductie 15,50 | -12 jaar 12,50

  Schouwburg

  BRONKSSOMMIGE DInGEn (VaLLEn In HET WaTER)

  Muzikaal verteltheater voor iedereen vanaf 8 jaar

  Basis: 10,50 | abo en reductie 9,50 | -12 jaar 6

  Schouwburg

  TIJGERTJE En anDERE DIEREn

  Animatiefilm vanaf 3 jaar met gratis ontbijt vanaf 9.15 u.

  3

  13.30 u. + 14.15 u. + 15 u. + 15.45 u.

  kasteel van Rumbeke, paardenstallen Sterrebos KURT DEMEY

  In DE LuCHTMagisch avontuur in het bos voor iedereen vanaf 6 jaar

  Basis: 10 | abo en reductie: 9 | -12 jaar 6

  Zon 28 okt om 14 u. & 16 u. Vr 2 nov om 14 u.

  Za 3 nov om 15 u.

  Zo 4 nov om 15 u.

  Di 30 okt om 10 u.

  Wo 31 okt om 14 u.

  Do 1 nov om 17 u.

  ma 29 okt om 10 u.

  ma 29 okt

  voorstellingen

  Herfstzapper 2012 21 17/09/12 12:25herfstzapper aanpassing.indd 21 19/09/2012 14:38:53

 • 22

  79

  0

  6 8

  2

  45

  13

  LESS IS MORE Hou je van knutselen? Tover je graag uit karton

  en papier de leukste dingen te voorschijn? Dan is deze workshop echt iets voor jou.

  10 u. tot 12 u.

  van 5 tot 6 jaar

  5

  KOnInG ZEBRa OP ZOEK naaR DE ZEE

  Een workshop voor kleuters vol liedjes, muziek maken en beweging.

  13.30 u. tot 15.30 u.

  van 3 tot 6 jaar

  5

  FOTOGRaFIE VOOR KInDEREnMaarten Devoldere geeft je heel veel tips en leert je het meeste uit je fototoestel halen. Samen met

  een ouder / grootouder of andere begeleider ga je heel veel leuke fotos nemen die

  tentoongesteld worden in de Spil op zo 4 nov.

  13.30 u. tot 16 u.

  voor kinderen vanaf 8 jaar + 1 ouder/begeleider

  5 voor (1 kind + 1 begeleider)|

  MuZIEK OP SCHOOTBabys, dreumessen en peuters houden van muziek.

  Samen muziek maken is leuk, versterkt de ouder-kind relatie en het is goed voor de

  ontwikkeling van je kindje.

  10 u. tot 10.45 u. > kindjes van 6 tot 18 maanden11 u. tot 11.45 u. > kindjes van 19 tot 36 maanden

  5 (voor 1 kindje + 1 begeleider)

  ILLuSTREREnIn deze workshop neemt Trui Chielens,

  huisillustrator van De Spil, de kinderen mee op een reis langsheen de wegen van hun fantasie

  naar de mooiste tekeningen.

  14 u. tot 16 u.

  van 8 tot 12 jaar

  5

  DanSEn ZOaLS In DE FILM

  Onder begeleiding van een professionele dansdocente leer je allerlei nieuwe danspassen

  en choreografien.Het resultaat van deze tweedaagse workshop

  kunnen ouders, vrienden en vriendinnetjes komen bekijken op dinsdag 30 oktober in De Spil.

  10 u. tot 16 u.

  van 8 tot 12 jaar

  20 boterhammetjes + drankje s middags inbegrepen

  Ma 29 okt Ma 29 & di 30 okt

  workshops

  Herfstzapper 2012 22 17/09/12 12:25herfstzapper aanpassing.indd 22 19/09/2012 14:38:54

 • 23

  Zappie is jarig!Help hem zijn taart te vinden

  Herfstzapper 2012 23 17/09/12 12:25herfstzapper aanpassing.indd 23 19/09/2012 14:38:54

 • 24

  de Herfstzapper 2012 is een uitgave van:Jeugddienst, Sportdienst, Speelvogel, CC De Spil

  Wil jij jouw tekening op de kerstzapper?

  Stuur jouw tekening op naar: Sportdienst Zuidstraat 3

  8800 Roeselare

  Dit vr 5 november

  Deze tekening is van Lieselotte Verhelst - 7 jaar

  Dru

  kker

  ij S

  park

  s - I

  zege

  m -

  V

  .U.:

  Luc

  Mar

  tens

  , Bot

  erm

  arkt

  2, 8

  80

  0 R

  oese

  lare

  -

  Lay

  -out

  en

  illus

  trat

  ies:

  Fie

  n Te

  rnes

  t - f

  tern

  [email protected]

  gmai

  l.com

  Herfstzapper 2012 24 17/09/12 12:25herfstzapper aanpassing.indd 24 19/09/2012 14:38:54