η κυρά δημοκρατία υλικό

 • View
  1.921

 • Download
  0

Embed Size (px)

Transcript

 • http://gia1sxoleiopourokarei.blogspot.com/

 • http://gia1sxoleiopourokarei.blogspot.com/

 • http://gia1sxoleiopourokarei.blogspot.com/

 • www.infoaudiovisual.es

  faculty.psau.edu.sa

  www.dreamstime.com

  cliparts.co

  www.cliparthut.comwww.canstockphoto.com

  https://www.google.gr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=https://www.infoaudiovisual.es/&psig=AFQjCNHinWhvmmuBqYEHSDXnVgcXwn6Tug&ust=1447962432485090https://www.google.gr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=https://faculty.psau.edu.sa/filedownload/doc-7-pptx-dc9dab195b7aeefb54a4f8bfa798d2da-original.pptx&bvm=bv.107763241,d.bGQ&psig=AFQjCNH5iyuE0y2FN0qklf7YPXwDjzbOGA&ust=1447962679899146https://www.google.gr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=http://www.dreamstime.com/stock-photos-cook-image2731503&psig=AFQjCNGgsQUZ1pNTaTObnznCUrKxcCpcCg&ust=1447962879520708https://www.google.gr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAYQjB1qFQoTCMLF5KzimskCFQc9GgodFT4GcA&url=http://cliparts.co/classroom-clipart-kids&bvm=bv.107763241,d.d24&psig=AFQjCNFB937ytKsLR50Vx-i3e014dhpVGA&ust=1447963440644184https://www.google.gr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAYQjB1qFQoTCKzihvXimskCFcJWGgodPckLiA&url=http://www.cliparthut.com/freedom-clipart.html&bvm=bv.107763241,d.d24&psig=AFQjCNH9xhhoZU4wqPXwRK1qiGjtCmVABw&ust=1447963569908283https://www.google.gr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAYQjB1qFQoTCMa2rIntmskCFUgKGgodfh4DEg&url=http://www.canstockphoto.com/illustration/villager.html&bvm=bv.107763241,d.d24&psig=AFQjCNHsmlSpy3X9bYMBIuBN6bAkU4Ukpw&ust=1447966303895619http://gia1sxoleiopourokarei.blogspot.com/

 • www.dreamstime.com

  www.dreamstime.com

  www.emotions.phillipmartin.info

  www.clipartsheep.com

  https://www.google.gr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAYQjB1qFQoTCN6IrrnmmskCFYJcFAodGYwFEg&url=http://www.dreamstime.com/illustration/evil-dictator.html&bvm=bv.107763241,d.d24&psig=AFQjCNFC6CzZRkrCpHiO4iUt2W0h1XPjCQ&ust=1447964525490580https://www.google.gr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAYQjB1qFQoTCKL2pNHnmskCFYNaFAodPrsOmQ&url=http://www.dreamstime.com/illustration/speak.html&bvm=bv.107763241,d.d24&psig=AFQjCNFNCe2VrP1ot7y_7gfZ7VmKKmMVjw&ust=1447964850250230https://www.google.gr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAYQjB1qFQoTCLfbxsnomskCFUMDGgodVOwFAA&url=http://www.emotions.phillipmartin.info/&bvm=bv.107763241,d.d24&psig=AFQjCNGP8uBfoDKqEM6LAMu_djASbHzjSg&ust=1447965101894218https://www.google.gr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAYQjB1qFQoTCKmy8p_pmskCFUXSGgoduGIO5Q&url=http://www.clipartsheep.com/creepy-face-clipart/dT1hSFIwY0Rvdkwya3VhWE4wYjJOcmFXMW5MbU52YlM5bWFXeGxYM1JvZFcxaWRtbGxkMTloY0hCeWIzWmxMelkzTmpneU56STVMekV2YzNSdlkyc3RhV3hzZFhOMGNtRjBhVzl1TFRZM05qZ3lOekk1TFdKc1lXTnJMWE54ZFdGeVpTMWlkWFIwYjI0dGQybDBhQzFvWVd4c2IzZGxaVzR0Y0hWdGNHdHBibWN0Wm1GalpTNXFjR2N8dz0xMTB8aD0xMDl8dD1qcGVnfA/&bvm=bv.107763241,d.d24&psig=AFQjCNHeAdfeyDZwjPrwxQ8GASJ5CtGMdQ&ust=1447965297443929http://gia1sxoleiopourokarei.blogspot.com/

 • http://gia1sxoleiopourokarei.blogspot.com/http://gia1sxoleiopourokarei.blogspot.com/

 • http://gia1sxoleiopourokarei.blogspot.com/http://gia1sxoleiopourokarei.blogspot.com/

 • http://gia1sxoleiopourokarei.blogspot.com/http://gia1sxoleiopourokarei.blogspot.com/

 • http://gia1sxoleiopourokarei.blogspot.com/

 • http://gia1sxoleiopourokarei.blogspot.com/

 • http://gia1sxoleiopourokarei.blogspot.com/

 • http://gia1sxoleiopourokarei.blogspot.com/

 • http://gia1sxoleiopourokarei.blogspot.com/

 • http://gia1sxoleiopourokarei.blogspot.com/