6
2. 2. 4 4 Η Η ρύπανση ρύπανση του του νερού νερού Δ Δ ΙΑΦΑΝΕΙΕΣ ΙΑΦΑΝΕΙΕΣ Χ Χ ΗΜΕΙΑΣ ΗΜΕΙΑΣ Γ Γ ΥΜΝΑΣΙΟΥ ΥΜΝΑΣΙΟΥ τάξη B΄ γυμνασίου

2.4 Η ρύπανση του νερού

Embed Size (px)

Citation preview

2.2.44 Η Η ρύπανση ρύπανση του νερούτου νερού

ΔΔΙΑΦΑΝΕΙΕΣ ΙΑΦΑΝΕΙΕΣ ΧΧΗΜΕΙΑΣ ΗΜΕΙΑΣ ΓΓΥΜΝΑΣΙΟΥΥΜΝΑΣΙΟΥ

τάξη B΄ γυμνασίου

Από το νερό στο άτομοΑπό το νερό στο άτομοΟρισμοίΟρισμοί Τα υγρά απόβλητα από κατοικίες, βιομηχανίες, βιοτεχνίες,

αγρούς ονομάζονται λύματα. Όταν τα λύματα καταλήγουν χωρίς επεξεργασία στους

υδάτινους αποδέκτες (ποτάμια, λίμνες, θάλασσες), μεταφέρουν σ’ αυτούς ουσίες που προκαλούν ρύπανση.

Οι ουσίες αυτές ονομάζονται ρύποι.

Από το νερό στο άτομοΑπό το νερό στο άτομο

Η οικιστική ανάπτυξη κατά μήκος των ακτών αποτελεί άλλη μια σημαντική πηγή ρύπανσης των νερών.

Αιτίες και συνέπειες της ρύπανσης του νερούΑιτίες και συνέπειες της ρύπανσης του νερού

Μια από τις πιο σοβαρές απειλές για λίμνες και θάλασσες είναι η ρύπανση από βιομηχανικά απόβλητα.

Η υπερβολική χρήση λιπασμάτων, τα οποία μέσω των επιφανειακών κυρίως υδάτων μεταφέρονται στις λίμνες και τις θάλασσες έχει ως αποτέλεσμα τον ευτροφισμό.

Από το νερό στο άτομοΑπό το νερό στο άτομοΗ ρύπανση του νερού συνεπάγεται:Η ρύπανση του νερού συνεπάγεται: Μείωση της διαύγειάς του. Μείωση του διαλυμένου οξυγόνου. Μείωση της ποικιλότητας της χλωρίδας χλωρίδας και της

πανίδας. Αισθητική υποβάθμιση ή και πλήρη καταστροφή των υδάτινων

τοπίων (ακτών, λιμνών, ποταμών, ρεμάτων).

Από το νερό στο άτομοΑπό το νερό στο άτομοΗ φροντίδα για τα υδάτινα οικοσυστήματαΗ φροντίδα για τα υδάτινα οικοσυστήματα Ο περιορισμός δραστηριοτήτων που προκαλούν ρύπους. Για

παράδειγμα, φροντίζουμε να μη χρησιμοποιούμε περιττά λιπάσματα στις καλλιέργειες, αποφεύγουμε να πετάμε τροφές στους υπονόμους, επιβάλλουμε στα πλοία να ξεπλένουν τις δεξαμενές τους σε ειδικούς σταθμούς κ.ά.

Από το νερό στο άτομοΑπό το νερό στο άτομο

Τα αστικά λύματα πρέπει να υφίστανται χημικό και βιολογικό καθαρισμό. Με τη λειτουργία του βιολογικού καθαρισμού στην Ψυτάλλεια που επεξεργάζεται τα λύματα της Αττικής εμφανίστηκαν ξανά στο Σαρωνικό ψάρια, όστρακα, μαλάκια και γενικά ζωή.

Επεξεργασία υδάτινων λυμάτων Επεξεργασία υδάτινων λυμάτων

Τα υγρά απόβλητα των βιομηχανίων (βιομηχανικά λύματα) πρέπει να επεξεργάζονται κατάλληλα με μηχανικές, χημικές και βιολογικές μεθόδους ώστε να απομακρύνονται από το νερό επικίνδυνες για το περιβάλλον ουσίες.