ธรณีกาล605 1

 • View
  82

 • Download
  0

Embed Size (px)

Transcript

 • GEOLOGICAL TIME SCALE

 • 1.) .. . 6/5 13

 • 2.) .. . 6/5 23

 • 1.

  2.

  3.

 • -

  -

  -

 • 1.) 2.) 3.)

 • (Relative Age)

  ( Index

  fossil) BACK

 • ( Absolute age )

  (

  )

  (Half life period)

 • ( End product)

  (Parent isotope)

  Uranium 238 - Lead 206

  Uranium 235 - Lead 207 BACK

 • ( Fossil)

  (Ancient life)

  -

  (Index fossil)

 • (Fossil Assemblage)

  1. :

  2. :

  (Assemblage zone; Cenozone )

 • 1.

  2.

  3.

  4.

 • "

  (Present is the key to understand the past)

 • Click

  Credit : https://www.youtube.com/watch?v=XO3jokWgviU NEXT

 • (Igneous rocks)

  (Magma)

  2

  (Intrusive igneous rocks)

  (Extrusive ingneous rocks)

 • BACK

  (Igneous rocks)

 • (Sedimentary rocks)

 • (Weathering) ()

  5

 • (Erosion)

  ()

 • (Transportation)

 • (Deposit)

  (:

  )

 • (Lithification)

  20 40%

 • (Clastic rocks)

  o (Congromorate)

  o (Sandstone)

  o (Shale)

  (

  )

 • (Chemical sedimentary rocks)

  o (Limestone)

  o (Chert)

 • 3. (Organic sedimentary rocks )

  o (Coal)

  (Lignite)

  . (Anthracite)

 • (Metamorphic rocks)

 • (Contact metamorphism)

 • (Regional metamophic)

  (Foliation)

 • (Rock cycle)

  3

  (Magma) (Lava)

 • ()

  ()

 • 3

  (Plate Tectonics)

  500

  (Precambian period)

  (Cambian) 3

  11

 • Click

  Credit

  :https://www.youtube.com/watch?v=_18Vvk4I1ew&list=PL

  32avq2iRz66utHIoXpO6jKVtxDv0-n8S

 • (Precambrian)

  545

  3,800

  3.5

 • (paleozoic era)

 • (Cambrian)

  (Paleozoic) 545 490

 • (Ordovician)

  490 443

 • (Silurian)

  443 417

  (Hydrothermal)

 • (Devonian)

  417 354

  (Ammonite)

 • (Carboniferous)

  354 295

 • (Permian)

  295 248

  "" (Pangaea)

  (Mass

  extinction) 96

 • (Mesozoic Era)

 • (Triassic)

  248 205

 • (Jurassic)

  205 144

 • (Cretaceous)

  144 65

  70

  "K-T Boundary"

 • (Cenozoic Era)

 • (Tertiary)

  65 - 1.8

  2

  (Paleogene) 65 24

  (Neogene) 24 1.8

  (Homo erectus)

 • (Quaternary)

  1.8 2

  (Pleistocene) 1.8 1 30

  (Homo sapiens)

  (Holocene) 1

 • THANK YOU

 • Web Site

  1.)https://sites.google.com/site/earthkrupongchaicr/thrni-prawati

  2.)http://www.lesa.biz/earth/lithosphere/geologic-time/fossil

  3.)http://portal.edu.chula.ac.th/lesa_cd/assets/document/LESA212

  /8/rocks/properties/rocks_properties.html