Anboto 431

  • View
    372

  • Download
    1

Embed Size (px)

Text of Anboto 431

  • 1. 2011ko urriaren 7aHerririk Herri anboto 10. urtea - 431 zk. durangaldeko astekaria 2Berbaz 8 Kultura11www.anboto.orgLau egunean bi biderrez lapurtu I. Madariaga: Guk ez. Ertzainek sortu Sarrionandia familiak zuzenketadituzte kobre-kableak Elorrionzuten desordena Urbinan egiteko eskatu dio Eusko JaurlaritzariABADIO 2DURANGO 3 Herritarren kezkaHildako eta zauritutakoikusirik, neurriak hartu ditu ETSklankideengatik protestan Eusko Trenbide Sareak dioe- nez, oinezkoen segurtasuna ez da arriskuan egon, hesiak goian zeudela trena geldituLan istripua gertatu zen Estampaciones Elkarretaratze jendetsuan bildu ziren egiten zelako. Neurriak hartuBizkaia enpresan martitzeneanbeharginak, eguaztenean, enpresa aurreandituzte arazoa konpontzeko. GEHIGARRIAKontzentrazioan enpresa komiteko ordezkari guztiak egon ziren; LABek 11 ditu eta ELA, UGT eta CGTk bina. Kepa AginakoMallabia6Plan orokorraren proposamenaaho batez onartu du plenoakZaldibar4Talde politikoen diru-izendapenakendu gura du BildukAtxondo 7Hainbat ekitaldi prestatu dituztezapatuko kulturarteko jairakoElorrio 7Ordenantza fiskalak izozteaonartu dute udalbatzarrean

2. H 22011ko urriaren 7a, barikua anbotoHERRIRIK HERRIABADIOKontzentraziojendetsua lanistripua salatzekoEstampaciones Bizkaian langile bat hil eta bestebat zauritu zen martitzenean jazotako lan istripuan akina paketatzaileak Batzar hori langileak jazoerarenMharrapatuta, martitzenean langile bat hil zen eta bes-te bat larri zauritu zen Abadiokogainean informatzeko erabilidugu, eta ez da beste ezelako era-bakirik hartu, adierazi zuen AitorEstampaciones Bizkaia enpresan. Iturriagak enpresa komitearen ize-Lan istripua salatzeko komiteak nean. Enpresak 580 langile ditu etadeitutako kontzentrazioan 700 bat inguruko enpresetako delegatuaklagun batu ziren Las istripu gehia- ere egon ziren kontzentrazioan. Martitzenean, 12:00etan, orduerdiz batu ziren Estampaciones Bizkaia enpresaren aurrean. K. Aginakogorik ez. Aski da lelopean.Zauritutako langilearen egoe- Kontzentrazioaren aurretik rari buruz adierazi zutenez, ezker Osalanen txostena ikusi beharko nek prest egon behar dutela lan-nean hasi eta 24 orduan lan uztealangile guztiekin batzartu ziren: hankan behatz bi moztu dizkiote da, Ertzaintzaren atestatua ere gileak barruan badabiltza automa- egin zuten enpresako langileek, etaeta eskumakoan anputazio han- hor dago, senitartekoek abiatuta- tikoki geratzeko.eguaztenean 14:00etako txandandia jasan du.ko prozedurak ere egongo dira Kontzentrazioan enpresaitzuli ziren lanera.700 bat lagun batu ziren Iturriagaren esanetan, gaur Labur esanda, hemendik aurrerakomiteko ordezkari guztiak egonAbadioko Ezker Abertzaleakkontzentrazioan Lan istripuistripua salatzeko batu garahasiko da erantzukizunak norenakziren: LAB sindikatuak 11 ordez-ere lan istripua salatu zuen, eguaz-gehiagorik ez. Aski da lelopeanhemen, eta aste honetatik aurre-diren argitzeko prozesua. Guk,kari ditu, eta ELA, UGT eta CGT sin-tenean Traa-Matienan egindakora beste prozesu bat hasiko da: oraingoz, diogun bakarra da maki- dikatuek bina. Istripuaren egu- kontzentrazioan. J. DerteanoInauguratu duteOTXANDIOBERRIZ Iraultza barrutikerabilera anitzeko Zaborrontzien inguruakmintegiarieraikina Traa-Matienan garbi mantentzekohasiera emangoAlkateak eta Jaurlaritzako Hezkuntza Saileko neurriak hartu dituztediote gaurordezkariak moztu zuten inaugurazioko zintaAltzariak jasotzen dituen enpresak ezarritako Gaur hasi eta abenduaren 16a bitartean, Iraultza barrutik ize-Joan zen bariku eguerdian inau-Eraikin hori "urteetan Traa- egunak errespetatzeko konpromisoa hartu duneko mintegia garatuko duteguratu zuten Traa-Matienako era- Matienako gurasoen eskaria" izan Berrizen. Udaleko Berdintasunbilera anitzeko eraikina. Auzokodela azpimarratu zuen NavarroHerrian zehar banatuta daudenbat ordezkari urgentziaz batzar- Sailak bultzatu du egitasmoa, etaeskolako eta institutuko ikasle eta alkateak. "Erabilgarri daukagu zakarrontziak geroago eta zikina- tu da bolumen handiko zakarrak jabekuntza eskolako ikasleez gai-irakasleak eta guraso elkarteko dagoeneko: goza ezazue", adiera- go daudela-eta, horren aurreanbatzeaz arduratzen den SCORnera, edozein emakumek partekideak gonbidatu zituzten inaugu- zi zien bertaratutakoei. neurriak hartzen hasi da udala.enpresagaz, eta enpresa horrek hartu ahal izango duela informa-razio ekitaldian parte hartzera. Futbitoan, boleibolean eta Egoera horretara heldu iza- zabor bilketarako ezarritako egu-tu dute antolatzaileek. Aurreskua eskaini zuten Ilun-saskibaloian jokatzeko baldintza teko, hainbat erantzule ikustennak errespetatzeko konpromi-tze dantza taldekoek ekitaldiaren homologatuak dauzka, AIko udal dute. Batetik, udalak autokritikasoa hartu du.hasieran, Jose Luis Navarro alka- gobernuaren berbetan, eraikinegin du: Gure gain hartzen ditu- Hala ere, udalak herritarren Edozein emakumek parteteak hartu zuen berba ondoren,berriak. Ohar batean azaldu dute-gu zabor bilketaren gestioan izan- kooperazioa eta laguntza ere eska-hartu ahal izango duelaeta Traa-Matienako eskolako etanez, baina, "eraikinaren erabilera dako hutsuneen ondorioz sortu- tu du: Zaborrontzi inguruetan, jakin eragin duteinstitutuko taldeen arteko futbi- arautuko duen ordenantza pres- tako arazoak. Bestetik, jakinaskotan, kontenedore barruetanto partidagaz eman zuten inaugu-tatzerakoan, lehentasuna eskola- badakigu, bolumen handiko zaka-lekua egonda ere kartoiak kan-razio ekitaldia amaitutzat. ren beharrei" emango diete. I.E. rrak eta altzariak, egunean ber- poan uzten dira, eta altzariak tan jaso beharrean, berandu jaso edozein egunetan eta edozeinNorberaren eta taldearen direla. Ondorioz, udaleko hain- lekutan uzten dira. J.D. jabekuntza eskuratzeaizango dute helburu Alkatearen uztarketa erraztuko du, azaldudute udal ordezkariek.Erreferentziatzat Gloria Stei- liberazio partziala Horrela, udalaren jarraipenestuagoa egin ahal izatea, Dipu- nemen Iraultza Barrutik (autoes- timuaren gaineko liburu bat) onartu dutetazioan nahiz Eusko Jaularitzanegin beharreko kudeaketei arreta lana hartuta eta emakumeen subjektibitatetik abiatuta, norbe- udalbatzarrean handiagoa eskaintzea eta alkateraren eta taldearen jabekuntzalana eramangarriagoa egitea ahal-eskuratzea izango dute helburu, Alkatearen heren bateko libera-bidetuko du.azaldu dutenez. zio partziala onartu dute udal- Dedikazio horrek izango duen Miriam Herbn feminista batzarrean. Proposamenak alde- diru ordaina bere lanean galduko eta emakumeenganako indar- ko zazpi boto jaso ditu, eta zine- duena beste izango dela adierazi kerian adituak gidatuko ditu gotzi bi abstenitu egin dira.dute, eta, beraz, Santi Uribe alka-saioak. Kultur Etxean elkartuko Horrek alkatearen gutxiengo teak bere jardun profesionaleandira partaideak, barikuetan, arra- dedikazio bat bermatzen du, etazeukan soldata berdina manten- tsaldeko 16:00etatik 18:00etaraAlkatea eta Hezkuntza saileko ordezkaria, inaugurazio ekitaldian.lana, udala eta familiaren artekoduko du. J.D.bitartean. M.O. 3. Herririk herrianboto 2011ko urriaren 7a, barikua3HDURANGOTrena datorrelahesiak beti jaitsitaegoteko neurriakhartu ditu ETSkEuskal Trenbide Sarea: Oinezkoendako ez zegoenarriskurik, baina ulertzen dugu kezka eragin izana oan zen astean, trenaren trenak aurrera egin zuen, beti ereJEzkurdiko pasabidean, hesiak behean eta trena bazetorrela,hesiak bat-batean igo ziren. Trenaoinezkoen erritmoan. Hala ere, oinezkoen segurta-suna une batean ere ez dela arris-minutu erdian hesien ertzean gera-kuan egon azaldu dute: Hesiaktuta egon zen, harik eta berriro igogoian daudenean prozedura bere-zituzten arte. Horren ardura duen zia martxan jartzen da, eta trenaEuskal Trenbide Sareak gertakariengeratu egiten da semaforo gorriaagiria eskatu dio asteon Durango- ikusita. Horregatik, oinezkoenko kontrol postuari; agiri horrek segurtasuna ez zutenez arriskuanjasotzen duenez, horrelako ger-ikusten, gertakari horiek ez diraETSk gertakarien agiria eskatu dio asteon Durangoko kontrol guneari.takari bat baino gehiago jazo da, jaso izan orain arte.doiketa arazo bat medio, ETSkoordezkariek adierazi dutenez. Ara-zo hori dagoeneko konpondutaETS: Doiketak eginda daude,dagoela diote, eta printzipioz ezeta printzipioz ez da berriroda gehiagotan gertatuko. arazorik sortuko hesiekin Euskal Trenbide Sareak onar-tu duenez, bi-hiru bider gertatuda hesiak goian egon eta trena noizETSren esanetan, oinezkoenjaitsiko zain egon beharra; beste artean kezka eta konfiantza fal-behin, hesiak goian egonagatik, ta sortu dezakeela ikusita, eraba-ki dute esku hartzea: Doiketainformatikoa eta manuala izanBi-hiru bider hesien ertzeanda, bietatik izan du; ez luke berri-geratu da trena; behin bidearo gertatu behar. J. Derteano.gurutzatu ere egin zuen Bideoa: www.anboto.orgKobika jatetxeko pintxoaEuskadiko onenen arteanEuskadi, dasta ezazu txapelketan Eusko Labelenataleko saria lortu dute Islands egg pintxoagazDurangoko Kobika jatetxeak pin- tuekin osatutako plater tipikoatxoen Euskadiko Txapelketakomokadu txikira eroan dugu.finala jokatu du asteon, eta Islands Kobikak eguen iluntzeetanegg izeneko pintxoak sari bat lor-eskaintzen duen Txapelketakotu du. Hain zuen ere, Eusko Label Pintxoak izeneko menuan sartu-produktuekin osatu beharrekoko dute pintxo irabazlea. Jatetxe-pintxoen atalean saritu dute. ko bost pintxo onenekin batera, Iigo Kortabitarte sukalda-ardo zuri, beltz, ur eta postreak osa-riak azaldu duenez, mundu oso- tzen dute 20 euroko menua.ko etxeetan dauden produktuak Kobikak iaz Espainiako Txa-erabili ditugu; zelanbait esanda, pelketan ere parte hartu zuen, etaarrautza eta txorizoa lako produk-aurten ere hori dute helburu. J.D.Laster izango den Espainiako Txapelketan egotea du helburu Kobikak. 4. Herririk herriH4 2011ko urriaren 7a, barikua anbotoDURANGOEtorkineiAsteburuan 6.000 bathizkuntza ikastenlagunduko dien lagun gerturatu diraprograma abian Duranwop jaialdiraPrograma hau atzerritarren alfa-betatze eta hizkuntza-ikasketa pro- Jaialdiaren erantzunagaz pozik, datorren urteanzesuetan laguntzeko