Bab1 ting11

  • View
    1.227

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Bab1 ting11

1. BAB 1 : SEJARAH DAN KITA 2. KANDUNGAN PERGERTIANKAEDAHSEJARAH PENGKAJIAN SEJARAH PENTAFSIRANCIRI-CIRI SEJARAH SEJARAHSUMBER SEJARAH KEPENTINGAN SEJARAHPENGUKUHAN 3. Syajaratun Istilah ArabBermaksud pohon atau pokokJuga bermaksud salasilah, riwayat, keturunan dan asal-usulSejarah membicarakan tentang masyarakat manusia, atauperadaban manusia, tentang perubahan-perubahan yangberlaku pada sifat-sifat masyarakat itu (Ibn Khaldun)Penceritaan tentang tindakan manusia dan sebab-sebabmereka melakukannya(Herodotus)Sejarah merupakan catatan ataupun rekod mengenaisesuatu peristiwa yang berlaku pada suatu masa yang lalu (Muhd.Yusof Ibrahim)MENU 4. Tepatdan Benar PentingCIRI-CIRI danSEJARAH Bermakna Sebabdan Akibat 5. SUMBER PERTAMA Fail PeribadiBatu bersurat CONTOHManuskrip Surat Peribadi Dairi 6. CONTOHSUMBER KEDUABUKU MAJALAH JURNAL ENSIKLIPEDIA AKHBAR RISALAHLAPORAN TAHUNANMENU 7. KAEDAH LISANHasil temu bual dengan seseorangMaklumat diperoleh melalui ucapan, penceritaan,pengisahan dan perbualanKelemahan- boleh ditokoktambah- bercampur dengan unsur dongeng, mitos dan legenda 8. Mendapatkan maklumat daripada sumber yang ditulis, dilakar atau dipahat pada batu, dinding gua, kulit kayu, daun kayu, logam, gading dan kertasDapat membantu sejarawanmemperoleh maklumat mengenaisesuatu perkara, peristiwa, tokoh,kejadian, perundangan dan adatresam 9. Kaedah mendapatkan maklumat berdasarkan kajiansaintifikAhli arkeologi mendapatkan maklumat daripadabahan tinggalan sejarah yang ditemui melalui prosescari galiHasilnya, tafsiran dan pentarikhan tentang budayamasyarakat dapat dibuatHContoh fosil, binaan daripada batu, peralatan daripadaalogam, tembikar dan kulit siputsilMENU 10. PENTAFSIRAN SEJARAH Tafsiran sejarah menjadikan sesuatu peristiwa itu bermakna, berfaedah dan sebaliknya.Tafsiran tentang sesuatu peristiwa sejarah yang samamungkin berbeza antara sejarawan.Contoh:Sebab Peristiwa Pembunuhan J.W.W Birch Sejarawan Barat : Memperkenalkan cukai Sejarawan Tempatan : Mengambil alih kuasa MENU 11. Contoh: Sebab kedatangan British ke Tanah MelayuSejarawan Barat:Faktor Kemanusiaan.Sejarawan tempatan :Faktor Ekonomi.Contoh :Penentangan Tokoh Tempatan Terhadap BritishSejarahwan tempatan :Tokoh Sebagai Pejuang Tanah airSejarahwan Barat:Tokoh Sebagai Pemberontak 12. KesimpulanSejarawan perlu jujur dan bertanggungjawab dalam membuat penyelidikan dan penilaian tentang sesuatu peristiwa. 13. MEMAHAMI SEJARAHTAMADUN AWAL BANGSAMEMBENTUK KEPERIBADIAN BANGSAMENGHARGAI JASA DAN USAHAPEMIMPIN NEGARAMERANGKA WAWASAN MASADEPANMENU 14. MEMAJUKAN NEGARA DALAM SEMUABIDANGMENGETAHUI SEBAB DAN AKIBAT MEMPERTAHANKAN KEDAULATAN NEGARA MENU 15. FAEDAH MEMPELAJARI SEJARAHPANDUAN DAN MEMBERI IKTIBARPERANGSANG MENCAPAI KEMAJUANKEGIGIHAN DAN KESUNGGUHAN RAKYATMEMUPUK SEMANGAT PATRIOTISMEBANGGA SEBAGAI RAKYAT MALAYSIA 16. LATIHANPENGUKUHANBerdasarkan jadual di bawah tandakan (X) pada ruanganyang yang betulBahan Sumber Primer Sumber SekunderBukuArtifakManuskripTemu bualMikro Filem 17. Padankan nama penulis dengan karya yang dihasilkannya Tun Sri LanangTuhfat al-Nafiz Raja Ali HajiSejarah Melayu Abdul Hadi HassanSejarah Alam MelayuMENU 18. TAMAT