Click here to load reader

Ceryfikowany instalator OZE

  • View
    439

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Akademia Viessmann

Text of Ceryfikowany instalator OZE

  • 1. Certyfikowany instalator OZE

2. Certyfikacja instalatorwPromowanie stosowania energii ze rde odnawialnych,przez podnoszenie kwalifikacji instalatorw.Wdraanie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009rCertyfikowany Instalator OZE 2 3. Po co certyfikat instalatorowi ?Certyfikat nie jest obowizkowy, ale stanowi potwierdzenieposiadanych przez instalatora kwalifikacji do instalowanianastpujcych rodzajw odnawialnych rde energii (OZE): kotw na biomas kolektorw sonecznych systemw fotowoltaicznych pomp ciepa pytkich systemw geotermalnychCertyfikat wydawany jest dla danego rda energii instalator moeuzyska 5 certyfikatw.Certyfikowany Instalator OZE 3 4. Po co certyfikat instalatorowi ? zaufanie klientw potwierdzenie e maj doczynienia z fachowcem,ktry zna si na rzeczy moliwo atwego sprawdzenia kto ma certyfikat - dane instalatorazostan umieszczone w Rejestrze certyfikowanych instalatorw, oaz wRejestrze wydanych certyfikatw dofinansowanie monta instalacji przez certyfikowanego instalatoraOZE moe by warunkiem dofinansowania lub kredytowania inwestycji,np. program Prosument-NFOiGWCertyfikowany Instalator OZE 4 5. Jak otrzyma certyfikat ?Certyfikaty wydawane s przez Prezesa Urzdu Dozoru Technicznego.UDT (Urzd Dozoru Technicznego): Urzd Dozoru Technicznego jest pastwow osob prawn dziaajc wdziedzinie zapewnienia bezpieczestwa urzdze technicznych. Gwnymzadaniem UDT jest ocena zgodnoci urzdze technicznych z odpowiednimiprzepisami i specyfikacjami technicznymi w fazach projektowania, wytwarzania ieksploatacji. Urzd jest organizacj niezalen zarwno pod wzgldemfinansowym, jak i w obszarze dziaalnoci technicznejWicej o UDT:Certyfikowany Instalator OZE 5 6. Jak otrzyma certyfikat ? o wydanie certyfikatu moe si ubiega praktycznie kady instalator,waciciel firmy, wsplnik w pierwszej kolejnoci trzeba zaliczy szkolenie podstawowez zakresu danego OZE, organizowane przez akredytowany orodekszkoleniowy (akredytacja UDT) nastpnie trzeba pozytywnie zda egzamin,przeprowadzony przez komisj egzaminacyjn (UDT) certyfikat wydawany jest na 5 lat wano certyfikatu moe zosta przeduonana kolejne 5 lat pod warunkiem ukoczenia przezinstalatora szkolenia przypominajcego(potwierdzone zawiadczeniem akredytowanegoorganizatora szkole).Certyfikowany Instalator OZE 6 7. Jak otrzyma certyfikat ?Instalator, ktry posiada dyplom potwierdzajcy kwalifikacje w zawodzie:technik urzdze i systemw energetyki odnawialnej, lubdyplom potwierdzajcy kwalifikacje zawodowe w zakresie urzdze isystemw energetyki odnawialnej, lubdyplom ukoczenia studiw wyszych na kierunku lub w specjalnoci wzakresie odnawialnych rde energii, albo urzdze i instalacjisanitarnych, elektroenergetycznych, grzewczych, chodniczych, cieplnychi klimatyzacyjnych lub elektrycznych.atwo moe uzyska certyfikat/certyfikatyc.d.Certyfikowany Instalator OZE 7 8. Jak otrzyma certyfikat ?bez szkolenia podstawowego ibez koniecznoci zdawania egzaminu.eby otrzyma certyfikat wystarczy zoy wniosek o jego wydanie(dla danego OZE) i wnie opat za wydanie certyfikatu.Koszt wydania jednego certyfikatu wynosi: 182,50 zDla uzyskania wszystkich 5-ciu certyfikatw, dla wszystkich5-ciu odnawialnych rde energii, trzeba: zoy 5 wnioskw i wnie opat za wydanie poszczeglnychcertyfikatw: 5 x 182,50 zCertyfikowany Instalator OZE 8 9. Ile to kosztuje ?Urzd Dozoru Technicznego: egzamin: 730,01 z/dane OZE(20% kwoty przecitnego wynagrodzenia) wydanie certyfikatu: 182,50 z/dane OZE(5% kwoty przecitnego wynagrodzenia) przeduenie wanoci certyfikatu: ok. 360 z/dane OZE(10% kwoty przecitnego wynagrodzenia)Akredytowany organizator szkole: szkolenie podstawowe: od 1.000 do 1.500 z szkolenie przypominajce: ustala organizator, realizacja za 5 latCertyfikowany Instalator OZE 9 10. Akredytacja i certyfikacja w zakresie OZEwww.udt.gov.plStan na 10.09.2014:Rejestr akredytowanych organizatorw szkole:Rejestr certyfikowanych instalatorw OZE:Certyfikowany Instalator OZE 10 11. Akty prawneRozporzdzenie Ministra Gospodarki z dnia 25 marca 2014 r.w sprawie warunkw i trybu wydawania certyfikatworaz akredytowania organizatorw szkole w zakresie odnawialnychrde energii (Dz.U. z 2014 r. poz 505)Rozporzdzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 marca 2014 r. w sprawiewysokoci opat za przeprowadzenie egzaminu, wydanie i przedueniewanoci certyfikatu oraz udzielanie akredytacji w zakresie odnawialnychrde energii (dz.U. z 2014 r. poz 425).Prawo energetyczne, link do pobrania pliku PDF:Certyfikowany Instalator OZE 11 12. Brana OZE - gwarancja zatrudnieniaW 2020r., w bilansie kocowego zuycia energii,15% maj stanowi odnawialne rda energiiStwarza to dobr perspektyw zatrudnienia,szacowan na 66 000 miejsc pracy w sektorze OZE.Stabilny i pewny wzrost brany - kadego roku wzrastasprzeda urzdze i instalacji OZErdo: Rynek Energii Odnawialnej (reo.pl)Certyfikowany Instalator OZE 12 13. Brana OZE - gwarancja zatrudnieniaKrajowy cel na 2020r. oraz przewidywania dotyczce wykorzystaniaenergii ze rde odnawialnych [%]:rdo: Ministerstwo Gospodarki (mg.gov.pl)Certyfikowany Instalator OZE 13 14. Brana OZE - gwarancja zatrudnieniaStan zatrudnienia w poszczeglnych sektorach OZE w Europiei w Polsce liczba miejsc pracy, 2012r.:rdo:Certyfikowany Instalator OZE 14 15. Brana OZE - gwarancja zatrudnieniaZatrudnienie w OZE w Polsce: 2010r.: 28 450 miejsc pracy 2012r.: 33 835 miejsc pracy przyrost w cigu 2 lato 5 385 miejsc pracy:2010r. rdo:Raporty EurObserv, od 2003 do 2013r.,do pobrania ze strony www IEO:Certyfikowany Instalator OZE 15 16. Certyfikowany Instalator OZEWaldemar Ada

Search related