Kemerosotan melaka 2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Bab 6 Sejarah Tingkatan 1

Text of Kemerosotan melaka 2

  • 1. FAKTOR KEMEROSOTANMELAKA
    KEDATANGAN
    PORTUGIS

2. KEDATANGAN PORTUGIS
Glory
Kebanggaan
Gospel
Keagamaan
Gold -
KayaRempah
3. KEDATANGAN PORTUGIS
MemberigalakankepadarakyatnyauntukbelayarkeTimut
GalakanPutera Henry
4. Kejayaan Bartholomew Diaz
1488
5. Kejayaan Vasco da Gama
1498
6. Kejayaan Lopez De Sequeira
1509
7. PortugisMenguasai Melaka
1
8. PortugisMenguasai Melaka
2
9. PortugisMenguasai Melaka
3
10. PortugisMenguasai Melaka
4
11. PortugisMenguasai Melaka
5
12. PortugisMenguasai Melaka
6
13. PortugisMenguasai Melaka
7
14. PortugisMenguasai Melaka
8
15. PortugisMenguasai Melaka
9
16. SeranganPertama 25 Julai 1511
17. SeranganKedua 10 Ogos 1511
18. SeranganKetiga 24 Ogos 1511
19. ContohSoalan
1 . ApakahPengajrandaripadaperistiwakejatuhan Melaka ditanganPortugispadatahun 1511?
A Berusahagigihmemajukannegara
B Bekerjasamamempertahankankedaulatannegara
C Peperanganadalahcarapenyelesaianmasalah yang terbaik
D Pertahanansesebuahnegarahanyabergantungkepadaperalatansenjata
20. ContohSoalan
2.TujuanPortugismenjelajahdanmenerokakawasandi Asia Tenggara adalahuntuk
A menguasaiperdaganganrempah
B mencaritempatbarudiseberanglaut
C membantuBelandameluaskanempayar
D memasarkanbarangankeluaranPortugis
21. ContohSoalan
3.KeadaanPolitik Melaka yang tidakstabilberpuncadaripada
A amalanpilihkasihpemimpinnya
B perebutantakhtakerajaan Melaka
C campurtanganpolitikluar
D peperanganmerebutkawasanantarapemimpin
22. ContohSoalan
4.Antaraberikutapakahtuntutan yang telahdikemukakanoleh Alfonso de Albuquerque?
I Memintagantirugi
IIMembebaskantawanan
IIIMendapathakmonopolirempah
IV MembenarkanPortugisberdagangdi
Melaka
A I dan IIC II dan III
B I dan IVD III dan IV
23. KESIMPULAN
Sesungguhnya, usahamempertahankantanah air perlumendapatkerjasamadaripadasemualapisanmasyarakattidakkirabangsaatau agama.