Liv for liv en analyse af en virksomhedsbogklub

 • View
  2.261

 • Download
  2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Med tilladelse fra Nicklas Lind Hansen har jeg fået lov til at uploade hans elitemodul-speciale fra kandidatuddannelsen i virksomhedskommunikation på Syddansk Universitet. Specialet handler om læseklubber på virksomheder, og hvad min roman TEMPO har formået at sætte i gang. Læseklubber øger kreativiteten, introducerer skønlitteratur for mennesker, der ikke har åbnet en bog siden deres skoletid og øger relationerne på tværs af organisationen.

Text of Liv for liv en analyse af en virksomhedsbogklub

 • 1. Elitemodul Forskning i Virksomhedskommunikation, Kandidatuddannelsen i International Virksomhedskommunikation v. Syddansk Universitet i Odense LIV FOR LIV -en analyse af en virksomhedsbogklub Antal typeenheder: 105.375 Dato for aflevering: 19/12/2011Projektet er udarbejdet af Nicklas Lind Hansen under vejledning af Flemming Smedegaard Syddansk Universitet. December 2011 1
 • 2. Nicklas Lind Hansen LIV FOR LIV en analyse af en virksomhedsbogklubForordFrst og fremmest nsker jeg at takke medarbejderne p Easyfood. Upvirket og med gpmod gikde ind i processen omkring mine videooptagelser og interviews og bidrog herigennem med denempiri, som udgr en signifikant del af hele afhandlingens fundament. I den forbindelse skalDirektren i Easyfood, Flemming Paasch have en srlig tak for at vre med p ideen fra starten af.En tak skal ogs lyde til de alle de eksterne kilder som fandt tid til at bidrage med yderligere empiritil denne afhandling: Kulturordfrer for Socialdemokratiet, MF Flemming Mller Mortensen, &Kulturordfrer for Venstre, MF Michael Aastrup Jensen & Direktr for Det Danske Sprog- ogLitteraturselskab, Lasse Horne Kjldgaard.For lbende sparring vil jeg ogs gerne takke medlemmerne af elitegruppen under IVK samtCentralbiblioteket i Odense. En stor tak skal ogs lyde til Jeanette Lemmergaard og Per Servais,begge Lektorer v. Institut for Marketing & Management p SDU, som kom p ideen med atundersge virksomhedsbogklubber.Sidst men ikke mindst en stor tak til Studieleder p IVK, Flemming Smedegaard for uundvrligsparring, vejledning og input undervejs gennem hele processen.December 2011Nicklas Lind Hansen 2
 • 3. Nicklas Lind Hansen LIV FOR LIV en analyse af en virksomhedsbogklubIndholdsfortegnelseAbstract ___________________________________________________________________ 6Del 1: Introduktion __________________________________________________________ 91.1 Indledning ________________________________________________________________91.2 Forskningssprgsml & Problemformulering ____________________________________ 91.3 Overordnet valg af teori _____________________________________________________ 101.4 Videre opbygning __________________________________________________________ 10Del 2: Teori _________________________________________________________________ 112.1 Introduktion ______________________________________________________________ 112.2 Morgans metaforer _________________________________________________________ 11 2.2.1 Kulturmetaforen ______________________________________________ 12 2.2.2 Organismemetaforen ___________________________________________ 13 2.2.3 Metaforen om politiske systemer _________________________________ 13 2.2.4 Hjernemetaforen ______________________________________________ 132.3 Schultz symbolisme _______________________________________________________ 142.4 Organizational Socialization _________________________________________________ 14 2.4.1Relationships _________________________________________________ 142.5 Positive Organizational Behavior & Psychological Capacities _______________________ 152.6 Hvordan teorierne forbindes _________________________________________________ 15Del 3: Metode _______________________________________________________________ 163.1 Videnskabsteoretisk standpunkt _______________________________________________ 16 3
 • 4. Nicklas Lind Hansen LIV FOR LIV en analyse af en virksomhedsbogklub3.2 Det analyserende subjekts selektionsprferencer _________________________________ 173.3 Casestudiet _______________________________________________________________ 173.4 Dataindsamling ___________________________________________________________ 183.5 Dataanalyse _______________________________________________________________193.6 Metodetriangulering ________________________________________________________ 193.7 Objektivitet _______________________________________________________________20Del 4: Analyse ______________________________________________________________ 204.1 Virksomhedsbogklubben som kultur gennem et symbolistisk kulturperspektiv __________ 204.2 Virksomhedsbogklubben som organisme gennem relationships ______________________ 334.3 Virksomhedsbogklubben som politisk system ____________________________________ 364.4 Virksomhedsbogklubben som hjerne gennem POB & PsyCap _______________________ 39Del 5: Udvikling _____________________________________________________________ 425.1 Virksomhedsbogklubben som hjerne & den videre lring __________________________ 42 5.1.1 Implementering af hele organisationen i enkeltdelene _________________ 42 5.1.2 Redundans ___________________________________________________ 44 5.1.3 Variation ____________________________________________________ 45 5.1.4 Minimalisme _________________________________________________ 45 5.1.5 Lr at lre ___________________________________________________ 455.2 Diskussion _______________________________________________________________ 46 5.2.1 Konteksten omkring virksomhedsbogklubber ________________________46 5.2.2 En virksomhedsbogklubs forudstninger ___________________________ 49 5.2.3 Mulige samarbejdspartnere omkring virksomhedsbogklubben __________ 50 5.2.4 Videre sprgsml til virksomhedsbogklubber generelt _________________ 51 4
 • 5. Nicklas Lind Hansen LIV FOR LIV en analyse af en virksomhedsbogklubDel 6: Konklusion ____________________________________________________________ 516.1 Konklusion _______________________________________________________________ 51Litteraturliste ________________________________________________________________ 54Figur- og tabeloversigt:Figur 2.1: Storyline ___________________________________________________________ 12Figur 4.1 Medarbejdernes placering til mdet _____________________________________ 21Figur 4.2 Dialogflow i virksomhedsbogklubben ____________________________________23Tabel 4.1 Tid brugt p tale under mde i virksomhedsbogklubben _____________________ 24Figur 4.3 Brospiralen ________________________________________________________ 26Figur 4.4 Kikkertspiralen _____________________________________________________ 28Figur 4.5 LEGO-klodsspiralen _________________________________________________ 30Figur 4.6 Kaffeklubspiralen ___________________________________________________ 32Figur 5.1 Individets aktiviteter _________________________________________________ 47Bilagsoversigt:Bilag 1: Interview med Flemming Paasch __________________________________________ 1-13Bilag 2: Interview med kvindelig medlem af virksomhedsbogklubben (produktion) _________ 1-3Bilag 3: Interview med mandlig ikke medlem af virksomhedsbogklubben _________________1-2Bilag 4: Interview med kvindelig medlem af virksomhedsbogklubben (administration) ______ 1-4Bilag 5: Interview med Flemming Mller Mortensen _________________________________ 1-3Bilag 6: Interview med Lasse Horne Kjldgaard ____________________________________ 1-7Bilag 7: Interview med Michael Aastrup Jensen _____________________________________ 1-6Bilag 8: Interview med Jeanette Lemmergaard & Per Servais __________________________ 1-14Bilag 9: Videooptagelse af mde i virksomhedsbogklubben (Vedlagte DVD) 5
 • 6. Nicklas Lind Hansen LIV FOR LIV en analyse af en virksomhedsbogklubAbstractIntroductionThis thesis seeks out to investigate a new phenomenon where companies pay their employees forparticipating in a book club, which is running and being administrated on the initiative of thecompany in an organisational setting, but where the literature entirely consists of fiction. Thisphenomenon is yet unaddressed in the research literature, which has only contributed to therelevance of addressing the issue here. This research status calls for an explorative analysis in orderto raise the attention on the subject and to investigate whether or not this phenomenon holds somepotential.From this, the following problem statement has been created:How does the company book club at Easyfood operate, what function does it have to its membersand what are the potentials to a company book club in general?TheoryFor this thesis the main theory will consist of Morgans (2006) metaphoric perspective onorganizations. For this thesis four of his metaphors have been chosen. Organizations as culture willbe the main metaphor, whereas the supporting metaphors will be consisting of: Organizations asOrganisms, Organizations as Political Systems and Organizations as Brains.During the analysis some of Morgans theories will be assisted or replaced by different theory inorder to further adjust the analysis to fit the compa