14
MUSIKA SA MINDORO

Musika sa mindoro

  • Upload
    jen-s

  • View
    2.268

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

music of mindoro

Citation preview

Page 1: Musika sa mindoro

MUSIKA SA MINDORO

Page 2: Musika sa mindoro

KATUTUBONG HIMIG

• ANG KATUTUBONG HIMIG O AWIT AY MUSIKANG HINDI NA MAKIKILALA ANG MAY-AKDA O LUMIKHA NITO.

• NAGLALAMAN ANG MGA ITO NG MARAMING BAGAY TUNGKOL SA TAO, LUGAR, OR BAYANG PINAGMULAN.

Page 3: Musika sa mindoro

MINDORO

• AY SALITANG MINDORO AY BUHAT SA PINAGSAMANG SALITANG MINA DE ORO.

• MA-AL ANG SINAUNANG PANGALAN NG MINDORO.

• ANG ISLA NG MINDORO AY MATATAGPUAN SA LAYONG 25 MILYA MULA SA DULO NG TIMOG LUZON.

• SA KASALUKUYAN, ANG MGA NANINIRAHAN SA MINDORO AY ANG CHRISTIANIZED FILIPINO LOWLANDERS AT ILANG MGA ETNIKONG GRUPO.

Page 4: Musika sa mindoro

HANUNOO MANGYAN

Page 5: Musika sa mindoro

• ANG PARAAN NG KANILANG BUHAY AY NOMADIC O WALANG PERMANENTENG TIRAHAN.

• AYON SA KASAYSAYAN, NAPILITAN SILANG PUMASOK SA KALIBLIB-LIBLIBAN NG KABUNDUKAN NG KABUNDUKAN NG MINDORO DAHIL SA PAGDATING NG KRISTYANONG PILIPINO.

• KATULAD NG IBA PANG ETNIKONG KATUTUBO, SILA AY PAWANG NAGING DAYUHAN SA SARILING LUPA.

• SA NGAYON, KANILANG INAASAHAN AT PINAPANGARAP NA MABALIK ANG DATING SAKLAW NA “ANCESTRAL LAND” AT MAMUHAY MULI NG PAYAPA TULAD SA DATI.

• ANG HANUNOO MANGYAN AY KILALANG LIKAS NA MAPAGPARAYA AT MAIBIGIN SA KAPAYAPAAN.

• NAPANATILI NILA ANG KANILANG SINING AT MAPAHANGGANG NGAYON SA TULONG NG KANILANG “SCRIPT” NA NAHAHAWIG SA SANSRIT NG INDIA.

Page 6: Musika sa mindoro

AMBAHAN

Page 7: Musika sa mindoro

KATANGIAN AT KAPARAANAN

• ANG AMBAHAN AY TULANG-AWIT NG MGA KATUTUBONG MANGYAN.

• LAYON NG AMBAHAN NA ILAHAD SA PATULANG-PAAWIT AT PATALINGHAGANG PARAAN ANG NAIS SABIHIN O IHAYAG NG GAGAMIT.

• KAPAG ANG ISANG MANGYAN AY MAY NAIBIGANG AMBAHAN, ITO AY ISINULAT NA PA-UKIT SA KAWAYAN NA TINATAWAG NILANG LUKA.

Page 8: Musika sa mindoro

NILALAMAN NG AMBAHAN

• ANG TEMA NG AMBAHAN AY MALAWAK AT BATAY SA PAG-IKOT NG BUHAY .

• MINAMAHALAGA NG BAWAT MANGYAN ANG KAALAMAN NG PAGLIKHA NG AMBAHAN.

Page 9: Musika sa mindoro

GAMIT NG AMBAHAN

• 1. SA MGA MAGULANG – NAGAGAMIT NA PARAAN NG PAGTUTURO SA PATULOY AT LAGING PAGBIGKAS NITO SA MGA ANAK.

• 2. SA KABATAAN – GINAGAMIT UPANG MAGPAHAYAG NG PAG-IBIG SA NILILIYAG.

• 3. SA MATATANDA – GAMIT BILANG PARAAN UPANG MAIBAHAGI ANG KANYANG MAYAMANG KARANASAN SA BUHAY.

• 4. SA PAMAYANAN – PARAAN UPANG MAPANATILI ANG MGA KAUGALIAN, RITWAL, SEREMONYA NA PINAHAHALAGAHAN NG TRIBO.

• 5. PANGKALAHATANG GAMIT – NAGAGAMIT BATAY SA OKASYON, GAMIT PANGKASAYSAYAN AT PANG-ALIW.

Page 10: Musika sa mindoro

PAGTATAGISAN

• ANG ISANG MANGYAN AY MAGHAHAMON SA KAPWA MANGYAN UPANG UMAWIT PATULA ANG SARILING LIKHANG AMBAHAN.

Page 11: Musika sa mindoro

HALIMBAWA NG AMBAHAN

HINTON YI WAYDI ASAN WHAT IS THE MATTER WITH YOU

PAGBUYONG SA SANDULAN THAT YOU ARE SO MUCH UPSET

GA MAY LANGIT NAGBAAN LIKE THE HEAVENS COMING DOWN

GA MAY BANWA NALAGAMAN AS IF THE WHOLE SKY COLLAPSED

KAHAWAN PANGA-WAN EVEN RAIN WILL STOP SOMEDAY

URAN UD MAY LABANGAN BUT RAIN DOESN’T OWN A HOUSE

KALUNGAN PAGA-ANYAN A STORM WILL NOT LAST ALL TIME

Page 12: Musika sa mindoro

AMYAN UD MAY BUYANGAN BUT STORM HAS NO PLACE LIKE YOU

SANGDAN WAY TOWO NGARAN ARE YOU NOT A HUMAN? MAN?

TI GA DAYE MIGBALKAN DOESN’T MAN ALWAYS GO BACK

SATALES BALSIGAN TO HIS DWELLING PLACE HIS HOME?

Page 13: Musika sa mindoro

• KADALASAN, KAPAG ANG ISANG MANGYAN AY NAKATUKLAS NG ISANG MAGANDANG AMBAHAN, ITO AY KAAGAD INUUKIT SA KAWAYAN UPANG ITO AY MAPANGALAGAAN, MAITURO AT MAIPASA SA MGA SUSUNOD NA LAHI.

Page 14: Musika sa mindoro

• POWERPOINT PRESENTATION BY: JEN B.S.

• PLEASE CREDIT ME IF YOU WANT TO USE MY WORK. I WILL APPRECIATE IT