Odsek za fiziku, PMF Niš

 • View
  4.095

 • Download
  5

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Prezentacija Odseka za fiziku, Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu

Text of Odsek za fiziku, PMF Niš

 • 1.
  • ODSEK ZA FIZIKU
  • PRIRODNO-MATEMATIKIFAKULTET UNIVERZITET U NIU Viegradska 33 http://fizika.pmf.ni.ac.rs fizikainfo @ pmf.ni.ac.rs Tel. 018 533-015 lokal 143

2. 3. 4.

 • O Odseku
 • Osnovan 1971. godine kao sastavni deo Vie pedagoke kole 5. Do 1999. godine u sastavu Filozofskog fakulteta 6. Danas je jedan od pet odseka Prirodno-matematikog fakulteta

7.

 • 31 zaposlenih
  • 21 doktora nauka 8. 4 magistra nauka 9. 6 doktoranta- (2 asistenta i 4 istraivaa saradnika)
 • Dve katedre
  • Katedra za teorijsku fiziku 10. Katedra za eksperimentalnu i primenjenu fiziku
 • Centar za fiziku
  • Odeljenje za teorijsku fiziku 11. Odeljenje za eksperimentalnu i primenjenu fiziku
 • drJasminaJekni-Dugi, docent

12.

 • Sleva na desno: Ivana Radonji (doktorant),Lana Panti (asistent) iDragana Milosavljevi (doktorant)
 • Sleva na desno: Milan Miloevi (doktorant),dr Ljubia Nei (van. prof.),Dragoljub Dimitrijevi(asistent) i Jelena Stankovi (saradnik)
 • Sleva na desno: NenadMilojevi (asistent),dr Saa Goci (docent) i Aleksandar Jovanovi (doktorant)

13.

 • Astronomsko drutvo ALFA
 • http://www.alfa.org.rs
 • Podrunica drutva fiziara Srbije za Ni
 • http://tesla.pmf.ni.ac.rs/org/drfiz
 • Kancelarija SEENET-MTP mree
  • http://www.seenet-mtp.info
 • U okviru odseka deluju:

14.

 • Aktivnosti na Odseku
 • Nastava
  • Od kolske 2007/2008 novi nastavni planovi usklaeni sa evropskim standardima prema intencijama Bolonjskog procesa 15. Tri nivoa studija 3+2+3
   • Osnovne akademske studije (3 godine) 16. Diplomske akademske studije (2 godine)
    • Diplomirani fiziar master za optu fiziku 17. Diplomirani fiziar master za primenjenu fiziku 18. Diplomirani fiziar master fiziar-informatiar
   • Doktorske studije (3 godine)
    • Doktor nauka fizike nauke

19.

 • Lista predmeta na Osnovnim akademskim studijama
 • 1.
 • -101
 • I
 • 4
 • 2
 • 4
 • 10
 • 2.
 • -01
 • 1
 • I
 • 3
 • 3
 • 8
 • 3.
 • -10 2
 • I
 • 2
 • 2
 • 6
 • 4.
 • 021
 • I
 • 2
 • 0
 • 2
 • 6
 • 5.
 • -10 3
 • II
 • 4
 • 2
 • 4
 • 10
 • 6.
 • -02
 • 2
 • II
 • 3
 • 3
 • 8
 • 7.
 • -144
 • II
 • 3
 • 3
 • 7
 • 8.
 • 1
 • 1
 • II
 • 3
 • 0
 • 5
 • =49

20.

 • 1.
 • -10 4
 • III
 • 4
 • 2
 • 4
 • 10
 • 2.
 • -03
 • 3
 • III
 • 3
 • 3
 • 8
 • 3.
 • -1 05
 • III
 • 4
 • 3
 • 7
 • 4.
 • 2
 • 2
 • III
 • 3
 • 1.5
 • 8
 • 5.
 • -1 06
 • IV
 • 4
 • 2
 • 4
 • 10
 • 6.
 • -1 07
 • IV
 • 2
 • 2
 • 6
 • 7.
 • -1 08
 • IV
 • 3
 • 1
 • 2
 • 6
 • 8.
 • 3
 • 3
 • IV
 • 2
 • 0
 • 5
 • = 4 9.5
 • Lista predmeta na Osnovnim akademskim studijama

21.

 • Lista predmeta na Osnovnim akademskim studijama
 • 1.
 • -1 09
 • V
 • 3
 • 2
 • 6
 • 2.
 • -11 0
 • V
 • 3
 • 2
 • 2
 • 6
 • 3.
 • -11 1
 • V
 • 2
 • 0
 • 2
 • 6
 • 4.
 • 4
 • 4
 • V
 • 2
 • 1.5
 • 0.5
 • 6
 • 5.
 • 5
 • 5
 • V
 • 2
 • 1.5
 • 0.5
 • 6
 • 6.
 • -11 2
 • VI
 • 3
 • 2
 • 6
 • 7.
 • -11 3
 • VI
 • 3
 • 2
 • 6
 • 8.
 • -11 4
 • VI
 • 2
 • 1
 • 1
 • 6
 • 9.
 • -1 15
 • VI
 • 2
 • 2
 • 6
 • 10.
 • 6
 • 6
 • VI
 • 2
 • 1.5
 • 6
 • = 4 5.5

22.

 • Lista izbornih predmeta na Osnovnim akademskim studijama
 • 1.
 • 1 .
 • -05
 • 2
 • 3
 • 0
 • 5
 • 2 .
 • - 0 9
 • 1
 • 3
 • 0
 • 5
 • 2.
 • 1.
 • -1 16
 • 3
 • 0
 • 8
 • 2 .
 • 131
 • 3
 • 3
 • 8
 • 3.
 • 1.
 • -117
 • 2
 • 0
 • 5
 • 2.
 • -118
 • 2
 • 0
 • 5
 • 4 .
 • 1.
 • -119
 • 2
 • 2
 • 6
 • 2.
 • -120
 • 2
 • 1
 • 1
 • 6
 • 5 .
 • 1.
 • 022
 • 2
 • 1
 • 1
 • 6
 • 2.
 • -121
 • 2
 • 2
 • 6
 • 6 .
 • 1.
 • -122
 • 2
 • 2
 • 6
 • 2.
 • -123
 • 2
 • 1
 • 6

23.

 • Nastava se odvija kroz asove predavanja, raunskih i laboratorijskih vebi
 • Uionica 301

24.

 • Amfiteatar PMF-a

25.

 • Sveana sala 100 (namenjena odbranama diplomskih radova, magistarskih teza i doktorskih disertacija)

26.

 • Studentima su na raspolaganju 17 laboratorija, dva raunska centra i dobro opremljena biblioteka
 • Laboratorija za raunarsku fiziku 306
 • Raunarska uionica 114

27.

 • Biblioteka sa itaonicom i nae bibliotekarke Nataa Ili-Jankovi i Mirjana Manev

28.

 • Studenti osnovnih studija na laboratorijskim vebama

29.

 • Detalji iz laboratorija za fiziku elektroniku, fizika i tehnika merenja

30.

 • Laboratorija za fiziku jonizovanih gasova 503
 • Laboratorija za fiziku jonizovanih gasova 310

31.

 • Laboratorija za metodiku nastave fizike

32.

 • Laboratorija za solarnu energetiku

33.

 • Nauno istraivaki rad
  • Uee zaposlenih na projektima Ministarstva
  • za nauku i teh