Què és l'Scribus?

Embed Size (px)

Text of Què és l'Scribus?

 • Un pas per la histria

  Nom: Marina Matalonga Mig

  Grup:D1

  NIUB: 16167093

 • Qu s lScribus?

  LScribus s un programa lliure com molts altres programes de codi obert, sorgit originriament

  per al sistema operatiu Linux- de maquetaci de pgines, documents com diaris, butlletins, cartells i

  llibres que est disponible per a Linux, MacOS i Windows. Es pot considerar la versi de codi obert

  de lIndesign degut a les prestacions i les seves funcions, cosa que detallem en el segent apartat.

  Scribus is an Open Source program that brings professional page layout to Linux,

  BSD UNIX, Solaris, OpenIndiana, GNU/Hurd, Mac OS X, OS/2 Warp 4, eComStation,

  Haiku and Windows desktops with a combination of press-ready output and new

  approaches to page design.

  Underneath a modern and user-friendly interface, Scribus supports professional

  publishing features, such as color separations, CMYK and spot colors, ICC color

  management, and versatile PDF creation.

  Scribus.net

 • Quines capacitats t?

  Permet emplaar i rotar text i imatges en una pgina, especificar manualment

  linterlletratge de les tipografies, configurar la separaci de les sllabes, aix com incrustar

  fonts a PDFs i molt ms.

  Tamb suporta caracterstiques professionals com separaci de colors, CMYK, color ICC,

  importaci i exportaci de EPSs i creaci de PDFs amb qualitat comercial que inclouen

  transparncia, encriptaci i un gran joc de possibilitats del PDF 1.4 aix com PDF/X3,

  incloent-hi camps de formulari, interactius, etc.

  .

 • EVOLUCI HISTRICA DEL PROGRAMA

  Des del 21 de Juny del 2003, que s quan va sortir la primera versi del programa, nhi ha hagut unes quaranta versions. No obstant, en subratllarem noms les ms destacades degut a la seva compatibilitat amb diferents sistemes operatius.

  Scribus 1.0, datat del 21 de Juny del 2003 (per a Linux):

 • Scribus 1.3.0, del 14 de Juliol del 2005, versi que ja inclou el programari per a Mac:

 • Scribus 1.3.2, del 22 de Gener del 2006, versi que ja inclou programari per a Windows de 32 bits.

 • Scribus 1.3.3.7, del 9 de Gener del 2007, amb versi per a OS:

 • Scribus 1.4.1 i la ms recent.

 • Les funcions dScribus (extretes de la versi 1.3.9)

  1. La barra de mens

 • 2. La barra darxiu:

  Nou / Obrir / Guardar / Tancar/ Imprimir / Preflight verifier / Guardar com a PDF

  3. La barra dedici

  Endarrera / Endavant / Retallar / Copiar / Enganxar

 • 4. La barra deines:

  Selecci / Inserir quadre de text / Inserir marc d'imatge / Insereix marc d'imatge

  renderitzada / Inserir taula / Inserir forma / Inserir polgon / Inserir lnia / Inserir

  corba de Bezier / Inserir lnia a m alada / Rodar objecte / Apropar o reduir / Editar

  continguts del marc / Editar el text amb l'editor intern / Enllaar marcs de text /

  Desenllaar marcs de text / Mesurar distncies / Copiar format / Extreure color

  5. La barra PDF

  Insertar camps de PDF: Bot / Camp de text / Casella de sellecci / Quadre

  combinat / Llista / Insertar anotacions en el document PDF

 • 6. La barra destat

  7. El regle

  Apareix anant al men ver> show rules

 • Interfcie general

 • Lloc oficial / Bibliografia

  http://www.scribus.net/

  http://wiki.scribus.net/canvas/Scribus

  http://www.lasticenelaula.es/portal/index.php/ofimatica/scribus/211-la-pantalla-inicial-de-scribus