Click here to load reader

Scratch cơ bản. Bài 0. Tổng quan Scratch

 • View
  316

 • Download
  5

Embed Size (px)

Text of Scratch cơ bản. Bài 0. Tổng quan Scratch

 • Tng quan Scratch Bi Vit H

  MC CH - MISSION ca nhm thit k Scratch:

  Chng ti h tr mt cng c lp trnh mi gip tr suy ngh hp l hn, h thng hn, sng to hn, lm vic nhm v rn luyn cc k nng cn thit trong x hi hm nay.

  CS4S s gii thiu ln lt cc bi hc v mi trng v ngn ng lp trnh mi ny, i tng l tt c gio vin v hc sinh. C th coi y l chng trnh c bn v Scratch.

  1. Scratch l g ?

  Scratch l mt mi trng, ngn ng lp trnh "ko th" mi xut hin trn th gii v

  cng rt mi i vi Vit Nam. Mi trng lp trnh ny rt c bit v n thch hp

  cho mi la tui, mi ngnh ngh v trnh . V sao mi ngi cn hc mi trng

  lp trnh ny? V sao Scratch li thch hp cho la tui thiu nhi, thiu nin v ph

  hp cho vic a cc kin thc lp trnh cho cc bc hc ny?

  Mi trng v ngn ng lp trnh Scratch do nhm nghin cu Lifelong Kindegarden

  Group thuc i hc MIT (Massachusetts Institute of Technology) thit lp u nm

  2008. tng ban u ca nhm ch l thit lp mt ngn ng lp trnh mi, n

  gin, ch dng ko th, dnh cho tr con thit lp tr chi, phim hot hnh, ng

  dng n gin, kch thch s sng to trong mi trng lm vic nhm ca tr.

  Tuy nhin Scratch ch thc s bng n t nm 2014 khi mt s quc gia nh Anh, M

  i mi t ph chng trnh ging dy mn Tin hc trong nh trng, a ni

  dung kin thc Khoa hc my tnh vo nh trng ngay t cp Tiu hc. Mt trong

  nhng ngh quan trng nht ca cc chng trnh ny l cn a cc ngn ng lp

  trnh n gin, dng ko th nh Scratch vo ging dy trong nh trng ngay t Tiu

  hc. Vic iu chnh chng trnh mn Tin hc ny ko theo s gia tng bng n

  ca Scratch trn phm vi ton th gii. S lng hc sinh ng k tham gia trang

  Scratch tng t bin c v s lng v cht lng. Thc t chng minh tnh hp

  dn ca cc mi trng lp trnh ko th nh Scratch, s am m lp trnh ca tr nh.

  Scratch v cng thch hp cho tr la tui t 6 n 14, tc l cc cp Tiu hc, THCS

  ca Vit Nam. Chnh v vy trong Chng trnh i mi gio dc ca Vit Nam sau

  2018, B Gio dc & o to cng quyt nh a ni dung kin thc Khoa hc

  my tnh trong mn Tin hc vo ngay t cp Tiu hc, v nhng ngn ng lp trnh

  ko th nh Scratch s l mt la chn tt cho cc nh trng v hc sinh.

 • 2. Vi thng tin v mi trng v d n Scratch

  - Scratch l 1 mi trng lp trnh ng dng c bit, trong vic vit lnh s

  c thc hin bng thao tc ko th.

  - u ra ca Scratch h tr cc cng ngh v ng dng mi nht ca CNTT-ICT, do

  vy cc ng dng ca Scratch rt phong ph, hp dn, nht l tr nh.

  - Scratch c s pht trin bng n 2 nm tr li y. c bit l sau khi mt s quc

  gia c tim lc khoa hc k thut mnh trn th gii quyt inh a Scratch vo

  ging dy trong nh trng cho hc sinh t cp Tiu hc.

  - Scratch hon ton min ph v c th chia s rng ri trong cng ng. Hin nay trn

  Website chnh ca Scratch (https://scratch.mit.edu/) c hn 15 triu sn phm ca

  Scratch c chia s bi hn 12 triu ngi s dng trn khp th gii.

  - Scratch rt thch hp to ra cc ng dng ha, animation, bi hc, bi ging,

  m phng kin thc, trnh din, sch in t, tr chi, rt ph hp vi nh trng,

  gio vin, hc sinh.

  - Scratch l mi trng tt nht dy hc sinh lm quen vi t duy my tnh, khoa

  hc my tnh ngay t la tui tiu hc.

  3. Hy bt u lp trnh vi Scratch

  Chng ta hy quan st giao din ca Scratch v nhn din cc vng trn mn hnh.

  Nt tr

  gip

  Thc n

  Sn khu

  Thanh cng

  c nhanh Nt tr

  gip nhanh

  Ca s lnh

  Nhn vt

  Khu vc to

  nhn vt

  Khu vc to

  nn sn khu

  Khung iu

  khin lnh

  Nhm lnh

  chnh

  Nt Tab chuyn i

  cc ca s lnh, trang

  phc, m thanh

  https://scratch.mit.edu/

 • By gi cc bn hy cng ti, chng ta cng khm ph th gii diu k ca Scratch

  nh.

  B1. Chuyn ng vi nhn vt Chng ta bt u quan st nhn vt chnh (con Mo) trn nn sn khu.

  Bn phi l ca s lnh, hay chnh l ni ta cn "lp trnh" iu khin hot ng

  ca nhn vt.

  Chng ta bt u bng lnh chuyn ng nhn vt.

  - Nhy chut chn nhm lnh Motion.

  - Ko th lnh MOVE t khung iu khin lnh (gia) sang ca s lnh (bn phi).

  quan st v thc hin lnh hy nhy chut ln lnh ny (lnh MOVE) trn ca s

  lnh). Quan st nhn vt chuyn ng trn mn hnh: dch chuyn sang phi 10 bc.

  Nhy ln dng lnh

  ny thc hin lnh.

  Nh vy trn Scratch

  vic "lp trnh" thc

  cht ch l vic ko th

  cc lnh c sn vo

  khung ca s lnh ca

  nhn vt.

 • B2. B sung thm m thanh Chng ta s lm quen v b sung thm m thanh nh.

  - Nhy chn nhm lnh Sound.

  - Ko th lnh PLAY DRUM sang ca s lnh, nh a st v dnh vo lnh MOVE

  c trong ca s lnh. Bn s thy 2 lnh ny s ht nhau khi c ko st vo nhau.

  By gi bn nhy chut ln mt trong 2 lnh trn th c nhm 2 lnh s thc hin, ln

  lt theo th t t trb xung di.

  Nhy chut ti ny bn

  trong lnh PLAY DRUM

  chn kiu trng.

  Trn cc lnh c cc v tr

  mu trng dng nhp

  tham s, d liu u vo

  cho lnh Scratch.

  Mi trng lp trnh Scratch:

  - Mi nhn vt c 1 ca s lnh ring, cha cc lnh cn lp trnh iu khin nhn

  vt ny.

  - Cc lnh c a vo bng cch ko th t khung iu khin lnh.

  - Cc lnh c th dnh vi nhau thnh nhm. Ch cn nhy ln 1 lnh s thc hin tt c

  cc lnh trong nhm theo th t t trn xung di.

 • B3. Bt u cho nhn vt nhy ma Chng ta s b sung cc lnh cho nhn vt nhy ma thc s nh.

  - Nhy chn nhm lnh Motion.

  - Ko th lnh MOVE, sa tham s ca lnh thnh -10.

  Tip tc:

  - Chn nhm lnh Sound v ko th li lnh PLAY DRUM vo ca s lnh.

  - Thay i tham s trng thnh 5 (Open Hi-Hat) v ko dnh vo nhm lnh gc.

  By gi nu chy chng ta s thy ch Mo va chy, nhy ma trong ting trng.

 • B4. Lp li lin tc nhy ma Mun cho ch Mo nhy ma lin tc trong ting trng chng ta cn cho cc lnh trn

  thc hin lp li nhiu ln.

  - Nhy chn nhm lnh Control.

  - Ko th lnh REPEAT (lp) sang ca s lnh, dch chuyn sau cho lnh ny s m

  gn tt c nhm lnh ban u vo bn trong 2 thanh ngang ca mnh. Tham s mc

  nh l 10.

  C th thay th lnh REPEAT bng lnh FOREVER.

  Nhm cc lnh ny s c

  thc hin lp li 10 ln (bn

  trong lnh Repeat.

  Lnh Reapeat c tham s

  iu khin s ln lp.

  Nhm cc lnh ny s c

  thc hin lp li v hn ln

  (bn trong lnh Forever).

  Lnh FOREVER thc hin lp v

  hn ln.

 • B5. Nhn vt ni v hi thoi - Chn nhm lnh Looks v ko th lnh SAY ra ca s lnh.

  Sau hay nhp trc tip "Cho cc bn !" vo v tr sau ch SAY v chy th

  thy nhn vt ca chng ta s "ni" nh th no.

  Cui cng a lnh ny ln trn cng ca nhm

  lnh nh hnh bn.

  Bn s thy nhn vt Mo ca chng ta s ni

  "Cho cc bn !" trong 2 giy.

 • B6. Tc dng ca l c xanh

  Bn c nhn thy nhm pha trn ca s chnh ca sn khu? Chng ta s

  tm hiu ngha v tc dng ca l c xanh.

  - Chn nhm lnh Event v ko th lnh sang ca s chnh, a ln v

  tr u tin ca nhm lnh c.

  By gi mun chy ton b chng trnh ch cn nhy ln nt hnh l c xanh pha

  trn mn hnh.

  Lnh ny c g c bit khng? Bn c nhn thy 1 ng cong

  pha trn khng? Lnh ny lun ng v tr s 1 trong dy lnh.

  ngha ca lnh: khi no ngi dng nhy ln l c xanh th s khi

  ng thc hin nhm cc lnh pha di.

 • B7. Thay i mu sc nhn vt Chng ta s thm lnh lm thay i mu sc ca nhn vt, nhng ln ny s thc hin

  theo mt cch hon ton khc.

  - Chn nhm lnh Looks, sau ko th lnh CHANGE EFFECT BY ra ca

  s lnh.

  Nhy trc tip ln lnh quan st s thay i mu sc ca nhn vt.

  Dy hnh di y l kt qu ca vic thc hin lin tip lnh ny.

  Bn bit g v mi trng lp trnh Scratch:

  - Ca s lnh cha cc lnh Scratch do ngi dng taoh ra bng cch ko th

  lnh t khung iu khin lnh.

  - Cc lnh c kh nng kt dnh li vi nhau thnh 1 nhm. Khi chy cc lnh

  trong nhm s thc hin ln lt t trn xung.

  - Cc lnh c hnh cong pha trn (v d cc lnh WHEN CLICKED) s

  lun v trn cng ca nhm lnh.

  - Nhy ln nt hnh l c mu xanh bt u chy chng trnh.

 • B8. Th bm mt phm Chng ta s thc hin trong bc ny mt lnh mi, cho php dng phm iu

  khin hot ng nhn vt, c th l iu khin nhn vt thay i mu sc.

  - Chn nhm lnh Events, ko th lnh when key pressed vo ca s lnh,

  t ngay cnh v pha trn ca lnh thay i mu sc c.

  Phm iu khin mc nh l Space, c th la chn phm bt k khc nu mun.

  By gi chng ta c th chy chng trnh (bng cch nhy nt hnh l c xanh), quan

  st nhn vt nhy ma, ng thi dng phm space iu khin Mo thay i mu

  sc.

  C th chn phm khc ti

  y.

 • B9. B sung nn sn khu Thc hin theo cc bc sau b sung thm nn sn khu.

  2. Chn hnh nn

  ny v

  bm nt

  OK.

  1. Nhy vo nt ny

  3. Kt qu hin nh

  hnh bn.

 • B10. B sung thm nhn vt Thc hin theo cc bc sau b sung thm nhn vt trn sn khu.

  2. Chn nhn

  vt ny

  v bm

  nt OK

  1. Nhy nt ny

  3. Nhn vt hin ra trn sn khu. Bn phi l ca s lnh ca nhn vt ny.

 • B11. Hy cng khm ph Scratch Chng ta hy cng khm ph Scratch bng nhiu cch khc na v trong cc bi hc

  tip theo.

  V d c th thit lp cc lnh mi trong ca s lnh ca nhn vt mi c a vo.

  By gi khi nhy nt hnh l c chng ta s thy c 2 nhn vt cng chuyn ng theo

  cc lnh c lp trnh trc.