Ummat yang terbaik

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Dalam kehidupan ini umat ISLAM banyak yang menjadi perampok,teroris,koruptor,gembel dll.Intinya yang jelek menjadi baju umat Islam.Apakah demikian adanya?

Text of Ummat yang terbaik

  • 1. KHAIRU UMMAH (UMMAT YANG TERBAIK)Oleh :SUCI HARSO. (adisatrio17@yahoo.co.id)

2. ALLAH SWT BERFIRMAN :Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia,.. (QS. Ali Imran: 110) 3. Khairu ummah yaitu ummat terbaik,artinya: Ummat yang terunggul! Ummat yang terhebat! Ummat Ummat Ummatyang memimpin dunia!yang menjadi teladan bagi semua kaum!yang nombor satu didunia! 4. Persoalannya, aPakah ummat Islam sekarang menjadi ummat terbaik di dunia? 5. Lihatlah nasib saudara kita di myanmarmereka tertindas, disiksa malahan dibunuh. 6. Kita lihat pula saudara kita di syria sedang bergolak sekarang.Mereka dibunuh. Diantara orang yang dibunuh ialah bayi2, anak2. 7. Apa yang berlaku sekarang itu sesuai dengan hadis Nabi SAW ?Setelah aku wafat,setelah lama aku tinggalkan, umat Islam akan lemah. Di atas kelemahan itu orang kafir akan menindas mereka bagai orang yang menghadapi piring dan mengajak orang lain makan bersama. 8. Memang benar apa yang diucapkan oleh kekasih Allah itu. Ummat Islam sekarang sedang dikerumuni oleh orang kafir yang lapar,bagaikan orang yang baru keluar dari hutan. Mengapa umat Islam menjadi seperti itu, sedangkan dalam ayat yang tadi, Allah mengatakan ummat Islam itu umat yang terbaik? Yang mana salah? Al Quran atau ummatnya? 9. yat tersebut yaitu Ada lanjutan dari a jadi ummat yang ummat Islam men laksanakan amar terbaik kerana me hi mungkar serta maruf dan na iman kepada Allah. ber 10. Persoalannya! Sudahkah kita melaksanakan amar maruf dan nahi mungkar? Banyak ceramah-ceramah yang diadakan di masjidmasjid, di surau-surau.Itukan amar maruf nahi mungkar? Apakah ada yang tidak adil/seimbang dari amar maruf nahi mungkar yang disampaikan oleh para pendakwah? 11. Banyak para pendakwah masih pilih kasih dalam memilih ayat al Quran yang ingin disampaikan kepada masyarakat. Contoh yang mudah Wahai orang-orang yang beriman! telahdiwajibkan puasa ke atas kamu sebagaimana telah diwajibkan ke atas orang-orang daripada sebelum kamu. Semoga kamu bertaqwa. (Al Baqarah,183) ayat ini selalu disampaikan sebagai perintah puasa. 5 ayat kebelakang Wahai orang-orang yang beriman! Diwajibkankamu menjalankan hukuman "Qisas" (balasan yang seimbang) dalam perkara orang-orang yang mati dibunuh...(Al Baqarqh,178) Kenapa ayat ini jarang dikupas? Apa salah ayat ini? Atau hukum yang terkandung dalam ayat ini sudah tidak wajib lagi? Kalau ayat ini sudah tidak wajib, kenapa ayat puasa masih wajib? Apa yang membedakannya? 12. Jika perintah puasa berakhir dengan ketakwaan, dalam ayat qisas juga berakhir dengan perkara yang sama. Perhatikan sambungan ayat tersebut, yaitu ayat 179 surah al Baqaroh: Dan didalam hukuman Qisaas itu ada jaminan hidup bagi kamu, wahai orang-orang yang berakal fikiran, supaya kamu bertaqwa. Apakah kita dibenarkan bersikap begini? Bolehkah kita mendakwahkan ayat kewajipan puasa, pada waktu yang sama kita menyembunyikan ayat yang lain? Bolehkah kita mengamalkan ayat yang satu kemudian meninggalkan ayat yang lainnya? 13. Sikap seperti inilah yang dibenci oleh Allah, sebagaimana firman Allah dalam surah Al Baqarah :159 yang berbunyi: Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah Kami turunkan berupa keterangan-keterangan (yang jelas) dan petunjuk, setelah Kami menerangkannya kepada manusia dalam Al Kitab, mereka itu dilak'nati Allah dan dilak'nati (pula) oleh semua (mahluk) yang dapat melak'nati . Dalam Al Baqarah:85,Allah berfirman: Apakah kamu beriman kepada sebahagian Al Kitab (Taurat) dan ingkar terhadap sebahagian yang lain? Tiadalah balasan bagi orang yang berbuat demikian daripadamu, melainkan kenistaan dalam kehidupan dunia, dan pada hari kiamat mereka dikembalikan kepada siksa yang sangat berat. Allah tidak lengah dari apa yang kamu perbuat. 14. Dari kedua ayat tadi sudah terjawab kenapa ummat Islam menjadi ummat yang mundur. Tidak lain hanyalah kerana umat Islam masih bersikap setengah-setengah dengan Al Quran. Kalau didunia sudah terhina sebegitu rupa, bagaimana dengan akhirat? Mereka ke dalam azab siksa yang amat berat, begitulah yang disebutkan dalam Al Quran.. 15. Kesimpulan: O l e h ka re n a i t u , ki t a t i d a k b o l e h b e rs i ka p s e t e n ga h s e t e n ga h d a l a m m e n d a k wa h ka n d a n j u ga d a l a m m e n ga m a l ka n A l Q u ra n . 16. Tetap semangat. Jangan menyerah. selalu istiqomah. SELAMAT BERJUANG Wassalam 17. DEMOKRASI HanyaMELIHAT JUMLAH KEPALA TANPA MELIHAT ISI KEPALA