7.10 Kwaliteit verbeteren in de praktijk – Zorggroep Groningen

  • View
    103

  • Download
    3

Embed Size (px)

Text of 7.10 Kwaliteit verbeteren in de praktijk – Zorggroep Groningen

PowerPoint-presentatie

Verbeteren in de PraktijkActie onderzoek als verbeterinstrument

Bart KarsMarike WeverAnita Slagter

Welkom, fijn dat u allemaal hebt gekozen voor onze workshop. In de komende 50 minuten willen Bart Kars, Marike Wever en ik u graag kennis laten maken met het doen van actie onderzoek in de zorgpraktijk.Wij doen al enkele jaren ervaring op het het doen van actie onderzoek en zijn enthousiast over deze werkwijze. Ik begin met een korte inleiding, uitleg van de werkwijze en vervolgens mag u zelf actief aan de slag in een mini actie onderzoekje.1

Actie onderzoek:

Lewin (grondlegger) stelde dat actieonderzoek aan een aantal voorwaarden moest voldoen:-probleemgericht;-clint staat centraal;-status quo wordt ter discussie gesteld;-moet toetsbare uitspraken opleveren;-uitspraken moeten systematisch in een bruikbare theorie passen.

2

Kwalitatief onderzoek

Verbeteren en onderzoeken gaan hand in hand

Niet aan mensen werken maar met mensen werken Actie onderzoek is:

3

Actie- onderzoeksproces

4

Fasen in het onderzoek:Brandende vraag in een werkpraktijkOrintatie op de vraag met teamFormuleren voorlopige onderzoeksvraagVooronderzoek door de hoofdonderzoeker en het onderzoeksteam)Validatie bevindingen evt. bijstellen onderzoeksvraagExperimenten bedenken en uitvoerenEvalueren experimentenValideren uitkomstenPubliceren/delen uitkomsten

5

De clint centraal:Wat verstaan wij onder goede zorg anno 2016?

Participatie:Op welke wijze kunnen we de zorg verbeteren door de inzet en betrokkenheid van clinten en naasten in de uitvoering van zorg?

Hulpbronnen:Hoe kunnen we de zorg die we willen en moeten bieden zo goed mogelijk organiseren de beschikbare tijd en middelen zo goed mogelijk benutten ten behoeve van de clint.

Onderzoeksthemas

6

Ervaringen met actie onderzoek:

Het multidisciplinaire overleg verbeteren

Clintgericht werken in het verzorgingshuis

Van laag complexe naar hoog complexe zorg

Familieparticipatie in team PG

Continuteit van zorg/behandeling met de specialisten ouderenzorg

7

De regels die worden opgesteld door de verschillende diensten lijken vaak niet in het belang van de bewoners, hoe kunnen we hier verandering in brengen?Voorbeelden van onderzoeksvragen

Op welke wijze kan een betekenisvolle samenwerking tot stand worden gebracht tussen zorgverleners en familieleden of andere relaties van de clint zodat ieder vanuit de eigen rol en relatie met de clint bijdrage kan leveren aan de kwaliteit van zorg voor de clint.

8

De werkzame principes voor verbetering:Onderzoekende houding

9

Werkzame principes:Tijd voor reflectie

10

Werkzame principesVrijblijvend experimenteren

11

Werkzame principes:Niet aan maar met mensen veranderen

12

Wij zijn in de war en onzeker!

13

Inzichten tot nu toe (1)Actie onderzoek is een krachtig middel om tot verbeteringen te komen.

Door de nauwe betrokkenheid van teams/familie is draagvlak geen issue en vervallen reguliere implementatievragen

Actie onderzoek leidt tot tweede orde leerprocessen en dus tot diepere veranderingen.

14

Inzichten tot nu toe (2)Er moet urgentiebesef zijn of worden ontwikkeld op het onderzoeksthema.

Blik van een nauw betrokken buitenstaander helpt enorm bij het ter discussie stellen van de bestaande praktijk.

Professionele begeleiding van het onderzoek, veranderkundige kennis/procesbegeleiding en onderzoekservaring is onontbeerlijk.

15

Inzichten tot nu toe (3)Facilitering in tijd (dus geld) moet vooraf worden geregeld.

Onderzoek moet onderdeel zijn van jaarplannen, formele planning en control cyclus anders blijft het te vrijblijvend.

Draagvlak/visie op leren en veranderen bij het bestuur en het management zijn randvoorwaarde.

16

Van opnamegesprek naar een warm welkom

Nu nemen we jullie graag mee in een onderzoeksmoment. We gaan kijken naar fragmenten uit een interview dat Marike had met twee zonen van een mevrouw die kortgeleden is komen wonen op een van onze PG woningen. De familei heeft toestemming gegeven om deze beelden te gebruiken voor vandaag. Deze beelden hebben we in het actie onderzoek Familieparticipatie gebruikt om zicht te krijgen op de de aspecten die van belang zijn bij het verbeteren van de gang van zaken rondom een opname.17

Wat roepen deze beelden, woorden bij je op?

Welke uitspraken vallen je op?

Herken je bepaalde uitspraken, of juist niet?

Van opname naar warme ontvangst

18

Om te delen:Artikel: Goed verzorgd maar slecht gehoord door Anita Slagter

geschreven op basis van actie onderzoek binnen ZGGook te vinden op de site van Waardigheid en Trots

19

Dank voor jullie aandacht !

20