עו"ד ברק פרידמן - ביקורת שיפוטית

 • View
  89

 • Download
  3

Embed Size (px)

Transcript

 1. 1. 1 " "" , , " ) .(
 2. 2. 2 3-4 5-151-. 16-202-- ? 21-373-- ? 38-584-- / . 59-635- - . 64-656- . 66-71. 72-73.
 3. 3. 3 . , , . ; . , . , . ,. ,, . , . , . ) ,( , .
 4. 4. 4 ,. . , , , , , ,. . ,. , .",. , . . . , . . , , . . " , , , , ,,
 5. 5. 5 , , , .," ' ," ,. ", : , - . - , , . , , - ,. , ,.
 6. 6. 6 1 ? , , , , . , . . , .? , "" . "" . , , . . ,
 7. 7. 7 . . , , , ,. , 1 , . , , ,. . 2 , . ,"" , . -. ,.. . , ) ,:120 ( . . 1 , , ) ? :1998.( 2 " "2005.( )
 8. 8. 8 : .,. ", , ,. , , ., , , , , . 3 ": , ,, , . . - . , , . . -20 , , . ,. , , . . , : . , 3 , , , :- ,1996.
 9. 9. 9 . . . , ," . " , . ,, - . ,. , , . . - , , ." , , , , , , , , : , . , , . , . )Null and void.( ,
 10. 10. 10 , . , . , . , ,. . . , ,. -Stare Deices) .( , . , , . , . , . -).(", ,1982. , 1990-1951 . -1982. 4 4 Finer, S. E., V. Bogdanor and B. Rudden, Comparing Constitutions, Oxford: Clarendon Press, 1995
 11. 11. 11 " " ,, . " . , " ," , .. ,5 1947. , , , . - , . ,- . ,"" 6 ,. , , . , , ,. , . 5 . 6 " , ,". " ,
 12. 12. 12 , , ,. 7 ' ' , - . - - . . , . . , . , , . ' - '. 8 , . . : The constitutional theory on which our government rests is not a simple majoritarian theory. The Constitution, and particularly the Bill of Rights, is designed to protect individual citizens and groups against certain decisions that a majority of citizens might want to make, even when the 7 , ."" , 8 Chemerinsky, 1984; Barnett, 2002; Easterbrook. 2002 .
 13. 13. 13 majority acts in what it takes to be the general or common interest. 9 , - . "" , - ., , . . , , , , . , , ,. 9 The American Constitution 1787 .
 14. 14. 14 . , , . . , . .
 15. 15. 15 ) ( ).( , , . , , ,. 10 - / ., . . - . , . . ,- . . )/ (- / . . 10 ," " , ." ,
 16. 16. 16 " " / . ,- , , , , , , , , , , , , ", , , ,) 11 ( / ).( ,) (-. / . . . ? 1.( -) 11 Lijphart A., Patterns of Democracy, p. 226.
 17. 17. 17 2. 3. 4. 5.)( : 12 , , , , . 12 " . ' . "
 18. 18. 18 , , , . . ,, , , , . . , , ,. ,"" , , . 13 )" - (" ).( ,) ( "" -)common law,( 14 , . ).( ? 13 , ,2007. 14 Common law refers to law and the corresponding legal system developed through decisions of courts and similar tribunals, rather than through legislative statutes or executive action .
 19. 19. 19 ," , ", , .' ,, . , . . ? 1. ,()) . .( 2. , ,. 1., . ..
 20. 20. 20 2. - . , , , . , . 3." . , . 4.. , , , , , .,. 5. ,, " . . , , , , , . : : )( 15 15 ," '-'122001 , , , .
 21. 21. 21 1.' - , , , . , . ,. , . 2. -, . , . ,, . ,) .( , , . , . .
 22. 22. 22 3. ." , , . ,. 4. . . '' -. ' ,) . .( ' - . . :' ,. ' , . 16 16 , , 2007.
 23. 23. 23 ' : 2 ,' . . ': , ) ,(-1 . 2.3. . - , , ," . . : : -:
 24. 24. 24 1. ,) ( 2. 3.. . ? ,. ," "" ". , . : . . : : . , ,. - = - =.
 25. 25. 25 1.).( , . ,. , , . . 17 2 ? , ,. . . 17 ." " . '
 26. 26. 26 . . , , , , . , . ., . . - . , , ,. , , , , , . . ,. - ,, . , ./ , , .
 27. 27. 27 "" , . , , ,, , , . - ()- . . , , . , , ,. . . , . ., . 18 - , . 18 , ,- , ,2005' ,250.
 28. 28. 28 ., , , . , , . , . . . , , . , , . . , . , . . -. - :, 19 , 20 . 21 19 "975/89Nimrodi Land Development Ltd - ') " ,3(154. 20 , : ' ,724. 21 "6652/96 ' ) " ,3(117.
 29. 29. 29 )Void ,( , ., . , . , . , , . , , , . , . , . , , . , . , , . . - , .. , : - ,
 30. 30. 30 , ," ."- - ? - , , ? ) , ( ,, ? . ? -. " ,) Non Justifiable ,( . , , . , - , . . , , .
 31. 31. 31 ,. 22 , ,)nichtig ( )unvereinbar ( . : , , . . , . . ,1951-1987 , ,. - . , . , , , . , ," " , . 23 : . - ,. , , 22 " ' - - ()" " "? 239. 23 , , , :- ,1996.
 32. 32. 32 . , , . , . , ,) (. . , - , . , . . . - , ,() . , . , . - , . , . 24 24 , . - , ,
 33. 33. 33 . . , , . ) ( - . , . , . . 25 25 , , , : ,1998.
 34. 34. 34 3 / , 3 :-- ,- - . . . . - -)United States of America ( - .-13
 35. 35. 35 -41776 . 1607 ' .'1614 )- .(1674 ) .(- .-1729 ''1732 . - .- , , . . ,)1770( -3 . , . 26 -18 .-70 -18) ( )1774 ()1775 (- 26 : 1861" , , , . 1986.
 36. 36. 36 . '' -1776. , .. ./ oninga