Artikel heembouw lean bouwen (bouwen 3 2011 fundeon)

  • View
    1.054

  • Download
    1

Embed Size (px)

Text of Artikel heembouw lean bouwen (bouwen 3 2011 fundeon)

  1. 1. Lean bouwen = Samen bouwenHeembouw betrekt gespecialiseerde aannemers bij voorbereiding en planningFoeteren op de betonstaalvlechter, timmerman, metselaar of kozijnensteller die niet op tijd klaar is. Dat doeje niet op de bouwplaatsen van Heembouw BVuit Roelofarendsveen. Daar maken alle uitvoerende partijen namelijk samen de planning. Welkom in de wereld vanlean bouwen. Waar de versnippering van het bouwproces niet leidt totfaalkosten, maar tot het beter benutten van de kennis van iederseigen specialisme.Bij Heembouw hebben ze zeven jaar geleden afscheidgenomen van de traditionele bedrijfsvoering, waarin zij als hoofdaannemer bepaalde welke onderaan- nemer op welk moment aan de slag moest. Het bedrijfis gaan lean bouwen. Twee vaste onderdelen van dienieuwe werkwijze zijn de pullplanning en de wekelijkse werkbesprekingen op de bouwplaats met de uitvoe-rende partijen. Directe communicatieRudy Gort is sinds drie jaar manager Lean Bouwen volgens Heembouw. Het gebrek aan directe communicatie is dehoofdoorzaak van faalkosten. Op basis van het ontwerpmaken we met de architect, adviseurs, onderaannemers en leveranciers een planning voor de uitvoering van het heleproject. Die zogeheten pullplanning verfijnen we in wekelijksewerkbesprekingen op de bouwplaats. Door deze communicatie halen we zoveel mogelijk knelpunten uit het bouwproces.89
  2. 2. praktijk pull planning Manager Lean Bouwen Rudy Gort stelt enkele problemen aan de orde. Bouwplaatsmanager Ronald van Diemen: Plannen doe je samen.Pull-planning: onderhandelen over tijd en ruimte. Bij het bedrijfspand van Heembouw, langs de A4 gekleurd plakpapiertje op een planningsbord enmoeten in onderling overleg vaststellen welke bij Roelofarendsveen, staat een gebouwtje metschrijven daar iets op met viltstift. Ronald vanwerkzaamheden ze wanneer gaan uitvoeren Architect Yvonne Hogenboom: Soms weet de op de deur het opschrift pullplanningsruimte.Diemen is vooral druk met uitleggen. Alsbinnen de gegeven raamplanning.gespecialiseerde vakman het gewoon beter. Binnen staan om half acht s ochtends zon bouwplaatsmanager heeft hij een cordinerende dertig mensen druk met elkaar te overleggen. functie, zowel op de bouwplaats als tijdens deBord met briefjes Sommigen plakken tijdens hun gesprek een pullplanning. In de loop van de ochtend vult het planningsbordzich met plakbriefjes. Daarmee geven alleIedereen aanwezig partijen aan wanneer ze welke werkzaamhedenRonald: We maken hier in enkele uren een uitvoeren. Ronald: Tijdens deze bijeenkomst Lean bouwenprojectplanning voor de ruwbouw. Alle betrokken stemt iedereen zijn werk af met de collega- Lean is het engelse woord voor slank. Als je lean produceert laat je bewust achterwege wat voor de klant niet bijdraagtpartijen zijn vertegenwoordigd. Behalve hoofd- leveranciers. Daardoor krijgen we een zo aan de waarde van het product. Je doet dus niets meer en niets minder dan strikt noodzakelijk is. Daardoor reken je af aannemer Heembouw en de opdrachtgever, zijn optimaal mogelijke planning. Dat voorkomt met bijvoorbeeld overbodige opslag, wachten en onnodig transport. De managers van Toyota hebben deze productie-dat de architect, de constructeur en vertegen-verspilling van materiaal en werkuren. Mogelijke wijze na de Tweede Wereldoorlog ontwikkeld in Japan. Vijftien jaar geleden hebben de Amerikaanse onderzoekerswoordigers van in totaal achttien leveranciers en knelpunten bespreken we nu al, zodat we daar Womack, Jones & Roos de lean-methode vertaald naar westerse begrippen. In Nederland is Heembouw als een van de gespecialiseerde aannemers. Deze partijentijdens de uitvoering geen tijd mee kwijt zijn. eerste begonnen met lean bouwen, maar steeds meer bouwbedrijven volgen.1011
  3. 3. op de bouwplaatsGrondwerker-machinist John Kooyman: Je weet metelkaar waar je aan toe bent. Uitvoerder gevelbeplating Wil de Haan: Die dorpel moet zitten als de deurenspecialist komt. Bedrijfsleider Rob Monks van het stukadoorbedrijf: Met Lean wordt je als onderaannemer vroeg benaderd. Het nieuwe distributiecentrum van TNT Waddinxveen, zes weken voor oplevering. Snel en effectief overleggen in de wekelijkse werkbespreking. Net buiten Waddinxveen bouwt Heembouw een lende onderaannemers. Dat is elke dinsdag vastehaast moet maken met het onder de grond alles met elkaar besproken voor ik begin. Er is dus geen overbodig distributiecentrum voor TNT Post. In de nieuweprik. Het overleg is kort en krachtig. De sfeer is brengen van de kabels. Binnen een half uur is de oponthoud. bedrijfshal zijn monteurs al bezig met hetzakelijk en collegiaal. Van een gehaaste weekplanning rond en verspreidt het gezelschap opstellen van postsorteermachines. Buiten opstemming is niets te merken. Toch weten alle zich weer over de bouwplaats.Weten hoe het zit het parkeerterrein staan minstens tien bedrijfs-aanwezigen dat het project binnen zes weken Overleg over planning en inhoud van de werkzaamheden is bij lean busjes van afbouwbedrijven. Dakdekkers leggen moet worden opgeleverd. Vijf voorlieden van de Geen oponthoud bouwen een verantwoordelijkheid voor elke deelnemer aan het de laatste hand aan de randen van het platte dak. verschillende afbouwbedrijven plannen metGrondwerker-machinist John Kooyman (44) van bouwproces. Een voordeel, vindt Wil de Haan (55), uitvoerder bij De stukadoors beoordelen hoelang ze nodig elkaar de werkzaamheden van die week.J. den Breejen GWW BV uit Hoofddorp merkt de Damu Systeembouw uit Waspik Elke week maak je samen een hebben om de kantoorruimte te stuken. Wanneer kunnen de spackspuiters beginnen?, voordelen van lean bouwen. Om deze week planning. Je weet dus precies met wie je rekening moet houden. Als informeert de stukadoor. Ik heb ruimte nodigvooruit te kunnen met mijn werk moet ik van de je dat dan in de praktijk niet doet, maak je jezelf alleen maar Kort en krachtigom deze week de laatste overzetdorpels teinstallateur horen hoe de mantelbuizen voor de ongeloofwaardig. Als ik uit die wekelijkse vergadering kom, weet ik In de uitvoerderskeet van Heembouw begeleidt plaatsen, stelt de uitvoerder van het gevelbe- verlichtingskabels komen te liggen. Vroeger precies waar ik aan toe ben. Dat heb ik immers net besproken met Ronald van Diemen het wekelijkse werkoverleg platingsbedrijf. En de grondwerker-machinistmoest ik mijn werk onderbreken om dat duidelijk degene die het beste weet hoe het praktisch zit. Zo hoeft er niemand van de voorlieden en vaklieden van de verschil- van het gww-bedrijf geeft aan dat de installateurte krijgen. Hier hebben we in het weekoverleg op zijn tenen te lopen als de oplevering voor de deur staat.12 13