of 12 /12
JOSÉ MANUEL ˘LVAREZ JOAQUIM BADIA FLORI¤ BELINCHÓN MARC MARTORELL PRES˚NCIA VIRTUAL I XARXES SOCIAL EN EL MÓN LABORAL ÚS I APLICACIÓ DE LES TIC -UOC 2N SEMESTRE 2013-14 Picture from Flickr by James Vaughan

Uatic - UOC

Embed Size (px)

Citation preview

Page 2: Uatic - UOC

INTRODUCCIÓ

Picture from Flickr by Wayne Large

•L'objectiu del nostre projecte és analitzar la presència virtual dels

individus i de les empreses a les xarxes socials.

•Analitzar els inconvenients i els avantatges de la presència virtual

com per exemple: LA PRIVACITAT A LA XARXASEGURETAT DE LA INFORMACIÓ

LES FACILITATS PER FER RECERQUES DE FEINA

PRES˚NCIA VIRTUAL DE LES EMPRESES, ETC.

Page 3: Uatic - UOC

Picture from Flickr by stevegar!eld

IDENTITAT VIRTUAL

IDENTITAT REAL VERSUS IDENTITAT EN L¸NIA: LA NATURALESA DEL JO DINS I FORA LA WEB.

UNA VISIÓ GENERAL DE LA IDENTITAT

La nostra identitat en línia no és el mateix que la nostra identitat en el món real perquè les característiques que nosaltres representem en línia difereixen de les característiques que tenim en el món físic. Tots els llocs web amb els que nosaltres interactuem, tenen la seva pròpia idea de la nostra identitat, ja que cada lloc que visitem, ens veu amb unes característiques diferents. Així, per exemple, Amazon estableix una identitat parcial per a nosaltres basant-se en els productes que hi comprem. Google, sap perfectament què és el que cerquem en línia i pot fer-se un perfil clar sobre els nostres gustos, necessitats, etc.

Cada vegada que utilitzem Google, per exemple, les cookies que Google emmagatzema al nostre navegador actuen com un identificador que vincula totes les nostres característiques amb la idea que te Google de la nostra identitat. Si utilitzem Google tant des del nostre ordinador portàtil com des del telèfon intel·ligent, potser fins i tot que tinguem més d'un identificador.L'identificador que un servei com Google o MobileMe ens ha assignat no es refereix en realitat a nosaltres com una persona; és simplement una manera d'assenyalar o etiquetar-nos, un conjunt de característiques que s'han recollit per formar un perfil de nosaltres. Algunes d'aquestes característiques poden coincidir amb la nostra identitat real i algunes no. Quan proporcionaem informació personal, tal com el nostre nom, edat, codi postal i ciutat natal, a un lloc web, estem creant la nostra pròpia identitat parcial, que sÊanomena personalitat.

Page 4: Uatic - UOC

•DADES EXPL¸CITES O PRESCRIPTIVES: ÉS A DIR, LES DADES QUE JO APORTI SOBRE MI: NOM, EDAT, OCUPACIÓ, ETC)•LES DADES D'ACTIVITAT O DE COMPORTAMENT: ÉS A DIR, EL QUE FAIG I DIC EN L¸NIA.•DADES DE RELACIONS: ÉS A DIR, EL MEU ESPAI SOCIAL I EL QUE ELS MEUS CONNEXIONS DIUEN DE MI.

FORMES DE PRES˚NCIAVIRTUAL

L'aparició de les xarxes socials ha creat un problema de com la pròpia identitat s'ha d'entendre en el món online. Diem que aquests llocs són socials, ja que sÊhi relaciona algú amb altres en el context dÊuna xarxa. Per tant, sembla sorgir un nou tipus de relacions que existeixen només en el món en línia; tot i això, cada cop sembla més clar que els actes i les maneres de comportar-nos en línia, té implicacions en el món extern.

Així podem dir que les nostres identitats en línia es componen principalment de tres tipus específics de dades:

Page 5: Uatic - UOC

QU˚ PASSA A LA

FEINA?

Page 6: Uatic - UOC

DEFINICIÓ DE XARXA SOCIAL

• Frigyes karinthy i la teoría dels 6 punts :

“El nombre de coneguts creix exponencialment amb el nombre

d'enllaços de la cadena, i només una petita nombre d'enllaços són

necessaris perquè el conjunt de coneguts es converteixi en la població

humana sencera”

Una xarxa social és una

estructura social que es pot

representar en forma d'un o

diversos grafs en el qual els

punts representen individus i

les arestes relacions entre

ells , i a més tenen la

capacitat de

enmagatcemar i processar

les dades .

Page 7: Uatic - UOC

Xarxes socials Verticals :

Xarxes socials Horitzontals:

Picture from Flickr by European Parliament

TIPUS DE XARXES SOCIALS

1. PROFESSIONALS : VERTICALS DE LLEURE :

2. VERTICALS MIXTES

3. XARXES SOCIALS HUMANES 

4. XARXES SOCIALS DE CONTINGUT 

5. XARXES SOCIALS SEDENTÀRIES 

6. XARXES SOCIALS NÒMADES.

Aquesta classe de xarxa social no va ser creada amb la finalitat resguardar a un tipus específic d'usuari . De manera contrària, permeten la lliure participació de tots els usuaris entre ells , proporcionant una eina per a la comunicació de manera general. Aquests tipus de xarxes són les que més usuaris tenen en el món ja que els seus fins van des de poder buscar usuaris (amics , familiars..) visquin en el lloc que visquin , amb la possibilitat de poder comunicar-se entre ells a l'instant , puguin veure les teves fotos i inclús els teus gustos ,opinions , hobbies ...Alguns exemples de elles són : Facebook , Twiter , ... entre d'altres.

Page 8: Uatic - UOC

L'AUGE DE LES XARXES SOCIALS ESPECIALITZADES EN

LA RECERCA D'OCUPACIÓ HAN FET UN SALT

QUALITATIU I, EN L'ACTUALITAT, ES POSICIONEN COM

A MODELS DE REFER˚NCIA PER A AQUELLS QUE

BUSQUEN UNA OPORTUNITAT EN EL MERCAT LABORAL.

FACEBOOK, TWITTER, LINKEDIN I ALTRES XARXES SOCIALS, PERMETEN A

TOTS ELS USUARIS ESTAR INTERCONNECTAT ENTRE ELLS , I AL MATEIX

MOMENT , PODEN AMPLIAR CONSIDERABLEMENT CONTACTES

PERSONALS I PROFESSIONALS , LLOCS DE TREBALLS ...

Picture from Flickr by NathanaelB

LES XARXES SOCIALS I EL CAMP LABORAL

Page 9: Uatic - UOC

1. Els problemes

relacionats amb la

privacitat de les dades.

2. Les dades que

publiquem poden ser

susceptibles de delictes

com robatoris dÊidentitat,

extorsions, etc.3. Poden resultar

addictives.4. Fins publicitaris.

INCONVENIENTS GENERALS XARXES SOCIALS:

En referencia al món laboral:

„Les xarxes socials són

bones aliades per establir

contactes i compartir

informació, però si són

utilitzades de forma

incorrecta poden fer mal

bé seriosament el perfil

professional de lÊindividu‰

Page 10: Uatic - UOC

CLAUS DÊ˚XIT1. Caràcter gratuït.

2. Comunicació mitjançant perfil públic o semi privat.

3. Fer contactes amb altres perfils.

4. Fer el seguiment de les publicacions de tercers.

5. Les possibilitats que ofereix Facebook són gairebé

inesgotables, permet enviar missatges als contactes en

privat i públic, permet xatejar On line, publicar noticies,

comentar les notícies o comentaris dÊaltres usuaris , publicar

i visualitzar fotos/vídeos, jugar, crear esdeveniments amb

els teus contactes, participar en concursos, etc.

CAS FACEBOOK

PRESENCIA EMPRESES A FACEBOOK:

El motiu principal de la presencia a

Facebook de les empreses és arribar al

client potencial o fidelitzar el client

existent.

RECERCA DE FEINA A FACEBOOK:

Noves iniciatives com grups que tenen

com objectiu facilitar la recerca de feina,

aquests usuaris de forma desinteressada

publiquen les ofertes de feina que troben i

faciliten el contacte entre lÊempresa i els

candidats.

Facebook va néixer al febrer del 2004, de la mà Mark Zuckerberg. En un inici és tractava dÊuna plataforma habilitada pels estudiants de la Universitat de Harvard, però a poc a poc sÊha convertit en el fenomen de masses que coneixem avui dia.

Page 11: Uatic - UOC

Picture from Flickr by Instant Vantage

AVANTATGES