Nudge Live 23 juni 2011

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Slides Nudge Live van Jan Bommerez

Text of Nudge Live 23 juni 2011

  • 1. Jan Bommerez NUDGE 23juni2011

2. Wat volgt is niet voor doemdenkers.. 3. We staan aan de vooravond van de grootste revolutie uit de menselijke geschiedenis:een collectief ontwaken 4. Het Transformatietijdperk staat aan de deur: de mensheid zal een nooit eerder geziene evolutionaire sprong maken 5. Informatietijdperk Industrietijdperk Landbouwtijdperk Transformatietijdperk Waa r de Tijd 6. It's not too late at all. You just don't yet know what you are capable of. Mahatma Gandhi 7. Als we de informatie in al het DNA van slechts 1 mens zouden omzetten in doorsnee boekenzou je met die boeken 75 keer de Grand Canyon kunnen vullen(maal 6,5 miljard mensen) 8. Van 97% van het DNA weten we nog niet waar het voor dient. Stel je eens voor hoeveel potentieel er nog in de mens besloten ligt.Dat potentieel zal in het nu rijzende Transformatietijdperk in versneld tempo wakker worden gemaakten sociale media/Internet spelendaar een hoofdrol in 9. De intelligentie die de hele natuur regelt is aanwezig in de verbinding tussen mensen,nietin onze hersenen 10. Hoe intenser alle mensen op aarde verbonden worden (denk aan Facebook met straks 1 miljard leden), hoe meer ieder van ons een storm kan veroorzaken door met zijn vleugels te wapperen (het Butterfly Effect 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. Onmogelijk is alleen waar binnen iemands bestaandeparadigma: een rups kan niet vliegen, een vlinder wel 22. Transformatie maakt letterlijk het onmogelijke mogelijk Tracy Goss The Last Word on Power Executive Re-invention for Leaders Who Must Make the Impossible Happen 23. 24. Als je anders naar de dingen kijkt zullen de dingen waar je naar kijkt anders worden Wayne Dyer 25. Naarmate menselijke sociale systemen op exponentile manier meer en meer verbindingen aanleggen gaan ze zich ook steeds meer gedragen als zelforganiserende levende complexe ecosystemen 26. Termietenheuvel: het equivalent van een torengebouw van 180 verdiepingen, zoiets als 700 meter hoog.Constante temperatuur terwijl de externe temperatuurschommelingen tussen dag en nacht in woestijngebieden meer dan 40 graden Celsius kunnen zijn.Ook de vochtigheidsgraad is nagenoeg constant. 27. Wanneer een termietentoren wordt gebouwd zie je alleen chaos . Miljoenen termieten lopen koortsachtig heen en weer -er zijn nergens teamleiders en ook geen generaal die het allemaal overziet 28. De natuur organiseert ook chaos om oude structuren af te breken en nieuwe te laten verrijzen. Een rups wordt letterlijk vloeibaar in de popfase alle structuur verdwijnt; het is even complete chaos. En dan de vlinder, de hogere orde VLOEIBAAR 29. Landbouwtijdperk Informatietijdperk Time Industrietijdperk Transformatietijdperk Het Internet breekt oude structuren af zoals niets dat ooit tevoren kon orde chaos chaorde onbewusteharmonie 30. Chaorde is desynergietussen mannelijk en vrouwelijk(FLOW). Dat is de normale staat in de natuur, zoals bij deze trekvogels. FLOW is voorlopig nog de uitzondering bij de mens, maar straksals wij weer in harmonie zijn met de natuurwordt FLOW ook voor ons mensen weer de norm chaorde 31. Bliss is our natural state.. 32. Computersimulaties van massas trekvogels leverden merkwaardige resultaten op. Je kunt een zwerm trekvogels simuleren met slechts drie gedragsregels in het systeem: 33. 1) vlieg in de zelfde richting als derest; 34. 1) vlieg in de zelfde richting als derest;2) pas je snelheid aan aan de vogelsdirect naast je 35. 1) vlieg in de zelfde richting als derest;2) pas je snelheid aan aan de vogelsdirect naast je3) ga uit de weg als er een anderevogel nadert 36. De basis voor zelforganiserende systemen zijnsimpele gedragsregels,die zich afspelen op lokaal niveau . Een mier reageert simpelweg op het gedrag van mieren bij haar in de buurt. Zo reageert ook een stadbewoner op zijn buren. En zo ontstaan bijvoorbeeld modetrends. En vervallen buurten tot gettos. En ontstaan redlight districts Steven JohnsonEmergence. The connected lifeof ants, brains, cities and software 37. Zo werken sociale netwerken dus ook: met lokale aanpassingen evolueert het hele systeemzonder centrale besturing 38. Het Internet is het wereldbrein, het voertuig voor de Universele Geest: VERBINDING + DELEN 39. Met het mobiele Internet wordt de co-intelligentie alomtegenwoordig, 24/7, altijd toegankelijk: met deze oneindigeco-intelligentie aan het stuur mag je lineaire evolutie voor altijd vaarwel kussen. 40. Naarmate het aantal verbindingen in de wereld toeneemt gedragen organisaties en markten zich steeds meer alslevende complexe ecosystemen . Ecosystemen evolueren niet lineair maar fractaal, met discontinue sprongen. Benoit MandelbrotSterling Professor of Mathematical Sciencesat Yale University Originator ofFRACTALMATHEMATICS www.strengholt.nl Ecosystemen evolueren niet lineair maar fractaal, met discontinue kwantumsprongen. Benoit MandelbrotSterling Professor ofMathematical Sciencesat Yale University Originator ofFRACTAL MATHEMATICS 41. 42. Informatietijdperk Industrietijdperk Landbouwtijdperk Bewustzijnstijdperk Waa r de Tijd 43. De crisis heeft niet plaats in de wereld maar in ons bewustzijn. De crisis gaat door tot we onze oude denkmodellen zullen achterlaten en gaan leven vanuit bewustzijn in plaats van uit oude conditioneringen Wanneer ons bewustzijn transformeert zal ook de wereld transformeren. Krishnamurti 44. Filosoof en kwantumfysicus David Bohm stelde dat er in de natuur een impliciete harmonische orde bestaat waarvan wij zijn afgescheiden door de fragmentatie in ons denken.David Bohm 45. Alle problemen van disharmonie, conflict, frictie, entropie, energieverlies, ziekte, etc. zo zegt Bohm - zijn het gevolg van defragmentering van ons bewustzijn. Wanneer ons bewustzijn geheeld wordt kunnen wij ook de impliciete orde manifesteren 46. In the world of possibilities the whole of creation is available in all its perfection.We humans carry this blueprint in us. Our task is to reach the state of consciousness that allows this original creation to manifest.This is a matter of transformation after transformation.Neville Goddard Mystic 47. De wereld moet niet in orde worden gebracht. De schepping is orde en wij zijn het die in harmonie dienen te komen met die orde. Henry Miller 48. Zoekt gij dan eerst het Koninkrijk der Hemelen en al de rest zal u gegeven worden. Lucas, 12-31 49. Het Rijk der Hemelen isinu. Lucas, 17-21 50. Donella Meadows(1941-2001) was een pionier van de ecologische wetenschap die net als Nobelprijswinnaar Prigogine menselijke creativiteit zag alseen speciale uiting van collectieve intelligentie .Voor haar is de rol van de menselijke creativiteit om de mens meer in lijn te brengen metnatuurlijke principeszoals spontaniteit en wederzijdse afhankelijkheid d.w.z. meer systeemdenken i.p.v. kortzichtig eigenbelang. 51. 19 Waarom denk je dat een boek alsThe 7 Habits of Highly Effective Peoplevan Stephen Covey al bijna 20 miljoen exemplaren verkocht? 52. 19 Dat is de intelligentie van de natuur aan het werk in mond tot mond reclame (VERBINDING!!!) 53. 19 Transformatie (individueel of collectief) mondt uit in een staat vansynergie 54. Breinsynergie - FLOW Dolfijnen en kleine kinderen hebben kennen meestal een staat vansynergietussen beide hersenhelften. 55. Breinsynergie - FLOW Die staat van synergie in de hersenen valt samen metcoherentiein het hartveld.Wij ervaren die staat als geluk, als liefde, als vreugde, als openheid, als FLOW. 56. Bioloog Art Winfree (1942-2002) doctoreerde op het onderwerp synchronisatie. Hij onderzocht wat alle fenomenen van synchronisatie in de natuur gemeen hebben:feedback- afstemming. Hij deed duizenden simulaties en ontdekte dat systemen zich eerst een tijd verzetten tegen synchronisatie en danplotsomslaan naar totale synergie. Het is een (fractale) kwantumsprong naar een andere dimensie. 57. Winfree besefte het belang van kritische massa om de kwantumsprong te doen gebeuren van de ene staat naar de andere. Hij zag in een flits van inzicht dat het iets was zoals water dat bevriest of water dat gaat koken:op het eind maakt 1 graad het verschil . 58. Aan 99 graden kookt water niet en aan 1 graad bevriest het niet. Als je water opwarmt ontstaat versnelling en dus chaos. Op een keer kan het water de entropie niet meer verwerken in de staat waarin het is en het schakelt over naar een meer expansieve staat: stoom. In die staat kan het de druk opvangen:het is in de woorden van Prigogine ontsnapt naar een hogere orde 59. Only a new consciousness can transform the world and a critical mass with the new consciousnesswilltransform itErvin Laszlo 60. 61. Het kookpunt komt nu snel dichterbij 62. Sociale media versnellen het zelforganiserende proces richting synchronisatie op nooit gezien wijze: verbinden, verbinden, verbinden en dan delen, delen, delen 63. Wij doen minder dan 1% van het werk, de Intelligentie van de Natuur doet de andere meer dan 99 %. Zou het niet verstandiger zijn om te leren samenwerken met die grotere intelligentie?Napoleon Hill 64. De Bronenergie in je is dezelfde energie die werelden schept. Geen enkele hoeveelheid actie kan een gebrek aan afstemming op de Bron compenseren. Omgekeerd heeft afstemming op de Bron het vermogen om alles te transformeren The Abraham Teachings (Esther Hicks) 65. Hoe stem je jezelf best af op de Bron? 66. Door jezelf te totaal ontplooien zodat je optimaal de rol kunt spelen waarvoor je geboren bent 67. Jouw voornaamste taak is het uitpakken van JOUW UNIEKE geschenk aan de wereld 68. Er is maar 1 uithoek van het universum die jij kunt veranderen en dat is jouw innerlijke zelf. Je kunt dus best DAAR aan het werk gaan. Hou op met te proberen anderen of de wereld te veranderenAldous Huxley 69. Je kunt niet bijdragen aan de transformatie van de wereld als je niet zelf eerst transformeert Nelson Mandela 70.