Giới thiệu công ty MIA - Lê Anh SơN (Sơn Không HóI)

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Công ty phát hành đĩa CD hòa tấu nhạc xuân LỘC VIỆT NGÀN NĂM. Thiết kế ý tưởng và xây dựng phim quảng cáo chuyên nghiệp. Lê Anh Sơn (Sơn Không Hói) Phó TGĐ Tâm Việt Group tamviet.edu.vn

Text of Giới thiệu công ty MIA - Lê Anh SơN (Sơn Không HóI)

 • 1. Cng ty TNHH u TNgh Thut Truyn Thng 20/94 Kim M Thng, Ba nh, H Ni Tel: 04-3992 8961 Fax: 04-3992 8961Email: Phongcach.mia@gmail.com

2. L nh vc hot ng

 • Xy dng tng
 • Thit k
 • In n
 • Sn xut trong lnh vc truyn thng.

3. Thi t k

 • To tng mi
 • Thit k theo yu cu
 • T vn Thit k trong mi lnh vctruyn thng

4. Qu ng co

 • Bo vit (Kinh t, chnh tr, x hi, gio dc)
  • Truyn hnh
 • Bo mng Internet
 • Pht thanh
 • Bin bng ngoi tri
 • Truyn thng cng cng

5. T chc s kin

 • T chc hi tho, hi ngh, k nim
 • Biu din ca nhc
 • Trin lm kinh t, vn ha
 • Trin lm trng by, gii thiu sn phm
 • T chc hp mt, hp bo

6. L m phim

 • Lm phim qung co sn phm, phim t liu Doanh nghip, phim qung co Thng hiu
 • Phim truyn hnh, sitcom, di tp, 1 tp.
 • Lm phim 3D.

7. T vn truyn thng

 • Khi to tng
 • Lp k hoch xy dng Thng Hiu
 • Lp K hoch Truyn thng
 • Tp hp thng tin th trng

8. L i mun ni

 • D bn l ai, l c nhn, doanh nghip hay on th
 • Nu bn c quyt tm bin c m thnh hin thc;
 • Nu bn mun tng thu nhp hay doanh thu
 • trong thi gian ti;
 • Hay n gin, ch cn T vn trong lnh vctruyn thng;

9. H n hnh gii thiuchng trnh mi hp tc nm 2010

 • Trin lm Nhc Xun ti Nh ht Ca Ma Nh
 • (Cng din thng 2)
 • L hi Ph N 8-3 km pht hnh a(Cng din thng 3)
 • L hi Thng Nht(Cng din thng 4)
 • Ca Nhc Thiu nhi gio dc T Duy(Cng din thng 6)
 • Chng trnh Ti Yu Ting Nc Ti. Chung kt ti gia H Gm(Cng din thng 7)
 • L hi Lch S Nhc & Tc Vit Nam
 • (Cng din thng 9)
 • Ca nhc vi nhng Siu Sao
 • (Cng din thng 11)

10. H n hnh gii thiuchng trnh mi hp tc nm 2010

 • CD NHC XUN ha tu: LC VIT NGN NM
 • (Pht hnh thng 1)
 • DVD-VCD B quyt lm p chuyn nghip
 • (Pht hnh thng 3)
 • DVD-VCD-CD Nhc Thiu nhi gio dc T Duy
 • ( Pht hnh Thng 6)
 • Nhng bi tnh ca bt t, vi cc siu sao ca nhc: m Vnh Hng, M Tm, Tun 12h, AC&M, Minh Th
 • (Pht hnh Thng 11)
 • DVD-VCD Hi gi trit kch - Kinh D
 • (Pht hnh Thng 12)

11. H y lin lc ngay vi chng ti

 • Lin h t mua a, qung co: 04 39928961
 • T khn: 098 650 2261 090 446 8889
 • Email:[email_address]

12. Xin cm n 20/94 Kim M Thng, Ba nh, H Ni Tel: 04-3992 8961 Fax: 04-3992 8961Email: Phongcach.mia@gmail.com