Gioi thieu five_star

Embed Size (px)

DESCRIPTION

CVTV : Nguyễn Thị Bích HàCông ty Bđs Phát Hưng - 132-134 điện Biên Phủ P.đa kao Q1 Tp.Hcmđt : 0903 657503 - 08 38206969-112

Text of Gioi thieu five_star

  • 1. D n Khu th Nm Sao Five Star

2. Cng trnh trng im Ph MHngTT TP. H Ch Minh Ch Bnh ChnhKT Five Star TT H.Bnh ChnhKCN Long HuKCN Cu Trm KDC Cu Trm C LY: Gip ranh H. Bnh Chnh TPHCMCch trung tm TP.HCM 18km 3. Cc cng trnh trng imKhu th Five Star cch:18km n trung tmThnh ph H Ch Minh3km n quc l 1A6km n i l Nguyn Vn Linh18km n Khu th Ph M Hng2km n ch Bnh Chnh2km n KCN Cu Trm6km n bn xe Rch Kin12km n th trn Cn Giuc 4. S ch dn giao thng 5. V tr d n t bn v tinh 6. Thng tin tng quan d n a im: X Phc L, Huyn Cn Giuc, Tnh Long An. Din tch: 20,0781 ha Qui m dn s: 2600 ngi Nh pht trin d n: Tp on t Xanh 7. Qui m d nQui m d n Khu cng trnh cng cng:1,67% (3.350 m2) Cng vin cy xanh TDTT: 6,27% (12.595 m2) t : 54,12% (108.661 m2) t h tng k thut:0,3%(75.574 m2) ng giao thng:37,64% (601 m2)Tng din tch t nnTrong : Bit th:15.416 m2 Din tch: 71.972 m2 Bit th song lp: 6.656, 5 m2 Chia lm 25 l Nh ph Thng mi:10.117,8 m2 DT trung bnh : 111 m2/nn Nh lin k: 39.781,7 m2 8. Mt bng tng th d n 9. Phi cnh cng cho d n 10. Mt bng b tr nh ph Lin k 11. Khu nh ph lin k 12. Phi cnh khu nh ph lin k 13. Phi cnh khu nh ph lin k 14. Mt bng b tr bit th 15. Bit th Song lp 16. Bit th n lp 17. Phi cnh tng th khu BT n lp 18. Trung tm thng mi 19. H nc trung tm 20. Trung tm TDTT 21. Cng vin 22. NH MU23 23. ng vo d n