Gioi thieu phan_mem_wincc

 • View
  141

 • Download
  2

Embed Size (px)

Text of Gioi thieu phan_mem_wincc

 • chng 6 - Gii thiu phn mm WinCC

  o B Phong - B mn GCVL v DCCN, Khoa C kh, HBK H Ni

  6.1. Tng quan v phn mm WinCC

  Ngy nay cc thit b iu khin kh trnh PLC (Programmable Logic Control)

  c thay th dn cho cc thit b iu khin qu trnh c thc hin vic t ng hon ton mt qu trnh cng ngh, thc hin vic tch hp mng cng nghip

  (Industrial Ethernet). Trn th gii cc hng ln v t ng ho nh Omron (Nht), Allen Bradly (M), Siemens (c)... khng ngng phn u a ra nhng sn phm mi trong lnh vc ny vi nhng tnh nng ca cc PLC ngy cng mnh, tc x l

  nhanh p ng c cc yu cu trong nn cng nghip vi cc bi ton iu khin kh, phc tp cao. Hin nay trn th trng Vit Nam, PLC ca hng Siemens c s dng kh nhiu trong cc lnh vc nh in lc, Giy, Xi mng,... Cc chng loi PLC ca hng kh phong ph nh S5, S7-200, S7-300, S7-400,... c sn xut a dng tu theo yu cu s dng v phc tp ca bi ton iu khin. Tuy nhin, ta thy

  rng trong cng nghip vn giao din ngi - my HMI (Human Machina Interface) rt quan trng trong vic iu khin v gim st qu trnh sn xut. Hng Siemens a ra mt s phn mm xy dng giao din ngi - my nh Protool/Protool CS, WinCC c tnh linh hot v mm do thc hin gii php k thut thc hin giao

  din ngi - my. Nhng phn mm ny khng nhng c th s dng cho cc thit b ca chnh hng m n cn m rng tng thch vi cc thit b ca hng khc nh ca GE (General Electric), Allen Bradly, Misubishi Electric,... thng qua cc knh iu

  khin ring.

  WinCC (Window Control Center) l phn mm to dng h SCADA v HMI rt

  mnh ca hng SIEMENS hin ang c dng ph bin trn Th gii v Vit Nam. WinCC hin c mt trong rt nhiu lnh vc nh sn xut xi mng, giy, thp, du kh,...

  WinCC l mt h thng iu khin trung lp c tnh cng nghip v c tnh k

  thut, h thng mn hnh hin th ho v iu khin nhim v trong sn xut v t

  ng ha qu trnh. H thng ny a ra nhng modul chc nng tch hp cng nghip cho hin th ho, nhng thng bo, nhng lu tr, v nhng bo co. N l mt trnh iu khin mnh, nhanh chng cp nht cc nh, v nhng chc nng lu tr an ton bo m mt tnh li ch cao em li cho ngi vn hnh mt giao din trc quan d s dng, c kh nng gim st v iu khin qu trnh cng ngh theo ch thi gian

  thc.

  Ngoi nhng chc nng h thng, WinCC a ra nhng giao din m cho cc gii php ca ngi dng. Nhng giao din ny lm cho n c th tch hp trong

  1

 • nhng gii php t ng ha phc tp, cc gii php cho cng ty m. S truy nhp ti

  c s d liu tch hp bi nhng giao din chun ODBC v SQL, s lng ghp nhng

  i tng v nhng ti liu c tch hp bi OLE 2.0 v OLE Custom Controls (OCX). Nhng c ch ny lm cho WinCC l mt i tc d hiu, d truyn ti trong

  mi trng Windows.

  xy dng c giao din HMI bng phn mm WinCC th cu hnh phn cng phi bao gm thit b PLC S7-xxx v cu hnh phn cng ti thiu ca my tnh

  cho vic s dng phn mm WinCC v cc thit b khc phc v cho vic truyn thng.

  WinCC h tr cho tt c cc my tnh Nhng nn tng PC thch hp. Mc d

  gi tr a ra cho cu hnh ti thiu nhng bn phi nhm t c cu hnh khuyn co t hiu qu ti u.

  Tn thit b Yu cu ti thiu Nn s dng

  CPU Pentum II 266 MHz Pentum II 400 MHz

  RAM 96 MB 128 MB

  Graphics Controller SVGA (4MB) XGA (8MB)

  Resolution 800*600 1024*768

  Hard Disk 500 MB trng >500 MB

  WinCC da trn h iu hnh MS 32 bit - Windows 95 hoc Windows NT, bo

  m phn ng nhanh x l nhng s kin v chng li s mt mt d liu bn trong,

  to ra mt s an ton cao mt d n nhiu ngi dng. Windows NT cng a nhng hm c to ra cho s an ton v phc v nh nhng thao tc c s cho Server trong mt d n WinCC nhiu ngi s dng. Phn mm WinCC l mt ng dng 32 bit pht trin vi cng ngh phn mm hin i, hng i tng nht.

  Cu trc ca Control Center nh sau:

  1. Control Center

  WinCC explorer trong Control Center: giao din ha cho cu hnh di Windows 95 v Windows NT

  Qun L D liu: cung cp nh qu trnh vi nhng Tag gi tr theo cc loi sau :

  - Chu k

  - Chu k vi s thay i

  - iu khin s kin thi gian

  2

 • Truyn d liu t nhng h thng t ng ha theo sau nhng cch: - Nhn

  - Yu Cu

  2. Nhng mun chc nng

  H thng ho (Graphich Designer): trnh by v ni qu trnh bng ho.

  Son tho hot ng (Global Scrip): lm mt d n ng cho nhng yu cu c bit.

  H thng thng bo (Alarm Logging): nhng thng bo u ra v bo nhn c thng tin u ra.

  Son tho v lu tr nhng gi tr php o (TagLogging) - Son tho nhng gi tr php o v ct gi chng trong thi hn lu di.

  - Son tho d liu hng ngi dng v ct gi chng lu di.

  H thng bo co ( Report Designer): bo co nhng trng thi h thng. Control Center lm cho ta c th nh hng xuyn qua nhng ng dng

  WinCC v d liu ca n vi ch mt t thao tc. Control Center thao tc tng t ging nh Explorer trong Windows. Trong WinCC bao gm 2 c s d liu: mt dnh cho vic nh dng h thng CS (Configuration System), mt dnh cho vic chy thi gian

  thc RT (Run time) khi chy WinCC 2 c s d liu ny lun c ti vo v chy song song vi nhau.

  Hnh 3.1: Cu trc ca WinCC

  3

 • 6.2. Cc khi nim thng dng trong WinCC

  WinCC Explorer

  N c xut hin khi khi ng WinCC. Tt c cc phn ca WinCC u c khi ng t y. T ca s WinCC Explorer c th xm nhp vo tt c cc thnh

  phn m mt d n giao din ngi my cn c cng nh vic xy dng cu hnh cho cc phn ring r .

  Chc nng ca WinCC Eplorer

  WinCC Explorer gm tt c cc chc nng qun l phc vic vo h thng ca

  WinCC. Ti y bn c th t cu hnh (Computer, Tag,....) v khi ng mode Run-

  time.

  Nhim v ca qun l d liu (Data Manager)

  y l mt phn ca WinCC Eplorer, n cung cp cc hnh nh qu trnh , b

  m (Proces Image) cho cc tag.

  Nhim v ca WinCC Eplorer

  To mt d n mi. t cu hnh trn vn. Gi v lu tr d n. Qun l d n : M, lu, di chuyn v copy. Chc nng n bn mng cho nhiu ngi s dng (Client-Server Environment) Hin th cu hnh d liu. iu khin v t cu hnh ca cp bc ca cc nh, cu trc h thng, chng

  hn nh bng cch th hin cy th mc.

  Ci t thng s tng th nh ngn ng, h thng, ng dn ngi dng. t cu hnh cho v tr cc chc nng c bit ca ngi dng. Phn hi ti liu (feedback documentation). Lp bo co cc trng thi ca h thng. Chuyn i gia t cu hnh v chy thc (run time). Th cc mode nh m phng khi chy (simulation), tr gip hot ng t cu

  hnh d liu, chuyn i cc picture, th hin trng thi v to thng bo.

  4

 • Cc loi Project

  WinCC cung cp nhiu loi d n khc nhau tu theo yu cu cng vic v quy

  m ca d n.

  D n n (Single-User Project) Mt d n n thc cht l mt trm vn hnh n, vic to cu hnh, chy thi

  gian thc, cng nh kt ni vi bus qu trnh v lu tr d liu ca d n u c thc hin trn my tnh ny.

  Hnh 3.2: Cu trc ca d n n

  D n nhiu ngi dng (Multi- User Project) Mt d n nhiu ngi dng c c im cu hnh nhiu my khch (client) v

  mt my ch (server), tt c chng lm vic trong cng mt d n. Ti a 16 client

  c truy nhp vo mt server. Cu hnh c th t trong server hoc trong mt vi client. D liu ca d n nh l cc hnh nh (picture), cc tag, d liu c lu tr trong server v cung cp cho cc client. Server c kt ni vi bus qu trnh v d liu qu trnh c x l y. Vn hnh h thng c thc hin t cc client.

  5

 • Hnh 3.3: Cu trc ca d n nhiu ngi dng

  D n nhiu my khch (Multi-Client Project) D n nhiu my khch l mt loi d n m c th truy nhp vo nhiu server.

  Cc server c lin kt c d n ca ring chng. Cu hnh ca project server c thc hin trong server hoc trong cc client, cu hnh ca d n multi-client c thc hin trong d n multi-client.

  Mt server c th c truy nhp ti a 16 client. Mt d n multi-client c th truy nhp c ti a 6 server. C ngha l d liu ca 6 server c th c gim st v iu khin trn mt mn hnh ca d n multi-client.

  Hnh 3.4: Cu trc ca d n multi- client

  6

 • Cc thnh phn c bn trong 1 d n ca WinCC

  Hnh 3.5: Ca s chnh ca 1 d n trong WinCC

  Computer: Qun l tt c cc WorkStation v Server nm trong Project. Tag Managerment: l khu vc qun l tt c cc knh, cc quan h Logic, cc

  Tag Process, Tag Internal v Tag Groups.

  Data Type: cha cc loi d liu c gn cho cc Tag v cc knh khc Editor (Cc trnh son tho ): Cc trnh bin tp c lit k trong vng ny

  dng son tho v iu khin mt d n hon chnh bao gm Graphics

  System (Graphics Designer) dng lm cc giao din nh, Global Scrips dng

  hin th ng cho cc yu cu c bit, cc Message System nh cnh bo (Alarm Logging), thu thp v lu tr cc gi tr o (Tag Logging), h thng bo co (Report Designer), giy php s dng (User administration) v cc Text

  library. Tt c cc modul ny u thuc h thng WinCC nhng nu khng cn thit th khng nht thit phi ci t ht.

  S dng cc trnh son tho son tho v iu khin mt d n hon chnh.

  Cc thnh phn c lit k u l cc trnh son tho chun ca WinCC.

  - Alarm Logging: m nhn a tin t qu trnh chun b, hin th, nhn, lu tr nhng tin tc theo mt quy lut.

  - User Administration: Kim tra giy php truy nhp cho cc Group v Server.

  - Text Library: Cha ng cc ngn ng ph thuc vn bn m chng ta to ra.

  7

 • - Report Designer: Cung cp mt bo co tng hp m c th dng bo co nh d liu s dng, cc gi tr hin thi v gi tr ct gi, bn tin hin thi v bn tin lu tr, v cc vn bn ca bn thn ca h thng.

  - Global Scrips: Cho php to ra 1 d n ng c bit theo yu cu. Trnh son tho ny cho php ta to ra cc hm ging nh trong ngn ng C v cc hnh ng m c th s dng trong sut d n hoc qua nhiu d n ph

  thuc trong cng loi .

  - Tag Logging: o cc gi tr qu trnh, lu tr chng di hn.

  - Graphics Designer: Cung cp cc biu tng ho v ni to thnh qu trnh.

  Trong phn mm WinCC c mt khi nim c bit quan trng m chng ta cn

  phi nm vng khi xy dng 1 h thng iu khin gim st bng WinCC l khi

  nim v Tag v Tag Groug.

  nh ngha Tag: Tag l mt thnh phn trung gian cho vic truy nhp cc bin

  qu trnh.

  Trong mt d n th Tag ch mang mt tn duy nht v mt loi d liu.

  WinCC Tag c gn bi cc mi quan h Logic, ci mi lin h c nh r bi knh phn phi cc gi tr qu trnh ti cc Tag s dng ti cc im ni. WinCC Tag

  cha trong mt c s d liu ca mt d n rng. Sau khi chy WinCC tt c cc Tag

  u c ti vo v tng ng vi cu trc Run-time c dng ln.

  Tag Groug dng t chc cc Tag thnh