Module 4 | CEST-richtlijnen voor beheerders van digitale collecties | Bewaren

  • View
    31

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Naarmate er meer gedigitaliseerd wordt en er meer digitale objecten in een erfgoedcollectie worden bewaard, stijgt ook het belang van een afdoende planning en infrastructuur voor het bewaren van al dat digitaal materiaal. In deze sessie worden basisbegrippen van het digitaal archiveren verklaard aan de hand van de CEST-richtlijn bewaren en het Scoremodel voor digitaal archiveren.

Transcript

  • 1. BEWAREN

2. 7 DIMENSIES vanDUURZAME BEWARING Mandaat & beleid Strategie Kennis & organisatie Opslag Planning & controle Opname Toegang 3. 7 DIMENSIES vanDUURZAME BEWARING Mandaat & beleid Bewaarstrategie Kennis & organisatie Opslag Planning & controle Opname Toegang 4. 1. MANDAAT & BELEIDMinimum: Duurzaam bewaren is een basisdoelstelling De structurele, continue werking van de organisatieis verzekerdAanbevolen: Intellectuele rechten worden gerespecteerd 5. 2. BEWAARSTRATEGIEMinimum: Essentile eigenschappen zijn gekend. Geschikte bestandsformaten zijn gekend Metadata: zelfde bewaarstrategie Plan vooruit! > verwachte aangroei? Verwachte bestandsformaten?Aanbevolen: open archiveringsformaten Technology watch Maak een preserveringsbeleidsplan 6. ESSENTIELE EIGENSCHAPPEN vsOBJECT TYPECategorie Typeaudiodatae-mailraster-afbeeldingtekstvector-afbeeldinginhoud tekstuele inhoud x x x xbeeld x x x xgeluid x x x x x xingebedde metadata xformules x x x x xcontext vervaardiger x x x x x xdatum van vervaardiging x x x x x xoorspronkelijke plaats x x x x x xonderwerp (project) x x x x x xverschijningsvorm resolutie x xkleur en kleurruimte x xpaginering xopmaak (look & feel) x xgedrag driedimensionaal aanzicht xtonen/verbergen van onderdelen xbewerken van bestanden xafspelen xstructuur documentstructuur x xingebedde bestanden x x xopeenvolgende versies x xdocument history x 7. PRESERVERINGSPLANhttp://www.projectcest.be/index.php/Sjabloon_preserveringsplan 8. 3. KENNIS & ORGANISATIEMinimum: Taken zijn in kaart gebracht en toegewezen Vereiste expertise is beschikbaarAanbevolen: Self-assesment of audit 9. 4. OPSLAGBEHEERMinimum: Controleprocedures voor hardware en bestanden ReserverkopieAanbevolen: Opslag in netwerk Kopie op externe lokatie Procedure voor dataherstel 10. PRIORITEITEN STELLENWELKE BESTANDEN BACK-UPPEN?gemakkelijkvervangbaarmoeilijkvervangbaaruniekminderbelangrijkgratissoftwareverslagen fotosevenementzeerbelangrijkthumbnails opwebsiteeigengedigitaliseerde collectiegedigitaliseer-debruikleen 11. 5. OPNAMEMinimum: Migratie en normalisatie Unieke identificatie MetadataMinimum Checksums 12. OPNAME: METADATA Leg van elk digitaal object de locatie vast. Verzamel en bewaar metadata die de context beschrijvenwaarin het digitaal object is ontstaan. Verzamel en bewaar metadata die de technischekenmerken van het digitaal object beschrijven. Verzamel en bewaar structurele metadata bv METS Verzamel en bewaar een minimale set van inhoudelijkegegevens (wie, wanneer, wat, waar) 13. CHECKSUMS 14. 6. PLANNING & CONTROLEMinimum richtlijnen Controle van bestandsformaten op veroudering. Documenteer de technische details van de migraties.Aanbevolen richtlijnen Sla de preservation metadata op volgens de PREMISstandaard. Documenteer alle preserveringsacties en maak dezepubliek beschikbaar. 15. 7. TOEGANGMinimum: digitaal toegankelijkMinimum Persistente identificatie Raadpleegbaar in een gangbaar, open formaat Verstrek informatie over de authenticiteit en integriteit