Năm 2016 sẽ là năm bội thu của tập đoàn flc

Embed Size (px)

Text of Năm 2016 sẽ là năm bội thu của tập đoàn flc

Nm 2016 s l nm bi thu ca tp on FLC

Ngy 6/3/2016 va qua tp on FLC t chc l khai trng v a vo s dng qun th ngh dng FLC Vnh Phc Resort giai on 1, trn khun vin rng ti 7,3 ha v mc u t ln n 600 t ng. Khch tham d c khong 1.000 khch mi bao gm lnh o cp trung ng, a phng, i tc v khch hng ca tp on.

D mi hon thin giai on 1 nhng khu ngh dng hin ti c y cc dch v, m bo chuyn ngh dng ng cp: bit th ngh dng, khch sn vi ni tht nhp ngoi, bi trc thng trn sn thng, nh hng Hong Gia vi mn n u v a phng, khu vui chi tr em, b bi bn ma, h thng xng hi mui Himalaya,...

D n FLC giai on 1 c nhng bc t ph mi, gp phn lm thao i din mo v nng cao tim nng cng nh hnh nh cho ngnh du lch Vnh Phc.Khi cng giai on 2 ca FLC Vnh Thnh vi quy m ln n 5.000 t ngCng ngay trong s kin khai trng giai on 1, tp on FLC cng b khi cng giai on 2 ca d n. Vi din tch trn 250 hc ta v tng u t gn 5.000 t ng, bao gm nhiu hng mc ln nh: hc vin golf, khu tm linh, khi cng vin gii tr Disleyland, bn du thuyn,...

Ti bui l, b Hong Th Thy Lan - Ch tch HND tnh Vnh Phc ni: Sau khi hon thnh ton b d n, bao gm c 2 giai on, vi din tch trn 250 hc-ta, c quy hoch hin i, FLC Vnh Thnh Resort s tr thnh t hp ngh dng a chc nng cao cp, to ra nhiu c hi vic lm v thu nhp n nh cho hng nghn lao ng a phng, gp phn quan trng vo chuyn dch c cu kinh t v c cu lao ng ca a phng huyn Vnh Tng ni ring v tnh Vnh Phc ni chung.Tin t Tp on FLC th ngy 29/6 ti y s t chc khai trng Qun th d n FLC Quy NhnFLC Quy Nhn l qun th ngh dng v cao cp nht ti Bnh nh cho ti thi im hin ti, bao gm nhiu hng mc nh: sn golf 18 h, bit th cao cp FLC Luxury Resort Quy Nhn, khu khch sn FLC Luxury Quy Nhn,... vi tng cng gn 900 phng, 500 villas, b bi, khu tm linh, trung tm hi ngh quc t vi sc cha 1.500 ch,... Tng u t cho d n ln ti 3.500 t ng.

Ti d n FLC Quy Nhn, tp on to k lc mi trong qu trnh trin khai xy dng sn golf 18 h ng cp ch trong vng 5 thng, y c coi l thi gian thi cng nhanh nht th gii cho n thi im hin ti.Nh vy, trong 6 thng u nm 2016, FLC a vo vn hnh 3 qun th ngh dng ln l FLC Sm Sn Golf Links & Resort ti Thanh Ha, FLC Vnh Thnh Resort giai on 1 ti Vnh Phc v FLC Quy Nhn Golf & Resort.

Li nhun hn 1000 t nm 2015 v nhng kt qu honh trng ngay nhng thng u nm 2016, chnh l cn c FLC t tin t k hoc 1600 t li nhun cho nm 2016.