Privatna varaždinska gimnazija

 • View
  676

 • Download
  1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Privatna varaždinska gimnazija

Text of Privatna varaždinska gimnazija

 • 1. Privatna varadinska gimnazija s pravom javnosti Opa gimnazija Dvojezina gimnazija
  • usmjerenost nastavnog procesa prema ueniku,
  • angairanje svih njegovih intelektualnih potencijala radi postizanja maksimalnih rezultata,

2. Privatna varadinska gimnazija s pravom javnosti Dvojezina opa gimnazija

 • rad se odvija u prijateljskoj atmosferi meusobnog potivanja i uvaavanja,
 • nastavnici su vrsni, mladi i fleksibilni profesori,
 • suvremeni pristup upotrebom multimedije u nastavi,
 • rad samo u prijepodnevnoj smjeni,

3. Privatna varadinska gimnazija s pravom javnosti

 • nastava u skupinama od najvie 15 uenika,
 • dodatna pomo profesora za pojedini predmet,
 • novi izborni predmeti: govornitvo, filmska kultura i suvremeni mediji,

4. Privatna varadinska gimnazija s pravom javnosti

 • * dva obavezna strana jezika,
 • *u veernjim satima jezik prema vlastitom interesu besplatno!
 • koritenje kolskog kompjuterskog centra za dodatno uenje,

5. Privatna varadinska gimnazija s pravom javnosti

 • posjeti lokalitetima, izlobama i koncertima,
 • organiziran ruak u blizini kole,
 • razmjena uenika sa kolama iz Europe (uzvratna posjeta Isendoorn Collegeu u Nizozemskoj u studenom),
 • i posljednje, ali ne manje vano njegujemo lijepo vladanje!

6. Privatna varadinska gimnazija s pravom javnosti Iskoristite sve mogunosti koje nudi naa kola:Uenje je lako i ugodno ako imate pozitivan pristup, povoljne uvjete, zainteresirane mentore, stalne poticaje na rad, sistem koji vas izgrauje u odgovorne i samostalne ljude! Steknite maksimalno kvalitetno obrazovanje i uite bez stresa! 7. Privatna varadinska gimnazija s pravom javnosti

 • Cijena kolarine za kolsku godinu2007/08 . iznosi16.000,00kn .
 • Plaanje u obrocima.
 • Popust za dosadanje uenike kole stranih jezika iger

8. Privatna varadinska gimnazija s pravom javnosti Posjetite svoju buduu kolu, razgledajte je, porazgovarajtes nama, upoznajte profesore! 9. Privatna varadinska gimnazija s pravom javnosti

 • S.Vraza 37
 • 42000 Varadin,
 • Tel. 330 385; 212 395
 • www.skola - ziger.hr