Click here to load reader

Putovanje u temisvar

  • View
    400

  • Download
    1

Embed Size (px)

Text of Putovanje u temisvar

Putovanje u Temivar

Putovanje u Temivarwww.temisvar.com

Ulaz u Temivar i stara industrijska zona

Deo Trga Ujedinjenja u Temivaru

Jedna od znaajnijih graevina u Temivaru je i Srpska saborna pravoslavna crkva

Fontana na Trgu Pobede

Utvrenje Marije Terezije u Temivaru

Policija u Temivaru

Cvetno ureenje na Trgu Pobede

Javni prevoz u Temivaru

Jo jedna zanimljiva fontana u centru grada

Neturistiki deo Temivara

Neturistiki deo Temivara