Vianoce2007 CB SvatyJur

 • View
  793

 • Download
  0

Embed Size (px)

Transcript

 • 1. Vianoce 2007 CB Svt Jur

2. Narodil sa Kristus Pn

 • Narodil sa Kristus Pn, veseme sa! Z rue kvietok skvitol nm, radujme sa! /:Z ivota istho, z rodu krovskho, Kristus Pn narodil sa.:/
 • Prorokmi nm hlsan, veseme sa! Na svet nm poslan, radujme sa!
 • lovek je uinen, veseme sa! By bol vene spasen, radujme sa!

Vianoce 2007CB Svt Jur 3. 4. Luk 2:1-20

 • A stalo sa v tch doch, e vyiel rozkaz od cisra Augusta, aby bol popsan cel svet. A ili vetci, aby sa zapsali, kad do svojho vlastnho mesta. A tak odiiel aj Jozef od Galilee z mesta Nazareta hore do Judska, do mesta Dvidovho, ktor sa vol Betlehem, pretoe bol z domu a z eade Dvidovej, aby sa zapsal s Mriou, sebe zasnbenou manelkou tehotnou.

Vianoce 2007CB Svt Jur 5. Luk 2:1-20

 • A stalo sa, ke tam boli, e sa naplnili dni, aby porodila. A porodila svojho prvorodenho syna a zavinula ho do plienok a uloila ho v jasliach, pretoe nemali miesta v uchliti.

Vianoce 2007CB Svt Jur 6. Luk 2:1-20

 • A pastieri boli v tom istom kraji nocujc na poli a zamieajc sa po strach strili v noci nad svojm stdom. A ha, razom sa postavil anjel Pnov veda nich, a slva Pnova ich osvietila, a bli sa vekou bzou. Ale anjel im povedal: Nebojte sa, lebo ha, zvestujem vm velik rados, ktor bude vetkmu udu, lebo narodil sa vm dnes Spasite, ktor je Kristus, Pn, v meste Dvidovom.

Vianoce 2007CB Svt Jur 7. Luk 2:1-20

 • A toto vm bude znamenm: njdete nemluvniatko zavinut v plienkach a leiace v jasliach. A zrazu sa zjavilo s anjelom mnostvo nebeskho vojska chvliacich Boha a hovoriacich: Slva na vsostiach Bohu a na zemi pokoj, v uoch zabenie!

Vianoce 2007CB Svt Jur 8. Luk 2:1-20

 • A stalo sa, ke odili od nich anjeli do neba, e si povedali muovia, t pastieri: Noe pome a do Betlehema a vidzme, o sa to stalo, o nm to oznmil Pn! A prili poponhajc sa a nali Mriu i Jozefa i nemluvniatko, leiace v jasliach. A ke uvideli, rozhlasovali vade, o im bolo hovoren o tom dieatku.

Vianoce 2007CB Svt Jur 9. Mat 2:13-14

 • A ke odili, tu ha, anjel Pnov sa ukzal vo sne Jozefovi a povedal mu: Vsta a vezmi so sebou dieatko i jeho matku a utekaj do Egypta a bu tam, dokia ti nepoviem! Lebo Herdes bude hada dieatko, aby ho zahubil. A on vstal a vzal so sebou dieatko i jeho matku, v noci, a uiel do Egypta...

Vianoce 2007CB Svt Jur 10. 11. as radosti

 • as radosti, veselosti, svetu nastal nyn porodila Spasitea Mria bez viny. /:V jasliach v Betleheme, na slame, na zime. Le mal diea mil Pn zeme.:/
 • Ak veci udia vetci oddvna akali. To anjeli dnes vesel nm u zvestovali. /:A preto plesajme a Bohu akujme. Pacholiatku nemluvniatku spievajme.:/

Vianoce 2007CB Svt Jur 12. as radosti

 • Diea krsne, svetlo jasn, Jeiu n mil. Z istej Panny svetu dan, poklad roztomil. /:Kru n, Pane n. Sklo sa k nm, jak n Pn. S milosami, s radosami, prdi sm.:/

Vianoce 2007CB Svt Jur 13. 14. Modlitby 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. Pome, bratia, do Betlehema

 • Pome, bratia, do Betlma, Duj daj duj daj duj daj dj Jeku, milku, ja a budem kolsati Jeku, milku, ja a budem kolsa.
 • A ty Janku na palku...
 • A ty Ondro na tie husle
 • A ty Vavro na tie gajdy
 • A ty Kubo na tu basu

Vianoce 2007CB Svt Jur 31. 32. Vstvajte pastieri

 • DED
 • 1. Vstvajte pastieri, berte sa hor, ak to novina,
 • ED
 • dajte pozor!Ak to zzraky javia sa na nebi.
 • ED
 • Nikdy som nevidel jak som star, na nebi vysokom
 • ED
 • takej iary.

Vianoce 2007CB Svt Jur 33. Vstvajte pastieri

 • 2. Len sa ma nebojte, pastukovia, prichdzam k vm ako anjel Slova. Aby som vm zvestil, e sa vm narodil - Mesi v Betleheme, Jei mal, ktorho oddvna ste akali.
 • 3. Ite anjdete Kra krov, Jeika malho Pna pnov. V mesteku Betleheme, vjaslikch na slame.Le n Spasite naroden, vchudobnch plienokch poloen.

Vianoce 2007CB Svt Jur 34. Vstvajte pastieri

 • 4. Bratkovia rchlo sa poberajme, Jeika navtvi nemekajme. K nemu sa dostavme, pekne ho vtajme. o ktor meme ao mme najlepie dary mu odovzdme.
 • 5. Vitaj Jeiko Spasite n, vmatali zroden n Mesi. By si ns poehnal, do svojej slvy vzal. Prosi a chceme dnes najvy Pn, milosti svojej vdy udeuj nm.

Vianoce 2007CB Svt Jur 35. 36. In program 37. 38. Tich noc

 • A
 • Tich noc, Svt noc,
 • EE 7A
 • Vetko sp, vetko sn
 • DA
 • Sm len svt bdie dvern pr
 • DA
 • Stri dieatko, nebesk dar
 • EE 7fisH
 • Sladk Jeiko sp, sn
 • AEE 7A
 • Nebesk tko sp, sn.

Vianoce 2007CB Svt Jur 39. Tich noc

 • 2. Tich noc, svt noc. Anjeli zleteli, najprv pastierom podali zves, ktor svetom dnes dva sa nies. Kristus, Spasite je tu, Teite sveta je tu.
 • 3. Tich noc, svt noc. Nen tvr, lsky iar bosk rozsieva v jaslikch tam, bije zchrann hodina nm, v tomto zroden, Boh Syn, Jeiko, Lska, Boh Syn.

Vianoce 2007CB Svt Jur